STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Místnost poradna

Žlutá sova - Moderní online kurzy pro zbavení se potíží a obnovení duševní rovnováhy.

27. listopadu 2011 v 19:03 | ADMIN webu
 • Co jsou osobní programy Žlutá sova?

  Jsou to moderní online kurzy pro zbavení se potíží a obnovení duševní rovnováhy. Jde o zcela novou a jedinečnou metodu psychologické pomoci. Stručně - je to váš elektronický psycholog.
  Programy Žlutá sova jsou vhodné pro každého, kdo má problémy v osobním životě, ve vztazích nebo v práci. Ocení je i ti, kteří z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou vyhledat služby psychologa. Vzali jsme to nejlepší z psychologie a vtiskli tomu moderní podobu.
  Programy Žluté sovy jsou jakýmsi vaším internetovým psychologem, který má na Vás kdykoli čas, za kterým nemusíte nikam jezdit a kterému můžete sdělit cokoliv.
  Ovládání programů je snadné a intuitivní. Všechny texty jsou napsané lidsky srozumitelně.

 • Jaký je rozsah programu?

  Program obsahuje 14 samostatných částí. Doporučuje se projít každý den jednu část, což denně zabere zhruba 30 minut. Nejrychleji jde celý program zvládnout za 14 dnů, nejpomaleji za 42 dnů.

 • Co za to?

  Docela málo. Účast v celém programu vyjde na 89 Kč, což je jinak cena za asi 10 minut u psychologa nebo terapeuta (při ceně 450 Kč za 45 minutové sezení, což je zcela běžná sazba).

 • Je to jenom text, něco jako e-knížka?

  V žádném případě ne. Na trhu je sice mnoho moudrých knih (a některé z nich skutečně moudré jsou), ovšem většině svých čtenářů obvykle nepomohou. Člověk takovou knížku čte, občas pokývá hlavou, že to a to je pravda, ovšem tím to končí. Přenést ty chytré věci do praxe se většinou nedaří. Programy Žluté sovy mohou tento nelichotivý fakt změnit. Při čtení knihy jste víceméně pasivní, zatímco tady jste aktivní součástí celého dění. Programy Žluté sovy jsou interaktivní, pracujete s nimi a sami je tak dotváříte. Obsahují také testíky a kvízy s automatickým vyhodnocením a důležitou součástí jsou autosugestivní a relaxační nahrávky, které si stáhnete a budete si je pak přehrávat. Zůstanou vám napořád a budou vám tak pomáhat i po ukončení práce s programem.

 • Co teď?

  Vyberte si program a klikněte na něj. Dostanete se na stránku, kde si obstaráte přihlašovací údaje, abyste se mohli pustit do práce. Hodně úspěchů!


 • Online psychologické kurzy Žlutá sova


  Cítíte nervozitu, úzkost nebo nadměrný stres?
  Máte smutnou až depresivní náladu?
  Chcete lépe porozumět sami sobě?
  Nechce se vám za psychologem nebo je pro vás drahý?

  Nyní máte možnost své potíže řešit - jsou tu pro vás online psychologické programy Žlutá sova. Jsou to internetové kurzy sestavené psychology, zcela anonymní a důvěrné, k nimž máte přístup kdykoli chcete. Nepotřebujete žádné vědomosti z psychologie, kurzy jsou všem srozumitelné. Vyberte si vhodný program, klikněte na jeho název a zaregistrujte se.
  Vstup do žluté sovy tudy: http://www.velka.zlutasova.cz


Psychologická poradna

27. listopadu 2011 v 18:54 | ADMIN webu
Psychologické poradenství - individuální, párové, rodinné nebo skupinové a tzv. celodenní provázení - je poskytováno lidem, kteří řeší různé typy problémů - partnerské/manželské, rodinné, osobnostní a pracovní (typicky např. náročné životní situace, partnerské neshody, nespokojenost, závislosti, depresivní nálady, nízká výkonnost...). Pokud máte pocit, že by Vám spolupráce s psychologem mohla ve Vaší situaci pomoci, objednejte se.

Řešte problémy hned v zárodku. Jakmile máte dojem, že situaci přestáváte zvládat, neodkládejte konzultaci - na to, co se teď vyřeší během tří čtyř sezení, budete za rok potřebovat několik měsíců, nebude-li vůbec pozdě (nefunkční komunikace ve vztahu se za pár měsíců překlopí v návrh na rozvod a ten druhý se nestačí divit).
Psycholog vám může velmi účinně pomoci. Není však rozumné očekávat, že se tak stane během jednoho sezení. Navození atmosféry důvěry, probrání potřebných témat a dopracování se k základům potíží vyžaduje svůj čas.
Neexistuje žádný univerzální postup; s každým klientem se pracuje individuálně, s ohledem na jeho potřeby.
Když vás něco tíží, můžete třeba nejprve zkusit
popovídat si s kamarádem/kamarádkou nebo vyčistit si hlavu fyzikou námahou

Jak Vám může psycholog pomoci?
vyslechne Vás, aniž by Vás jakkoli hodnotil nebo odsuzoval
Vy můžete mluvit o věcech, se kterými byste se nikomu jinému nesvěřili a s nimiž si sami nevíte rady
může Vám doporučit účinné postupy, pomoci v orientaci v mezilidských vztazích i vlastní osobě a poskytnout informace
podpoří Vás

Co psycholog nedělá:
Nepředepisuje léky (to je kompetencí psychiatra)
Nepobíhá se zběsilým výrazem kolem klienta
Nevyhledává tělesný kontakt s klientem
Nementoruje, nepoučuje, nenapomíná atp.
Etické zásady poradenské práce

Informace o ceně
Kontakt
Jste zdaleka? - stáhněte si aspoň nahrávku s relaxací nebo zkuste zajímavý online program proti úzkostem a depresi

Celodenní provázení
Psychologická pomoc formou tzv. celodenního provázení znamená, že psycholog stráví s klientem několik hodin v určitých prostředích - v rodině, v práci, ve společnosti atp. Během takto relativně dlouhé doby můžeme klienta lépe poznat, identifikovat případná problémová místa a navrhovat řešení, která je možné ihned přímo vyzkoušet.
Na začátku je vždy jedna či dvě běžné konzultace u psychologa, kde se domluví vše potřebné. Celodenní provázení pak trvá dle potřeby zhruba 3-6 hodin a dnů strávených s psychologem bývá obvykle 2-5. Vše je nicméně věcí individuální dohody, toto jsou pouze nejobvyklejší varianty uvedené pro vaši představu.
Určitou relativní nevýhodou celodenního provázení může být pro někoho vyšší cena. Výhodou pak je, že psycholog vidí klienta v jeho přirozeném prostředí a může navrhovat účinné postupy, které se ihned převádějí do praxe. Svou přítomností také pomáhá překonávat případné potíže s vůlí klienta.

Informace o ceně
Kontakt
Jste zdaleka? - stáhněte si aspoň nahrávku s relaxací


Pomoc obětem domácího násilí-zodpovíme Vaše otázky

1. února 2009 v 22:26 | ♥Naposledy.cz♥
Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky:ZDE


Hlavním cílem činnosti občanských poraden je poradenství i praktická pomoc občanům v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Občanské poradny tak slouží pro občany v nesnázích, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc v neustále se měnícím legislativním systému. Jejich služby nejsou omezeny regionálně, své služby poskytují všem, kdo je požádají o pomoc. Dále přispívají k efektivnějšímu fungování státní správy a samosprávy a k rozvoji sociálních služeb, neboť analyzují problémy občanů.
Na základě této analýzy pak mohou upozorňovat orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů. Základními principy občanského poradenství jsou bezplatnost, nestrannost (poradce neovlivňuje výběr řešení, pouze předkládá klientovi dostupné možnosti), nezávislost (poradna není součástí žádné jiné instituce) a důvěrnost (poradna je vázána mlčenlivostí v souvislosti s informacemi, které se dozví od klientů, ti mají dále právo vystupovat anonymně). Obě občanské poradny jsou členy Asociace občanských poraden.

OP Nymburk

Občanská poradna Nymburk vznikla jako občanské sdružení registrací na MV ČR 18.6.2003. Jedná se o občanské sdružení, které se zabývá poskytováním občanského poradenství. Pro veřejnost byla OP Nymburk otevřena od 1.10.2003.

Občanská poradna Nymburk
nám. Přemyslovců 14/11
Nymburk - 288 02
Tel./fax: 325 511 148
Mobil: 737 104 928
E-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
Více na www.opnymburk.cz

OP Beroun

Občanská poradna Beroun je nestátní nezisková organizace, která byla založena dne 5.8.2003 a od října 2003 poskytuje jako jedna ze dvou OP ve Středočeském kraji své služby občanům.


Občanská poradna Beroun
Na Příkopě 211/1
Beroun - 266 01
Tel.: 311 625 206
Mobil: 604 272 576
E-mail: info@opberoun.cz
Více na www.opberoun.cz

Zdroj:Klikni !

Máte ve svém okolí tyrana, ať už doma nebo v práci a nevíte si rady? Zeptejte se.

1. února 2009 v 21:30 | ♥Naposledy.cz♥
Poradna je určena výhradně pro ty, kteří řeší psychické či fyzické násilí. Na ostatní dotazy odborníci neodpoví!


Máte ve svém okolí tyrana, ať už doma nebo v práci a nevíte si rady? Zeptejte se.Ptejte se psycholožky Pavly Vyhlídalové a právníka Jana Mejzlíka:ZDE
POZOR! Nevyužívejte prosím tuto poradnu pro právní dotazy týkající se rozvodů a majetkových sporů.
 
 

Reklama