STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Meditace uvolnění

Jak vám meditace může změnit život

7. června 2016 v 18:02 | Admin
Meditace není instantní duchovní technika. Její vysoce pozitivní účinky v procesu regenerace a uzdravení fyzického těla jsou nepopiratelné a dnes již potvrzené vědou. Avšak při meditaci jde o mnohem více. Meditací se může prudce zvýšit kvalita našeho života: objevíte uvnitř sebe úplně nový svět a vaše nová kvalita soucitu, laskavosti a vnitřního míru přispěje k tomu, že se vy sami, i lidé kolem nás, budou cítit lépe.
Aby bylo jasno hned od začátku: Meditace vyžaduje trénink a disciplínu. Naší motivací by nemělo být od meditace jen něco získat, ale tak jako je přirozeností slunce svítit a květin vonět a přinášet krásu, měli bychom se i my v meditaci dotknout krásy naší přirozenosti - dávání a sdílení darů lidského ducha.

Zajímavé je, že pod pojmem meditace si lidé představují mnohdy i zcela protikladné věci. Přijdete na přednášku, kde vám přednášející tvrdí: "Meditace - to je zastavení myšlenek". A jiný učitel bude oponovat: "Nejde o to nemít myšlenky, ale být jejich bdělým pozorovatelem." V jednotlivých dílech tohoto miniseriálu o meditaci si proto ukážeme tři hlavní typy meditací:
 1. umožnění vnitřního ticha (koncentrace, "meditace na bezmyšlenkový stav"),
 2. rozvíjení bdělé pozornosti (meditace v ruchu každodenního života),
 3. prozařování vědomí (slovem, zvukem, obrazem; řízená autohypnóza, imaginace).

V hluboké meditaci se léčí a obnovuje naše tělo

Lidé, kteří meditují, dokážou i ve stresových momentech zklidnit svou mysl a ovládat své emoce (a tím nejednat v afektu). Už to pro praktický život znamená hrozně moc.

Když se dostaneme do stavu hluboké meditace, mozek začne produkovat alfa nebo i theta vlny. Říká se, že 40 minut hluboké meditace může vydat za dvě hodiny spánku.

Meditace probouzí naše tvůrčí schopnosti

Vždy tvrdím, že žádná minuta věnovaná meditaci není minutou ztracenou. Při meditaci se obvykle dostáváme do změněného stavu vědomí a učíme se ovládat svou mysl. Některá meditační cvičení nám zase umožňují rozvíjet imaginaci (tolik důležitou při tvůrčí práci). Pracujeme na něčem, co má trvalou hodnotu a co nám nikdo ani po naší smrti nevezme.Stáváme se jakoby lehčími, průzračnějšími - roste naše schopnost rozlišování a moudrost, naše možnosti se zvyšují.

V meditaci poznáváme sami sebe, což někdy vede k zásadním a pozitivním životním změnám. Jakoby konečně víme, co máme dělat, co je naším životním posláním. U mnohých se probouzejí nové dary a talenty, neboli, jak píše Sri Chinmoy: "Cvičením meditace přináší do svého systému literární, výtvarné či hudební schopnosti, protože meditace znamená nový život. Jakmile do vás vstoupí nový život, stáváte se novým člověkem." Zde však spočívá také jedno velké nebezpečí, a tím je pýcha. Bohužel spousta lidí poté, co začnou meditovat, začnou vnitřně pociťovat jistou nadřazenost nad svými blízkými, kteří nemeditují. Což v důsledku jejich osobnost a charakter degeneruje a nemá s opravdovým pokrokem nic společného. Známkou naší vyzrálosti nechť je proto neustále zvyšující se láska k druhým a vědomí vlastní "titěrnosti", nikoliv zhoubný pocit, že jsme něco víc.
Meditující žena

Za myslí: Radost, která nemá hranic

Ježíš řekl: "Hledejte napřed jeho království a ostatní dostanete přidáno." Nastínil jsem v tomto článku hlavní přínosy meditace pro dnešního člověka - jak však bylo již jednou řečeno, naší motivací by nemělo být "něco získat", ale stát se lepší lidskou bytostí. V určitém bodě se pak může meditace stát i ne-úsilím. V Oranžové knize - meditační techniky cituje Osho jednoho zenového mistra: "Tiše sedím a nic nedělám, přijde jaro a tráva roste sama od sebe."
Jinými slovy: Ten, kdo od meditace příliš očekává a je svázán svou určitou představou o ní, nebude z ní mít nikdy takový přínos jako praktikující, jež touží celým svým srdcem po Pravdě a Poznání.
Co nás na této cestě - když utišíme naši neustále živou mysl - může čekat, nastiňuje Aurobindo Ghoš: Když se vědomí osvobozuje od tisíce mentálních, vitálních nebo fyzických vibrací, v kterých bylo zahrabané, objevuje radost. Celá bytost jakoby se naplnila množstvím vibrující síly - průzračné, nehybné, nikam nepospíchající. Je to čisté vědomí, čistá síla, čistá radost, protože všechno je to stejné. Je to konkrétní radost, široká a pokojná substance radosti, která jak se zdá, nemá začátek ani konec, ani příčinu a nachází se všude, v předmětech i bytostech a představuje skrytou příčinu jejich růstu a skrytou potřebu růst. (…) Tato radost nic nepotřebuje pro svou existenci, ona existuje, podobná skále, pevné v čase a prostoru, podobná úsměvu, schovanému před vším. V ní je celá záhada vesmíru." (cit. z knihy Satprem: Sri Aurobindo alebo putovanie vedomia).

Kde se mediace používá?

12. dubna 2014 v 10:43 | Admin
Mediace u nás není zatím tolik známá a mnohdy lidé nevědí, že tato možnost řešení problémů vůbec existuje. Mediace však může nalézt své místo např. při řešení problematických vztahů v pracovním prostředí, při řešení vztahů mezi obviněným a poškozeným či při rozvodových a porozvodových situacích.
Slyšeli jste již někdy o mediaci?
zdroj:http://vztahy-v-rodine.zdrave.cz

Jakou úlohu má mediátor?

12. dubna 2014 v 10:42 | Admin
Důležité je, že mediátor je v těchto situacích člověkem nestranným a nezaujatým. Jeho úkolem není "nadržovat" jedné ze zúčastněných stran, ani snažit se vnutit vám nejvhodnější řešení. Je jen jakýmsi pomocníkem, který vám provází při jeho hledání. Jeho snahou je to, aby mezi lidmi podpořil vzájemnou komunikaci, aby vzájemně získali náhled nad důvody svého jednání, porozuměli svým činům a řešili spor na racionální úrovni.
zdroj:http://vztahy-v-rodine.zdrave.cz

Jak mediace probíhá?

12. dubna 2014 v 10:42 | Admin
Pokud tedy např. máte potíže dohodnout se s bývalým partnerem na tom, jak často a za jakých okolností se bude moci stýkat s dětmi, není zde jediným řešením obrátit se na soud. Můžete oslovit též mediátora, kterému sdělíte, o co konkrétně se ve vaší situaci jedná. Mediátor vám objasní vše potřebné a následně kontaktuje osobu, s níž chcete spor řešit.
Pokud budete oba s tímto způsobem řešení souhlasit, je možné domluvit si první společné setkání. Při sekáních jsou dohodnuta určitá pravidla komunikace a následně je každé ze stran ponechán prostor pro její vyjádření se k nastalé situaci. Poté se hledají možná východiska z problému. Nelze říci, kolik setkání je nutné k vyřešení nepříjemné situace. Jejich počet je velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech.
Primárním cílem mediace však není nalezení pravdy či spravedlnosti, jde spíše o dohodu zúčastněných stran, tedy o to, aby dospěly k řešení, s nímž budou oba souhlasit. Samozřejmě k dohodě se nemusí dospět ve všech případech. Někdy opravdu řešení nalezeno není a spor se musí řešit jinou cestou.
zdroj:http://vztahy-v-rodine.zdrave.cz

Co je mediace

12. dubna 2014 v 10:41 | Admin
Mediace je jakýmsi mimosoudním způsobem řešení sporů. Její snahou je urovnat vztahy mezi rozhádanými stranami a nalézt dohodu. Zprostředkovatelem dohody je zde tzv. mediátor, tedy osoba, která není nakloněna ani jedné ze zúčastněných stran a jen určitým způsobem usměrňuje jejich vzájemnou diskusi.
zdroj:http://vztahy-v-rodine.zdrave.cz

Mediace – možnost řešení konfliktů

12. dubna 2014 v 10:40 | Admin
Konflikty nás provází celým životem. Existují chvíle pokojného klidu, kdy se zdá, že se vše ubírá přesně tak, jak chceme, ty však bývají prostřídány chvílemi, kdy vzteky vidíme rudě. Někteří se vztekají tiše a v soukromí, jiní si uleví hezky "od plic". Hádky se odehrávají mezi partnery, na pracovišti i v čistě veřejné sféře, kdy se vám stane, že se zkrátka s někým nepohodnete. Jedním ze způsobů řešení konfliktů je mediace.
zdroj:http://vztahy-v-rodine.zdrave.cz

Hledání klidu

12. dubna 2014 v 9:10 | Admin
Mandala znamená v sanskrtu kruh, kužnici a slouží jako opora mysli při meditaci. Podle sanskrtu je kruh symbolem všeho. Od dávných dob je mandala používána jako meditační znak.
Hlavním znakem mandaly je kruhový obrazec. Kruh je již od počátku základní vzorec. Stačí si vzpomenout na buňky, květiny, letokruhy na kmenech, pavučiny. Mandaly vyjadřují nekonečno, ale i samotné nekončeno ukončují. Kruh ohraničuje naše představy, a to je vzhledem k nekonečnému vesmíru uklidňující.
Při kreslení a malování mandal můžeme cítit, jak se pomalu, ale jistě uklidňujeme, ztišujeme a každý z nás se ponořuje do vlastního nitra. Často pociťujeme čistou radost už jen z toho, že můžeme vybarvovat a v klidu posedět. Mandaly tak dobře působí na odstranění stresu a únavy.

Uklidnění pro oči a uši

Náš svět je hlučný a hektický. Oči musí neustále pozorovat obrazy a podněty, které jsou kolem nás. Uši, které nemůžeme zavřít jako naše oči, jsou plně vystaveny všem hlukům všedního dne.
Mandala je nehybný obraz, přesný opak dnešního hektického světa. Pro oči je to barevné uvolnění, oko zde najde oporu a do nitra se vždy navrací klid. Ticho, které nastane při kreslení, je zase blahodárné pro uši.
Mandaly o nás hodně vypovídají, odráží naši náladu, naše nitro. Například známý psycholog Carl Jung používal mandaly při svých terapiích, aby se dobral duševního rozpoložení svých pacientů. Záleži na různých aspektech - jaké barvy vybíráme, zda mandalu vykreslujeme od středu k vnějším okrajům či naopak.

Jak tvořit mandaly

 • Mandaly nemají pravidla - slova jako správně či špatně neexistují
 • Mandaly jsou pro děti i pro dospělé
 • Musíme pečlivě volit dobu, kdy začneme s mandalami pracovat - dobré je vymalovávat po hektickém dni plném zážitků, před zkouškou, po výletě, před důležitým úkolem
 • Prostředí, ve kterém mandaly budeme vybarvovat, by mělo být harmonické a klidné (můžeme si však pustit relaxační hudbu).
 • K vybarvování mandal můžeme použit cokoliv - pastelky, voskovky, fixy, vodovky, tempery, foukací fixy, můžeme použít i barvy na sklo a hotový obraz nalepit na okno či zrcadlo.
 • Na tvoření mandal můžeme využít všechny možné materiály - papír, kámen, hedvábí, knoflíky a dokonce i vyšívání. Tvořivosti se meze nekladou.
Mandaly si můžeme vymyslet vlastní nebo si v knihkupectví zakoupit předlohy.Mandaly pro děti jsou se zvířecími či květinovými motivy, pro dospělé jsou tématicky laďené - například roční období.
zdroj:http://relaxace-a-wellness.zdrave.cz

Jak pomáhá tvorba mandaly

12. dubna 2014 v 8:47 | Admin
Mandala a její tvorba a vykreslování především umožňuje vypustit na povrch naše vlastní emoce a po určitých zkušenostech nás učí s nimi pracovat a zacházet tak, aby nám byly k užitku. Dále nás mandaly vedou ke zklidnění a k hledání harmonie v naší duši, k získání energie pro budoucí úkoly a pro řešení našich vlastních problémů.
Mandaly zvyšují naše sebevědomí, a ti zkušenější z nás mohou při jejich tvorbě vnímat také určitý druh sebeléčení (mandalu necháme působit jako léčivý obrázek a každý den se na ni určitou dobu v klidu díváme), a mohou se dokonce naučit i určitému typu vhledu, kdy se snažíme změnit to, co nám nevyhovuje.
Mandalu si lze objednat také u profesionálního tvůrce, kterému sdělíme svoje trápení, sny či prosby. Odborník pak vytvoří přesně takový obrazec, který nám má pomoci tyto naše problémy vyřešit a všechna trápení zvládnout. Mandaly se také mohou podílet na splnění zcela konkrétních přání.
zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

Jak mandala působí?

12. dubna 2014 v 8:46 | Admin
Mandala působí jako hra. Malujeme do kruhu nejrůznější obrazce a na povrch se tak nenápadně dostávají naše emoce, sny, vidiny, poznatky, strach a celé naše nejniternější "já".
Stejně tak působí mandala i v případě, kdy si klient může vybrat již předkreslenou mandalu, kterou má vybarvit. Uvolnění a emoce vyplavou na povrch a v závěru malování může člověk pocítit i lehké příjemné chvění či vibrace.
Mandala nejen vypovídá víc, než si myslíme, o životě toho, kdo ji vytvořil nebo alespoň vybarvil, ale také osvobozuje, uzdravuje a posiluje dotyčného. Má v sobě poselství, každá je jedinečná a originální.
zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

Historie mandal

12. dubna 2014 v 8:45 | Admin
Nejstarší mandaly pocházejí z oblasti severozápadní Číny a jsou časově zařazovány do období 9. - 10. století našeho letopočtu.
Objevují se jako malby na látkách, které slouží k meditačním obřadům.
Buddhismus povznesl mandaly k výsostnému postavení v rámci kultovních rituálů. Význam jim přikládá v tom smyslu, že mandaly napomáhají sjednocovat chaotické a nejednosměrné síly člověka.
O popularizaci mandaly se zasloužil především švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung. Popsal mandalu jako psychokosmogram, což by měl být obraz našeho psychického univerza, a začal je používat ve svojí vlastní psychoterapeutické praxi.
zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

Mandaly

12. dubna 2014 v 8:45 | Admin
Mandaly jsou v podstatě spojení kruhu a čtverce, přičemž kruh symbolizuje nebe, tedy něco posvátného, a čtverec naši vnitřní sílu. V původním významu je mandala diagram ve tvaru kruhu, který se točí kolem svého středu, nebo ve tvaru mnohoúhelníku, kde všechny vzory směřují do jednoho středu.
Slovo mandala pochází ze starobylého indického obřadního jazyka sanskrtu a v překladu znamená kruh či oblouk.
zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

Při meditacích se hojně používá mantra. Co je mantra?

12. dubna 2014 v 8:25 | Admin
Při meditacích se hojně používá mantra. Ve východních náboženstvích, jako je buddhismus nebo hinduismus slouží k opakovanému recitování nebo k meditaci. Většinou se jedná o sled slabik, které nesou nějaký význam daný konkrétním náboženstvím, ale také jde o jejich zvukovou hodnotu a podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se. Účelem většiny manter je dosáhnout vysvobození.
Mantru si můžete vymyslet vlastní, nebo převzít takovou, která se vám bude líbit. Soustřeďte se na svůj dech a postupně ho zklidňujte. Klidné dýchání a uklidněná mysl je prvním základem úspěšné relaxace během meditace.

Máte zkušenosti s meditací a jak na vás působí?
zdroj:http://cinska-medicina.zdrave.cz

Kdy a jak meditovat

12. dubna 2014 v 8:24 | Admin
Meditačních technik je mnoho a jen vy sami si můžete vybrat z hodně pestré nabídky přesně to, co vám bude vyhovovat, co vás bude bavit a především u čeho se budete cítit dobře. Neustále se objevují nové techniky, takže nikdo nemůže říci, že zrovna ten váš způsob meditace není správný. Nenechte se tedy odradit a hledejte, jak se vám relaxuje co nejlépe.
Ideální doba pro meditace je ráno nebo za soumraku. Meditovat by se ale mělo pouze tehdy, když víte, že vás nikdo nebude vyrušovat a opravdu budete mít chvilku sami pro sebe.
Pokud máte děti, pošlete je ven s tatínkem či prarodiči, uvařte si oblíbený čaj a najděte si útulné a prostorné místo.
Určitě si zakažte myšlenky na to, že vám doma stojí práce. Ta vám totiž nikam neuteče. Naučte se být chvíli sami se sebou.
Doporučená poloha pro meditace je poloha lotosového květu (sed na zkřížených nohou). Pokud vám ale tato poloha nebude vyhovovat, můžete se klidně položit na záda. Podmínkou ale je tvrdší podložka, nikoliv postel. Vyzkoušejte si postupný pocit uvolnění a soustřeďte se na to, že každý centimetr vašeho těla odpočívá a zbavte se napětí.
zdroj:http://cinska-medicina.zdrave.cz

Meditace odstraní stres

12. dubna 2014 v 8:23 | Admin
Pokud chodíte na tai-či, jógu nebo se zajímáte o východní učení a medicínu, pak pro vás meditace není nic neznámého. Pokud jste ji však nikdy nevyzkoušeli, měli byste to napravit. Meditace vám zajistí klid a pohodu, dokáže odstranit smutek, špatnou náladu i stres.

zdroj:http://cinska-medicina.zdrave.cz

Jak meditovat

12. dubna 2014 v 8:20 | Admin

Jak meditovat

Meditace je metoda jak se zaměřit pouze na jednu meditační myšlenku nebo aktivitu a může mít spoustu forem. Může být prováděna formou pohybu (Tai-Chi) či jako kontrolované dýchání.
Lehněte si na rovnou podložku, ruce položte na břicho, pomalu se nadechujte a v duchu si říkejte "klidný". Na okamžik zadržte dech, pak pomalu vydechujte a myslete na slovo "uvolněný". Při slově uvolněný si představujte jak se každá část vašeho těla uvolňuje. Začněte od hlavy a sestupujte až dolů k nohám a chodidlům.
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Meditace jako léčebný postup může odstranit depresi

11. dubna 2014 v 2:15 | Admin
Klinická deprese je něčím víc než sklíčenost. Podle NIH (the National Institutes of Health - Národní institut pro zdraví) má víc než 20 miliónů lidí v USA stálou depresi, která může zasahovat do každodenního života, ohrozit zdraví nebo dokonce vést i k sebevraždám. Nyní máme možnost seznámit se s pozoruhodnou studií, která dokládá, že léčba založená na meditaci je účinnou alternativou k předpisovaným lékům - dokonce i u lidí, kteří trpí vážnou a dlouhotrvající depresí.
Výsledkem výzkumu, který byl publikován v the Journal of Consulting and Clinical Psychology, bylo zjištění, že skupinová léčba vedená psychologem, nazvaná "poznávací terapie založená na soustředěnosti" (Mindfulness Based Cognitive Therapy - MBCT) se ukázala stejně dobrá nebo i lepší než léčba antidepresivy, jako je např. Prozac. Účinkuje jak preventivně, tak i v případech recidiv u vážných depresí. Bezléková terapie je však lepší tím, že zlepšuje kvalitu života. A co více, studie došla k závěrům, že metoda MBCT je efektivní i z pohledu nákladů, pomáhá lidem s dlouhodobou depresí a její účinky mohou být i trvalé.


Mezi členy výzkumného týmu patřili i angličtí vědci z the Mood Disorders Center při univerzitě v Exeteru a pracovníci z the Center for Economics of Mental Health (CEMH) při Psychiatrickém institutu v Londýně. V rámci studie bylo sledováno 123 lidí, kteří trpěli opakovanými epizodami klinické deprese. Pro účel tohoto experimentu byli dobrovolníci rozděleni náhodným výběrem do dvou skupin. V první skupině se pokračovalo v zahájené lékové terapii s nasazenými antidepresivy, druhá skupina prošla kurzem MBCT a těmto lidem byla nabízena možnost vysadit tyto léky.


Metoda MBCT se soustřeďuje na odstraňování negativního myšlení a pomáhá lidem, u kterých je riziko opakované deprese, aby se zbavili depresivních nálad, které se obvykle vymykají kontrole a vedou k plnému rozvoji deprese. V průběhu 8-týdenního experimentu navštěvovali lidé z druhé skupiny sezení v podskupinách o počtu 8 až 15 účastníků, která vedl terapeut a učil je řadě meditačních cvičení, se kterými by mohli dál pokračovat sami, když kurz skončí.


Náplň MBCT byla primárně založena na technikách buddhistické meditace a pomohla absolventům, aby se naučili
 • soustřeďovat na přítomnost,
 • vyhýbali se setrvávání v minulosti
 • nepřipouštěli si starosti o své budoucí úkoly.

Přestože meditační cvičení na každého působila trochu jinak, mnoho absolventů kurzu popisovalo lepší zvládání svých negativních myšlenek a depresivních pocitů. V průběhu následujících 15 měsíců po experimentu asi 47% lidí ze skupiny absolventů kurzu MBCT prošlo recidivou. V porovnání s nimi lidé ze skupiny, která pokračovala v běžné léčbě antidepresivy, bývali postihováni recidivou v 60% případů. A co víc: skupina praktikující techniky meditace pozornosti, které se naučili v programu MBCT popisovali mnohem lepší kvalitu svého života, více všeobecné radosti a zlepšený fyzický stav.


Profesor Willem Kuyken z the University of Exeter, který vedl celý výzkum, ve svém prohlášení médiím vysvětlil, že lidé léčení antidepresivy mívají vysokou náchylnost k recidivě, jakmile zastaví svou předepsanou lékovou terapii. "Metoda MBCT využívá odlišného přístupu - učí lidi dovednostem užitečným pro život. Ukázali jsme, že pokud na tom lidé pracují, tyto dovednosti pomáhají, aby se jim dařilo lépe. Naše výsledky dokládají, že MBCT by mohlo být životaschopnou alternativou pro mnohé z 3,5 miliónu lidí ve Velké Británii, trpících touto vysilující nemocí. Lidé, kteří trpívají depresí, už dlouho vyhledávají psychologické metody, které by jim dlouhodobě pomáhaly - a MBCT je velmi slibný přístup. Myslím, že zde máme základ pro to, abychom pacientům nabízeli alternativu k dlouhodobému užívání antidepresiv. Máme v plánu realizovat rozsáhlejší experiment, abychom naše výsledky znovu prověřili a zjistili detailněji, jak MBCT působí," sdělil profesor Kuyken.

zdroj:http://www.celostnimedicina.cz/

Psychologie – testy, kurzy,relaxační MP3 ke stažení zdarma.

27. listopadu 2011 v 19:20 | ADMIN webu

profesiální psychologické testy pro firmy a personalisty
PSYCHOTESTY, KURZY A SEZNAM PSYCHOLOGŮ
Na této stránce najdete linky na další zajímavé možnosti, jak pro sebe něco přínosného udělat
online kurzy proti depresi a úzkosti
Oblíbené psychologické programy pro všechny, kteří se chtějí zbavit úzkosti, stresu, napětí a depresivních nálad. Kurz vás postupně provádí postupy k získání rovnováhy a spokojenosti. Nepotřebujete žádné vědomosti z psychologie, kurzy jsou srozumitelné všem.
*********************************************************************************
Můžete vyzkoušet testy osobnosti, které odhalí, jaký jste osobnostní typ a jak rozvinuté máte ty nejpodstatnější rysy své osobnosti - např. emocionální stabilitu, dominanci nebo submisivitu, zodpovědnost, flexibilitu, obětavost, agresivitu či sebedůvěru.
Psycho-test profesní orientace poradí, kam směřovat své ambice - na jaké studium nebo na jakou práci se nejlépe hodíte.
Dále je zde psychologický test nejčastějších psychických poruch. Sice je nejlepší jít v případě potíží rovnou za psychiatrem, ale ne každý se hned odhodlá. Tento test orientačně a zcela anonymně zhodnotí, zda si se sebou máte dělat starosti a jak je případně řešit.
Velmi oblíbený je test emoční inteligence - právě emoční inteligence výrazně rozhoduje o tom, jak je člověk úspěšný v mezilidských vztazích a jak je spokojený sám se sebou.
Testy paměti a mentální výkonnosti jdou za IQ testy a hodnotí rychlost a přesnost myšlení, rozsah různých typů paměti, úroveň pozornosti a další mentální charakteristiky.
psychologické testy online
*********************************************************************************
Pro všechny, které zajímá psychologie a chtějí se z ní něco dozvědět, i pro uchazeče o studium na VŠ. Interaktivní, srozumitelné a zábavné výukové kurzy z různých koutů psychologie s využitím účinných psychologických postupů.
online kurzy základů psychologie
*********************************************************************************
Jde o ručně vyhodnocovaný test, který podle vašeho výběru barev usuzuje na aktuální rozpoložení a zdroje spokojenosti a problémů.
*********************************************************************************
relaxace v mp3 ke stažení
K dispozici jsou dvě nejoblíbenější relaxační techniky - Schultzův Autogenní trénink a Jacobsenova progresivní relaxace. Můžete si stáhnout nahrávky a instruktážní texty. Ke zvládnutí těchto relaxací nepotřebujete žádné zvláštní vědomosti ani schopnosti. Relaxovat se může naučit prakticky každý.
*********************************************************************************
Komunikace jakožto schopnost správně vyjadřovat své myšlenky a sdělovat informace rozhoduje zásadně o úspěchu a spokojenosti. Nabízíme kurzy pro veřejnost i firmy zaměřené na zdravou prosazující komunikaci a na krizovou komunikaci formou přednášek i intenzivních nácviků a interakcí.
*********************************************************************************
Seznam psychologů a podobných profesí
Poskytujete služby z oblasti psychologie nebo hledáte pomoc? Do katalogu se můžete zapsat i v něm vyhledávat.zdroj:http://www.vztahy.psychoweb.cz

Relaxace - Jednoduché cvičení na odvedení pozornosti

27. listopadu 2011 v 19:15 | ADMIN webu

Odvedení pozornosti

Jednoduché cvičení na odvedení pozornosti se hodí tehdy, když začne nekontrolovaně narůstat pocit napětí a případně se blíží exploze, třeba v podobě příliš hlasitého a ne právě vybraného verbálního projevu.

Když tento proud emocí zachytíte včas - a to se lze naučit, postupujte tak, že

a) zaujměte pokud možno pohodlnou polohu vsedě a

b) zaměstnejte svůj mozek předem připraveným programem.

Zde je pár tipů na onen program:

Zadívejte se z okna. Vidíte-li park, les nebo zahradu, představte si, že vám patří a že máte zahradníka, kterého je třeba zaúkolovat. Zamyslete se nad nedostatky (plevel, přerostlé keře…), nad celkovým uspořádáním a nad tím, jak prostředí zlepšit - co a kde nakoupit, co s tím udělat atp. Výsledkem bude analýza problémů včetně návrhu řešení nachystaná pro zahradníka.
Vidíte-li z okna silnici, udělejte něco podobného: je dostatečně široká, osvětlená, co chodníky, patníky, čáry, bezpečnost…? A jak to zlepšit?

Totéž můžete aplikovat na svou pracovnu - nábytek, uspořádání, osvětlení, teplota, hluk, vybavení přístroji… - co vyhovuje, co ne a co by mohl správce zlepšit - připravte mu plán.
Nebo to zkuste výhradně na bázi představivosti: vybavte si známou cestu, kterou jezdíte nakupovat a vymyslete jinou trasu pro případ, že by tato byla neprůjezdná. Pak zkuste cestu do vedlejšího města, do Prahy atp. Fantazie je v tomto ohledu nevyčerpatelná.
Stačí pět minut a dosáhnete odstupu od původní stresující situace, která se díky tomu nevyhrotí, jak by se stalo, kdybyste v ní setrvali.zdroj:http://www.relaxace.psychoweb.cz

Jacobsenova relaxace

27. listopadu 2011 v 19:12 | ADMIN webu

Jacobsenova relaxace

Tato relaxační metoda pracuje s uvolněním svalstva. Nejdříve je třeba naučit se rozlišovat mezi stavem napětí (tenze) a stavem uvolnění (relaxace). Tak například je možné zatnout ruku v pěst a jakoby se snažit předvést svůj biceps - a přitom si uvědomovat, kde přesně v ruce vzniká napětí a jak je silné.

Poté se má ruka naprosto uvolnit a je třeba uvědomit si rozdíl mezi nynějším stavem a předchozím napětím. Nejdřív se takto cvičí relaxování ruky. Následují další skupiny svalů - svaly na hlavě - zejména obličejové svaly (zamračit se - uvolnit, nakrčit nos - uvolnit atp.), pak svaly jazyka a krku, dále se cvičí relaxace ramene, zad, břicha a hrudníku, možno též prstů na rukou i nohou a nakonec relaxace celého těla.

Jacobsenova relaxace může některým lidem vyhovovat mnohem víc, než klasicky (klidově) vedená relaxace, jako je třeba autogenní trénink. Jaocbsenova relaxace je dynamičtější a neklidné povahy u ní spíše vydrží.

Ke stažení zde najdete obrazového průvodce relaxací všech důležitých svalů na těle a mluvený doprovod, který vám poslouží v začátcích, než relaxaci zvládnete zcela samostatně.zdroj:http://www.relaxace.psychoweb.cz


Relaxace - Dechová cvičení

27. listopadu 2011 v 19:10 | ADMIN webu

Dechová cvičení

Stabilizující dechová cvičení jsou vhodná pro osoby ve stresu. Klidným dýcháním lze ovlivnit chování vnitřních orgánů (např. zpomalit srdeční tep) i aktuální pocity.
Vyzkoušejte si rozdíl mezi dvěma typy dýchání - do hrudníku, kdy se při nádechu rozšiřuje horní a střední část hrudního koše, a dýchání do břicha, kdy se uplatňuje spodní část hrudníku a břicho. Při relaxaci používejte břišní dýchání.

Jak relaxovat: Pohodlně se položte nebo posaďte, ignorujte co nejvíce okolních podnětů a rušivých myšlenek a plně se soustřeďte na pozorování svého dýchání. Pomalu a zhluboka se nadýchněte nosem, nádech směřujte do břicha a přitom v duchu počítejte. Množství nadechnutého vzduchu musí být příjemné a přirozené, ne přehnané kvůli napočítání do co nejvyššího čísla. Pak zadržte dech na zhruba stejnou dobu, jakou trval nádech - v duchu počítejte do téhož čísla. Pak opět nosem klidně vydýchněte, opět za doprovodu počítání.

Když vám občas odběhnou myšlenky, pokojně je přitáhněte zpátky a znovu se koncentrujte na dýchání. Relaxační efekt spočívá právě v koncentraci na dech a počítání, pro něž nemůžete myslet na nic jiného. Během několika minut (stačí 3-5) si duševně výrazně odpočinete.
Zpočátku počítejte s tím, že vám budou myšlenky odbíhat dost často. Schopnost soustředění se vyvíjí, takže za pár opakování zjistíte, že se dovedete koncentrovat mnohem snadněji a že i odpočinek je hlubší.zdroj:http://www.relaxace.psychoweb.cz

Relaxace – přehled metod

27. listopadu 2011 v 19:08 | ADMIN webu

Relaxace - přehled metod

Smyslem relaxačních technik je dosažení lepší psychické pohody prostřednictvím uvolnění. Mnoho výzkumů dokázalo, že mezi tělesným a duševním napětím existuje velmi úzký vztah - neboli jedno se přelévá do druhého. Jestliže se při relaxaci podaří dosáhnout uvolnění těla, přenáší se toto uvolnění i do oblasti psychiky. A zatímco duševního napětí se pomocí vůle dovede zbavit málokdo, ovlivnit napětí svých svalů jde poměrně jednoduše. Z tohoto faktu také vycházeli autoři relaxačních technik - tedy uvolněte své tělo a uleví se vám i duševně.

Základem relaxace je tedy vždy uvolnění. Na to je možné navázat dalšími formami působení - jsou tu autosugesce (kdy si dotyčný vrývá do vědomí i nevědomí to, co potřebuje - např. že mluvit před lidmi je přirozené) nebo řízená imaginace (představivost) používaná jako prostředek k duševnímu růstu.

Autogenní trénink
Autogenní trénink se používá již mnoho desítek let a jeho otcem je německý lékař J. H. Schulz. Jde patrně o nejrozšířenější relaxační techniku. Ve své původní podobě má dvě formy.
Ve standardní formě se postupně nacvičuje navozování pocitů tíhy a tepla v těle, klidné srdeční a dechové činnosti, pocitu příjemného tepla v oblasti břicha a chladného čela. Nácvik jednotlivých dovedností trvá podle původních představ autora několik týdnů a má probíhat vícekrát denně po 5-15 minutách. Zde jsme tuto relaxaci přizpůsobili možnostem a potřebám člověka současného. Máte možnost stáhnout si autogenní trénink jako mp3 v délce cca 16 minut, který doporučujeme praktikovat jednou denně, přibližně ve stejný čas. Je jedno, jakou denní dobu zvolíte - někomu vyhovuje ráno, jinému odpoledne a dalšímu večer. Tuto relaxaci je možné použít i pro snadné usnutí - pak se vynechává závěr a relaxovaný stav se nechává přejít ve spánek.


Autogenní trénink je možné provozovat vleže nebo vsedě. Minimálně pro začátek doporučujeme spíše horizontální polohu, protože v ní se uvolnění dosahuje snáze. Po nějaké době nácviku je pak již možné relaxovat třeba v kanceláři u stolu (v poloze člověka opřeného nebo volně skloněného dopředu).

Když už dotyčný zvládne tuto základní formu - dovede se uvolnit, oprostit od rušivých vlivů a myšlenek a pociťovat klid, může přistoupit k dalšímu stupni a vřadit si do relaxace vlastní formulky zaměřené na to, co on konkrétně potřebuje. Tak například kuřák, který se chce odnaučit kouřit, si vymyslí větu o lhostejnosti vůči cigaretám; člověk se strachem z veřejného vystoupení si bude říkat třeba: 'Před lidmi jsem klidný' a tak podobně.

Dále lze navázat autogenní meditací, která pracuje s určitými představami a je určená těm, kteří usilují o hlubší poznání a rozvoj sebe sama. Je třeba dosáhnout relaxace a pohroužení do sebe a zabývat se určitými předměty, abstraktními idejemi, zážitky, citovými vztahy, zásadními otázkami (např. po smyslu života) - přičemž zde nejde o uvažování tak, jak ho známe v bdělém stavu, ale spíše o nadhození tématu a sledování, jaké představy se kolem něj rozvíjejí.

Jacobsenova progresivní relaxace
Zde se učíte rozlišovat mezi napětím a uvolněním - nejdříve se dosáhne napětí určitých svalů, které se následně uvolní. Cvičí se svalové skupiny celého těla a nácvik je postupný. Podrobně viz Jacobsenova progresivní relaxace.


Cvičení s dechem
Tyto formy relaxace vedou ke zklidnění tělesných orgánů a v té souvislosti i ke zklidnění psychickému. Jejich základem je dokonalá koncentrace na vlastní dech a jeho řízení. Podrobně viz Dechová cvičení.
Odvedení pozornosti
Jde o různé postupy založené na pozorování a představivosti, které se uplatní v situaci, kdy emoce hrozí převálcovat schopnost racionálního uvažování. Pár minut stačí k získání odstupu a "vychladnutí". Podrobně viz Odvedení pozornosti.


Hrozí u relaxačních metod nějaké nebezpečí?
Je to a la příbalový leták u jakéhokoli běžného léku: Může se ojediněle objevit chvění, úzkost, rychlá srdeční činnost a jiné nepříjemné pocity - ty by měly odeznít s postupujícím cvičením a prohloubením relaxace. Pokud by přetrvávaly, není relaxace pro takovou osobu vhodná a doporučuje se konzultace u psychologa nebo psychiatra. U naprosté většiny osob se však žádné nežádoucí účinky nevyskytují.
U čeho všeho lze autogenní trénink, resp. relaxaci využít?
Nejčastěji jsou to různé neurotické stavy: nedefinované napětí, úzkost, fobie, panická porucha, tréma, pocity malé sebejistoty; ale i třeba zadrhávání v řeči, astma, závislosti atp. Spektrum uplatnění je velmi široké a vždy je důležitá motivace a vytrvalost.zdroj:http://www.relaxace.psychoweb.cz


Meditace a uvolnění... zapněte si repráčky,zaujměte pohodlnou polohu v leže,zavřete oči a naslouchejte ...

8. listopadu 2011 v 21:11 | ADMIN webu

Meditace a uvolnění č.1

Uvolnění a meditace č.2

Uvolnění a meditace č.3

Uvolnění a meditace č.4

Uvolnění a meditace č.5


 
 

Reklama