STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Mánie

Psychiatr se mnohem častěji setkává s depresemi než s mániemi

18. února 2014 v 16:11 | ADMIN webu
Psychiatr se mnohem častěji setkává s depresemi než s mániemi a je to svým způsobem výhoda, protože mánie je většinou hůře léčitelná než deprese, a to z několika důvodů. Tím prvním je nedostatečná spolupráce pacienta. Mánie je stav spojený se sníženou potřebou spánku, permanentně dobrou náladou, zvýšenou sexuální energií - zkrátka nemá pro dotyčného žádná bezprostřední negativa. Proto je jasné, že přimět takové člověka k léčbě je mnohdy velmi obtížné. A právě nedostatek náhledu na nemoc a na její důsledky je často důvodem nedobrovolného vstupu.
Dalším specifikem mánie je terapie. Zatímco u deprese máme na výběr několik možností, u mánie mám k dispozici v podstatě jen medikamentózní léčbu, a to tak zvanými stabilizátory nálady. Hlavním účelem stabilizátorů je vrátit náladu do normy a přitom nevyvolat depresi. Jak jsem uvedl výše, málokdy se setkáme s izolovanou mánií, která proběhne a již se nikdy nevrátí a není doprovázena depresí. Většinou se naopak mánie vyskytuje v rámci bipolární afektivní poruchy, která se léčí stejnými léky. Více se o stabilizátorech proto dozvíte v kapitole týkající se bipolární poruchy.

MUDr. Ladislav Polách

zdroj:www.upsychiatra.cz

Mánie je podobně jako deprese jednou z poruch nálady.

18. února 2014 v 16:10 | ADMIN webu
Hlavními příznaky jsou patologicky pozvedlá nálada trvající alespoň týden (7 dnů). Trvá-li porucha nálady kratší dobu, minimálně však 4 dny, mluvíme ohypománii.
Termín mánie by měl být používán pouze v případě, že se jedná o první doložený výskyt u dotyčného. V případě dalšího opakování se už používá termín bipolární afektivní porucha, protože opakující se stav mánie bez depresivních stavů se v podstatě nevyskytuje.
Jaká jsou diagnostická kritéria podle klasifikace MKN?
O (hypo)mánii mluvíme tehdy, jsou-li vyjádřeny alespoň 3 z následujících příznaků:
- zvýšená aktivita nebo fyzický neklid
- roztržitost nebo obtížná koncentrace pozornosti
- snížená potřeba spánku
- zvýšená hovornost
- zvýšená sociabilita nebo familiárnost
- nadměrná sexuální energie
- zvýšené utrácení peněz nebo jiné nezodpovědné chování
Pro rychlé otestování můžete použít následující formulář. Otázky se vztahují k vaší náladě v posledním týdnu.

Podobně jako u deprese se i u mánie mohou vyskytnout psychotické příznaky. Z nich se jedná často o postižení myšlení ve smyslu bludné produkce - často jde o bludy megalomanické, inventorní, religiózní apod.
I když osoba v mánii často nesplňuje doslovné indikace k nedobrovolné léčbě, tj. bezprostředně neohrožuje sebe ani své okolí, je nedobrovolný vstup často na místě, protože kromě relativně rizikového chování (sex. promiskuita) také zvýšeně utrácí finanční prostředky, zadlužuje se, podepisuje smlouvy… Během několika dnů je dotyčný schopen vytvořit dluh v hodnotě stovek tisíc korun i více. Následné jednání s věřiteli ohledně snížené příčetnosti bývá úspěšné spíše výjimečně, proto v období deprese, které obvykle následuje, je třeba kromě psychického stavu řešit i případné exekuce.
zdroj:www.upsychiatra.cz

Symptomatika mánie

15. března 2009 v 14:16 | ♥Naposledy.cz♥
Symptomatika
Projevy jsou v podstatě opakem deprese. Nálada bývá nadnesená, expanzivní. Myšlení a psychomotorika bývají urychleny, často dochází k impulsivním rozhodnutím, jenž mohou mít závažné následky (nerozvážné utrácení, ničení starých a navazování nových vztahů, výpověď v práci etc.). V tělesné oblasti dominuje snížená potřeba spánku, zvýšená energie a zanedbávání somatických obtíží.


Zdroj:Klikni!

Mánie je duševní porucha charakterizovaná expanzivní, často iritabilní náladou.

15. března 2009 v 14:15 | ♥Naposledy.cz♥
Mánie je duševní porucha charakterizovaná expanzivní, často iritabilní náladou. Diagnosticky se objevuje jako manická epizoda. Nejčastěji bývá spojena s depresí pokud se v rámci deprese vyskytne alespoň jedna manická epizoda, bývá diagnostikována bipolární afektivní porucha.


Zdroj:Klikni!
 
 

Reklama