STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Linky bezpečí

chat Linky bezpečí

1. června 2016 v 2:30 | Admin

Chatuj s námi

  • provoz - chat Linky bezpečí je otevřen každý den (od pondělí do neděle) od 15 do 19 hodin, o víkendech navic od 9 do 13 hodin
  • věk - vstoupit můžeš tehdy, pokud je Ti méně než 18 let nebo jsi student do 26 let
  • přihlášení/registrace - pro vstup je potřeba se zaregistrovat na xchatu, doporučujeme Ti udávat pouze přezdívku
  • délka 1 chatu - v jeden den nejdéle 90 minut

Než vstoupíš na chat LB, podívej se na pravidla a užitečné informace pro Tebe.

VSTUP NA CHAT (pro vstup je nutná registrace, registrovat se můžeš ZDE)

Co je dobré vědět, než začneš chatovat

Anonymita
Nemusíš sdělit své jméno a adresu.

Kopírování historie
Pokud se budeš chtít k některým informacím z chatu vrátit, zkopíruj si je někam. Po odhlášení z chatu se historie neukládá. Kopírovat doporučujeme i průběžně, pokud by bylo nutné chat (třeba kvůli příchodu rodičů, kamarádů…) ukončit, k textu se již nepůjde vrátit.

Odhlášení z chatu
V případě, že nebudeš na chatu reagovat (nebudeš psát) déle než 10 minut, pracovník Tě odhlásí z místnosti. Pokud budeš potřebovat svou situaci ještě probrat, můžeš znovu napsat, nebo zavolat na bezplatné číslo Linky bezpečí - 116 111, nebo napsat do E-mailové poradny Linky bezpečí pomoc@linkabezpeci.cz, kde na Tvůj e-mail odpoví do 3 pracovních dnů.

Zpráva z chatu
Z každého kontaktu na Chatu Linky bezpečí se zapisuje krátká zpráva, která obsahuje Tvůj nick, téma problému a stručný obsah chatu, abychom věděli, o čem jsi s námi mluvil(a). Tato zpráva zůstává na Lince bezpečí a nedostane se k ní nikdo nepovolaný.

Tykání/vykání
Pracovník chatu LB všem do 18 let věku tyká a od 18 let vyká. Zjistí-li pracovník dospělost klienta až v průběhu chatu, omluví se za dosavadní tykání a dále již vyká.
Naši pracovníci a pracovnice jsou starší 18 let, proto prosíme o vykání.

Podmínky vstupu
1. Zaregistrovat na xchatu, doporučujeme udávat pouze přezdívku!
2. Dodržovat platné zákony České republiky a dodržovat pravidla xchatu.cz a chatu LB
3. Veškerá komunikace je soukromá a nebude zveřejněna.
4. Chat Linky bezpečí neřeší uživatelské problémy spojené s používáním xchatu.cz


Pro Sdružení Linka bezpečí chat vytvořila a spravuje společnost Centrum Holding s.r.o, která je provozovatelem veřejného chatu Xchat.cz.

Internet HELPLINE

25. května 2012 v 16:21 | ADMIN webu
Sdružení Linka bezpečí zavádí novou asistenční linku INTERNET HELPLINESdružení Linka bezpečí zavádí novou asistenční linku INTERNET HELPLINE
TISKOVÁ ZPRÁVA
v rámci partnerského projektu CZESICON - Safer Internet Plus. Projekt je schválen Evropskou komisí a financovaný z fondů EU.
6. února 2007 - Den pro bezpečnější internet - Safer Internet Day 2007
PRAHA 1. února 2007
Od 1.1. 2007 zahajuje SLB provoz rozšířené asistenční služby pro děti a dospívající Internet Helpline jako součást mezinárodního projektu Safer Internet Plus. Helpline poskytuje dětem a dospívajícím první pomoc formou psychologické a sociální asistence při práci s internetem. Jde o první obdobně specializovanou linku krizové intervence v České republice!
Hlavním cílem této formy krizové intervence je zřízení speciální asistenční služby Helpline na stávající bezplatné Lince bezpečí (800 155 555), kam mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Odborní konzultanti dětem poskytnou nezbytnou psychosociální pomoc a také jim poradí, jak bezpečněji internet používat. Jedná se především o případy, kdy děti pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžovány prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií.
"Centrum naší pozornosti zaměřujeme hlavně na ochranu dětí před veškerým násilím, zneužíváním a v poslední době také před negativním vlivem médií, zejména internetu. Internetová síť představuje pro děti zřejmá rizika - anonymní prostor internetu se může stát nebezpečným nástrojem pro komerční zneužívání, dětskou pornografii i obchod s dětmi," vysvětluje dr. Tomáš Květák, ředitel SLB. "Negativní vliv lze zaznamenat v určitém typu reklamy předkládající matoucí informace a pochybné hodnoty," dodává dr. Květák. Děti jsou na internetu vystavovány nezákonným či škodlivým obrázkům (násilí a sex, rasismus), svou roli zde hraje i závadný marketing výrobků určených dětem. Veřejné rozpoznání škodlivého a nezákonného obsahu je v České republice obecně nízké a jeho množství narůstá. Lhostejnost evropských rodičů k nebezpečí na internetu je skutečnost potvrzená údaji z posledních výzkumů Eurobarometeru vč. údajů platných pro ČR.
Jak dokáže linka INTERNET HELPLINE pomoci?
Děti a dospívající, kteří se potřebují svěřit se svými problémy týkajícími se podezřelých stránek a nabídek na internetu, mohou kontaktovat 24 hodin denně známé bezplatné číslo Linky bezpečí 800 155 555, kde se jim budou věnovat vyškolení konzultanti Helpline. O pomoc se mohou děti dále obrátit na nově zavedený Chat Linky bezpečí na adrese chat.linkabezpeci.cz nebo e-mailem na kontakt ilb@linkabezpeci.cz.
Dotazy a oznámení budou moci zájemci brzy zasílat také přes kontaktní formulář na samostatných webových stránkách Internet Helpline (www.internethelpline.cz), jejichž zprovoznění plánuje Sdružení do konce března 2007.
Internet Helpline - první česká asistence na pomoc dětským obětem internetové kriminality!
Poslání a hlavní cíle INTERNET HELPINE Sdružení Linka bezpečí:
◦Rozšíření služeb krizové intervence SLB formou poradenského centra Helpline pro bezpečnější používání internetu.
◦Informační kampaň za bezpečnější internet na základních a středních školách ČR - ve spolupráci s partnery kombinovaného projektu Safer Internet Plus.
◦Aktivní spolupráce na mediální informační kampani v hromadných sdělovacích prostředcích, realizace tiskových konferencí, odborných diskusí; spoty, letáky.
◦Spolupráce a rozvoj partnerství s klíčovými činiteli, tj. policií a dalšími státními i nestátními institucemi, mediálními skupinami, odborníky a sdruženími.
◦Členství v síti INSAFE, která sdružuje a koordinuje Asistenční linky - národní uzly Bezpečného internetu po celém světě (http://www.saferinternet.org/). Účast na akcích mezinárodních projektů INSAFE a INHOPE (Internet Safety cooperation network) na evropské i národní úrovni.
◦Internet Helpline SLB bude ve spolupráci s partnery šířit povědomí o problematice Bezpečného internetu v ČR, usilovat o účinnou prevenci a odbornou pomoc dětským obětem kriminality na internetu.
◦SLB zajistí sponzorsky potřebné zdroje, aby Internet Helpline navázala činnost i v dalších letech po ukončení 2-leté grantové podpory Evropské komise.
Partneři kombinovaného projektu CZESICON Safer Internet Plus / Internet Helpline & Internet Hotline:
nestátní organizace Sdružení Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz),
nestátní organizace Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz),
společnost Software 602 a.s. (www.software602.cz),
společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz) - hlavní koordinátor projektu CZESICON.
O Sdružení Linka bezpečí
SLB provozuje projekty krizových linek: Linka bezpečí 800 155 555 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě); Linka vzkaz domů 800 111 113 a 724 727 777 - zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení (bezplatné volání z pevné sítě); Rodičovská linka 283 852 222 - pomáhá řešit dospělým výchovné problémy; Internetová linka bezpečí ilb@linkabezpeci.cz - koresponduje s prací Linky bezpečí prostřednictvím e-mailu; nově zavedený Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi na chat.linkabezpeci.cz Krizové linky přijímají celkem přes 1600 hovorů denně. Mezi hlavní témata volajících patří vrstevnické a rodinné vztahy, školní problémy, láska a partnerství, šikana a rasové problémy, týrání a zneužívání dětí. SLB zajišťuje při své práci absolutní anonymitu klientů. Od svého vzniku v roce 1994 přijala Linka bezpečí již 7-milióntý telefonát.
Kontakty:

Mgr. Martin Balcar
ředitel sdružení
Tel: 00420 266 727 972
Fax: 00420 266 727 976
m.balcar@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
Mgr. Vendula Kodetová
Public Relations
00420 233 543 989
00420 233 557 742
v.kodetova@linkabezpeci.cz
Mobil: 00420 606 708 548
TISKOVÁ ZPRÁVA
v rámci partnerského projektu CZESICON - Safer Internet Plus. Projekt je schválen Evropskou komisí a financovaný z fondů EU.
6. února 2007 - Den pro bezpečnější internet - Safer Internet Day 2007
PRAHA 1. února 2007
Od 1.1. 2007 zahajuje SLB provoz rozšířené asistenční služby pro děti a dospívající Internet Helpline jako součást mezinárodního projektu Safer Internet Plus. Helpline poskytuje dětem a dospívajícím první pomoc formou psychologické a sociální asistence při práci s internetem. Jde o první obdobně specializovanou linku krizové intervence v České republice!
Hlavním cílem této formy krizové intervence je zřízení speciální asistenční služby Helpline na stávající bezplatné Lince bezpečí (800 155 555), kam mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Odborní konzultanti dětem poskytnou nezbytnou psychosociální pomoc a také jim poradí, jak bezpečněji internet používat. Jedná se především o případy, kdy děti pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžovány prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií.
"Centrum naší pozornosti zaměřujeme hlavně na ochranu dětí před veškerým násilím, zneužíváním a v poslední době také před negativním vlivem médií, zejména internetu. Internetová síť představuje pro děti zřejmá rizika - anonymní prostor internetu se může stát nebezpečným nástrojem pro komerční zneužívání, dětskou pornografii i obchod s dětmi," vysvětluje dr. Tomáš Květák, ředitel SLB. "Negativní vliv lze zaznamenat v určitém typu reklamy předkládající matoucí informace a pochybné hodnoty," dodává dr. Květák. Děti jsou na internetu vystavovány nezákonným či škodlivým obrázkům (násilí a sex, rasismus), svou roli zde hraje i závadný marketing výrobků určených dětem. Veřejné rozpoznání škodlivého a nezákonného obsahu je v České republice obecně nízké a jeho množství narůstá. Lhostejnost evropských rodičů k nebezpečí na internetu je skutečnost potvrzená údaji z posledních výzkumů Eurobarometeru vč. údajů platných pro ČR.
Jak dokáže linka INTERNET HELPLINE pomoci?
Děti a dospívající, kteří se potřebují svěřit se svými problémy týkajícími se podezřelých stránek a nabídek na internetu, mohou kontaktovat 24 hodin denně známé bezplatné číslo Linky bezpečí 800 155 555, kde se jim budou věnovat vyškolení konzultanti Helpline. O pomoc se mohou děti dále obrátit na nově zavedený Chat Linky bezpečí na adrese chat.linkabezpeci.cz nebo e-mailem na kontakt ilb@linkabezpeci.cz.
Dotazy a oznámení budou moci zájemci brzy zasílat také přes kontaktní formulář na samostatných webových stránkách Internet Helpline (www.internethelpline.cz), jejichž zprovoznění plánuje Sdružení do konce března 2007.
Internet Helpline - první česká asistence na pomoc dětským obětem internetové kriminality!
Poslání a hlavní cíle INTERNET HELPINE Sdružení Linka bezpečí:
◦Rozšíření služeb krizové intervence SLB formou poradenského centra Helpline pro bezpečnější používání internetu.
◦Informační kampaň za bezpečnější internet na základních a středních školách ČR - ve spolupráci s partnery kombinovaného projektu Safer Internet Plus.
◦Aktivní spolupráce na mediální informační kampani v hromadných sdělovacích prostředcích, realizace tiskových konferencí, odborných diskusí; spoty, letáky.
◦Spolupráce a rozvoj partnerství s klíčovými činiteli, tj. policií a dalšími státními i nestátními institucemi, mediálními skupinami, odborníky a sdruženími.
◦Členství v síti INSAFE, která sdružuje a koordinuje Asistenční linky - národní uzly Bezpečného internetu po celém světě (http://www.saferinternet.org/). Účast na akcích mezinárodních projektů INSAFE a INHOPE (Internet Safety cooperation network) na evropské i národní úrovni.
◦Internet Helpline SLB bude ve spolupráci s partnery šířit povědomí o problematice Bezpečného internetu v ČR, usilovat o účinnou prevenci a odbornou pomoc dětským obětem kriminality na internetu.
◦SLB zajistí sponzorsky potřebné zdroje, aby Internet Helpline navázala činnost i v dalších letech po ukončení 2-leté grantové podpory Evropské komise.
Partneři kombinovaného projektu CZESICON Safer Internet Plus / Internet Helpline & Internet Hotline:
nestátní organizace Sdružení Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz),
nestátní organizace Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz),
společnost Software 602 a.s. (www.software602.cz),
společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz) - hlavní koordinátor projektu CZESICON.
O Sdružení Linka bezpečí
SLB provozuje projekty krizových linek: Linka bezpečí 800 155 555 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě); Linka vzkaz domů 800 111 113 a 724 727 777 - zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení (bezplatné volání z pevné sítě); Rodičovská linka 283 852 222 - pomáhá řešit dospělým výchovné problémy; Internetová linka bezpečí ilb@linkabezpeci.cz - koresponduje s prací Linky bezpečí prostřednictvím e-mailu; nově zavedený Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi na chat.linkabezpeci.cz Krizové linky přijímají celkem přes 1600 hovorů denně. Mezi hlavní témata volajících patří vrstevnické a rodinné vztahy, školní problémy, láska a partnerství, šikana a rasové problémy, týrání a zneužívání dětí. SLB zajišťuje při své práci absolutní anonymitu klientů. Od svého vzniku v roce 1994 přijala Linka bezpečí již 7-milióntý telefonát.
Kontakty:

Mgr. Martin Balcar
ředitel sdružení
Tel: 00420 266 727 972
Fax: 00420 266 727 976
m.balcar@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
Mgr. Vendula Kodetová
Public Relations
00420 233 543 989
00420 233 557 742
v.kodetova@linkabezpeci.cz
Mobil: 00420 606 708 548

Sdružení linka bezpečí

25. května 2012 v 16:18 | ADMIN webu
SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ: Linka vzkaz domů připomíná Pomněnkový den - Mezinárodní den pohřešovaných dětí
PRAHA, 21. května 2007
Již 4. rokem pořádá Sdružení Linka bezpečí (SLB) a zvláště pak jeden z jeho hlavních projektů - Linka vzkaz domů - Pomněnkový den, a to právě ve výroční den 25. května, který je vyhlášen za Mezinárodní den pohřešovaných dětí.

V letošním roce bude v tento den uspořádána veřejná sbírková a informační akce ve třech českých městech: Praze, Brně a Ostravě. V obchodních domech IKEA si mohou návštěvníci zakoupit odznaky se symbolem pomněnky na památku všech pohřešovaných a ztracených dětí. Po celý týden 21. - 25. 5. 2007 dále studenti prodávají pomněnkové odznaky v rámci širší informační kampaně ve vybraných pražských prodejnách O2.

Kdo si kvítek zakoupí, podpoří činnost Linky vzkaz domů, na níž se mohou obracet děti na útěku i jejich rodiče. "Velice bychom chtěli poděkovat panu Vladimíru Čechovi, který pro Pomněnkový den natočil již druhým rokem rozhlasový spot," zdůrazňuje vedoucí LVD Šárka Laipoldová.

Jaká je historie Dne pohřešovaných dětí?
25.5.1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý Etan Patz a nebyl již nikdy spatřen. V následujících letech začaly nejrůznější organizace připomínat tento den v souvislosti se zmizelými dětmi, a v roce 1983 označil prezident USA 25. květen za Den pohřešovaných dětí a jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986. V Evropě se výročí slaví od roku 2002 na základě iniciativy Child Focusu v Belgii - Centra pro děti pohřešované a sexuálně zneužívané. V ČR tento výroční den zdůrazňuje od roku 2004 právě SLB, které má pro Pomněnkový den vlastní ochrannou známku.

Smyslem Pomněnkového dne je především:
• upozornit veřejnost na fenomén pohřešovaného dítěte či dítěte na útěku
• vyjádřit poselství naděje a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo
• zviditelnit projekt Linka vzkaz domů, který formou telefonické krizové intervence pomáhá dětem na útěku a následně působí jako prevence pohřešovaných dětí.

Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je kvítek modré pomněnky, kterému už od středověku přisuzuje magická moc. Když budete nosit pomněnku u sebe, vaši nejbližší na vás nikdy nezapomenou. A stejně tak nebudou zapomenuty děti, které utekly z domova nebo z něj byly vyhnány.

Trocha statistiky:
V České republice je každým rokem hlášeno zmizení tisíců lidí, mezi nimiž převažují děti. Za poslední období 2002-2005 bylo celkem vyhlášeno pátrání po 38.180 osobách mladších 18 let, z toho vypátráno bylo 37.512 osob. V roce 2006 bylo vyhlášeno pátrání po více než 10 tisících dětech a mladistvých osobách, z čehož v pátrání zůstalo do roku 2007 cca. 2% osob mladších 18 let.

Na Linku vzkaz domů se častěji obracejí dívky (70 %) než chlapci (30 %). Nejvíce volajících je ve věku 13 - 17 let. Většina dětí, které se na LVD dovolají a sdělí tyto skutečnosti, je z úplných rodin. Nejčastějšími příčinami, proč se děti na Linku obracejí, jsou dlouhodobé problémy v rodinných vztazích (50 %), následují problémy ve škole (5 %) a fyzické násilí (syndrom týraného dítěte CAN - 14 %). LVD aktivně spolupracuje s Policií ČR a orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Svou situaci řešilo v roce 2006 celkem 45 % volajících útěkem z domova a 10 % z ústavního zařízení. O vyhození z domova hovořilo 7 % volajících a 9 % dětí se cestou domů z nějakého důvodu bálo vrátit. Dalších 9 % volajících dětí o útěku zatím pouze přemýšlelo. Většina dětí, které se na Linku obracejí, je na útěku poprvé. Doba, po kterou je klient v době volání na Linku na útěku, bývá nejčastěji 1 den.

Linka vzkaz domů
800 111 113
724 727 777
denně 8:00 - 22:00

● LVD slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku anebo takovouto variantu zvažují. Často se na Linku obracejí klienti, jež se bojí vrátit domů anebo byli vyhozeni z domova. Volání na zelenou Linku vzkaz domů 800 111 113 je možné ze všech pevných linek zdarma. Na mobilní číslo 724 727 777 se děti dovolají za běžné tarify operátorů.
● Hlavním úkolem Linky je předávat vzkazy rodičům nebo blízkým osobám dítěte na útěku. V mnoha případech se dítě nechce vrátit domů a pouze prosí o předání vzkazu, že je naživu a zdrávo. V těchto situacích jsou pracovníci LVD připraveni zprostředkovat umístění v azylovém domě či podobném zařízení.
● Často se však děti bojí vrátit domů. Bojí se reakcí nebo "sondují" jaká je situace doma a pracovníci Linky jim pomáhají nalézt cestu zpátky. Ve většině případů zavolají rodičům nebo blízkým osobám a kontakt zprostředkují, je možné provést i konferenční hovor za asistence pracovníků Linky vždy se souhlasem všech stran.
● Na Linku se mohou obracet i rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohou zde nechat vzkaz.
Více informací na www.vzkazdomu.cz.


O Sdružení Linka bezpečí

SLB provozuje projekty krizových linek: Linka bezpečí 800 155 555 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě); Linka vzkaz domů 800 111 113 a 724 727 777 - zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení; Rodičovská linka 283 852 222 - pomáhá řešit dospělým výchovné problémy; Internetová linka bezpečí ilb@linkabezpeci.cz - koresponduje s prací Linky bezpečí prostřednictvím e-mailu; Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi na chat.linkabezpeci.cz a nově zavedená poradna pro bezpečnější internet Internet Helpline - Linka bezpečí Online na www.internethelpline.cz Krizové linky přijímají přes 1200 hovorů denně. Mezi hlavní témata volajících patří vrstevnické a rodinné vztahy, školní problémy, láska a partnerství, šikana a rasové problémy, týrání a zneužívání dětí. SLB zajišťuje při své práci absolutní anonymitu klientů. Od svého vzniku v roce 1994 přijala Linka bezpečí vloni již 7-milióntý telefonát.

Kontakty:

Sdružení Linka bezpečí
www.linkabezpeci.cz
www.vzkazdomu.cz
www.internethelpline.cz

Mgr. Vendula Kodetová
Šárka Laipoldová
Public Relations
vedoucí Linky vzkaz domů
Tel: 00420 233 543 989
00420 266 727 953
Fax: 00420 233 557 742
s.laipoldova@vzkazdomu.cz
v.kodetova@linkabezpeci.cz
Mobil: 606 708 548

Chat linky bezpečí a tel.čísla

25. května 2012 v 16:15 | ADMIN webu

Linka bezpečí má od dneška nové evropské číslo 116 111

Děti v tísni se od dnešního dne mohou obracet na nové číslo Linky bezpečí 116 111. Číslo sjednotí všechny dětské krizové linky v Evropské unii. Zatím je zprovoznilo Švédsko, Finsko, Maďarsko, Portugalsko a Řecko.
Minimálně jeden rok se ale všechny děti dovolají i na dosavadní číslo 800 155 555, sdělila ČTK Libuše Kameníčková z Linky bezpečí.
"Chceme podpořit zavedení nového čísla s tím, že je kratší (místo devíti znaků šest) a místo pěti pětek na konci se v čísle objevuje pět jedniček, což je pro děti určitě pozitivní zpráva," řekl ředitel Sdružení Linka bezpečí Martin Balcar. Evropská komise, která harmonizaci čísel loni schválila, si od ní slibuje lepší přehlednost a zapamatovatelnost. Dořešená ale zatím není provázanost jednotlivých linek a roaming.
Proto když české dítě vytočí číslo 116 111 třeba v Portugalsku, není možné ho automaticky přesměrovat na českou linku. Podle Balcara se nicméně pracuje na změně.
Mezinárodní propojování linek bezpečí si dala za úkol Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti. Vedle společného čísla 116 111 usiluje také o vznik národních center pro pohřešované děti a výstražného systému.
Vedle čísel 800 155 555 a 116 111 bude sdružení Linka bezpečí i nadále provozovat Linku vzkaz domů 800 111 113 a 724 727 777 určenou dětem na útěku z domova či ústavních zařízení. Poskytuje také Rodičovskou linku 840 111 234, která pomáhá řešit dospělým výchovné problémy a e-mailovou poradnu.

K dispozici je i chat Linky bezpečí pro děti v nouzi a loni zavedená poradna pro bezpečný internet Internet Helpline. Linka bezpečí řeší 300 až 400 hovorů denně. Mezi hlavní témata volajících patří vrstevnické a rodinné vztahy, školní problémy, láska, partnerství, šikana a rasové problémy, týrání a zneužívání dětí.
Zdroj:Klikni !
 
 

Reklama