STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Léčebny, PL, Nemocnice

Seznam PL,Detox a další...

25. května 2012 v 15:36 | ADMIN webu
BÍLÁ VODA-PL u Javorníka, okres Šumperk-MUDr. Jeřábek- tel: 0645 41 32 08, 09
ČERVENÝ DVUR- PL, tel: 0337 739131, toxik. + alkoholici společně, léčba trvá 5-8 měsíců, prvních 6. týdnu detox a následná izolace, pak režimová léčba s prvky psychoterapie, adr: Červený Dvůr 1, Č. Krumlov, 381 01
DOBŘANY-PL, tel. na vrátnici 019 797 20 48, 019/7813111
HAVLÍĆKUV BROD- PL - tel: 0451 478111
HORNÍ BEŔKOVICE PL- tel: 0411 873529-531,509,510, léčba v délce do 6 měsíců
HRADEC KRÁLOVÉ- PL, Nechanice, 503 15 (10km od H.K.), muži i ženy, MUDr.Čížek, tel. 049/5933007,další kontakty(možnost objednání) tel.049/5833 232, 5832 317, 5511 677, OAT-049/5832288, 5833232-příjem
JEMNICE- PL, Budějovická 625, Jemnice P.S.Č. 675 31, MUDr.Hosák-tel:0617 450728,0617 450790, pro klienty 15 - 20 let(je možné i starší), bez detoxu, léčba 7 měsíců
LOJOVICE- PL, komunita pro ženy - tel: 0204 665184, léčba společně s alkoholičkami
OPAVA - PL, Olomoucká 88, 74601,MUDr.Chvíla - tel: 0653 695 111, l.147, 149, detoxifikace, 3 měsíce léčby, režim, psychoterapie
PLZEŇ - PL, Alej svobody 80, 323 18, MUDr. Kudrle - tel: 019 7103111,fax:019 522566, příjímací pohovor, léčba 2.měsíce/15.lidí/, po 14 dnech vycházky, psychoterapie,relaxace,holotropní dýchání
PRAHA 8 - PL BOHNICE, Ústavní 91, Příjem: 84016144, Muži:MUDr.Prokeš,MUDr.Nešpor - tel:84016231, Ženy:MUDr.Dvořák - tel:84016318 (208), detox tel. 84016374
PRAHA 9 - ALTERNATIVA, Čakovická ul., tel: 6846277 komunitní způsob - 2 měsíce, 65 Kč/den
ŽELIV - PL, tel: 0367 581226/227-Primářka /228-fax/

Psychiatrická klinika v areálu Fakultní nemocnice Brno - Bohunice

24. ledna 2012 v 15:59 | ADMIN webu
Psychiatrická klinika se nachází
v areálu Fakultní nemocnice Brno - Bohunice
v tzv. "staré zástavbě".

.................................................................................

Jak se k nám dostanete?
Do FN Brno-Bohunice se lze nejlépe dostat těmito dopravními prostředky:
Autobusem č. 60 ze Zvonařky, přes Nové Sady, vystoupíte na zastávce Stará Nemocnice.

Jízdní řád zde: idsjmk.cz/jrady/060.pdf

..........................................................................................
Autobusem č. 61 ze Zvonařky, přes Nové Sady, vystoupíte na zastávce Kamenice.

Jízdní řád zde: idsjmk.cz/jrady/061.pdf

......................................................................................................
Trolejbusem č. 25 z Novolíšeňské, přes Mendlovo nám., vystoupíte na zast. Nemocnice Bohunice.

Jízdní řád zde: idsjmk.cz/jrady/025.pdf

...............................................................................................................
Tramvají č. 6 z Králova Pole-nádraží, přes Českou, vystoupíte na zastávce Běloruská.

Jízdní řád zde: idsjmk.cz/jrady/006.pdf

...............................................................................................................
Tramvají č. 7 ze Štefánikovy Čtvrti, přes Českou, vystoupíte na zastávce Běloruská.

Jízdní řád zde: idsjmk.cz/jrady/007.pdf

..................................................................................................................
Tramvají č. 8 ze "Staré Líšně", přes Hlavní nádraží, vystoupíte na zastávce Běloruská.

Jízdní řád zde: idsjmk.cz/jrady/008.pdf

....................................................................................................................
Orientace v areálu FN Brno

Čtyřpodlažní budova Psychiatrické kliniky označená písmenem G je situována přibližně uprostřed nemocničního komplexu FN Brno - Bohunice

Po vstupu do areálu nemocnice se lze snadno orientovat podle vnitřního systému značení.

........................................................................................................................
Charakteristika:
Psychiatrie se z definice zabývá problematikou duševních chorob a poruch, přičemž klade důraz na léčbu, diagnostiku i prevenci. Je oficiálním medicínským oborem (tento status získala díky prokázání infekčního původu tzv progresivní paralýzy) a za jejího otce je dnes považován Emil Kraepelin. Ten se v 19. století úspěšně pokusil o jakousi syntézu a klasifikaci desítek v té době známých duševních nemocí, přičemž pro ně vytvořil dvě hlavní kategorie - maniodepresivní a dementia praecox (schizofrenie).

Naše psychiatrická klinika je ambulatní i lůžkové zařízení, poskytující služby rovněž v oblasti péče psychologické. Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás naleznou jak pacienti dospělí, tak děti od tří let věku. Prioritou pro nás přitom není vysloveně léčba chronicky probíhajících duševních onemocnění - pozornost soustřeďujeme spíše směrem k akutní psychiatricko-psychologické péči. Základní i specializované postupy pracoviště jsou na vysoké úrovni. Fungujeme navíc coby metodické středisko pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu. Záběr kliniky sahá i do oblasti posudkové činnosti.

Samostatné kapitoly pak tvoří výzkum (s orientací na psychoterapii a biologickou psychiatrii), vzdělávání a v neposlední řadě účast na celospolečenských programech boje proti alkoholismu a dalším návykovým látkám.
..........................................................................................................................
Struktura:

Vedení kliniky
Přednosta:
Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
.............................................................................................................................
Zástupce přednosty:
Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. - školství
Primář MUDr. Oldřich Synek - zdravotnictví
............................................................................................................................
Oddělení 21
dětská a dorostová psychiatrie
vedoucí lékař: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
............................................................................................................................
Oddělení 22
uzavřené oddělení pro ženy
vedoucí lékař: MUDr. Andrea Cejpková
...........................................................................................................................
Oddělení 23
uzavřené oddělení pro muže
vedoucí lékař: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
..........................................................................................................................
Oddělení 24
psychoterapeutické oddělení
vedoucí lékař: MUDr. Martin Perna
Jednotka intenzivní psychiatrické péče
vedoucí lékař: doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc.
...........................................................................................................
Krizové centrum
vedoucí lékař: MUDr. Ivana Palčíková
...............................................................................................................
Ambulance
dětská a dorostová psychiatrie, ambulance pro dospělé, gerontopsychiatrická ambulance, ambulance pro léčbu závislostí, ambulance poruch metabolismu

vedoucí lékař: MUDr. Vlasta Obrovská
.........................................................................................................................
Fotogalérie:
..........................................................................................................................Podrobně: Pavilon G!

1. PP

Ergoterapeutické dílny
.........................................................................................................................
1. NP

Oddělení léčebné výživy, Nutriční poradna

Poradna pro výživu, Oddělení léčebné výživy

Poradna pro poruchy metabolismu a výživy, Psychiatrická klinika

Denzitometrie, Radiologická klinika

Revmatologická ambulance a Lipidová poradna, Interní hematoonkologická klinika

Ambulance praktických lékařů
..........................................................................................................................
2. NP

Oddělení 21 (dětské + dorostové), Psychiatrická klinika

Sociální pracovnice, Sociálně zdravotní oddělení
...........................................................................................................................
3. NP

Oddělení 22 (ženy), Psychiatrická klinika
...........................................................................................................................
4. NP

Oddělení 23 (muži) + JIPP, Psychiatrická klinika
.........................................................................................................................
5. NP

Krizové centrum

Oddělení 24, Psychiatrická klinika
.........................................................................................................................

Psychiatrická klinika - Kontakty:
Richard Barteček
........................................................................................................................
Jitka Buchtová, staniční sestra odd. 22
Ilona Burdová, lékař
Iva Čermáková, lékař
Eva Češková, přednosta
Hana Doušková, sekretářka
Ivana Drtílková, lékař
Jan Dufek, psycholog
Alena Fiľová, psycholog
Jana Hájková, lékař
Pavel Hanák, psycholog
Lenka Havlásková, lékař
Zuzana Hogenbuchová, lékař
Libuše Holcapflová, lékař
Božena Holubová, staniční sestra
Hana Janáková, psycholog
Markéta Jindřichovská, vedoucí pracovník
Tomáš Kašpárek, vedoucí lékař
............................................................................................................................
Libuše Knotigová, staniční sestra odd. 21
Václav Krmíček, lékař
Marcela Langová-Šindelářová, psycholog
............................................................................................................................
Marie Malinová, staniční sestra odd. 24+KC
Jana Najmanová
Miroslava Navrátilová, lékař
Markéta Neumannová, lékař
Vlasta Obrovská, lékař
Ivana Palčíková
Jana Pazderová, sekretářka
Martin Perna, lékař
Lubomír Pilař, psycholog
Lubomíra Pokorná, ergoterapeut - šicí dílna
..............................................................................................................................
Radovan Přikryl, vedoucí lékař odd. 23
Hana Přikrylová-Kučerová, psycholog
Ivana Pytlíková, ergoterapeut - zahradnická dílna
Radek Ryšánek, vedoucí lékař JIP
Jitka Řehulová, lékař
Hana Sedláková, lékař
Josef Špaček, psycholog
Jarmila Šveňhová, staniční sestra JIP
Jaromír Švestka, lékař
Milena Švestková, vrchní sestra
Oldřich Synek, primář
Pavel Theiner, vedoucí lékař
Jana Tomanová, lékař
Libor Ustohal, lékař
....................................................................................................................
Daria Valentová, vedoucí lékař odd. 24
....................................................................................................................
Monika Večeřová, staniční sestra odd. 23
Irena Vlčková, psycholog
Michaela Vrzalová, lékař
Dana Winklerová, dokumentátorka
Tereza Ženčáková, psycholog
Alexandra Žourková, lékař
........................................................................................................................
Ambulance Psychiatrické kliniky: vedoucí lékař: MUDr. Vlasta Obrovská
Ambulance pro dospělé:

denně 8.00 - 15.00 hodin
Kontakt k objednání:

+420 532 232 094
..........................................................................................................................
Ambulance pro děti a dorost:

denně 8.00 - 15.00 hodin
Kontakt k objednání:

+420 532 232 092
...........................................................................................................................
AT ambulance:

středa 8.00 - 15.00 hodin
Kontakt k objednání:

+420 532 232 094

+420 532 232 051

.............................................................................................................................
Ambulance pro léčbu poruch příjmu potravy:

pondělí, úterý, čtvrtek 8.00 - 15.00 hodin pátek 8.00 - 12.00 hodin
Kontakt k objednání:

+420 532 232 092

+420 532 232 094

.........................................................................................................................
Sexuologická ambulance:

Prof. Žourková - denně dle přechozího objednání

MUDr. Theiner - úterý, čtvrtek 13.00 - 15.00 hodin

MUDr. Perna - středa 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00 hodin

Mgr. Dufek - pondělí 13.00 - 15.00 hodin
Kontakt k objednání:

+420 532 232 094

.......................................................................................................................

Gerontopsychiatrická ambulance:

čtvrtek 8.30 - 15.00 hodin
Kontakt k objednání:

+420 532 232 094


...................................................................................................................

Ambulance Krizového centra:

nepřetržitý provoz (bez předchozího objednání)
Kontakty:

+420 532 232 078

+ 420 547 212 333


..............................................................................................................................
Interní amb. pro poruchy metabolismu a výživy:

středa, pátek 11.00 - 15.30 hodin
Kontakt k objednání:

+420 532 232 732
...........................................................................................................................
Ambulance pro dospělé:
Zajišťuje ambulantní psychiatrické služby, příjmy pacientů a veškerou psychiatrickou konsiliární činnost pro potřebu FN Bohunice. Na vyšetření a kontroly je třeba se předem objednat (viz kontakty v tabulce). Akutní stavy bez objednání.
...............................................................................................................................

Ambulance pro děti a dorost:
Zajišťuje ambulantní péči pro pacienty dětského a dorostového věku, příjmy pacientů na dětské oddělení. Na vyšetření a kontroly je třeba se předem objednat (viz kontakty v tabulce). Akutní stavy bez objednání.

.................................................................................................................................
Ambulance specializované......viz.níže

AT ambulance:
MUDr. Zuzana Hogenbuchová
-je určena pro nemocné se závislostí na alkoholu a pro nealkoholové toxikomanie. Je třeba se objednat předem (viz kontakt v tabulce).

..............................................................................................................................
Ambulance pro léčbu poruch příjmu potravy:
MUDr. Libuše Holcapflová
-zabývá se zejména diagnózami mentální anorexie a mentální bulimie. Je třeba se objednat předem (viz kontakt v tabulce).

..............................................................................................................................
Sexuologická ambulance:
Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Martin Perna, Mgr. Jan Dufek - je zaměřena především na: - léčbu sexuálních disfunkcí vyvolaných léčbou farmaky (prof. Žourková) - problematiku dětské a dorostové sexuologie (dr. Theiner) - pacienty s chronickým onkologickým onemocněním (dr. Perna). Na vyšetření je třeba se předem objednat (viz kontakty v tabulce).

..............................................................................................................................
Gerontopsychiatrická ambulance:
MUDr. Jana Tomanová- poskytuje ambulantní služby pro nemocné s organickými poruchami ve stáří. Je třeba se objednat předem (viz kontakt v tabulce).

................................................................................................................................
Ambulance Krizového centra
MUDr. Andrea Dubeková
-zajišťuje v nepřetržitém provozu pohotovostní psychiatricko - psychologické služby pro potřebné občany (bezbarierový přístup).

...............................................................................................................................
Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Miroslava Navrátilová- poskytuje ambulantní služby internistou (který je kmenovým pracovníkem PK a je zařazen hlavní částí úvazku na JIPP) v uvedené specializaci. Je třeba se objednat předem (viz kontakt v tabulce).

.......................................................................................................................
Krizové centrum - Psychiatrická klinika FN Brno - Bohunice
Jihlavská 20, Brno 625 00
Tel.: 532 232 078
Nonstop linka: 547 192 078

.................................................................................................................

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz (bez předchozího objednání)
Kontakty:
+420 532 232 078
+ 420 547 212 333

......................................................................................................................
Linka naděje
Tel.: 547 212 333
Poskytuje první psychiatrickou a psychologickou pomoc při ztrátě duševní rovnováhy, při smutku a beznaději, v krizových životních situacích.
......................................................................................................................

Ambulance Psychiatrické kliniky: vedoucí lékař: MUDr. Vlasta Obrovská
Ambulance pro dospělé:

denně 8.00 - 15.00 hodin
Kontakt k objednání:

+420 532 232 094
............................................................................................................................
Pavilon G!
3. NP -Oddělení 22 (ženy), Psychiatrická klinika
Oddělení 22
uzavřené oddělení pro ženy
vedoucí lékař: MUDr. Andrea Cejpková

4. NP -Oddělení 23 (muži) + JIPP, Psychiatrická klinika

............................................................................................................................
Pavilon G!
5. NP -Krizové centrum
Oddělení 24, Psychiatrická klinika

psychoterapeutické oddělení
vedoucí lékař: MUDr. Martin Perna

Jednotka intenzivní psychiatrické péče
vedoucí lékař: doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc.
Krizové centrum

vedoucí lékař: MUDr. Ivana Palčíková


.............................................................................................................................


zdroj:http://www.fnbrno.cz/

Více info:níže........................................................................................................
Psychiatrická klinika při Fakultní nemocnici Brno-Bohunices jednotkami pro léčbu poruch příjmu potravy
Adresa: Jihlavská 20, 639 00 Brno-Bohunice
Telefon: Krizové centrum: 547 192 078, Linka naděje: 547 212 333
Vedoucí: Přednosta psychiatrické kliniky Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Úhrada zdravotní pojišťovnou: ANO


...................................................................................................................

Oddělení č. 24 pro dospělé pacienty/ntky
Vedoucí lékař: MUDr. Daria Valentová, tel.: + 420 532 232 070
Staniční sestra: Marie Malinová, tel.: +420 532 232 333

.....................................................................................................................

Jak se do nemocnice dostanete?
Z Hlavního nádraží tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, odtud trolejbusem č. 25 na zastávku Nemocnice Bohunice.
Autobusem č. 60 ze Zvonařky, přes Nové Sady, vystoupíte na zastávce Stará Nemocnice.
Autobusem č. 61 ze Zvonařky, přes Nové Sady, vystoupíte na zastávce Kamenice.
Tramvají č. 6 z Králova Pole-nádraží, přes Českou, vystoupíte na zastávce Běloruská.
Tramvají č. 7 ze Štefánikovy Čtvrti, přes Českou, vystoupíte na zastávce Běloruská.
Tramvají č. 8 ze "Staré Líšně", přes Hlavní nádraží, vystoupíte na zastávce Běloruská.
............................................................................................................................

Čtyřpodlažní budova psychiatrické kliniky je situována přibližně uprostřed nemocničního komplexu. Po vstupu do areálu nemocnice se lze snadno orientovat podle vnitřního systému značení.

............................................................................................................................

Na uvedených telefonních číslech je vám 24 hodin denně k dispozici zdravotní sestra s kontaktem na lékaře i psychologa. Podá vyčerpávající informace o způsobu léčby na této klinice, informuje vás o potřebných náležitostech k hospitalizaci, poradí vám.


..........................................................................................................................
Oddělení 24 přijímá pacienty/ntky od 18 let věku.
Další lékaři, kteří pracují na oddělení 24:
MUDr. Jana Hájková - sekundární lékařka oddělení 24, tel.: + 420 532 232 334
Mgr. Irena Vlčková - psycholožka na oddělení 24, tel.: + 420 532 235 333

..........................................................................................................................

Hospitalizace trvá 6 - 8 týdnů, dle individuální potřeby pacienta/ntky. Tento šesti /osmi/ týdenní cyklus začíná vždy každý lichý měsíc v roce, s výjimkou prázdninového období. Z toho jednoznačně vyplývá, jestliže zavoláte dnes, že potřebujete hospitalizovat, do dvou měsíců vás jistě na klinice přijmou. Ve zvlášť kritických případech je možno domluvit urychlenější hospitalizaci. Léčba na oddělení 24 probíhá formou terapeutické komunity, v níž je z 22 míst celkem rezervováno 6 míst pro pacienty/ntky s poruchami příjmu potravy. Tito pacienti/ntky mají léčebný program přizpůsobený svým potížím. Mají svoji vlastní psychoterapeutickou skupinu a individuální psychoterapeutická sezení s psychologem. Dle potřeby se jim samozřejmě věnuje i lékař oddělení.

...........................................................................................................................

Celé oddělení je tzv. otevřené - nikdo vám nebude zakazovat návštěvy, vycházky v areálu nemocnice, kontakt s příbuznými, telefonování apod. Návštěvy jsou denně od 14.30 do 18.00 hod. Po druhém týdnu pobytu většinou můžete získat na víkend propustku do domácího prostředí.


............................................................................................................................
Jaké jsou cíle pobytu na oddělení pro poruchy příjmu potravy?

Snaha o normalizaci stravovacích návyků
Psychoterapeutické působení, směřující k porozumění psychologickým souvislostem onemocnění PPP
U pacientů/ntek s výraznou podváhou dosáhnout váhového přírůstku na základě předchozí dohody s ním/ní samotným/nou
..........................................................................................................................
Denní režim:

6.30 hod. - budíček

7.00 hod. - rozcvička

7.30 hod. - snídaně

8.45 - 9.30 hod. - ranní komunita, po ní relaxační cvičení

9.30 - 10.00 hod. - možnost rehabilitačního cvičení

10.00 - 11.30 hod. - pracovní terapie nebo skupinová psychoterapie

11.45 hod. - oběd

13.00 hod. - pracovní terapie nebo individuální psychoterapeutické sezení

14.30 hod. - svačina

15.00 - 17.00 hod. - osobní volno, možnosti sportovních aktivit

17.30 hod. - večeře

18.00 - 21.30 hod. - osobní volno, jednou týdně ve čtvrtek tzv. klubový večer, jehož program si sestavují pacienti/ntky sami/y/

22.00 hod. - večerka

..........................................................................................................................

Jak samy/i/ vidíte, nejedná se o žádný "vězeňský" režim, který si možná představujete či jste o něm slyšely /i/ z jiných klinik.

...........................................................................................................................

Stravování:

Jídelníček na oddělení 24 odpovídá běžné nemocenské stravě v rozmezí zdejších diet.

Stravování dívek/hochů s PPP probíhá ve společné jídelně všech pacientů a pacientek oddělení 24. U jednotlivých jídel je samozřejmě přítomna zdravotní-dietní sestra, ale nemějte obavy - v žádném případě zde není z toho důvodu, aby na vás křičela a kontrolovala, jestli jste snědly /i/ tolik či tolik. Ale jistě při hlubším zamyšlení pochopíte, že její přítomnost musí být k dispozici. Kvůli vám samotným.

.........................................................................................................................

Léčebné metody:

Psychoterapie skupinová i individuální, režimová terapie. Rovněž různé pracovní terapie - šití, výtvarné, zahradnické a stolařské dílny. Dále pak arteterapie, relaxační cvičení, rehabilitační cvičení, farmakoterapie.

Šití - můžete vytvářet různé zástěrky, chňapky do kuchyně, záložky, plyšové hračky, můžete plést, háčkovat …

Výtvarná dílna - kreslí se, modeluje, tvoří se různé keramické mističky, obrázky, figurky

Zahradnická dílna - krásně to v ní voní ! Vytváříte obrázky a vazby ze sušených květin, pracujete se semínky, šiškami... V létě práce na zahradě...

Stolařská dílna - práce se dřevem - různé rámečky, ozdobné poličky na miniatury...


.............................................................................................................................
Všechny dílny jsou vedeny zkušenými odborníky:

Martin Hrubý - práce se dřevem

Lubomíra Pokorná - dílna ručních prací (šití)

Ivana Pytlíková - zahradnická dílna

Petra Vláčilová - výtvarná dílna


...........................................................................................................................
Čemu možná nerozumíte?

Arteterapie: léčba využívající výtvarného umění, malování, modelování aj.

Farmakoterapie: podávají se především léky, které mírní tenzi a strach z přibrání na váze. Dále léky, které odstraňují případnou depresi.

Skupinová psychoterapie: pacienti pod vedením psychologa hovoří o různých psychologických souvislostech svého onemocnění.

Individuální psychoterapie: individuální pohovory pacienta s terapeutem.

Léčba je hrazena zdravotní pojišťovnou.

..........................................................................................................................

Při oddělení 24 není ambulantní péče, tu je potřeba po propuštění zajistit v jiných zařízeních - většinou se této péči věnují soukromí psychiatři a psychologové.

........................................................................................................................

Co potřebujete pro nástup k hospitalizaci?

Doporučení od klinického psychiatra /doporučení je vám klinika schopna zajistit či poradit na koho se obrátit/.
Motivaci a dobrou vůli
Nemějte obavy - pomohou vám.


........................................................................................................................

Oddělení č. 21 pro děti a dorost

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., tel.: +420 532 232 081

Staniční sestra: Libuše Knotigová, tel.: +420 532 232 052

..............................................................................................................................

Pro děti od 3 let do 17 let.

Počet lůžek: 18

Je zde rovněž zřízena ambulantní péče /na rozdíl od oddělení pro dospělé pacienty/ntky/.

...........................................................................................................................

Ostatní lékaři, kteří pracují na oddělení 21:

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. - sekundární lékařka oddělení 21, tel.: +420 532 232 056

PhDr. Alena Filová, Ph.D. - klinická psycholožka na oddělení 21, tel.: +420 532 232 339

MUDr. Václav Krmíček - sekundární lékař oddělení 21, tel.: +420 532 232 338

MUDr. Jana Najmanová - sekundární lékařka oddělení 21, tel.: +420 532 232 083

..........................................................................................................................

Pro dětské oddělení platí vesměs stejné léčebné postupy a stejné podmínky návštěv jako u dospělých pacientů/ntek.

............................................................................................................................

Denní režim:

6.45 hod. - budíček

7.00 hod. - rozcvička

7.15 hod. - snídaně

8,00 hod. - vizita

8.30 - 10.00 hod. - školní vyučování

10.00 hod. - svačina

10.30 - 11.45 hod. - školní vyučování

12.00 hod. - oběd

12.30 - 13.15 hod. - školní vyučování

13.15 - 14.45 hod. - pracovní terapie

14.45 hod. - svačina

15.00 - 16.00 hod. - školní příprava

16.00 - 17.30 hod. - program na oddělení /hraní, práce na PC - hry, povídání, volný čas/

17.30 hod. - večeře

18.00 - 19.00 hod. - osobní volno - program na oddělení

20.30 hod. - večerka


....................................................................................................................
Stravování:

Jídelníček na oddělení 21 odpovídá běžné nemocenské stravě upravené pro dětský organismus.

..............................................................................................................................

V čem se oddělení liší?

Dětské oddělení spolupracuje daleko více s rodinou - rodinná terapie probíhá společně s dítětem nebo odděleně. Rodinné terapie se neúčastní jen rodiče, ale například i prarodiče, sourozenci i ostatní příbuzní dle domluvy a dle jejich vlivu na dítě.

Na dětském oddělení je 18 lůžek, dívenek s poruchami příjmu potravy bývá běžně 3-5. Hospitalizace trvá většinou 6 týdnů - pobyt může být prodloužen dle aktuálního stavu. Příjem k hospitalizaci probíhá průběžně - neexistují zde žádné dvouměsíční cykly jako na dospělém oddělení.

V průběhu léčby rovněž, kromě uvedených terapií, probíhá školní výuka a družinové aktivity. Ve školní družině skupinka dětí s vychovatelkou podniká procházky i kratičké výlety do okolí, mimo areál nemocnice.

..........................................................................................................................

Jaká potřebujete doporučení?

Není potřeba doporučení od lékaře, stačí i doporučení a kontakt s rodiči.
..................................................................................................................
Zdroj: Internetové stránky: www.pk-brno.cz

.................................................................................................................................

P.S Nevím jak chytrý jste z tohoto vy?
Autor blogu: Admin Kristibistre.

Ale já pochopila že tedy v pavilonu G- Oddělení 22, - 3. NP (ženy),stejně tak jako Oddělení 23, -4. NP (muži) je uzavřený:(

Narozdíl od Oddělení 24, krizového centra kde je teda otevřené,ale pro koho? Pro všechny nebo jen pro pacienti s poruchami příjmu potravy??

Dále nechápu:
Znamená to tedy že pacienti s poruchami příjmu potavi nemusí platit, bo jim to hradí VZP.
A ostatní pacienti s jinými poruchami si musí hospitalizaci hradit sami?
A na krizovím je teda Otevřený a je taky lužkoví?
Ale pro koho?
Jen pro poruchy příjmu potravy?
Nebo je lůžkové jen na tom uzvařeným?
A jak je to z dobrovolnou hospitalizací na tu taky teda musíme mít žádanku od našeho psychiatra?
Ne ubec to nechápu a nedává mi z toho nic smysl.


BUDOUCTNOST a otázky míma očima:

Lidé kteří jsou nemocný a nemají či si prostě nemohou z finančních důvodu hospitalizaci dovolit, tedy mají pobýhat po ulicích stejně jako lidé bez domova,přibude tedy sebvražd a v uvozovkách bláznu na našich ulicích? Zejména lidem s psych.poruchami sa hospitalizace velice prodraží počítáme-li že délka hospitalizace muže dosáhnout až 3 měsíců, narozdíl od lehčích zákroků operací atd které v žádném případě nezlehčuji. Je mi z toho na blití!Psychiatrická klinika FN Brno Bohunice a LF MUNI

14. ledna 2012 v 16:55 | ADMIN webu
Psychiatrická klinika FN Brno Bohunice a LF MUNI

Jihlavská 20,
625 00 Brno

www.pk-brno.cz/index.php?pg=zdravotnicka-pece

Nalezneme zde lůžkovou i ambulantní péči. Na klinice je průměrná doba hospitalizace 21 dnů. Zajímavé jsou zde preventivní programy pro duševní zdraví.


s jednotkami pro léčbu poruch příjmu potravyAdresa: Jihlavská 20, 639 00 Brno-Bohunice

Telefon: Krizové centrum: 547 192 078, Linka naděje: 547 212 333

Vedoucí: Přednosta psychiatrické kliniky Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Úhrada zdravotní pojišťovnou: ANO


Oddělení č. 24 pro dospělé pacienty/ntky

Vedoucí lékař: MUDr. Daria Valentová, tel.: + 420 532 232 070

Staniční sestra: Marie Malinová, tel.: +420 532 232 333Jak se do nemocnice dostanete?

Z Hlavního nádraží tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, odtud trolejbusem č. 25 na zastávku Nemocnice Bohunice.

Autobusem č. 60 ze Zvonařky, přes Nové Sady, vystoupíte na zastávce Stará Nemocnice.

Autobusem č. 61 ze Zvonařky, přes Nové Sady, vystoupíte na zastávce Kamenice.

Tramvají č. 6 z Králova Pole-nádraží, přes Českou, vystoupíte na zastávce Běloruská.

Tramvají č. 7 ze Štefánikovy Čtvrti, přes Českou, vystoupíte na zastávce Běloruská.

Tramvají č. 8 ze "Staré Líšně", přes Hlavní nádraží, vystoupíte na zastávce Běloruská.Čtyřpodlažní budova psychiatrické kliniky je situována přibližně uprostřed nemocničního komplexu. Po vstupu do areálu nemocnice se lze snadno orientovat podle vnitřního systému značení.Na uvedených telefonních číslech je vám 24 hodin denně k dispozici zdravotní sestra s kontaktem na lékaře i psychologa. Podá vyčerpávající informace o způsobu léčby na této klinice, informuje vás o potřebných náležitostech k hospitalizaci, poradí vám.Oddělení 24 přijímá pacienty/ntky od 18 let věku.Další lékaři, kteří pracují na oddělení 24:

MUDr. Jana Hájková - sekundární lékařka oddělení 24, tel.: + 420 532 232 334

Mgr. Irena Vlčková - psycholožka na oddělení 24, tel.: + 420 532 235 333Hospitalizace trvá 6 - 8 týdnů, dle individuální potřeby pacienta/ntky. Tento šesti /osmi/ týdenní cyklus začíná vždy každý lichý měsíc v roce, s výjimkou prázdninového období. Z toho jednoznačně vyplývá, jestliže zavoláte dnes, že potřebujete hospitalizovat, do dvou měsíců vás jistě na klinice přijmou. Ve zvlášť kritických případech je možno domluvit urychlenější hospitalizaci. Léčba na oddělení 24 probíhá formou terapeutické komunity, v níž je z 22 míst celkem rezervováno 6 míst pro pacienty/ntky s poruchami příjmu potravy. Tito pacienti/ntky mají léčebný program přizpůsobený svým potížím. Mají svoji vlastní psychoterapeutickou skupinu a individuální psychoterapeutická sezení s psychologem. Dle potřeby se jim samozřejmě věnuje i lékař oddělení.Celé oddělení je tzv. otevřené - nikdo vám nebude zakazovat návštěvy, vycházky v areálu nemocnice, kontakt s příbuznými, telefonování apod. Návštěvy jsou denně od 14.30 do 18.00 hod. Po druhém týdnu pobytu většinou můžete získat na víkend propustku do domácího prostředí.Jaké jsou cíle pobytu na oddělení pro poruchy příjmu potravy?

Snaha o normalizaci stravovacích návyků
Psychoterapeutické působení, směřující k porozumění psychologickým souvislostem onemocnění PPP
U pacientů/ntek s výraznou podváhou dosáhnout váhového přírůstku na základě předchozí dohody s ním/ní samotným/nou

Denní režim:

6.30 hod. - budíček

7.00 hod. - rozcvička

7.30 hod. - snídaně

8.45 - 9.30 hod. - ranní komunita, po ní relaxační cvičení

9.30 - 10.00 hod. - možnost rehabilitačního cvičení

10.00 - 11.30 hod. - pracovní terapie nebo skupinová psychoterapie

11.45 hod. - oběd

13.00 hod. - pracovní terapie nebo individuální psychoterapeutické sezení

14.30 hod. - svačina

15.00 - 17.00 hod. - osobní volno, možnosti sportovních aktivit

17.30 hod. - večeře

18.00 - 21.30 hod. - osobní volno, jednou týdně ve čtvrtek tzv. klubový večer, jehož program si sestavují pacienti/ntky sami/y/

22.00 hod. - večerkaJak samy/i/ vidíte, nejedná se o žádný "vězeňský" režim, který si možná představujete či jste o něm slyšely /i/ z jiných klinik.Stravování:

Jídelníček na oddělení 24 odpovídá běžné nemocenské stravě v rozmezí zdejších diet.

Stravování dívek/hochů s PPP probíhá ve společné jídelně všech pacientů a pacientek oddělení 24. U jednotlivých jídel je samozřejmě přítomna zdravotní-dietní sestra, ale nemějte obavy - v žádném případě zde není z toho důvodu, aby na vás křičela a kontrolovala, jestli jste snědly /i/ tolik či tolik. Ale jistě při hlubším zamyšlení pochopíte, že její přítomnost musí být k dispozici. Kvůli vám samotným.Léčebné metody:

Psychoterapie skupinová i individuální, režimová terapie. Rovněž různé pracovní terapie - šití, výtvarné, zahradnické a stolařské dílny. Dále pak arteterapie, relaxační cvičení, rehabilitační cvičení, farmakoterapie.

Šití - můžete vytvářet různé zástěrky, chňapky do kuchyně, záložky, plyšové hračky, můžete plést, háčkovat …

Výtvarná dílna - kreslí se, modeluje, tvoří se různé keramické mističky, obrázky, figurky

Zahradnická dílna - krásně to v ní voní ! Vytváříte obrázky a vazby ze sušených květin, pracujete se semínky, šiškami... V létě práce na zahradě...

Stolařská dílna - práce se dřevem - různé rámečky, ozdobné poličky na miniatury...Všechny dílny jsou vedeny zkušenými odborníky:

Martin Hrubý - práce se dřevem

Lubomíra Pokorná - dílna ručních prací (šití)

Ivana Pytlíková - zahradnická dílna

Petra Vláčilová - výtvarná dílnaČemu možná nerozumíte?

Arteterapie: léčba využívající výtvarného umění, malování, modelování aj.

Farmakoterapie: podávají se především léky, které mírní tenzi a strach z přibrání na váze. Dále léky, které odstraňují případnou depresi.

Skupinová psychoterapie: pacienti pod vedením psychologa hovoří o různých psychologických souvislostech svého onemocnění.

Individuální psychoterapie: individuální pohovory pacienta s terapeutem.

Léčba je hrazena zdravotní pojišťovnou.Při oddělení 24 není ambulantní péče, tu je potřeba po propuštění zajistit v jiných zařízeních - většinou se této péči věnují soukromí psychiatři a psychologové.Co potřebujete pro nástup k hospitalizaci?

Doporučení od klinického psychiatra /doporučení je vám klinika schopna zajistit či poradit na koho se obrátit/.
Motivaci a dobrou vůli
Nemějte obavy - pomohou vám.
Oddělení č. 21 pro děti a dorost

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., tel.: +420 532 232 081

Staniční sestra: Libuše Knotigová, tel.: +420 532 232 052Pro děti od 3 let do 17 let.

Počet lůžek: 18

Je zde rovněž zřízena ambulantní péče /na rozdíl od oddělení pro dospělé pacienty/ntky/.Ostatní lékaři, kteří pracují na oddělení 21:

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. - sekundární lékařka oddělení 21, tel.: +420 532 232 056

PhDr. Alena Filová, Ph.D. - klinická psycholožka na oddělení 21, tel.: +420 532 232 339

MUDr. Václav Krmíček - sekundární lékař oddělení 21, tel.: +420 532 232 338

MUDr. Jana Najmanová - sekundární lékařka oddělení 21, tel.: +420 532 232 083Pro dětské oddělení platí vesměs stejné léčebné postupy a stejné podmínky návštěv jako u dospělých pacientů/ntek.Denní režim:

6.45 hod. - budíček

7.00 hod. - rozcvička

7.15 hod. - snídaně

8,00 hod. - vizita

8.30 - 10.00 hod. - školní vyučování

10.00 hod. - svačina

10.30 - 11.45 hod. - školní vyučování

12.00 hod. - oběd

12.30 - 13.15 hod. - školní vyučování

13.15 - 14.45 hod. - pracovní terapie

14.45 hod. - svačina

15.00 - 16.00 hod. - školní příprava

16.00 - 17.30 hod. - program na oddělení /hraní, práce na PC - hry, povídání, volný čas/

17.30 hod. - večeře

18.00 - 19.00 hod. - osobní volno - program na oddělení

20.30 hod. - večerkaStravování:

Jídelníček na oddělení 21 odpovídá běžné nemocenské stravě upravené pro dětský organismus.V čem se oddělení liší?

Dětské oddělení spolupracuje daleko více s rodinou - rodinná terapie probíhá společně s dítětem nebo odděleně. Rodinné terapie se neúčastní jen rodiče, ale například i prarodiče, sourozenci i ostatní příbuzní dle domluvy a dle jejich vlivu na dítě.

Na dětském oddělení je 18 lůžek, dívenek s poruchami příjmu potravy bývá běžně 3-5. Hospitalizace trvá většinou 6 týdnů - pobyt může být prodloužen dle aktuálního stavu. Příjem k hospitalizaci probíhá průběžně - neexistují zde žádné dvouměsíční cykly jako na dospělém oddělení.

V průběhu léčby rovněž, kromě uvedených terapií, probíhá školní výuka a družinové aktivity. Ve školní družině skupinka dětí s vychovatelkou podniká procházky i kratičké výlety do okolí, mimo areál nemocnice.Jaká potřebujete doporučení?

Není potřeba doporučení od lékaře, stačí i doporučení a kontakt s rodiči.

Internetové stránky: www.pk-brno.cz

Všechny regiony

29. prosince 2011 v 12:37 | ADMIN webu
Seznam psychiatrických zařízení -nemocnice a léčebny
zdroj:http://blazinec.com

Zlínský

29. prosince 2011 v 12:35 | ADMIN webu

zdroj:http://blazinec.com

Vysočina

29. prosince 2011 v 12:33 | ADMIN webu

zdroj:http://blazinec.com

Ústecký

29. prosince 2011 v 12:32 | ADMIN webu

zdroj:http://blazinec.com

Středočeský

29. prosince 2011 v 12:31 | ADMIN webu

zdroj:http://blazinec.com

Praha

29. prosince 2011 v 12:29 | ADMIN webu

zdroj:http://blazinec.com

Plzeňský

29. prosince 2011 v 12:28 | ADMIN webu
zdroj:http://blazinec.com

Pardubický

29. prosince 2011 v 12:27 | ADMIN webu


zdroj:http://blazinec.com

Olomoucký

29. prosince 2011 v 12:26 | ADMIN webu

Moravskoslezký

29. prosince 2011 v 12:24 | ADMIN webu

zdroj:http://blazinec.com

Liberecký

29. prosince 2011 v 12:23 | ADMIN webu
zdroj:http://blazinec.com

Královéhradecký

29. prosince 2011 v 12:22 | ADMIN webu

zdroj:http://blazinec.com

Karlovarský

29. prosince 2011 v 12:20 | ADMIN webu

zdroj:http://blazinec.com

Jihomoravský

29. prosince 2011 v 12:19 | ADMIN webu

Jihočeský

29. prosince 2011 v 12:17 | ADMIN webu
 
 

Reklama