STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Léčebny - léčba

Kaleidoskop - občanské sdružení pro lidi s poruchou osobnosti

6. února 2012 v 8:40 | ADMIN webu

SLUŽBY

Občanské sdružení Kaleidoskop vzniklo na podporu lidí s poruchou osobnosti a jejich rodin a blízkých.
Poskytuje jim sociální služby - denní ambulantní poradenství v Ambulanci Kaleidoskop a až 18 měsíční pobyt v Terapeutické komunitě Kaleidoskop.
Ambulance slouží především ke vstupním informacím a orientaci ve službách, které jsou k dispozici v ČR pro lidi s poruchou osobnosti a jejich blízké. Sociální pracovníci v Ambulanci pomáhají klientům a jejich rodinám vyhledat způsob řešení jejich problémů, provázejí klienty před vstupem do komunity a po jejím absolvování, a to formou individuálního i skupinového poradenství.
Terapeutická komunita poskytuje služby lidem se závažnou poruchou osobnosti, u nichž všechny ostatní možnosti selhaly. Nabízí terapii soužitím, neboť společenství lidí s podobnými problémy se samo o sobě prokázalo jako léčivé. Na cestě klienty v komunitě doprovází sociální pracovníci. Komunita je postavena na strukturovaném programu, jehož součástí je kromě individuální a skupinové terapie, arterapie, sportu, eduakčních a volnočasových aktivit i společná péče o každodenní chod komunity včetně pořizování zásob, vaření, praní, uklízení apod.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Občanské sdružení Kaleidoskop
K Fialce 227/9
155 00 Praha 13

KONTAKT

Občanské sdružení Kaleidoskop
K Fialce 227/9
155 00 Praha 13
Email: info@kaleidoskop-os.cz
Telefon: 242 483 596
(z hlediska dostupnosti je však jistější volat na mobilní číslo) 774 437 977
Terapeutická komunita Kaleidoskop
Email: tk@kaleidoskop-os.cz
Ambulance Kaleidoskop
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz
IČO: 26996839
Bankovní spojení: Bawag Bank, č.ú. 5009370107/4000


Předsedkyně sdružení a ředitelka
Renata Tumlířová
tumlirova@kaleidoskop-os.cz
Sdružení bylo registrováno u Ministerstva vnitra České republiky 8. dubna 2005.
Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007.Jak se k nám dostanete
metro linka B stanice Nové Butovice, odtud autobusem číslo 184 nebo 179 na
stanici Šafránkova

PROSTŘEDÍ KOMUNITY

Komunita sídlí v pronajatém domě se zahradou v pražských Stodůlkách. Jde o městskou komunitu s dobrým spojením do centra města, avšak s dostatkem zeleně v blízkosti přírody. Klienti bydlí ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích. Sociální zařízení se nacházejí na chodbě, jsou společná, oddělená dle pohlaví.
Součástí prostor je i kuchyň, dvě společenské místnosti a půdní prostory určené pro relaxaci, ve kterých během dne probíhají skupinové aktivity. V době volna mohou být tyto prostory využívány k trávení volného času - ke společnému posezení, hraní her, sledování televize, užití počítače.
Klientům je k dispozici televize, DVD přehrávač, pračka a žehlička. Za určitých podmínek se dá využívat i počítač s připojením na internet.
Klienti mohou trávit volný čas dle svého uvážení. Návštěvy jsou povoleny ve vyhrazených prostorách komunity ve stanovenou dobu.
Úklid pokojů a společných prostor je v kompetenci klientů.
Kouří se ve vyhrazených prostorech na zahradě.

JAK POŽÁDAT O PŘIJETÍ DO KOMUNITY

Příjem klientů do Terapeutické komunity Kaleidoskop probíhá v prostorách komunity. Klient může komunitu kontaktovat telefonicky na čísle 774 437 977 (preferujeme) nebo na čísle 242 483 596. Je také možný elektronický kontakt prostřednictvím emailové adresy ambulance@kaleidoskop-os.cz. Po domluvě následuje osobní konzultace s pracovníkem komunity, při které je klient seznámen s nabídkou služeb a jejími podmínkami.
Pokud se klient rozhodne nastoupit do Terapeutické komunity, musí obvykle absolvovat 3 vstupní rozhovory s pracovníkem komunity. Na těch klient spolu s pracovníkem mapují klientovy potřeby, očekávání, potíže a jejich minulá řešení, ale i možná rizika. Také spolu formulují cíle, na kterých by chtěl klient pracovat. Během těchto schůzek se klient dozví základní informace o Terapeutické komunitě. Tyto rozhovory považujeme za nezbytně nutnou přípravu na roční pobyt v komunitě.
Zájemci o přijetí do terapeutické komunity, prosím, zašlete nám PŘIHLÁŠKU na adresu: O.s. Kaleidoskop, K Fialce 227/9, 155 00 Praha 13 nebo na výše uvedený e-mail.


CO SI VZÍT DO KOMUNITY S SEBOU

Doporučený seznam:
Boty: boty na běžné nošení, boty na sport (ideálně nepromokavé), boty do tělocvičny, přezůvky.
Oblečení: spodní prádlo, ponožky, trička na běžné nošení a na sport, kalhoty na běžné nošení a na sport, svetr, mikina, bunda, pláštěnka, pyžamo, v zimě teplejší věci a boty, rukavice, čepice.
Hygienické potřeby: ručníky, mýdlo, šampon, zubní kartáček a pasta, hřeben; nůžky na nehty, dívky - vložky, muži - věci na holení, prášek na praní, další věci dle individuálních potřeb.
Ostatní: doklady a peníze, předepsané léky, batoh, budík, psací potřeby, knihy, časopisy, hudební nástroj, hry, kuřáci - cigarety, fotky; malý hudební přehrávač se sluchátky + CD/kazety; mobilní telefon, kolo, atd.
Co si určitě nebrat: zbraně, nože, nebezpečné předměty nebo látky, cenné věci, velké obnosy peněz, alkohol, nepředepsané léky ani drogy!, materiály propagující drogy, násilí, okultismus, fašismus a podobné ideologie, videokazety s erotickým/pornografickým materiálem, svíčky a vonné tyčinky, zvířátka, předměty velkých rozměrů.
Elektrické a elektronické přístroje nebo neobvyklé požadavky konzultujte s pracovníky TK.

PORUCHA OSOBNOSTI

Co je to vlastně osobnost a co jsou její poruchy?
Osobnost člověka je soubor vlastností (dispozic) a jejím podstatným znakem je jedinečnost - každý z nás je neopakovatelný, unikátní. Osobnost se utváří vzájemným působením (interakcí) vrozených vlivů a vlivů prostředí neboli podnětů, které na nás působí.

Často diskutovaná je role dědičnosti. Jistě neexistují geny pro zaměření nebo poruchu osobnosti, přesto však na pozadí mnoha poruch osobnosti určité dědičné faktory figurují - často je to zvýšená reaktivita neboli citlivost nervové soustavy nebo mírné změněné biochemické prostředí v mozku.
Pak stačí několik nešťastných okolností (nemoc v raném věku s nutností dlouhodobé hospitalizace, ne právě ideální rodinné prostředí, zanedbávání, psychické a fyzické týrání, pohlavní zneužívání, nepřijetí dětským kolektivem nebo dlouhodobá šikana) a na osobnostní problém je zaděláno.
Je třeba rozlišovat zaměření osobnosti (též styl nebo akcent) od poruch osobnosti. Někteří lidé se v určitých ohledech výrazně odlišují od většiny ostatních - o nich se pak často hovoří jako o tzv. akcentovaných osobnostech. Takový člověk může být nadmíru pečlivý, úzkostný, podezíravý, impulzivní a podobně. Jde o určité zaměření osobnosti, o styl cítění a jednání dotyčného člověka. Jestliže mu (ani jeho okolí) toto uspořádání jeho osobnosti nikterak zásadně nekomplikuje život, je zcela legitimní, když si tyto svoje zvláštnosti ponechá a naučí se je mít rád. Výrazné osobnosti jsou důležitou součástí lidského společenství.

Je-li určitý rys a návazně styl chování zvýrazněn ještě víc a současně narušuje běžné fungování jedince (případně působí nepříznivě na okolí), lze uvažovat o poruše osobnosti. Mezi typické obecné rysy narušené osobnosti patří neschopnost přizpůsobit se změnám (tito lidé reagují pořád stejně, i když se situace změnila), dále je to snížená frustrační tolerance (křehkost, malá odolnost vůči stresu) a nakonec tendence tvořit bludné kruhy (i když daný způsob chování nefunguje, má tendenci se ještě zesilovat - zatímco u zdravé osobnosti by došlo k zeslabení nebo rovnou změně chování).

Poruchy osobnosti jsou stabilní vzorce chování, myšlení a vnitřního prožívání, které jsou extrémní, nepružné a neadaptivní. Pronikají do většiny oblastí osobního a sociálního fungování, provází je strach z opuštění či odmítnutí, nedůvěra k druhým, potíže udržovat kvalitní lidské vztahy.
Lidé s poruchou osobnosti se neumí přizpůsobit požadavkům okolního světa, nejsou schopni plánovat a uspokojovat vlastní potřeby, mají sklon řešit potíže sebepoškozováním. Nezvládají svoji impulsivitu zejména u potenciálně sebedestruktivních aktivit (např. utrácení peněz, užívání alkoholu nebo drog, záchvaty přejídání, sebevražedné pokusy, sexuální promiskuita, vystavování se nebezpečí, hazardní hry, nepředvídatelné jednání bez zvážení důsledků, atd). Chybně interpretují události, situace či interakce. Mají nejasný nebo nezdravý sebeobraz, osobní postoje, hodnoty či představy, a mají nejistotu v mnoha oblastech života. Jejich nálady se mění rychle, nepředvídatelně, nelze je ovládat a nejsou přiměřené situaci. U lidí s poruchou osobnosti se také objevují pocity prázdnoty, deprese, podrážděnost, úzkosti, pochyby, hněv a útěky do fantazie.

Formy léčby

29. prosince 2011 v 12:48 | ADMIN webu
Psychoterapie
Léčba psychologickými prostředky, kdy se užívá sociální interakce - slovo, hlas, mlčení, mimika, gesta. Lze sem zařadit i léčbu hudbou, výtvarnými technikami, dramatem a další směry. Existuje řada směrů, které postupují odlišnými cestami k obdobnému cíli:
Odstranění nebo zmírnění příznaků, např. přímým působením na příznak, přecvičení, sugesce.
Přetvořením a posílením pacientovy osobnosti nebo alespoň korekce nejproblematičtějších vlastností.
Psychoterapie může být ve formě:
Individuální - pouze terapeut a pacient
Skupinová - skupina maximálně do 15 nemocných (využívá se například v léčbě závislosti)
Rodinná - např. vztahové problémy v manželství, léčba některých neurotických poruch
Farmakoterapie
léčba prostřednictvím léků získaných z léčivých rostlin apod. Mezi jednotlivými zdroji není podstatný rozdíl. Důležitý požadavek je, aby lék měl jasně definované (a stále stejné) množství účinné látky. Tento požadavek nelze splnit například prostřednictvím čajů, kde roli hraje druh rostliny, místo růst, osvit, uchovávání, délka a forma přípravy… Pouze u skutečných léků je známá jejich účinnost i bezpečnost. Léky můžete získat pouze v lékárně, nikdy ne v drogerii nebo potravinách. Lékárník umí bezpečně rozpoznat, který přípravek je skutečným lékem a který pouze potravinovým doplňkem (tedy tabletami, čajem apod., které jsou sice připraveny z léčivých přírodních zdrojů, ale které nemusejí obsahovat standardní množství léčivých látek a jejichž účinnost není ověřena klinickými studiemi - u potravinových doplňků se kontroluje pouze bezpečnost).
Léky ovlivňují v první řadě projev nemoci. Ovlivněním projevu dochází k přetržení řetězce příčin a následků (např. úzkostný člověk má strach, že bude úzkostný…). Cílem je plně obnovit všechny funkce, které člověk měl.
Dostatečně dlouhým obdobím plně kompenzovaného ("zdravého") stavu se minimalizuje riziko návratu. Jen dostatečná dávka léku (účinná, ale bez rušivých nežádoucích účinků), který pacient požívá, může zajistit cíle léčby. Moderní léky nejenže k obnovují psychické funkce, ale dokonce vedou k růstu nervové tkáně a k její větší odolnosti vůči poškození. Psychiatr má dnes k dispozici mnoho léků, které léčí vlastní příčinu onemocnění, a přitom nevyvolávají závislost.
Je třeba si uvědomit, že jakákoli léčebná metoda působí jen po tu dobu, kdy je podávána. Postupem času se dosažené výsledky snižují. To platí pro léky, stejně jako pro jiné formy pomoci.
Biologická terapie
Léčba fyzikálními podněty. Sem patří léčba jasným světlem (sezónní deprese, dlouhodobě upoutaní na lůžko, závislosti, poruchy soustředění, přejídání, spavost…), elektrokonvulzivní terapie (nejúčinnější metoda léčby život ohrožujících stavů), repetitivní traskraniální magnetická stimulace, klimatoterapie, spánková deprivace…
Biologická terapie působí řadou odlišných cest. Od působení na nervové podněty, přes ovlivnění hormonálních hladin, až po cílený vliv na oblasti zvýšené nebo snížené aktivity mozku. Je k dispozici ve specializovaných lékařských zařízeních.
Existuje řada důkazů o tom, že kombinovaná léčba může být účinnější než léčba jen jedním přístupem. Zkušený psychiatr ví, že každý pacient reaguje jinak a hledá pro každého tu nejvhodnější léčebnou metodu, případně kombinaci metod Pro výběr nejvhodnějšího přístupu pro konkrétního pacienta je nutná konzultace s lékařem, který pacienta i používanou metodu dobře zná.
Kombinovaná terapie
Často je vhodné jednotlivé typy léčby kombinovat.
zdroj:http://blazinec.com

Co lze léčit a jak úspěšně...

29. prosince 2011 v 12:46 | ADMIN webu
Obecně lze psychické poruchy léčit velice dobře a současná moderní léčba je na stejné úrovni jako současná léčba interních onemocnění (hypertenze = vysoký tlak, diabetes mellitus = cukrovka…), někdy ji dokonce předčí. Musíme si uvědomit, že se většinou nejedná jen o projev samotné nemoci, ale že nemocí je ovlivněno chování postižené osoby, její vztahy s blízkými, pracovní pozice a podobně. Léčba těchto, vlastně druhotných, ale bohužel velmi významných, problémů je nedílnou součástí péče o psychické zdraví.
Psychické poruchy jsou zapříčiněny řadou vlivů. Část z nich máme vrozenou a tato predispozice zůstává. Podstatné však také je, jaké jsme v dosavadním životě získali návyky, zkušenosti. Největší ovlivnění psychiky nastává většinou v období dětství a dospívání. Nicméně naše okolí na nás stále významnou měrou působí i v dospělosti. To, v jakém pracujeme povolání, jakou máme rodinu a přátele, hraje důležitou roli.
Léčba psychických potíží, až na výjimky, není krátkodobá. Lze ji přirovnat k léčbě chronických interních onemocnění (cukrovka). Postihuje většinou lidi na počátku produktivního období. Z ekonomického hlediska tedy znamená největší zátěž pro společnost. Proto je léčba, která člověka navrátí k plnému duševnímu zdraví a k jeho původní společenské roli, významnější, než léčba jiných nemocí. Pro dobrý výsledek je nezbytná dobrá a dlouhodobá spolupráce mezi zdravotníkem a pacientem.
Poruchy s projevy v psychice
Jedná se o skupinu potíží zastoupenou například:
poruchami nálady (zejména zhoršením, nezájmem, poruchou soustředění…)
úzkostmi (z cestování, prostor, ale i bez zjevné příčiny)
nutkavým jednáním (kontrolování denních úkonů…)
psychotickými projevy (smyslové vjemy v rozporu s vjemy ostatních, chorobná podezíravost…)
poruchami kognitivních funkcí (paměti, soustředění, pozornosti…)
Pro tyto potíže je typický periodický průběh. Přestože tedy dojde s úplnému uzdravení, je vhodné s léčbou po nějakou dobu alespoň omezeně pokračovat, aby se potíže nevrátily.
Jinak nevysvětlitelné tělesné potíže
Hranice mezi psychickým a tělesným projevem nemoci není zřetelná. Mnoho tělesných nemocí má nejprve psychické projevy (např. porucha štítné žlázy) a naopak psychické potíže mají často hlavně tělesné projevy (např. úzkostné poruchy). Stejně tak rozpoznávání nemocí se již neopírá jen o dojem lékaře (přestože ten je stále nejdůležitější), ale používáme laboratorní, zobrazovací a další vyšetření. Léčebný zásah můžeme hodnotit pomocí řady metod. Rozdíly mezi neurologií a psychiatrií jsou dnes nepatrné. Hovoříme již spíše o neurovědách. Staré rčení "v zdravém těle zdravý duch" tedy stále platí a např. Světová zdravotnická organizace dnes hodnotí zdraví člověka z hlediska harmonie mezi tělesným a duševním zdravím.
Pacient by měl proto být nejprve vyšetřen po tělesné stránce, pak následuje vyšetření psychického stavu. V současné hektické době, v době s kultem zdatnosti a přepínání svých sil, není divu, že psychická zátěž se často projevuje spíše v tělesných projevech, než v psychických.
Závislost na alkoholu nebo jiné látce, hráčství
Tato skupina nemocí se, bohužel, stále rozšiřuje. Řada nemocných v dlouhodobé péči somatických lékařů (tedy lékařů, kteří léčí tělesná onemocnění včetně nervových) je někdy dlouhodobě léčena léky, na jejichž účinek se postupně vyvíjí návyk. Jedná se často o pacienty s úzkostmi poruchami a s poruchami spánku. Veřejnost stále málo ví o tom, že na některé léky může vzniknout stejná závislost jako na drogách. Zpravidla jde o léky, které - podobně jako alkohol - dokážou navodit rychlý a nepřirozený útlum až spánek (např. rychle, do 60 minut, působící látky proti úzkosti nebo nespavosti). Závislých na alkoholu a drogách je stále vysoké množství. Tato léčba je specifická, dlouhodobá, ale při dobré spolupráci pacienta úspěšná.
Poruchy chování
Tuto skupinu potíží můžeme rozdělit na poruchy dospělého věku (spánku, sexuálních funkcí…) a poruchy související s typickými životními obdobími (stáří, porucha intelektu…). Potíže lze velmi dobře kompenzovat při dlouhodobé léčbě.
Projevy následující po akutním stresu
Pokud se po nějaké vážné či vyhrocené situaci u vás objevily potíže, které jste dříve neměl(a), je vhodné neprodleně získat pomoc. Podle míry obtíží ji může zajistit vaše blízké okolí, praktický lékař, psychiatr nebo specializované krizové centrum. Pokud se jedná o potíže, které již znáte, je vhodné kontaktovat lékaře, který je již s nimi také obeznámen.zdroj:http://blazinec.com

Ambulance nebo Hospitalizace

29. prosince 2011 v 12:42 | ADMIN webu
Ambulantní léčba
= docházka do ordinace
Hospitalizace
= léčba za pobytu v léčebně
nebo nemocnici
Psychické potíže jsou velice časté, v podstatě jsou běžnou součástí života lidské společnosti. Duševní nemoci se vyskytují nejčastěji ze všech typů onemocnění. Během svého života asi polovina lidí zažije období, kdy by se dala diagnostikovat psychická nemoc. Vývoj potíží je podobný jako u tělesných nemocí - čím dříve a čím lépe se léčí, tím méně často a méně silně se objevují.
Počet psychiatrů je omezený. Ale každý praktický lékař má ve svém okolí psychiatrickou ambulanci a může vás do její péče doporučit. Často se setkáváme se studem. Mnoho lidí dlouho váhá než se svěří odborníkovi. Z těchto a mnoha dalších důvodů stále řada pacientů zbytečně trpí. Představa veřejnosti o psychických obtížích a léčebných možnostech se naštěstí v posledních letech zlepšuje a médiím se postupně daří vypovídat o světě lidí s těžkou duševní poruchou pravdivě. Také řada mediálních aktivit přibližuje veřejnosti svět těžce duševně nemocných. Snad není daleko doba, kdy (stejně jako v ostatních rozvinutých zemích) bude návštěva psychiatra běžná stejně jako návštěva internisty.
Na těchto stránkách nenajdete odkazy na způsoby léčby, které nejsou dostatečně ověřené, slibují zázračné úspěchy. Popisy všech možností léčby vycházejí z dobře zavedených metod, které mají jasně stanovenou oblast použití, účinnost i bezpečnost. Většinu těchto metod proto hradí zdravotní pojišťovny a stát garantuje jejich dostupnost v jednotlivých regionech.zdroj:http://blazinec.com

Nejčastější otázky a odpovědi

29. prosince 2011 v 12:41 | ADMIN webu
Jak častá je psychická porucha?
Nejste v tom sám. 5-10% vyhledá pomoc.
Někdo z okolí mi řekl, že se mám jít léčit na psychiatrii.
Zeptejte se na důvody a poraďte se nejprve s psychiatrem nebo vaším praktickým lékařem. Návštěva psychiatra neznamená ostudu nebo "že mě hned zavřou do blázince". Pak se teprve rozhodněte o vhodném postupu. Nemoci duše se dají léčit podobně jako nemoci těla a psychiatr je lékař, specialista na léčbu bolavé duše.
Stačí návštěva ambulance (ambulantní léčba) nebo mě někde zamknou bez mého souhlasu?
V naprosté většině případů stačí ambulantní léčba, to znamená obyčejné pravidelné docházení do ordinace lékaře. K hospitalizaci, tedy k umístění do lůžkového zařízení, je nutný váš souhlas. Podrobněji je toto popsáno zde.
Proč mě nemůže léčit praktický lékař?
V řadě případů praktický lékař stačí. Například u následků dlouhodobého stresu, stavů vyčerpanosti, mírné deprese apod. Domluvte se s ním, zda vás bude léčit on nebo raději doporučí na vaše potíže specialistu.
Když půjdu k psychiatrovi, jsem blázen.
Psychické nemoci jsou mnohem častější než interní ("cukrovka nebo vysoký tlak"), navíc více omezují, trápí a bolí. Čím dříve se léčí, tím lepší je výsledek - spokojený člověk bez potíží.
Co mám za nemoc, nechci k psychiatrovi.
Existuje řada internetových stránek, které se zabývají popisem psychických nemocí. Doporučuji spíše odborně zaměřené (např. www.deprese.com, www.dobry-spanek.cz, www.ordinace.cz, www.hledamzdravi.cz) než než neoficiální poradny. Vyšetření psychiatrem nebo psychologem bude vždy mnohem spolehlivější. Sám sebe nemůže nikdo vyšetřit, dokonce ani když je pacientem sám lékař.
Kdo chodí k psychiatrovi?
Psychiatra (tedy lékaře, který vystudoval lékařskou fakultu) navštěvují lidé s psychickými potížemi, návštěva tohoto specialisty vždy znamená skutečnou léčbu psychického onemocnění. Psychiatr je vždy schopný rozpoznat nemoc, používat léky (podobně jako internista) a podpůrnou psychoterapii (jako psycholog). Podle dalšího zaměřené a vzdělání může psychiatr používat další metody rozpoznávání nemocí (diagnostiky) nebo léčby (některé speciální druhy psychoterapie apod.).
Kdo chodí k psychologovi?
Klinického psychologa (nejde o lékaře, ale o absolventa filozofické fakulty) navštíví lidé, aby se poradili o svém trápení. Lékaři - psychiatři často pacienta k psychologovi odesílají, např. se žádostí o podrobné vyšetření. Podle dalšího vzdělání může klinický psycholog používat léčebné psychoterapeutické metody nebo může doporučit návštěvu psychiatra.
Kdo chodí k neurologovi?
Neurologa (tedy lékaře, který vystudoval lékařskou fakultu) navštěvují lidé s potížemi způsobenými nervovou soustavou s více tělesnými projevy - například s různými záchvaty, křečemi, poruchami hybnosti, některými bolestivými obtížemi (bolesti zad, migrény…). Lékař může doporučit návštěvu psychiatra.
Dají se vůbec psychické nemoci léčit?
Dají a úspěšně. Úspěšnost je podobná jako u jiných nemocí, např. u hypertenze = "vysoký tlak". Více zde
K čemu je psychiatrická hospitalizace - pobyt v lůžkovém zařízení?
Jednoduše: hospitalizace je lepší tam, kde ambulantní léčba nestačí. Podrobněji zde
Kde najdu psychiatrickou ambulanci?
Použijte internet (lze hledat podle adresáře ve vyhledavači nebo dle klíčových slov - např. "psychiatrická ambulance Zlín") nebo telefonní seznam. Tzv. bílé stránky obsahují také seznam zdravotnických institucí včetně psychiatrických ambulancí ve vašem regionu.
Kde najdu lůžkové zařízení?
Použijte náš aktualizovaný vyhledavač anebo.stejný postup hledání na internetu jako u ambulancí.
zdroj:http://blazinec.com

Seznam psychiatrických léčeben

2. prosince 2011 v 2:38 | ADMIN webu

Bílá Voda

Bílá Voda 1, 790 69

Bohnice

Ústavní 91, Praha 8, 181 02

Brno - Černovice

Húskova 2, Brno - Černovice, 618 32

Červený Dvůr

Červený Dvůr 1, Český Krumlov, 381 01

Dobřany

Ústavní ulice 2 , Dobřany, 334 41

Havlíčkův Brod

Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 58001

Horní Beřkovice

Podřipská 1, Horní Beřkovice, 411 85

Jemnice

PATEB s.r.o., Budějovická 625, Jemnice, 675 31

Jihlava

Brněnská 54, Jihlava, 586 24

Kosmonosy

Lípy 15, Kosmonosy, 293 06

Kroměříž

Havlíčkova 1265, Kroměříž, 767 40

Lnáře | alternativní

Lnáře 16, 387 42

Dětská léčebna Louny

Rybálkova 1400, Louny, 44001

Dětská léčebna Opařany

Opařany 121, 391 61

Opava

Olomoucká 88, Opava - Předměstí, 746 01

Petrohrad

Petrohrad 1, 439 85

Písek

léčebna U Honzíčka. U Honzíčka 172, Písek, 397 01

Šternberk

Olomoucká 173, Šternberk 785 01

Dětská léčebna Velká Bíteš

U Stadionu 285, Velká Bíteš, 595 01

Základní rysy kognitivně behaviorální terapie

5. března 2009 v 10:00 | ♥Naposledy.cz♥

Základní rysy kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně behaviorální terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie, zaměřená na řešení konkrétních problémů a potíží, které klienta přivádí k terapeutovi, na dosahování specifických, předem definovaných cílů pomocí řady psychologických metod, kterým se klient ve spolupráci s terapeutem v průběhu terapie aktivně učí tak, aby byl po skon-čení terapie schopen tyto metody používat samostatně.


Kognitivně behaviorální terapeuti se snaží přizpůsobit terapii individuálním potřebám konkrétního pacienta, a proto jsou ve své praxi velmi flexibilní. Jakákoli snaha o všeobecnou charakterizaci tohoto směru představuje velkou míru zjednodušení a v praxi nalezneme více výjimek než terapií, které by odpovídaly níže uvedené charakteristice. S tímto upozorněním lze uvést, že KBT charakterizují tyto základní rysy:


1) Je obvykle relativně krátká, od počátku časově omezená
KBT obvykle trvá několik měsíců, jen výjimečně déle než rok, a pacient je s tímto faktem od počátku seznámen. Běžný počet sezení je od jednoho do dvaceti, jedno sezení trvá obvykle 45 až 90 minut a frekvence sezení je na počátku terapie jednou až dvakrát týdně, později jednou za 2 týdny až jednou měsíčně. Běžná jsou udržovací sezení jednou za 2 až 3 měsíce.


2) Je strukturovaná a převážně direktivní
V zájmu co nejlepšího využití terapeutického času má jak celý průběh terapie, tak jednotlivá sezení předem dohodnutý strukturovaný program. Je direktivní v tom smyslu, že je zaměřena na zvládnutí konkrétních problémů a dosažení dohodnutých cílů. Terapeut je zpočátku více aktivní a zaujímá roli experta, postupně však přenáší odpovědnost za průběh terapie na pacienta a jeho aktivita se snižuje.


3) Vztah mezi terapeutem a pacientem je vztahem vzájemné spolupráce
Základem terapeutického vztahu v KBT je otevřená aktivní spolupráce. Terapeut poskytuje pacientovi veškeré informace, vysvětlí mu smysl každého terapeutického postupu. Je otevřený, empatický a akceptující. Používá pouze pojmy, kterým pacient rozumí, nesnaží se pacienta manipulovat, neříká něco jiného, než co si skutečně myslí. Od pacienta očekává, že bude k řešení svých problémů přistupovat aktivně, bude otevřeně sdělovat a zaznamenávat své myšlenky, emoce a zážitky, a že bude ochoten zkoušet nové způsoby myšlení a chování i za cenu přechodného zvýšení emoční nepohody.


4) Vychází z ucelené teorie vzniku a udržování psychických poruch
KBT se opírá o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie. Nejde tedy o ad hoc používaný soubor technik. Použití určitého terapeutického postupu je vždy podloženo teoreticky a vychází z podrobné analýzy konkrétních problémů a potřeb určitého pacienta.


5) Zaměřuje se na řešení přítomných problémů
I když poznání podmínek, za nichž problém vznikl a proces jeho rozvoje jsou součástí vyšetření a analýzy problému, nejvíce času terapie věnuje řešení současných problémů a překonání vnějších a vnitřních faktorů, které problémy udržují.


6) Zaměřuje se na konkrétní, ohraničené problémy
Pro KBT vyšetření je charakteristické, že se zaměřuje na přítomné, konkrétní, pozorovatelné, vědomé a ohraničené problémy. V rámci KBT usilujeme o jasné definování problému v pojmech pozorovatelného chování a konkrétních myšlenek, názorů a přesvědčení v konkrétních situacích. I když používáme diagnostické kategorie, považujeme je za příliš obecné k vystižení jedinečnosti problému konkrétního pacienta. Proto nemůžeme označit problém klienta jako "agorafobii", ale popíšeme jej například jako "neschopnost vyjít sama z domu dále než 50 metrů na dobu delší než 5 minut".


7) Zaměřuje se především na faktory problém udržující
Ve srovnání s hlubinně dynamickými směry se v KBT méně zaměřujeme na vypátrání dávných příčin problémů. Zvláště u problémů, které trvají již delší dobu, je určení jejich původních příčin vždy spekulativní a případné hypotézy v tomto směru lze jen těžko ověřit. Naproti tomu aktuálně existující faktory, které problém udržují (např. vyhýbavé chování u agorafobie nebo dysfunkční přesvědčení "Nikdo mě nemůže mít rád.") je možno podrobně analyzovat a hypotézy o jejich vlivu lze ověřovat empiricky.


8) Používané terapeutické postupy nejsou cílem samy o sobě, ale jen prostředkem k dosažení konkrétního cíle, na němž se pacient s terapeutem předem dohodli
Při formulaci cílů se stejně jako při formulaci problémů snažíme, aby byly konkrétní, funkční, praktické, a aby bylo možno určit, zda jich bylo či nebylo dosaženo. Například není vhodné stanovit jako cíl terapie "vyléčit agorafobii", ale lze jako jeden z cílů stanovit "Budu schopna chodit sama nakupovat jednou denně do supermarketu".


9) KBT se zaměřuje na konkrétní změny v životě
Za důležité se považuje především to, jak pacient mění své chování mezi sezeními, v přirozeném prostředí, a ne jak se mění jeho chování při sezení. Pro zhodnocení těchto změn a účinnosti terapie využíváme jednak různých hodnotících škál, jednak pacient nacvičuje mezi sezeními nové způsoby chování a zvládání problémů (tzv. "domácí úkoly").


10) KBT je vědecká
Při KBT postupujeme tak, že sbíráme konkrétní fakta, měříme frekvenci, trvání a míru závažnosti problémového chování. Ze získaných údajů pak vytváříme hypotézy o vzájemném ovlivňování jednotlivých faktorů a tyto hypotézy pak empiricky prověřujeme. I myšlenky a přesvědčení pacienta chápeme jako hypotézy, jejichž platnost či neplatnost je třeba prozkoumat a ověřit v praxi.


11) KBT je edukativní a jejím konečným cílem je samostatnost klienta
Typické pro KBT je edukativní zaměření a směřování k soběstačnosti pacienta. Pacient pravidelným procvičováním získává určité dovednosti, učí se zvládat vnitřní stavy i vnější situace a úspěšným zvládáním obávaných situací zvyšuje pocit vlastní zdatnosti a své sebevědomí. Postupně dokáže své problémy úspěšně zvládat a přestává terapeuta potřebovat.

Kognitivně behaviorální terapie vzbuzuje zájem svým střízlivým pragmatickým přístupem, svou snahou vycházet z konkrétních faktů a kriticky je zkoumat a tím, že její přístupy jsou dnes nejvíce prokázaně efektivním postupem u většiny psychických poruch.

Zdroj:Klikni!

Léčebna pro drogově závislé

18. ledna 2009 v 18:58 | ♥Naposledy.cz♥


Náhled www.oblibene.biz

| Psychiatrická léčebna | Psychiatrická léčebna v Bílé Vodě

V léčebně se nachází pět oddělení a každé z nich má svá specifika.


Náhled magicky-blog.blog.cz

Léčebny pro drogově závislé | Vítej na mém blogu!

Léčebny pro drogově závislé
magicky-blog.blog.cz/0705/lecebny-pro-

Náhled www.drogy.net

Drogový Informační Server - Psychiatrická léčebna Bílá Voda

Drogový Informační Server - Psychiatrická léčebna Bílá Voda rozšiřuje své služby pro drogově závislé Psychiatrická léčebna Bílá Voda rozšiřuje své služby pro


Náhled www.drogy-info.cz

Výběr z domácího tisku 2004-05-03 (3. květen 2004) / 2004 /

Program doplní povídání s klientem léčebny drogově například výměnu použitých injekčních stříkaček za čisté, zprostředkovávají pobyt v léčebnách


Náhled www.drogovaporadna.cz

Drogová Poradna :: Aktuality

Pro léčebny drogově závislých představují uživatelé paka největší klientelu.
www.drogovaporadna.cz/aktuality.php?start=

Léčba

15. ledna 2009 v 16:42 | ♥Naposledy.cz♥

Léčba


Psychoterapeutické středisko BŘEHOVÁ - TOP
Adresa: Břehová 3, Praha 1
Telefon: 222324027, 222 323 889, 222 322 933, 222 324 027
E-mail: brehovka@seznam.czCetera - TOP
Adresa: Senovážné nám. 6, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 236 275, 224 229 746, 224 221 317
Web:
http://www.cetera.czPsychiatrické centrum Praha
Adresa: Ústavní 91, Praha 8
Telefon: 266 003 131, 266 003 132
Web:
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout
Co zde léčí: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/veda_klinika.htmDejvické psychoterapeutické centrum
Adresa: Evropská 86, Praha 6
Telefon: 777 11 22 48 (volejte denně 8: 22 hod)
E-mail: kontakt@dpc.cz
Web:
http://www.dpc.czTerapie.info
Adresa: Národní třída 11, Praha 1
Telefon: 736 490 178
E-mail: rektor@terapie.info
Web:
http://www.terapie.info/MUDr. Ilona Divácká, MBA: Soukromá psychiatrická ambulance
Adresa: Poliklinika, Ohmova 271, 109 00 Praha 10, Petrovice
Telefon: 271075303
Mobil: 723 994084
Web:
www.vodopad.czFOKUS: Komunitní centrum Břevnov
Adresa: Meziškolská 2, Praha 6
Telefon: 233 354 547, 777 800 387, (220 516 497 Ateliér- Extraart)
E-mail::brevnov@fokus-praha.cz, arte@fokus-praha.czDPS ONDŘEJOV
Adresa: Nad Ondřejovem 36, Praha 4
Telefon: MUDr Jarolímek241 444 825 (i fax)
Ústředna: 241 442 791,241 444 198-9, 241 444 462, 241 442 789
E-mail: dpsondrejov@iol.czDenní sanatorium HORNÍPALATA
Adresa: U Nesypky 28, Praha 5
Telefon: 257 322 366,257325 118, 257 329 264, fax: 257 312 287
E-mail: palata@vfn.cz
Kontakt: MUDr. Hynek Formane-mail: forman.hynek@vfn.czESET-Psychoterapeutická a psychosomatická klinika
http://www.klinikaeset.cz/
http://www.esethelp.cz/
Seznamy:
Psychiatři i terapeuti ČR
http://www3.pcp.lf3.cuni.cz/psyweb/ADRESÁŘ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH HYPNOTERAPEUTŮ
http://psycholog.coolnet.cz/html/Hypnoterapeute/

Více v rubrice Help - odkazy
Zdroj:Klikni !
 
 

Reklama