Náš tip!
Deprese-Stres-Diskuse
Projekt zabývající se problematikou lidské psychiky


*Kliniky psychosomatic-psychi

Občanské sdružení ESET-HELP

25. května 2012 v 16:30 | ADMIN webu
Vvzniklo v roce 1995. Naším posláním je rozvoj a péče o duševní zdraví. Jednotlivé programy navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálniho a právního poradenství.
Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu ziskat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit či rozšířit své možnosti a dovednosti tak, aby překonali nepříznivý stav, ve kterém se nacházejí, a dosáhli plnohodnotného a spokojeného života.
Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí, neboť jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.
Občanské sdružení Eset-Help
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4 - Jižní Město
Spojení metrem: Jsme mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Jeďte metrem - trasa "C" na konečnou, stanice Háje, výstup po pevných schodech, v podzemní hale pak pravým výstupem. Vyjdete u zastávek autobusu, běžte stále rovně vpřed. Přejdete silnici, cesta povede dále zelenou loukou s kopečky (tzv. centrální park). Po pravé ruce budete mít panelové domy, asi v polovině cesty vidíte nízkou bílou budovu pošty (nápis je čitelný z velké dálky). Dojdete až k poště, postavte se čelem k ni a v jednom z pavilonů v zahradě je naše klinika. Od pošty je na této budově veliký dobře čitelný nápis ESET. V areálu s námi sídlí ještě Mateřská škola, prádelna Sluníčko a Pedagogicko psychologická poradna. Vstup do budovy je z delší strany zahrady na protilehlé straně pošty. Celá cesta trvá asi 7 -10 minut.
Spojení autem: Výstup z výpadovky na Brno - směr Chodov, dále jeďte podle stanice metra Opatov na točnu (Litochlebské náměstí). Vyjeďte ulicí Hviezdoslavovou. Po asi 1 km budete mít po pravé straně bílou budovu s křížem, označenou jako Polikliniku Litochleby. Za ní se dejte doprava a znovu hned doprava - budete v ulici Podjavorinské. Z ní už odpočuje ulice Vejvanovského, která Vás přivede před areál Mateřské školy, kde jsem společně v jednom z pavilónových objektů i my.
Středisko Hekrova
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
MHD: Jeďte metrem, trasa"C", na konečnou - stanice Háje. Vyjděte u zastávek autobusu, použijte číslo 154, 170 a 203. Vystoupíte na druhé zastávce -" Brechtova". Projdete za stánky a telefonní budky kolmo na směr jízdy, budete v ulici Schulhoffova. Na jejím konci je areál pavilonových staveb (bývalé jesle), kde sídlí klinika ESET. Pracoviště ergoterapie je v pavilonu "D", v části prostor, které užívá o.s. ESET - HELP. Ve stejném pavilonu najdete i tréninkovou resocializační kavárnu Dendrit Kafé.
Autem: Výstup z výpadovky na Brno - směr Chodov, dále jeďte podle stanice metra Opatov na točnu (Litochlebské náměstí). Vyjeďte ulicí Ke stáčírně, tedy prakticky objeďte půlkruh. Ulicí Ke Stáčírně pokračujte dolů, u benzinové pumpy odbočte doprava do ulice Mírového hnutí (táhne se podél Hostivařského lesa). Druhou odbočkou směrem do sídliště (značena jako ulice Dubnova) přijedete k našemu areálu.

Středisko Opatovská
Opatovská 1763, Praha 4
Metrem: Stanice metra "C" Háje. Dole na perónu metra se dejte levým výstupem (u posledního vagónu metra),vyjdete ještě v podzemní hale, kde se dejte na levou stranu. Ve směru výstupu pokračujte na autobusovou zastávku, bus. č. 213, 212, 260. Jeďte jednu stanici (stanice Metodějova). Vystupte a ve směru jízdy před vámi vidíte budovu polikliniky Opatovská, kde se nacházíme. Je vzdálená asi 100 m od zastávky a označená červeným křížem.
Zdroj:Klikni !

Psychosomaticko a psychoteraeutická klinika s.r.o

25. května 2012 v 16:26 | ADMIN webu
Ergoterapie je léčebná činnost, jejímž cílem je působit proti závislosti a izolaci, podporovat duševní a tělesné schopnosti a přicházet na nové zájmy.
Tato metoda využívá práce nebo různých jiných činností přiměřeným způsobem a podle zdravotního stavu klienta.


Základní údaje

Firma:

ESET, Psychoterapeutická a
psychosomatická klinika, s.r.o.

Ulice:
Vejvanovského 1610,

Místo:
Praha 4

PSČ:
14900

Okres:
Praha-město

Právní forma:
společnost s r. o.

Telefon:
272 940 879
272 916 912
267 912 916

Fax:
272 940 880


Email:Web:STŘEDISKO VEJVANOVSKÉHO

Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
odborný ředitel: MUDr. Ondřej P ě č


--------------------------------------------------------------------------------Naše péče je doporučena v následujících případech:


◦Neurotické a funkční (psychosomatické) poruchy
◦Psychózy schizofrenního okruhu
◦Osobnostní poruchy (hraniční a schizotypní poruchy)
◦Závislosti na alkoholu a jiných látkách
◦Organické psychické poruchy

a v následujících terapeutických formách:


◦Denní stacionáře s psychoterapeutickým programem včetně psychofarmakoterapie
◦Individuální psychoterapie
◦Ergoterapie
◦Rodinná terapie
◦Odpolední a večerní docházkové psychoterapeutické skupiny
◦Psychiatrické a psychologické ambulance
◦Ordinace pro alkoholové a drogové závislosti
◦Letní psychoterapeutické pobyty
◦Pacientský klub

--------------------------------------------------------------------------------První setkání s Vámi zabezpečí:

Příjmové oddělení :


Vedoucí :

MUDr. Jan Brůha

Příjmová sestra:

Simona Kloudová


Telefony: 272 940 880 , 272 940 879, 272 916 912, fax: 272 940 880
E- mail: klinikaeset@volny.cz


Denní stacionář :

Neurózy, poruchy osobnosti a funkční poruchy


Vedoucí:

Daniela Nováková
Mgr. Klára Váňová

Denní staniconář pro psychózy
MUDr. Eva Bartošková Jandová
MUDr. Jana Viktorová

Sestra
Blanka Dvořáková

Denní stacionář pro těžší poruchy osobnosti
Mgr. Irena Ludvíková

Sestra:
Hana Preislerová


Telefony: 272 94 0 880 , 272 94 0 879, 272 916 912, fax:272 940 880
E- mail: klinikaeset@volny.cz , eset@mbox.vol.cz


Oddělení:

Ordinace pro alkoholové a drogové závislosti:


Opatovská 1763


Vedoucí:

MUDr. Ľubomír Kočiš, CSc.
MUDr. Lucie Jurkovská
Mgr. Dana Tomanová


Sestra:

Veronika Berková


Telefon: 272 922 718
E-mail: eset_at@volny.cz


Oddělení:
Ambulance organických psychických poruch + Denní stacionář

Opatovská 1763, Praha 4MUDr. Ľubomír Kočiš, CSc.

Telefon: 272 922 718
E-mail: eset.org@volny.cz


Mgr. Alica Gregušová

Telefon: 774 715 552
E-mail: eset.org@volny.cz


Sestra:

Zdeňka Petrů

Telefon: 774 715 557
E-mail: eset.org.stac@volny.cz


Oddělení:

Ergoterapie


Hekrova 805, Praha 4


Bc. Petra Macková

Telefon: 272 937 712
E-mail: esethelp@volny.cz


Oddělení psychiatrické péče v domovech důchodců:K Milíčovu 734, Praha 4 Telefon:271 198 505
MUDr. Jan Brůha - ordinace čtvrtek 9,00 - 12,00 hod--------------------------------------------------------------------------------


STŘEDISKO HEKROVA

Hekrova 805, 149 00 Praha 4-Háje
odborný ředitel: PhDr. Jiří R ů ž i č k a, Ph. D.


--------------------------------------------------------------------------------Naše péče je doporučena v následujících případech:


◦Neurotické a funkční ( psychosomatické ) poruchy
◦Osobnostní poruchy, poruchy hraniční
◦Děti předškolní, školáci a dospívající mládež v případech duševní dekompenzace a krizových stavů

a v následujících terapeutických formách:


◦Denní stacionář s psychoterapeutickým programem včetně léčby psychofarmaky
◦Psychiatrická ambulantní péče
◦Ambulantní péče dětského klinického psychologa
◦Ambulantní péče klinického psychologa
◦Individuální psychoterapie
◦Skupinová psychoterapie v docházkových skupinách 1x týdně ve večerních hodinách
(pondělí -čtvrtek)
◦Rodinná a partnerská psychoterapie
◦Skupinové a individuální relaxace
◦Psychoterapie zaměřená na tělo, arteterapie
◦Psychoterapeutické pobyty (včetně pobytů rodin s dětmi)

--------------------------------------------------------------------------------První setkání s Vámi zabezpečí:


Psychiatrická ambulance:Vedoucí:
MUDr. Eva Růžičková,
MUDr. Daniel Mago Telefon - přímá linka: 267 109 421
MUDr. Lucie Provazníková
MUDr. Alexandra Kroupová
MUDr. Zuzana Pinďáková

Sestra
Ester Linhartová

Telefony: 272 937 500, 272 937 499, 272 941 925
E- mail: esethekrova@volny.cz
Denní stacionář:

Vedoucí:
MUDr. Lucie Provazníková
Mgr. Eva Vojtová Telefon - přímá linka: 267 910 570
PhDr. Daniela Wurstová


Telefony: 272 937 500, 272 937 499, 272 941 925Ambulance klinických psychologů:

Vedoucí:
Mgr. Jan Vybíral
Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
Mgr. Eva Vojtová Telefon - přímá linka: 267 910 570
PhDr. Daniela Wurstová

Telefony: 272 937 500, 272 937 499, 272 941 925
E- mail: esethekrova@volny.cz


Oddělení pro děti a mládež:PhDr. Iva Kopecká
PhDr. Alica Dargajová

Telefony: 267 910 604, 272 937 500, 272 937 499,
E- mail: esethekrova@volny.cz
Máte myšlenky na sebevraždu?

To, že nevidíte východisko ze své situace, neznamená, že si o tom nemůžete s někým promluvit.

Navštívit můžete:
psychologa (tam se budete muset objednat a informujte se na způsob úhrady)
psychiatra (NEPOTŘEBUJETE doporučení od praktického lékaře a je-li vaše situace vážná a akutní, nemusíte se ani objednávat, i když je lepší se předem ohlásit. Někteří psychiatři třeba nepochopí závažnost vaší situace a dají vám termín třeba za měsíc - tím se ale nenechte odradit a prostě tam v ordinačních hodinách přijďte, odmítnout vás nemůže).

Kdykoli vám pomůže záchranná služba nebo kterákoli psychiatrická léčebna také můžete zkusit nalézt útěchu u duchovního nebo v církvi tam, kde bydlíte. A zamyslete se - třeba znáte člověka, který umí druhého vyslechnout, třeba máte ve škole učitele, kterému by šlo věřit.

Internetová bezplatná poradna - klikněte na odkaz:


Můžete se ptát a také si pročíst otázky jiných lidí včetně odpovědí odborníků


Ideální možností je linka důvěry. Některé jsou v provozu nonstop, některé mají specializaci… Všude se vám budou rádi věnovat. Nemusíte se představit ani říkat, odkud jste, naopak mluvit můžete o čemkoli, co se vám honí v hlavě. Nebojte se odsouzení ani kázání, čekejte pochopení a ochotu.Seznam linek důvěry s podrobnými informacemi (kdy fungují, jakou mají specializaci atd.)


Telefonní kontakty (abecedně podle měst):

BLANSKO

Charitní linka důvěry, Tel.: 516 410 668 nonstop

BRNO

Linka naděje, Tel.: 547 212 333 nonstop

Krizová linka Centra pro zneužívané a týrané děti SPONDEA, Tel: 541 235 511 nonstop

Modrá linka, Tel.: 549 241 010

Krizové centrum, Tel.: 547 192 078

ČESKÁ LÍPA

Linka důvěry, Tel.: 487 853 210

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Linka důvěry, Tel.: 387 313 030 nonstop

ČR

Bezplatná linka důvěry pro seniory 800 200 007

HAVÍŘOV

Linka důvěry, Tel.: 596 410 888 nonstop

HODONÍN

Linka důvěry, Tel.: 518 341 111

HRADEC KRÁLOVÉ

Linka důvěry, Tel.: 495 273 259 nonstop

Krizová linka ambulance pro drogové závislosti, Tel.: 495 515 907, 602 163 739

CHEB

Linka důvěry, Tel.: 354 438 777

CHRUDIM

Krizové centrum Chrudim, Tel.: 469 623 899

KARVINÁ

Linka důvěry, Tel.: 596 318 080 nonstop

KLADNO

Linka důvěry, Tel.: 312 684 444 nonstop

KROMĚŘÍŽ

Linka důvěry, Tel.: 573 331 888 nonstop

KUTNÁ HORA

Linka důvěry, Tel.: 327 511 111

Centrum krizové intervence, Tel.: 327 511 701, 327 515 144

LIBEREC

Linka důvěry, Tel.: 485 106 464 nonstop

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Kontaktní a krizové centrum KOTEC, Tel.: 354 620 750

MLADÁ BOLESLAV

Linka důvěry SOS, Tel.: 326 741 481

MOST

Linka duševní tísně, Tel.: 476 701 444

NÁCHOD

Linka pro tebe, Tel.: 491 427 159

OLOMOUC

Linka důvěry, Tel.: 585 414 600 nonstop

Centrum krizové intervence, Tel.: 585 223 737, 585 223 453

OPAVA

Linka důvěry, Tel.: 800 120 612, 553 616 407

Centrum krizové pomoci - kontaktní a poradenské centrum, Tel.: 553 718 487

OSTRAVA

Linka důvěry, Tel.: 596 618 908

Krizové centrum pro děti a rodinu, Tel.: 596 123 555, 596 115 822

PARDUBICE

Linka naděje, Tel.: 466 500 075

Krizové centrum AD 466 510 160

PÍSEK

Linka důvěry, Tel.: 382 222 300

Krizové centrum ARKÁDA, Tel.: 382 211 300

PLZEŇ

Linka důvěry a psychologické pomoci, Tel.: 377 462 312 nonstop

Linka dětské pomoci, Tel.: 377 260 221, 603 444 192

Krizové centrum Regionálního institutu duševního zdraví, Tel.: 377 462 314

Centrum SOS Archa, Tel.: 377 223 221

PRAHA

Linka důvěry RIAPS, Tel.: 222 580 697 nonstop

Linka bezpečí, Tel.: 800 155 555 nonstop

Linka důvěry Centra krizové intervence, Tel.: 284 016 666 nonstop

Linka důvěry Dětského krizového centra, Tel.: 241 484 149 nonstop

Linka důvěry Diakonie, Tel.: 222 514 040

Gay-linka pomoci, Tel.: 222 514 040

DONA - linka pomoci obětem domácího násilí, Tel.: 251 511 313 nonstop

Růžová linka pro děti, Tel.: 272 736 263

Linka pro rodiče Linky bezpečí, Tel.: 283 852 222

Senior telefon, Tel.: 222 221 771 nonstop

Otevřená linka armády, Tel.: 220 210 200, 220 210 255

HELP LINE AIDS, Tel.: 224 915 564

Národní linka prevence AIDS, Tel.: 800 144 444

Linka pomoci SAP (Společnost AIDS pomoc), Tel.: 224 814 284

Poradenská linka K-CENTRUM, Tel.: 283 872 186

Poradenská linka PREV-CENTRUM, Tel.: 233 355 459

Poradenská linka Společnosti pro studium sekt, Tel.: 257 314 646

Nádorová telefonní linka, Tel.: 224 920 935

Krizové centrum RIAPS, Tel.: 222 586 768

SOS centrum Diakonie, Tel.: 222 511 912

Centrum krizové intervence, Tel.: 284 016 110

Dětské krizové centrum, Tel.: 241 480 511

Linka vzkaz domů, Tel. 800 111 113

Krizové centrum pro studenty, Tel.: 283 880 816

Linka psychopomoci, Tel.: 224 214 214 pro celou ČR

PRACHATICE

Linka důvěry, Tel.: 388 310 147

Krizové a kontaktní centrum, Tel.: 388 310 147

PŘEROV

Linka důvěry, Tel.: 581 207 900 nonstop

KAPPA - kontaktní a krizové centrum, Tel.: 581 207 901

PŘÍBRAM Linka důvěry, Tel.: 318 631 800

SVITAVY

Linka důvěry, Tel.: 461 541 541

Krizové centrum KROK, Tel.: 461 532 604

SOKOLOV

Linka naděje, Tel.: 352 622 962

TŘEBOŇ

Poradenská linka k problematice drogových závislostí CITADELA, Tel.: 384 722 227

ÚSTÍ NAD LABEM

Linka důvěry, Tel.: 475 600 789 nonstop

Krizová linka pomoci Centra krizové intervence, Tel.: 475 603 390

Centrum krizové intervence, Tel.: 475 603 390

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Linka důvěry, Tel.: 465 524 252

VIMPERK

Linka důvěry, Tel.: 388 414 140

Krizové a kontaktní centrum, Tel.: 388 414 140

VLAŠIM

Linka důvěry Střediska křesťanské pomoci mladým, Tel.: 317 844 481 nonstop

VSETÍN

Linka důvěry, Tel.: 571 413 300, 731 122 900

Krizové centrum pro ženy a děti, Tel.: 571 421 062

ZLÍN

Linka SOS, Tel.: 577 431 333 nonstop

Krizové centrum DOMEK, Tel.: 577 242 786, 606 818 818

ZNOJMO

Linka naděje, Tel.: 515 220 202
zdroj:http://www.sebevrazda.psychoweb.cz
MUDr. Ladislav Polách - O depresi


Depresivní náladu máme občas všichni. O poruchu se však jedná, až když trvá neúměrně dlouho a je také patologicky hluboká. Přidržíme-li se klasifikace MKN, pak o depresi se jedná, pokud tento stav trvá nepřerušované alespoň 2 týdny. Stav depresivní nálady trvající týden tedy není možno formálně označit jako depresi.

Namítnete možná, že když se někomu přihodí v životě závažná situace, například přijde o práci, pak na to reaguje depresivní náladou a jedná se tak o depresi. Psychiatrie má však pro tento stav označení porucha přizpůsobení.
Depresi dělíme na lehkou, středně těžkou a těžkou. Dělení je založeno na tom, kolik příznaků je vyjádřeno.

Hodnotíme tyto příznaky:

- depresivní nálada,
- ztráta zájmu nebo potěšení
- pokles energie
- ztráta sebedůvěry
- výčitky
- myšlenky na smrt
- zhoršené soustředění
- zvýšená nebo snížená chuť k jídlu
- zvýšená nebo snížená každodenní aktivita
- poruchy spánku

Depresivní nálada je jasným příznakem, avšak nemusí být vždy plně vyjádřena. Někdy jenom dotyčný pozoruje ztrátu zájmu, nechuť, potíže se soustředěním a k tomu třeba bolesti zad, závratě, potíže s trávením. Bolesti zad obecně bývají u deprese poměrně častým příznakem. V této souvislosti se občas hovoří o tzv.larvované depresi - tady je porucha nálady skryta za výše uvedenými příznaky a depresi tedy na první pohled v podstatě nepřipomíná. Pro úplnost ještě uvedu, že podobné příznaky mohou být přítomny i u lymské borreliózy (přenášena klíšťaty) a řada lidí s depresemi má v krvi aktivní protilátky proti borreliím - to znamená že u nich probíhá nebo proběhla infekce.

Číme více příznaků je splněno, tím je deprese závažnější. U těžké deprese ještě hodnotíme, zda jsou přítomny psychotické příznaky nebo ne. Psychotickými příznaky se myslí halucinace nebo bludy. Může se totiž stát, že se u depresivního člověka postupně objeví myšlenky typu - všechno špatně na světě se děje kvůli mě, můžu za všechny katastrofy. To už je příklad bludného myšlení.

Deprese dále můžeme dělit na endogenní a reaktivní. Endogenní deprese vzniká bez známých vnějších příčin a může být spojena s nerovnováhou neurotransmiterů v mozku (o neurotransmiterech si můžete přečíst více v jiném článku). Naproti tomu ureaktivní deprese se jedná o reakci na vnější okolnosti. To, jestli se jedná o endogenní nebo reaktivní depresi také záleží na osobě psychiatra, který provádí diagnostiku. Dle mého názoru samotný fakt, že jsme neodhalili příčinu deprese ještě neznamená, že se automaticky jedná o endogenní depresi.

Dalšími typy depresí může být například deprese sezónní, která je vázána na období podzimu a je spojena se zkrácením doby slunečního svitu a tedy i s poklesem tvorby hormonu melatoninu. Poporodní deprese se může objevit v období po porodu.

Alarmujícím stavem v životě nemocného depresí může být pro jeho okolí okamžik, kdy zpozorují zlepšení nálady a jakési "smíření se". Jedná se o stadium, kdy dotyčný většinou již vnitřně přijal myšlenku sebevraždy jako jediného řešení životní situace a rozhodl se ji realizovat. V takovém případě není vhodné otálet a raději kontaktovat lékařskou pomoc.

Terapie
K terapii deprese můžeme přistupovat třemi způsoby - za pomocí léků nebo za pomocí psychoterapie nebo jejich kombinací.

U léků - antidepresiv - je výhoda, že nemusíme znát příčinu deprese (tedy v případě, že se jedná o depresi vyvolanou reakcí dotyčného na zevní okolnosti). Riskujeme však, že opravujeme přístroj (náš mozek), který je v pořádku, zatímco chyba je v programu (naše naučené reakce, představy, očekávání). Otázkou tedy je, nakolik je terapie antidepresivy z dlouhodobého hlediska efektivní - nemluvě o případných nežádoucích účincích. Více o antidepresivech se můžete dočíst v odborném článku.

Psychoterapie je další možností, která se právě snaží pracovat s našimi "programy". Je možné, že určité naučené chování z minulosti nám kdysi přinášelo výhody, avšak dnes je nám již na obtíž. Využívali jsme jej však tolik let, že už jej neděláme vědomě a tak z našeho hlediska máme špatnou náladu a vlastně ani nevíme proč. Pomocí psychoterapie se můžeme uvědomit, jaké chování vyžaduje dnešní situace a můžeme jej tak změnit. Psychoterapie však vyžaduje od klienta aktivní přístup.

Zvláštními případy jsou sezónní deprese, které se léčí i fototerapií. Nebo deprese vyvolané některými léky (reserpinové preparáty, některá antipsychotika, hormonální terapie apod.) - tady je pak na místě dotyčné medikamenty vysadit.
Od deprese je nutno odlišit dysthymii, což je alespoň 2 roky trvající nebo neustále se vracející depresivní nálada. Pokud se deprese střídá se stavy mánie, pak se jedná o bipolární afektivní poruchu (dříve maniodepresivní psychózu, název změněn, protože o psychózu se nejedná).
zdroj:www.upsychiatra.czDepresivní epizoda:


 • Lehká depresivní epizoda - Takový člověk se musí do všeho nutit, nic ho netěší, stahuje se do sebe, nicméně plus minus udělá, co je potřeba doma i v práci. Léčí se ambulantně.
 • Středně těžká depresivní epizoda - Tento člověk je nešťastný, jeho stav mu neumožňuje pracovat, nic ho nebaví. Léčí se buď ambulantně nebo v rámci hospitalizace.
 • Těžká depresivní epizoda bez psychotických příznaků - Takový člověk je v tak hlubokém útlumu, že se nedokáže postarat ani sám o sebe; celkově je zpomalený, jen leží a zaobírá se svými černými myšlenkami. Existuje i agitovaná forma těžké deprese, pro kterou je typický neklid a dezorganizované chování.
 • Těžká depresivní epizoda s psychotickými příznaky - Platí vše, co v předchozím odstavci plus navíc se vyskytují bludy a/nebo halucinace. (Bludy jsou neopodstatněné myšlenkové konstrukce, nemá cenu je vyvracet; jde např. o přesvědčení nemocného o vlastní výlučnosti, o tom, že na něj někdo spadeno atp. Halucinace jsou smyslové vjemy, pro které není opora v realitě - např. "hlasy".)
Rekurentní depresivní porucha
- střídání depresivní epizody a období remise (odeznění příznaků)
Rekurentní krátká depresivní porucha
- stejné, jako předchozí, ale epizoda trvá méně než dva týdny
Dystymie

Dystymie je jakoby slabá chronická deprese. Trvá minimálně dva roky a projevuje se skleslostí, neschopností radovat se, únavou, poruchami spánku, morozitou (brbláním) a zabýváním se vlastní nešťastnou situací. Týká se asi 3% lidí. Léčí se podobně jako depresivní porucha.
Další členění depresí:
 • endogenní - Endogenní ("vnitřní") deprese vzniká bez vnějších příčin - je důsledkem nevyváženého chemického prostředí v mozku. Jde o "pravou" depresi a léčí se pomocí antidepresiv.
 • reaktivní - Příčinou reaktivní deprese jsou určité události v prostředí člověka - nahromaděné starosti, ztráta blízkého člověka, velké změny apod. V myšlenkách se dotyčný k této krizové události stále vrací a nedaří se mu s ní vyrovnat. V léčbě je velký prostor pro psychoterapii a úpravu životního stylu. Moderní možností jsou online programy Žlutá sova vycházející z práce psychologů a terapeutů.
 • symptomatická - Symptomatická deprese je stav, který se jako deprese tváří, ale je až důsledkem něčeho jiného - například otravy, epilepsii, nádory nebo demence. Je třeba nejprve léčit primární příčinu.
 • larvovaná deprese - Larvovaná deprese je označení pro depresi, která se projevuje jen na tělesné úrovni - např. zažívacími obtížemi, bolestmi zad, závratěmi apod. Pro tyto problémy se nenajde biologický podklad, protože příčina je v psychice. Že jde o depresi se pozná tak, že po tělesné stránce je člověk v pořádku a že jeho potíže zmizí po nasazení antidepresiv. Larvovaná deprese je zářným příkladem faktu, že psychické dění dovede velmi výrazně ovlivňovat tělesné pochody.
 • sezónní deprese - Většinou se projevuje jako útlum nálady, zpravidla v podzimních měsících (ale může se objevit i na jaře). Podzimní nebo zimní deprese se léčí pomocí fototerapie. Při fototerapii se člověk vystaví intenzivnímu světlu. Sezení je třeba opakovat, probíhá ráno a trvá vždy kolem 10 minut.
 • poporodní deprese - Jako poporodní deprese se obvykle označuje stav nastupující druhý až třetí den po porodu. Čerstvou matku přepadá stísněnost, plačtivost, zmatek z toho, co vlastně k dítěti cítí a pochybnosti, zda mu dokáže být dobrou matkou. Tento "blues" většinou odezní spontánně a relativně rychle a je důsledkem prudkých hormonálních změn v těle ženy po porodu a s nástupem laktace. "Pravá" poporodní deprese se objevuje po dvou týdnech až půl roce po porodu a je to závažný stav provázený úzkostí, smutkem, únavou a často neschopností postarat se o dítě a sebe. Vzácně se objevuje psychotický stav matky (přítomnost bludů a halucinací) , který vyžaduje hospitalizaci, neboť v ohrožení je v krajním případě její život i život dítěte.
 • deprese v menopauze - I tato deprese má hormonální pozadí, vyskytuje se u žen během menopauzy (přechodu) a lze ovlivnit hormonální substitucí. Účinná je i psychoterapie, protože kromě biologické roviny zde hrají důležitou roli i psychologické a společenské faktory - je to doba, kdy se osamostatňují děti, ohlašuje se stárnutí a vtírá se pocit, že co člověk do té doby nezvládl, už bude těžko dohánět.

a dále s depresí vzdáleně souvisí:
depresivní neuróza - Nejhorší nálada přicházívá večer a na rozdíl od pravé deprese není smutek trvalý - člověka lze rozptýlit a celkově uznává, že jeho útlum je přechodný
porucha osobnosti - Příznaky deprese jsou slabé intenzity a jde o trvalé citové zaměření člověka. "Deprese" je zakódována v jeho osobnosti a jako takovou ji téměř nelze léčit.
zdroj:http://www.deprese.psychoweb.czNevkládejte reklamu,návod na sebevraždu a pod.
Dodržujte základní pravidla slušnosti. Vyvarujte se osobních utoků,vulgarismů a pod.