STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Kliniky psychosomatic-psychi

Občanské sdružení ESET-HELP

25. května 2012 v 16:30 | ADMIN webu
Vvzniklo v roce 1995. Naším posláním je rozvoj a péče o duševní zdraví. Jednotlivé programy navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálniho a právního poradenství.
Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu ziskat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit či rozšířit své možnosti a dovednosti tak, aby překonali nepříznivý stav, ve kterém se nacházejí, a dosáhli plnohodnotného a spokojeného života.
Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí, neboť jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.
Občanské sdružení Eset-Help
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4 - Jižní Město
Spojení metrem: Jsme mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Jeďte metrem - trasa "C" na konečnou, stanice Háje, výstup po pevných schodech, v podzemní hale pak pravým výstupem. Vyjdete u zastávek autobusu, běžte stále rovně vpřed. Přejdete silnici, cesta povede dále zelenou loukou s kopečky (tzv. centrální park). Po pravé ruce budete mít panelové domy, asi v polovině cesty vidíte nízkou bílou budovu pošty (nápis je čitelný z velké dálky). Dojdete až k poště, postavte se čelem k ni a v jednom z pavilonů v zahradě je naše klinika. Od pošty je na této budově veliký dobře čitelný nápis ESET. V areálu s námi sídlí ještě Mateřská škola, prádelna Sluníčko a Pedagogicko psychologická poradna. Vstup do budovy je z delší strany zahrady na protilehlé straně pošty. Celá cesta trvá asi 7 -10 minut.
Spojení autem: Výstup z výpadovky na Brno - směr Chodov, dále jeďte podle stanice metra Opatov na točnu (Litochlebské náměstí). Vyjeďte ulicí Hviezdoslavovou. Po asi 1 km budete mít po pravé straně bílou budovu s křížem, označenou jako Polikliniku Litochleby. Za ní se dejte doprava a znovu hned doprava - budete v ulici Podjavorinské. Z ní už odpočuje ulice Vejvanovského, která Vás přivede před areál Mateřské školy, kde jsem společně v jednom z pavilónových objektů i my.
Středisko Hekrova
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
MHD: Jeďte metrem, trasa"C", na konečnou - stanice Háje. Vyjděte u zastávek autobusu, použijte číslo 154, 170 a 203. Vystoupíte na druhé zastávce -" Brechtova". Projdete za stánky a telefonní budky kolmo na směr jízdy, budete v ulici Schulhoffova. Na jejím konci je areál pavilonových staveb (bývalé jesle), kde sídlí klinika ESET. Pracoviště ergoterapie je v pavilonu "D", v části prostor, které užívá o.s. ESET - HELP. Ve stejném pavilonu najdete i tréninkovou resocializační kavárnu Dendrit Kafé.
Autem: Výstup z výpadovky na Brno - směr Chodov, dále jeďte podle stanice metra Opatov na točnu (Litochlebské náměstí). Vyjeďte ulicí Ke stáčírně, tedy prakticky objeďte půlkruh. Ulicí Ke Stáčírně pokračujte dolů, u benzinové pumpy odbočte doprava do ulice Mírového hnutí (táhne se podél Hostivařského lesa). Druhou odbočkou směrem do sídliště (značena jako ulice Dubnova) přijedete k našemu areálu.

Středisko Opatovská
Opatovská 1763, Praha 4
Metrem: Stanice metra "C" Háje. Dole na perónu metra se dejte levým výstupem (u posledního vagónu metra),vyjdete ještě v podzemní hale, kde se dejte na levou stranu. Ve směru výstupu pokračujte na autobusovou zastávku, bus. č. 213, 212, 260. Jeďte jednu stanici (stanice Metodějova). Vystupte a ve směru jízdy před vámi vidíte budovu polikliniky Opatovská, kde se nacházíme. Je vzdálená asi 100 m od zastávky a označená červeným křížem.
Zdroj:Klikni !

Psychosomaticko a psychoteraeutická klinika s.r.o

25. května 2012 v 16:26 | ADMIN webu
Ergoterapie je léčebná činnost, jejímž cílem je působit proti závislosti a izolaci, podporovat duševní a tělesné schopnosti a přicházet na nové zájmy.
Tato metoda využívá práce nebo různých jiných činností přiměřeným způsobem a podle zdravotního stavu klienta.


Základní údaje

Firma:

ESET, Psychoterapeutická a
psychosomatická klinika, s.r.o.

Ulice:
Vejvanovského 1610,

Místo:
Praha 4

PSČ:
14900

Okres:
Praha-město

Právní forma:
společnost s r. o.

Telefon:
272 940 879
272 916 912
267 912 916

Fax:
272 940 880


Email:Web:STŘEDISKO VEJVANOVSKÉHO

Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
odborný ředitel: MUDr. Ondřej P ě č


--------------------------------------------------------------------------------Naše péče je doporučena v následujících případech:


◦Neurotické a funkční (psychosomatické) poruchy
◦Psychózy schizofrenního okruhu
◦Osobnostní poruchy (hraniční a schizotypní poruchy)
◦Závislosti na alkoholu a jiných látkách
◦Organické psychické poruchy

a v následujících terapeutických formách:


◦Denní stacionáře s psychoterapeutickým programem včetně psychofarmakoterapie
◦Individuální psychoterapie
◦Ergoterapie
◦Rodinná terapie
◦Odpolední a večerní docházkové psychoterapeutické skupiny
◦Psychiatrické a psychologické ambulance
◦Ordinace pro alkoholové a drogové závislosti
◦Letní psychoterapeutické pobyty
◦Pacientský klub

--------------------------------------------------------------------------------První setkání s Vámi zabezpečí:

Příjmové oddělení :


Vedoucí :

MUDr. Jan Brůha

Příjmová sestra:

Simona Kloudová


Telefony: 272 940 880 , 272 940 879, 272 916 912, fax: 272 940 880
E- mail: klinikaeset@volny.cz


Denní stacionář :

Neurózy, poruchy osobnosti a funkční poruchy


Vedoucí:

Daniela Nováková
Mgr. Klára Váňová

Denní staniconář pro psychózy
MUDr. Eva Bartošková Jandová
MUDr. Jana Viktorová

Sestra
Blanka Dvořáková

Denní stacionář pro těžší poruchy osobnosti
Mgr. Irena Ludvíková

Sestra:
Hana Preislerová


Telefony: 272 94 0 880 , 272 94 0 879, 272 916 912, fax:272 940 880
E- mail: klinikaeset@volny.cz , eset@mbox.vol.cz


Oddělení:

Ordinace pro alkoholové a drogové závislosti:


Opatovská 1763


Vedoucí:

MUDr. Ľubomír Kočiš, CSc.
MUDr. Lucie Jurkovská
Mgr. Dana Tomanová


Sestra:

Veronika Berková


Telefon: 272 922 718
E-mail: eset_at@volny.cz


Oddělení:
Ambulance organických psychických poruch + Denní stacionář

Opatovská 1763, Praha 4MUDr. Ľubomír Kočiš, CSc.

Telefon: 272 922 718
E-mail: eset.org@volny.cz


Mgr. Alica Gregušová

Telefon: 774 715 552
E-mail: eset.org@volny.cz


Sestra:

Zdeňka Petrů

Telefon: 774 715 557
E-mail: eset.org.stac@volny.cz


Oddělení:

Ergoterapie


Hekrova 805, Praha 4


Bc. Petra Macková

Telefon: 272 937 712
E-mail: esethelp@volny.cz


Oddělení psychiatrické péče v domovech důchodců:K Milíčovu 734, Praha 4 Telefon:271 198 505
MUDr. Jan Brůha - ordinace čtvrtek 9,00 - 12,00 hod--------------------------------------------------------------------------------


STŘEDISKO HEKROVA

Hekrova 805, 149 00 Praha 4-Háje
odborný ředitel: PhDr. Jiří R ů ž i č k a, Ph. D.


--------------------------------------------------------------------------------Naše péče je doporučena v následujících případech:


◦Neurotické a funkční ( psychosomatické ) poruchy
◦Osobnostní poruchy, poruchy hraniční
◦Děti předškolní, školáci a dospívající mládež v případech duševní dekompenzace a krizových stavů

a v následujících terapeutických formách:


◦Denní stacionář s psychoterapeutickým programem včetně léčby psychofarmaky
◦Psychiatrická ambulantní péče
◦Ambulantní péče dětského klinického psychologa
◦Ambulantní péče klinického psychologa
◦Individuální psychoterapie
◦Skupinová psychoterapie v docházkových skupinách 1x týdně ve večerních hodinách
(pondělí -čtvrtek)
◦Rodinná a partnerská psychoterapie
◦Skupinové a individuální relaxace
◦Psychoterapie zaměřená na tělo, arteterapie
◦Psychoterapeutické pobyty (včetně pobytů rodin s dětmi)

--------------------------------------------------------------------------------První setkání s Vámi zabezpečí:


Psychiatrická ambulance:Vedoucí:
MUDr. Eva Růžičková,
MUDr. Daniel Mago Telefon - přímá linka: 267 109 421
MUDr. Lucie Provazníková
MUDr. Alexandra Kroupová
MUDr. Zuzana Pinďáková

Sestra
Ester Linhartová

Telefony: 272 937 500, 272 937 499, 272 941 925
E- mail: esethekrova@volny.cz
Denní stacionář:

Vedoucí:
MUDr. Lucie Provazníková
Mgr. Eva Vojtová Telefon - přímá linka: 267 910 570
PhDr. Daniela Wurstová


Telefony: 272 937 500, 272 937 499, 272 941 925Ambulance klinických psychologů:

Vedoucí:
Mgr. Jan Vybíral
Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
Mgr. Eva Vojtová Telefon - přímá linka: 267 910 570
PhDr. Daniela Wurstová

Telefony: 272 937 500, 272 937 499, 272 941 925
E- mail: esethekrova@volny.cz


Oddělení pro děti a mládež:PhDr. Iva Kopecká
PhDr. Alica Dargajová

Telefony: 267 910 604, 272 937 500, 272 937 499,
E- mail: esethekrova@volny.cz
 
 

Reklama