STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU


*Klaustrofobie

Emocionální a duševní příčiny klaustrofobie

10. dubna 2014 v 16:56 | Admin
Klaustrofobie je forma neurózy, která se na rozdíl od agorafobie projevuje nepřekonatelným strachem z uzavřených prostor.
Klaustrofobici často trpí zároveň i agorafobií ( jde o úzkost, která člo­věka zachvátí, jakmile se vzdálí ze svého "chráněné­ho" prostředí a ocitne se na otevřeném prostranství).
emocionální blok
Klaustrofobie se projevuje u úzkostlivých je­dinců, kteří si dělají přílišné starosti kvůli práci, svým plánům a kvůli tomu, čemu by se měli obecně věnovat. Cítí se vězni svých činností. Takový člověk hodně po­tlačuje své podněty, ať už jsou to touhy či agresivita.
duševní blok
Je důležité si uvědomit, že problém s klaustro­fobií tě trápí proto, aby ti tělo ukázalo, co prožíváš ve svém nitru kvůli své chorobné touze dělat vše do­konale. Je načase, abys už otevřela dveře tohoto svého žaláře, neboť klíč od něho máš v rukou jedině ty sama. Tímto klíčem je rozhodnutí nechat věci plynout a do­přát si právo být jen "obyčejným" člověkem se všemi svými slabými stránkami, obavami a hranicemi.
Zdroj: Lise Bourbeau - Význam nemoci, nakladatelství Eugenika
zdroj:http://psychologie.doktorka.cz/

Strach z uzavřených prostor – klaustrofobie

10. dubna 2014 v 15:30 | Admin
Klaustrofobie je chorobný strach z uzavřených či stísněných prostor.

Autor: DeviantArt
Touto poruchou trpí asi 5% celkové populace, postihuje častěji ženy než muže. Vznik tétofobie není jasný - ve většině případů je vyvolán špatnou zkušeností s malými prostory - např. uvěznění ve výtahu, v tunelu či vlaku. Pokud je tato zkušenost dostatečně silná a traumatizující, uloží se do mozku a při dalším setkání s podobnou situací podvědomě spustí reakci - tělo se tedy v podstatě jen snaží upozornit na něco, co již dříve zažilo a vnímalo jako ohrožující nebo stresující. Tato reakce se navíc, pokud se onemocnění nezačne léčit, stále prohlubuje a strach postiženého roste.
U lidí trpících klaustrofobií se kromě psychických projevů - jako je strach, úzkost, obava o život, pocit ohrožení - objevují i příznaky fyziologické. Mezi ně patří hlavně pocení, třas, dušnost či bušení srdce. Postižený se snaží dostat z prostoru ven, mnohdy v takové situaci ztrácí schopnost jasného myšlení - v některých případech, zejména lidé trpící silnou fobií, mohou být agresivní a ve snaze osvobodit se ze sebe strhávat oblečení.

Klaustrofobický záchvat vyvolávají hlavně malé, stísněný a tmavé prostory - výtahy, metro, vlaky, letadla, tunely apod. Onemocnění je možné léčit s psychiatrickou či psychologickou pomocí, kromě terapie, při které se nemocný snaží pomocí postupného přivykání krizovému prostředí odvyknout panickému strachu, se k léčbě dodávají také léky proti úzkosti - antidepresiva či anxiolytika.
zdroj:http://www.vitalia.cz/

Klaustrofobie je chorobný strach z uzavřených či stísněných prostor.

25. listopadu 2011 v 13:48 | ADMIN webu
Klaustrofobie je chorobný strach z uzavřených či stísněných prostor.

Autor: DeviantArt
Touto poruchou trpí asi 5% celkové populace, postihuje častěji ženy než muže. Vznik této fobie není jasný - ve většině případů je vyvolán špatnou zkušeností s malými prostory - např. uvěznění ve výtahu, v tunelu či vlaku. Pokud je tato zkušenost dostatečně silná a traumatizující, uloží se do mozku a při dalším setkání s podobnou situací podvědomě spustí reakci - tělo se tedy v podstatě jen snaží upozornit na něco, co již dříve zažilo a vnímalo jako ohrožující nebo stresující. Tato reakce se navíc, pokud se onemocnění nezačne léčit, stále prohlubuje a strach postiženého roste.


U lidí trpících klaustrofobií se kromě psychických projevů - jako je strach, úzkost, obava o život, pocit ohrožení - objevují i příznaky fyziologické. Mezi ně patří hlavně pocení, třas, dušnost či bušení srdce. Postižený se snaží dostat z prostoru ven, mnohdy v takové situaci ztrácí schopnost jasného myšlení - v některých případech, zejména lidé trpící silnou fobií, mohou být agresivní a ve snaze osvobodit se ze sebe strhávat oblečení.
Klaustrofobický záchvat vyvolávají hlavně malé, stísněný a tmavé prostory - výtahy, metro, vlaky, letadla, tunely apod. Onemocnění je možné léčit s psychiatrickou či psychologickou pomocí, kromě terapie, při které se nemocný snaží pomocí postupného přivykání krizovému prostředí odvyknout panickému strachu, se k léčbě dodávají také léky proti úzkosti - antidepresiva či anxiolytika.

Část těla: psychická
Délka léčby: dlouhodobá, nevyléčitelná
Způsob léčby: domácí léčba, nutná hospitalizace
Věk: děti, dospívající, dospělí, senioři
zdroj:http://www.vitalia.cz


 
 

Reklama