STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Kaleidoskop

V případě zájmu nebo potřeby dalších informací nás kontaktujte

6. února 2009 v 23:24 | ♥Naposledy.cz♥
V případě zájmu nebo potřeby dalších informací nás kontaktujte


Občanské sdruženi Kaleidoskop
Ambulance Kaleidoskop
Telefon: 257 321 020

mobil: 774 437 977 (mobilní číslo funguje jen na hlasové služby - nelze komunikovat formou sms)

mail:

Kde nás najdete?
Občanské sdružení Kaleidoskop, Svornosti 7, 150 00 Praha 5
Zdroj:Klikni !

Někdy se ukáže, že pro návštěvníky Ambulance nejsou naše služby vhodné. Ambulance pak doporučuje jiné služby, kterých by mohly být využity.

6. února 2009 v 23:22 | ♥Naposledy.cz♥
Někdy se ukáže, že pro návštěvníky Ambulance nejsou naše služby vhodné. Ambulance pak doporučuje jiné služby, kterých by mohly být využity.

Zde jsou odkazy na některé organizace, které se zabývají problematikou duševního zdraví:- Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - pomáhá rozvíjet péči o osoby s duševním onemocněním.- Česká asociace pracovníků linek důvěry o.s. - linky důvěry pro krizové intervence


- Česká asociace pro psychické zdraví o.s. - péče o duševní zdraví


- depersonalizace.info - informační a svépomocné stránky o depersonali-zaci a derealizaci.


- Eset-help, o.s. - péče o duševní zdraví


- Klinika ESET s.r.o. -
psychoterapeutická a psychosomatická klinika- medicus.cz - katalog důležitých odkazů v oblasti zdraví- Ministerstvo práce a sociálních věcí - informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením- Pečující on-line - Staráte se o blízké a nevíte si rady?- Občanské sdružení Kolumbus - sdružení uživatelů služeb duševního zdraví- Psychoza a blizci - svépomocná skupina pro sourozence a potomky lidí s duševním onemocněním- Sebepoškozování - vše, co o tom chcete vědět.- SOS Centrum Diakonie ČCE- pomoc v životních situacích, kdy si nevíte rady- VIDA, o.s. - centra pro rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním

Zdroj:Klikni !

V plném provoz Ambulance nabízí tyto služby

6. února 2009 v 23:20 | ♥Naposledy.cz♥
V plném provoz Ambulance nabízí tyto služby

:Individuální poradenství (pro lidi s poruchami osobnosti i jejich blízké)
- v délce 30-60minut, jednorázové (i anonymní) či dlouhodobější
.Může obsahovat například:
- vysvětlení co je to porucha osobnosti a nasměrování, co by bylo dobré dělat dál
- informace o dalších existujících službách, kontakty
- informace a podpora ve zvládání životních situací (hledání práce, vycházení s penězi, zajištění bydlení, apod.)

Individuální podpůrná terapie
- v délce 60minut, max. frekvence 2x týdně
Může Vám poskytnout:
- prostor podívat se z odstupu na to, co se ve Vašem životě děje a jak budete postupovat dál
- prostor na to hledat své zdroje energie, dočerpat sílu
- prostor si věci ujasnit a promyslet, něco si uvědomit, všimnout si dalších souvislostí
- možnost si něco "nacvičit nanečisto"

Podpůrné skupinové setkání (pro lidi s poruchami osobnosti i jejich blízké)
- v délce 90 minut, 1x týdně
Nabízí možnost:
- sdílet své problémy i zkušenosti s někým, kdo je v podobné situaci
- najít zde podporu a pochopení
- učit se novým způsobům reagování, vycházení s ostatními lidmi
- dozvědět se jak mé chování působí na druhé, jak mě vidí druzí
- být nápomocný druhým při jejich řešení problémů
- naučit se znát hranice ve vztahu
- naučit se správně vyjádřit, co potřebuji, aby mi druzí rozuměli, neodmítali mě
- zjistit co se na mně druhým líbí.

zdroj
Zdroj:Klikni !

Ambulance Kaleidoskop je poradenská sociální služba pro lidi s poruchou osobnosti a jejich rodiny a blízké.

6. února 2009 v 23:18 | ♥Naposledy.cz♥
Ambulance Kaleidoskop je poradenská sociální služba pro lidi s poruchou osobnosti a jejich rodiny a blízké. Poskytuje telefonické a osobní konzultace o problematice spojené s touto diagnózou,
individuální a skupinové poradenství.
Projekt Ambulance mohl vzniknout a fungovat díky podpoře z Evrospkého sociálního fondu Evropské unie. Podpora byla časově omezená a 31.8.2008 bohužel skončila. Ačkoli jsme vyvinuli velké úsilí o získání nových finančních zdrojů na fungování této odborné poradenské služby, neuspěli jsme natolik, abychom mohli pokračovat v plné činnosti Ambulance.
Díky podpoře Městské části Praha 5 a Nadaci Vodafone si můžeme dovolit do konce roku 2008 Ambulanci provozovat alespoň v omezené míře. To znamená poskytovat přípravné konzultace žadatelům o vstup do Terapeutické komunity Kaleidoskop a pokračovat v již započaté stávající spolupráci. Z kapacitních důvodů se však dočasně nemůžeme věnovat novým uchazečům o ambulantní poradenské a konzultační služby.
Doufáme, že se nám situaci podaří změnit a znovu obnovit plný provoz Ambulance. Informace o vývoji situace naleznete na těchto webových stránkách.
SBÍRKA NA KNIHOVNU - PŮJČOVNU - V AMBULANCI

Ambulance Kaleidoskop díky podpoře lidí, kteří si zakoupili od začátku roku 2008 naše kaleidoskopy, získala 10 000 Kč.

Díky nim jsme zřídili a postupně doplňujemem knihovnu-půjčovnu odborných publikací s tématikou poruchy osobnosti.

Knihy jsou v Ambulanci i k zapůjčení, stačí, když nás kontaktujete. Všem, kteří knihovnu zakoupením kaleidoskopů podpořili, velmi pěkně děkujeme.

SEZNAM PUBLIKACÍ V KNIHOVNĚ AMBULANCE

Dosud byly do knihovny pořízeny následující publikace:
Stephen M. Johnson
Charakterové typy člověka
Irvin D. Yalom,
Molyn Leszcz
Teorie a praxe skupinové psychoterapie
Portál, Praha 2007
Marsha M. Linehan
Skills Training Manual for Treating Borderline Personality Disorder
Guilford Press (December 1993)
Paperback - 180 pages Manual edition
ISBN:0898620341
Marsha M. Linehan
Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder
Guilford Press (May 1993)
Hardcover - 558 pages
ISBN: 0898621836
Heinz-Peter Röhr
Hraniční porucha osobnosti
Randi Kreger,
Paul Mason
Stop Walking on Eggshells
Randi Kreger, James Paul Shirley
The Stop Walking on Eggshells Workbook


Zdroj:Klikni !

VÍTE, ŽE... Změna je možná – z těch, kteří vydrží v terapeutické komunitě 9 měsíců a déle, dosáhne významného zlepšení 71%.

6. února 2009 v 23:16 | ♥Naposledy.cz♥

VÍTE, ŽE...

Až 10% populace trpí nějakou formou poruchy osobnosti?

Až 20% pacientů psychiatrických léčeben trpí hraniční poruchou osobnosti, až 50% nějakou z poruch osobnosti?

Porucha osobnosti byla shledána u 66% chronicky duševně nemocných mladých pacientů?
Až 87% lidí s poruchou osobnosti zažilo v dětství trauma, 79% bylo sexuálně zneužíváno, 71% fyzicky týráno?

10% lidí trpící hraniční poruchou osobnosti spáchá sebevraždu, 84% se o ni alespoň jednou pokusí?

Až 65% lidí s hraniční poruchou osobnosti zneužívá návykové látky?

Změna je možná - z těch, kteří vydrží v terapeutické komunitě 9 měsíců a déle, dosáhne významného zlepšení 71%.

Zdroj:Klikni !

Poslání Občanského sdružení Kaleidoskop: Podpora lidí s poruchou osobnosti v plnohodnotném začlenění do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

6. února 2009 v 23:13 | ♥Naposledy.cz♥
Poslání Občanského sdružení Kaleidoskop: Podpora lidí s poruchou osobnosti v plnohodnotném začlenění do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

O.s. Kaleidoskop provozuje sociální služby - službu odborného sociálního poradenství
Ambulanci Kaleidosko a Terapeutickou komunitu Kaleidoskop. Obě služby splňují podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení paragrafu 79 zákona číslo 108/2006 Sbírky o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a byly dne 5.9.2007 zaregistrovány odborem sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy. Služby poskytují komplexní psychosocilání rehabilitaci specializovanou na lidi s dlouhodobými a komplexními problémy v oblasti emocí, mezilidských vztahů a chování diagnostikovanými jako závažná porucha osobnosti.

NAŠE CÍLE

Podpořit běžný způsob života u lidí s poruchou osobnosti.
Aktivizovat.
Vytvářet příležitosti k uplatňování vlastní vůle, svobodného rozhodování a uvědomování si následků svých rozhodnutí.
Rozvíjet osobnost a vlastní potenciál.
Podporovat porozumění sobě a své historii.
Podporovat stávající vztahy a rozvoj přirozené vztahové sítě.
Posilovat chování, které je společností přijímáno.
Působit preventivně proti nadužívání psychiatrické péče.
Znalost práv a povinností ve společnosti.

NAŠE PRINCIPY

Dobrovolnost
TK stanovuje pravidla a podmínky služby, klient je ten, který se rozhoduje.
Demokratický a aktivizující přístup
Klienti jsou zapojeni do rozhodovacích procesů v rámci TK a podílí se na jejím fungování.
Individualizace podpory
Klient je jedinečná osobnost se svými pocity, názory, zkušenostmi. Naším cílem není Kleina měnit, ale podpořit ho, aby vedl spokojený život, který je jemu vlastní.
Respekt, rovnost, tolerance
Diskriminace z důvodu příslušnosti k jakékoli skupině je nepřípustná.
Flexibilita
Komunita je živý organismus, kde se setkávají potřeba a zájmy jednotlivce s potřebami a zájmy druhých lidí.
Odbornost
V TK se pracuje odbornými postupy a metodami.
Respekt k zajištění lidských práv a důstojnosti
Lidská práva a práva klientů jsou instituty nedotknutelné a plně respektované.
Klient/ka je celistvá bytost
V TK se setkáváme s klientovou osobností a ne jen s projevy jeho poruchy.

NAŠE CÍLOVÁ SKUPINA

Formy poskytování služeb: pobytové a ambulantní, individuální a skupinové, dlouhodobé, krátokodobé i jednorázové.

Cílová skupina:
Lidé s poruchou osobnosti, kteří
  1. dosáhli věku 18ti let,
  2. jsou způsobilí k právním úkonům;
  3. jsou soběstační (při běžných úkonech nepotřebují osobní asistenci)
  4. mají aktivní znalost českého jazyka (základem služeb je terapie rozhovorem)
  5. mají mentální schopnosti na takové úrovni, aby zvládli terapeutický program (nemají mentální poruchu);
  6. nejsou aktivně závislí na drogách, alkoholu a herních automatech;
  7. mají sociální zdravotní situaci vyřešenou alespoň do takové míry, že jim nebude pravidelně a dlouhodobě bránit v účasti na každodenním programu,
  8. hledají terapeutický program, nikoli řešení své sociální situace (služba není zaměřena na poskytování ubytování).
Důvody pro nepřijetí do služby terapeutické komunity:
Problémy jedince vznikají na základě organických změn v oblasti centrálního nervového systému.
U jedince je s poruchou osobnosti zároveň diagnostikována schizofrenie.
Jedinec byl v minulosti odsouzen za závažný trestný čin násilnické povahy.

Zdroj:Klikni !
 
 

Reklama