STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Informační brožury

Zde můžete nahlédnout do různých osvětových brožur, jejichž tématika souvisí s úzkostí, depresí nebo psychickým zdravím.

3. prosince 2011 v 2:25 | ADMIN webu
sipka
Sociální fobie a její léčbasipkasipka
Panická porucha
sipkasipkasipka
Depresivní porucha a jak ji překonat http://www.deprese.com/images/pdf/Depresivni_porucha.pdfsipka
Trápí Vás deprese v perimenopauze?
sipka
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat http://www.deprese.com/images/pdf/BrozuraOCD.pdfsipka
zdroj:www.deprese.com

Deprese snižuje kvalitu života

3. prosince 2011 v 2:12 | ADMIN webu
Deprese a další uvedené poruchy mohou mít různě
vyjádřené příznaky. V mírné formě snižují kvalitu života
postiženého, v těžkých případech vedou k pracovní
neschopnosti, sociální izolaci a v nejtěžších případech
i k sebevražednému jednání. A přitom je zbytečné se trápit,
když nemocnému může být poskytnuta efektivní
a bezpečná pomoc.
Cílem této brožury bylo nejen poskytnout základní
informace o moderních antidepresivech a některých
psychických potížích, ale také dodat vám důvěru v léčbu
a odhodlání léčit se dostatečně dlouho. V neposlední řadě
může tato publikace poradit vašim blízkým, jak nejlépe vám
mohou být oporou.


MUDr. Jaroslava Skopová

Psychiatrická ambulance, Nemocnice Na Homolce, Praha
Z Brožury:


INFORMACE PRO PACIENTY A JEJICH BLÍZKÉ

Psychickou nemoc je třeba léčit

3. prosince 2011 v 2:11 | ADMIN webu
Nemoc je třeba léčit
V některých případech praktický lékař nebo jiný odborník
může navrhnout nemocnému návštěvu psychiatra. I zde by
rodina měla svého blízkého podpořit a povzbudit k další
léčbě na specializovaném pracovišti a ne jej odrazovat se
slovy "přece nejsi blázen". Je potřebné, aby rodina a blízcí
nemocného pochopili, že smutek, nadměrná únava,
poruchy spánku, ztráta zájmů, nevýkonnost, neúměrně
dlouho trvající a intenzivní úzkost, vleklá špatná nálada,
nepřekonatelné strachy v určitých situacích, nevysvětlitelné
tělesné potíže jsou poruchou, jejíž léčba náleží odborníkovi.
Je zvláštní, jak často právě v případě psychických poruch se
neinformovaní laici cítí být kompetentní udílet různé rady,
aniž by je napadlo, že mohou uškodit. Např. přesvědčuje-li
vás při depresi takový člověk, že se máte vzchopit, nemyslet
na to, zlomit to silnou vůlí, je to stejně nesmyslné, jako by
vás přesvědčoval, že se s bolestivým zubním kazem obejdete
bez stomatologického ošetření, pokud na to nebudete tolik
myslet nebo že akutní vřed žaludku také nebude tolik bolet,
když se tomu nebudete poddávat.
I pro vaše blízké jsou určeny tyto informace.
Informovaná rodina či blízcí přátelé vám pak budou
opravdovou oporou, budou mít vaši důvěru, pomohou vám
i vašemu lékaři, budou-li s ním v kontaktu, zejména na
začátku léčby nebo při případném zhoršení stavu.

Neváhejte vyhledat lékaře - psychickou poruchu nelze řešit doma.

3. prosince 2011 v 2:08 | ADMIN webu
Přestože ve srovnání s minulostí se dostává v médiích více
pozornosti psychiatrické osvětě, stále se ještě setkáváme
s různými předsudky a neinformovaností. V jejich důsledku
trpící a váhající nemocný není svým okolím ani povzbuzen
k návštěvě lékaře, anebo je dokonce od ní odrazován. Je
třeba, aby vaši blízcí co nejdříve pochopili, že psychickou
poruchu, kterou může onemocnět kdokoliv z nás, nelze
řešit doma.

Trápí-li vás porucha, která nenarušuje výrazným způsobem..

3. prosince 2011 v 2:06 | ADMIN webu
Trápí-li vás porucha, která nenarušuje výrazným způsobem
některou oblast vašeho života, je jen na vás, zda se
rozhodnete svěřit se někomu z vašich blízkých. Jestliže ale
potíže významně narušují váš život, nemůžete-li dokonce
v důsledku poruchy pracovat, pak patrně pocítíte potřebu
svěřit své pocity někomu blízkému. Je také pravděpodobné,
že rodina, vaši přátelé sami poznají, že se s vámi něco děje.
V takovém případě mohou vaši blízcí sehrát významnou
roli jak v diagnostickém, tak v léčebném procesu. Ale tak
jako je nezbytné, abyste vy dostali správné informace o své
psychické poruše a léčbě, je nesmírně důležité, aby i vaše
okolí bylo správně informováno a mohlo vám být
skutečnou oporou a pomáhat vám.

Trápí vás nějaké tělesné potíže, pro které jste již byli..

3. prosince 2011 v 2:05 | ADMIN webu
Nevysvětlitelné obtíže
Trápí vás nějaké tělesné potíže, pro které jste již byli
opakovaně vyšetřováni bez uspokojivého závěru
a vysvětlení. Právě v případě takových


nevysvětlitelných
potíží


může být velmi účinné podání antidepresiva.
Zpravidla jde o stavy únavy, bušení srdce, bolesti hlavy, zad,
různé neurčité bolesti. Jestliže jste byli řádně vyšetřeni a pro
vaše potíže nebyl nalezen žádný srozumitelný podklad, pak
věřte, že vyžadování opakovaných dalších a dalších
vyšetření váš stav nezlepší, spíše je třeba usilovat o dosažení
rovnováhy vašeho nervového systému

Chronická bolest

3. prosince 2011 v 2:03 | ADMIN webu
Dlouhodobá bolestivá onemocnění
V současné medicíně se antidepresiva běžně používají
v


léčbě chronické bolesti. Jejich použití je vhodné nejen
proto, že chronická bolest u většiny lidí po čase navozuje
příznaky deprese, ale také proto, že tyto léky zvyšují práh
vnímaní bolesti a mírně potencují účinek léků proti bolesti.
Psychická nerovnováha jako důsledek
tělesného onemocnění
Mnohá tělesná onemocnění jsou provázena depresí.Nejčastěji jde o kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus (cukrovku), cévní mozkové příhody (lidově označované jako "mrtvice"), epilepsii (padoucnici),roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu nemoc, úrazy mozku a další onemocnění centrálního nervového systému. Deprese často postihuje pacienty se zhoubným nádorem. Léčba deprese u tělesných nemocí nejen zlepší kvalitu vašeho prožívání, ale příznivě ovlivní i samotné onemocnění.

Tělesná onemocnění jako důsledek psychické nerovnováhy

3. prosince 2011 v 2:00 | ADMIN webu
U některých tělesných onemocnění je dlouho známo, že
psychické faktory se významnou měrou podílejí jak na
vzniku, tak průběhu onemocnění. Dříve se hovořilo o tzv.
psychosomatických chorobách
(např. vředová choroba
žaludku a dvanáctníku, vysoký krevní tlak, ischemická
choroba srdeční a infarkt myokardu, bronchiální astma,
poruchy funkce štítné žlázy, cukrovka, různé typy kožních
onemocnění, atopický ekzém, záněty tlustého střeva
a další). Doporučí-li vám váš lékař moderní
antidepresivum, může dojít k překvapivému obratu,
zejména tehdy, byla-li dosavadní léčba neúspěšná.

Obsedantně kompulzivní porucha

3. prosince 2011 v 1:58 | ADMIN webu
Obsedantně kompulzivní porucha
Nezastupitelné místo mají moderní antidepresiva v léčbě
obsedantně kompulzivní poruchy. Ta je charakterizována
stereotypními vtíravými myšlenkami, představami nebo
nápady, které pacient vnímá jako vlastní, obtěžující,
zúzkostňující a kterým se mu nedaří čelit, neboť se proti
jeho vůli ustavičně vtírají do myšlení (obsese), dále je
porucha charakterizována opakovanými činnostmi, např.
kontrolami různých věcí při odchodu z domova nebo
pracoviště, neúměrně častým mytím rukou, různými
rituály (kompulze), které jsou provázeny úzkostí, nemocný
sám je považuje za neúčelné nebo dokonce nesmyslné, ale
nedaří se mu tyto tzv. kompulze neprovádět nebo je na
delší dobu odkládat. Provedením kompulzí alespoň
dočasně postižený redukuje úzkost a naopak jejich
neprovedení úzkost stupňuje. Tato porucha si zpravidla
vyžádá dlouhodobější léčbu a častěji je potřebná odborná
péče psychiatrická.

Fóbické poruchy

3. prosince 2011 v 1:56 | ADMIN webu
Fobické poruchy
mohou mít příznaky stejné, ale zde má
strach, který pacient prožívá, konkrétní obsah. Příkladem je
agorafobie (např. strach z veřejných prostranství, davu,cestování, ale i z opouštění domova), sociální fobie (strach ze situací, kdy je člověk středem pozornosti, obavy ze

ztrapnění se), různé druhy specifických fobií (strach z výšek, hmyzu apod.). Je třeba zdůraznit význam použití moderních antidepresiv právě u těchto poruch. Poruchu opravdu léčí a nevedou k závislosti oproti tzv. benzodiazepinovým preparátům (Neurol, Xanax, Lexaurin aj.), které sice rychle přinesou úlevu, celkově však příznaky jen oslabují, neléčí a snadno se u nich vyvíjí závislost při déletrvajícím užívání. Závislost představuje nejen komplikaci bránící skutečnému uzdravení, ale znamená sama o sobě rozvoj další poruchy, kterou je třeba léčit

Úzkostná porucha

3. prosince 2011 v 1:54 | ADMIN webu
Úzkostné poruchy
Možná u vás lékař diagnostikoval některou z uzkostných
nebo fobických úzkostných poruch
. Zatímco úzkost jako nepříjemný emoční stav prožije ve svém životě každý z nás,
v případě úzkostné poruchy má úzkost nepřiměřeně dlouhé trvání, intenzitu, nebo se vyskytuje v neadekvátních situacích. Typickými příznaky úzkostné poruchy jsou pocity strachu bez konkrétního obsahu, často popisované jako tréma, nervozita, předrážděnost, vnitřní neklid,vznětlivost bez srozumitelné příčiny, časté bolesti hlavy,zad, svalů, nesoustředěnost, závratě, bušení srdce, bolesti na hrudi, pocení. Jsou-li tyto příznaky víceméně trvalé, hovoříme o generalizované úzkostné poruše. Velmi častá je panická úzkostná porucha, pro tu jsou typické opakované záchvaty těžké úzkosti (tzv. panické ataky), které nevznikají v souvislosti s určitou situací nebo objektem a nelze je předvídat. Jsou provázeny tělesnými příznaky zprostředkovanými vegetativním nervstvem (nejčastěji bušením srdce, rychlým tepem, třesem, pocením), ale také příznaky vzbuzujícími obavy z tělesného onemocnění.

Častý je tlak nebo bolest na hrudníku, obtížné dýchání navozující strach z infarktu myokardu, návaly horka, závratě, mdloby, točení hlavy většinou vedou nemocné k obavám z cévní mozkové příhody. V případě neléčené poruchy prožívá nemocný intenzivní strach ze ztráty kontroly nad sebou a následně strach ze smrti nebo zešílení. Mezi jednotlivými panickými atakami se pacient cítí většinou dobře, ale velmi častá je tzv. anticipační úzkost,

neboli rostoucí obavy z další ataky. Často se stává, že pacient si při záchvatu panické ataky volá sanitu, navštíví lékařskou pohotovost, mnoho pacientů je před stanovením správné diagnózy hospitalizováno pro tělesné potíže na různých odděleních, zejména interních, kardiologických a neurologických.

Typické příznaky deprese

3. prosince 2011 v 1:45 | ADMIN webu
K typickým příznakům deprese patří smutná nebo úzkostná nálada, někdy se projevující jen jako ztráta zájmů neschopnost se radovat nebo potěšit, s pocity únavy;
u těžších stavů prožívá pacient pocity marnosti až beznaděje, cítí se vyčerpaný, nevýkonný, trpí poruchou spánku buď v podobě nespavosti nebo naopak nadměrné spavosti a ospalosti během dne, nechutenstvím s váhovým
úbytkem, ale někdy se depresivní pacient i přejídá a přibývá
na váze. K dalším typickým příznakům patří nezájem o sex,nerozhodnost, poruchy soustředění, které často vzbuzují obavy z poruch paměti. Deprese je často provázena různými tělesnými příznaky, jako jsou bolesti hlavy, zad, zažívací
potíže a jiné. Nemocní s úzkostnou formou deprese jsou nervózní, předráždění, mívají bolesti ve svalech, na hrudi nejsou schopni se uvolnit a obtěžují je tzv. vegetativní příznaky, zejména bušení srdce, pocení, sucho v ústech, žaludeční potíže. V závažných případech se objevují myšlenky na smrt nebo dokonce sebevražedné jednání. Depresivní nálada velmi nepříznivě ovlivňuje další
psychické funkce - myšlení, vnímání, pozornost. Nedělejte proto v depresi žádná významná životní rozhodnutí. Mohli byste jich později litovat. Po úpravě stavu člověk vidí řadu problémů docela jinak. Důvěřujte svému lékaři, dbejte jeho rad, užívejte předepsaný lék, nevyčítejte si svou
nevýkonnost, zkuste se věnovat tomu, co je vám příjemné,připomínejte si, že máte poruchu, která s léčbou pomine.
Nevěnujte pozornost radám laiků, kteří zpochybňují vaše potíže a doporučují vám je přemáhat bez léčby.

Byla Vám diagnostikována deprese

3. prosince 2011 v 1:42 | ADMIN webu
V následujícím textu jsou zmíněny nejčastější psychické
poruchy, u nichž je léčba moderním antidepresivem zcela
nezbytná (deprese, těžší úzkostné poruchy) a dále poruchy,
kde se léčba antidepresivem velmi osvědčuje, ačkoliv
pacient je vlastně léčen pro nějaké tělesné onemocnění.
Nenajdete zde tedy výčet celého spektra psychických
poruch s podrobným popisem příznaků, to není účelem
této brožury.
Deprese
Byla vám diagnostikována deprese? Je to časté, léčitelné
onemocnění, nikoliv slabost, lenost nebo prostá únava. Je
proto dobře, že jste se obrátili na svého lékaře, který vám
předepsal antidepresivum a zahájil tak léčbu. Čím dříve, tím
lépe. Neléčená deprese zhoršuje nejen kvalitu vašeho života
ve všech oblastech, ale i celkový zdravotní stav a dokonce
zhoršuje již přítomná tělesná onemocnění. Ani dobře
míněné rady vašich blízkých nezmírní vaše trápení. Jde
o onemocnění celého organismu, o nejvhodnějším postupu
může rozhodnout pouze lékař stejně jako v případech
jiných onemocnění, a nikoli laik, který vám chce pomoci.

Příčiny většiny psychických poruch

3. prosince 2011 v 1:37 | ADMIN webu
I když příčiny většiny psychických poruch dosud nejsou
zcela uspokojivě vysvětleny, je nepochybné, že se při jejich
vzniku a rozvoji uplatňují faktory biologické i vlivy
psychosociální. Lidský mozek obsahuje miliardy nervových
buněk, které spolu navzájem komunikují. Narušení
nervového přenosu v důsledku nerovnováhy přenašečů
(látek chemické povahy) na nervových zakončeních, vede
ke změnám nálady, k úzkosti, ale i k tělesným potížím.
Porucha se může rozvíjet bez zřetelného vyvolávajícího
momentu, mohou se na ní ale podílet či k ní přispívat vlivy
prostředí, zejména vztahové problémy, nadměrná pracovní
zátěž, dlouho trvající stres, různé traumatické události
v životě, jako ztráta partnera, nemoc, nehoda a vleklé
nevyřešené problémy. Psychická porucha může být také
důsledkem tělesného onemocnění, v takovém případě jsou
vzniklé potíže větší, než bychom očekávali a nelze je
hodnotit pouze jako psychologicky srozumitelnou reakci na
nemoc, jak bude uvedeno níže.

S depresí se setkáváme
často u lidí závislých na alkoholu, ale také některé léky

mohou navodit rozvoj psychických obtíží (např. léky

používané v léčbě vysokého krevního tlaku, některé

hormony, kortikoidy, chemoterapie aj.). K rozvoji

některých psychických poruch jsou snáze disponováni

jedinci s určitými povahovými odchylkami od normy.

Psychoterapie

3. prosince 2011 v 1:35 | ADMIN webu
Psychoterapie

Pro úplnost je třeba dodat , že moderní léčba psychických
poruch spočívá v kombinaci farmakoterapie (používání
léků) a psychoterapie (léčba psychologickými prostředky).
Zatímco specifické druhy psychoterapie ovládají a používají
odborníci - psychoterapeuti, psychiatři, a psychologové,
tzv. podpůrné psychoterapie by se mělo dostat každému
pacientovi. Podpůrná psychoterapie znamená, že lékař
nemocnému naslouchá, podporuje ho, provází léčbou,
podává informace a vysvětlení. To vše pomáhá pacientovi
pochopit, co se s ním v průběhu léčby děje a učí ho zacházet
s příznaky i problémy v životě. Tato úzká spolupráce mezi
pacientem a lékařem často napomáhá úspěšnému vyléčení.
Další vývoj vašeho stavu ukáže, zda je tento postup ve
vašem případě postačující, anebo zda bude vhodná ještě
specifická psychoterapie, kterou může praktický lékař
v případě potřeby doporučit.

Důležité upozornění: Nevysazujte antidepresivum

3. prosince 2011 v 1:34 | ADMIN webu
Léčba je vždy dlouhodobá
Důležité upozornění: Nevysazujte antidepresivum, jakmile
se začnete cítit lépe (viz obrázek na stranách 8 a 9). Obnova
rovnováhy nervového systému trvá obvykle několik měsíců.
Doporučovaná délka léčby je nejméně 6 měsíců. V závislosti
na typu a závažnosti onemocnění může léčba v některých
případech trvat i několik let. Předčasným ukončením léčby
byste se vystavili riziku nového vzplanutí onemocnění.
O ukončení léčby by měl rozhodnout váš lékař. Vysazování
léku musí být pozvolné, nejlépe je snižovat dávku o 1/4
každý týden.
Bezpečnost antidepresiv
Moderní antidepresiva, jak již bylo uvedeno, jsou bezpečná
nenávyková, nevyvolávají změny osobnosti a lze je

kombinovat s většinou jiných léků. O kombinaci s jinými

léky se ale vždy poraďte se svým lékařem. Kvalita

a bezpečnost moderních antidepresiv spolu s novými

poznatky o psychických poruchách pomáhají vyvracet

různé pověry, které vzbuzovaly u nemocných obavy jak

z vyhledání lékařské pomoci, tak z užívání doporučených

léků.

Moderní antidepresiva

3. prosince 2011 v 1:31 | ADMIN webu
Moderní antidepresiva (mezi ně patří tzv. antidepresiva
3. generace, která představují léky první volby u pacientů
v péči praktického lékaře) jsou obecně velmi dobře
snášena. Někdy se na počátku léčby mohou u některých
pacientů vyskytnout vedlejší účinky, jako jsou nevolnost,
bolesti hlavy, mírná nervozita. Tyto vedlejší účinky
zpravidla po několika dnech vymizí. Jen v malém procentu
případů dochází k projevům skutečné nesnášenlivosti.
V případě jakýchkoliv potíží lék nevysazujte
a zatelefonujte, zejména v prvních dnech léčby, svému
lékaři a konzultujte s ním své problémy a eventuální
pochybnosti. Mnohdy pacienti v očekávání brzké úlevy
zaměňují příznaky své poruchy za vedlejší účinky léku.
A naopak, mírné a přechodné nežádoucí účinky spíše
potvrzují, že lék začíná působit.

Pozvolný nástup účinku
Je důležité si uvědomit, že antidepresivum nepůsobí
okamžitě, respektive během několika desítek minut, jako

např. léky proti bolesti nebo úzkosti. Jeho účinek roste

pozvolna a plně se projeví až po delší době. Ovšem oproti

starším antidepresivům, kdy pacient pozoroval obvykle

úlevu až po 3-6 týdnech, v případě moderních antidepresiv
se efekt dostavuje zpravidla dříve. Předepsaný lék je třeba

užívat pravidelně a přesně podle pokynů lékaře s pozvolně

vzestupným dávkováním.

Informace pro pacienty a jejich blýzké

3. prosince 2011 v 1:27 | ADMIN webu
Uvod

Váš lékař vám předepsal moderní antidepresivum. Tato

brožurka vám poskytne základní informace jak o samotném

léku, tak o nejčastějších poruchách, u nichž praktičtí, ale

i specializovaní lékaři, předepsaný lék s úspěchem používají.

Ačkoliv ačkoliv název léku napovídá, že je určen k léčbě

deprese, ve vyspělých zemích s moderní lékařskou péčí se

antidepresiva výborně osvědčují i v léčbě celé řady dalších

poruch. Týká se to zejména úzkostných onemocnění

a různých fobií, dále tzv. psychosomatických onemocnění,

kde má pacient pouze tělesné potíže a necítí se duševně

nemocen; velmi úspěšně se antidepresiva uplatňují v léčbě

bolesti, ale i u pacientů s některými vážnějšími tělesnými

onemocněními (srdeční infarkt, cukrovka, nádorová

onemocnění apod.). Ta jsou totiž ve vysokém procentu

provázena někdy zjevnými, jindy nenápadnými

psychickými potížemi, které však, nejsou-li léčeny, mohou

velmi výrazně snižovat úspěšnost léčby samotného

základního onemocnění. Moderní antidepresiva doznala

širokého použití nejen pro svou velmi dobrou účinnost, ale

také pro dobrou snášenlivost, bezpečnost, nenávykovost

a možnost současného podávání s většinou jiných léků.
 
 

Reklama
Reklama