STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Hystrionská porucha os.

HISTRIÓNSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI

5. června 2014 v 16:29 | Admin
HISTRIÓNSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI

Porucha osobnosti charakterizována:

a) sebedramatizací, teatrálností, přehnaným projevem emocí
b) sugestibilitou snadno ovlivnitelnou jinými lidmi nebo okolnostmi
c) mělkou a labilní emotivitou
d) trvalým vyhledáváním vzrušení a ocenění druhými a činností, při kterých je pacient středem pozornosti
e) nepatřičnou svůdností ve zjevu nebo chování
f) nadměrné soustředění na fyzickou přitažlivost

Přidružené rysy mohou zahrnovat egocentričnost, povolnost vůči sobě, trvalou touhu po ocenění, snadno zranitelné city a přetrváv

zdroj:http://sestrylf3.unas.cz

Projevy hystriónské poruchy

11. dubna 2014 v 14:02 | Admin

Projevy hystriónské poruchy

Pro lidi s touto poruchou je typická zejména přehnaná emocionalita a absence studu. Jsou v určitých ohledech velmi exhibicioničtí a egocentričtí. Patrná je neustálá snaha být středem pozornosti.
Osoby s touto poruchou si mohou z dětství nést nepříjemné zážitky spojené s pocity ponížení, bezmoci. Po snaze o jejich vytěsnění se mohou projevit dále zmíněné projevy histriónské poruchy osobnosti. Dle Sigmunda Freuda a jeho metody psychoanalýzy je třeba k vyléčení jedince odkrytí těchto zasunutých pocitů a znovuprožití traumatu.
Nutno podotknout, že uvedené znaky chování se u jednoho člověka nikdy nevyskytují všechny současně, ale jedná se spíše o určitý výběr. Tak jako je každá osobnost unikátní, i porucha osobnosti se může projevovat v různých odstínech a u každého má trochu jiné známky. Mezi časté projevy hystriónské poruchy osobnosti patří následující:
 • teatrálnost projevů
 • přehnané flirtování, koketnost
 • upozorňování na sebe, snaha být středem pozornosti
 • neustálá potřeba vzrušení
 • egocentrismus
 • touha po ocenění
 • vymýšlení si
 • hypochondrie
 • nestálost citů
 • manipulace ostatními
 • časté urážení se, trucování
 • nepřípustnost vlastních chyb, nesnášenlivost kritiky

Partnerské soužití

Pro partnerské vztahy osoby s touto poruchou jsou charakteristické projevy sobectví, dožadování se neustálých důkazů lásky, vyhledávání konfliktů a předvádění žárlivých scén.
Zpočátku vztahu je velmi obtížné poruchu rozpoznat. Nemocní výborně maskují a hrají požadovanou roli. Po čase však dochází k prohlédnutí této nasazené masky.
Pro někoho však mohou být právě tyto osobnosti lákavé a soužití s nimi vnímají jako něco velmi přitažlivého a trvale vzrušujícího, přestože jsou tyto vztahy často plné konfliktů.
zdroj:http://dusevni-poruchy.zdrave.cz

Histriónská porucha osobnosti (hysterie)

25. listopadu 2011 v 14:15 | ADMIN webu
Hysterie, nebo také histriónská porucha osobnosti, je psychické onemocnění související s po­ruchou osobnosti a vyznačuje se charakteristickými prvky chování.


Histriónská porucha osobnosti častěji postihuje muže než ženy. Většinou vzniká při nějakém mimořádném citovém prožitku - úmrtí blízkého člověka, silná stresová situace, existenční problémy apod. - na něž člověk se sklony k hysterii reaguje přehnaně.

Jednotlivé hysterické reakce se fixují a postižená osoba se není po nějaké době schopna chovat jinak než hystericky. Porucha se většinou v určité formě objeví už v dětství, děti trpící touto poruchou jsou zbrklé, nepořádné a nedbalé, umějí velmi věrohodně předstírat různá onemocnění a cítí potřebu být stále ve středu společnosti. Projevy hysterie vrcholí většinou kolem šestnácti let, kdy se onemocnění projevuje již v plné formě.
Lidé postižení histriónskou poruchou osobnosti zpravidla navazují velmi problematické vztahy s rodiči stejného pohlaví, jsou přehnaně emocionální a postrádají stud - nebojí se tedy zesměšnění společností. Pro projevy hysterie je typická teatrálnost reakcí, určitý exhibicionismus, egocentrismus, infantilita, potřeba býti stále středem pozornosti - hysteričtí lidí bývají až extrémní extroverti, kteří sdělují okolí i nejintimnější detaily svého života.

Tito lidé jsou ale také snadněji ovlivnitelní názorem ostatních, mají pocit, že je odsuzují, vůči čemuž opět bojují přehnanou reakcí, mají sklony k vymýšlení a lhaní, značně manipulují svým okolím. Neobvyklé také není stylizován se do rolí "trpícího" člověk - simulace různých nemocnění, která může vést ke skutečné somatické chorobě.


V partnerských vztazích se hysterici chovají velmi sobecky, vyžadují neustálou lásku, předvádějí záchvaty žárlivost, neustále vyhledávají konflikty a upozorňují na chyby druhého. Obecně se má za to, že jediný způsob, jak si nezadělat na podobnou psychickou poruchu je ze vztahu s hysterickým člověkem vystoupit nebo úplně rezignovat.

Důležité je, že hysterie je opravdu psychické onemocnění - postižení lidé za své chování tedy v určité míře nemohou, samotné onemocnění se dá léčit jen s pomocí odborníků.


Část těla: psychická
Délka léčby: dlouhodobá, nevyléčitelná
Způsob léčby: domácí léčba, nutná hospitalizace
Věk: děti, dospívající, dospělí, senioři
zdoj:http://www.vitalia.cz


Histrionská porucha osobnosti je...

21. listopadu 2011 v 10:50 | ADMIN webu
Histrionská porucha osobnosti

Po přečtení názvu dnešního článku se snad každému vybaví slovo "hysterka" a vzpomene si na někoho, koho by tímto označením nejraději poctil. Je však zapotřebí vzít v úvahu, že v článku bude řeč o opravdové poruše osobnosti, tedy o určité stálé struktuře chování jedince a nejen o cholerickém vzplanutí, které může být u někoho jednorázové a může se jednat o běžnou reakci na situaci.


Pro lidi s touto poruchou je typická zejména přehnaná emocionalita a absence studu. Jsou v určitých ohledech velmi exhibicioničtí a egocentričtí. Patrná je neustálá snaha být středem pozornosti.
Osoby s touto poruchou si mohou z dětství nést nepříjemné zážitky spojené s pocity ponížení, bezmoci. Po snaze o jejich vytěsnění se mohou projevit dále zmíněné projevy histriónské poruchy osobnosti. Dle Sigmunda Freuda a jeho metody psychoanalýzy je třeba k vyléčení jedince odkrytí těchto zasunutých pocitů a znovuprožití traumatu.
Nutno podotknout, že uvedené znaky chování se u jednoho člověka nikdy nevyskytují všechny současně, ale jedná se spíše o určitý výběr. Tak jako je každá osobnost unikátní, i porucha osobnosti se může projevovat v různých odstínech a u každého má trochu jiné známky. Mezi časté projevy hystriónské poruchy osobnosti patří následující:
 • teatrálnost projevů
 • přehnané flirtování, koketnost
 • upozorňování na sebe, snaha být středem pozornosti
 • neustálá potřeba vzrušení
 • egocentrismus
 • touha po ocenění
 • vymýšlení si
 • hypochondrie
 • nestálost citů
 • manipulace ostatními
 • časté urážení se, trucování
 • nepřípustnost vlastních chyb, nesnášenlivost kritiky

Pro partnerské vztahy osoby s touto poruchou jsou charakteristické projevy sobectví, dožadování se neustálých důkazů lásky, vyhledávání konfliktů a předvádění žárlivých scén.
Zpočátku vztahu je velmi obtížné poruchu rozpoznat. Nemocní výborně maskují a hrají požadovanou roli. Po čase však dochází k prohlédnutí této nasazené masky.
Pro někoho však mohou být právě tyto osobnosti lákavé a soužití s nimi vnímají jako něco velmi přitažlivého a trvale vzrušujícího, přestože jsou tyto vztahy často plné konfliktů. zdroj: http://dusevni-poruchy.zdrave.cz
 
 

Reklama