STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Hysterie

Léčba hysterie

11. dubna 2014 v 13:59 | Admin

Léčba hysterie

Hysterická porucha je velmi závažné onemocnění, které zasahuje do všech mezilidských vztahů a velmi je narušuje. Pokud se u někoho blízkého či přímo u vás hysterie projeví, pak je nejlepší navštívit psychiatra a podrobit se psychoterapii, která se snaží přijít na kořen problému.
Velmi účinná se ukázala také hypnoterpaie (samozřejmě vedená profesionálmím odborníkem). Při hypnóze pacient prochází znovu pocity, které dříve potlačil, a hysterické příznaky začínají mizet.
zdroj:http://dusevni-poruchy.zdrave.cz

Projevy hysterie

11. dubna 2014 v 13:57 | Admin
"To je hrozná hysterka," mohli jste slyšet, když měl někdo ve vašem okolí přehananou reakci na dramatickou či katastrofální událost či před ostatními výrazněji projevil své emoce. Hysterie se velmi často užívá jako hanlivé označení někoho, koho vidíme nahlas křičet, brečet nebo se hádat. Je to však velmi chybné označení.
V těchto případech se většinou nejedná o opravdovou hysterii jako duševní poruchu osobnosti, ale pouze o hysterickou reakci na danou věc. Onemocnění hysterickou poruchou je velmi náročné jak pro postiženou osobu, tak pro její nejbližší a velmi často zasahuje také do pracovních vztahů.

Projevy hysterie

Hysterie je porucha osobnosti projevující se nestabilními emocemi, primitivními reakcemi a častým vyvoláváním různých konfliktních situací a hádek. Člověk trpící hysterickou poruchou chce být středem pozornosti, proto velmi teatrálně předvádí své emoce, aby upoutal pozornost okolí. Toto jsou některé z nejběžnějších projevů hysterie:
  • příliš okázalý flirt
  • smutek
  • nucení emocionální účasti druhých na našem problému
  • různé manipulace - shazování svého partnera před jeho dětmi apod.
  • velká gesta
  • předstírání nějaké nemoci
Hysterický člověk také může velmi dramaticky líčit svůj život, hodně mluví o sobě a také chce být okolím oceňován, ale o druhé lidi se příliš nestará.

Hysterický záchvat se projevuje jak už bylo výše zmíněno velkou teatrálností. Hysterik se nevyhýbá ani hádkám na veřejných místech či účasti některého konfliktu dalších lidí a svého partnera tak ztrapňuje kdekoli (dopravní prostředky, rodinné sešlosti atd).
Hysterický člověk může mít tyto záchvaty zafixovány již z dětství, kdy mu bylo v případě takového záchvatu umožněno to, co chtěl, a v dospělosti využívá stejný vynucovací prostředek.
Člověk, který má hysterický záchvat může být tzv. "mimo sebe", kdy se zmítá na zemi, křičí, brečí, rychle dýchá, třese se, může předstírat nějaké zranění či nemoc (infarkt, obrna, slepota) a vylekat tím okolí, u kterého si tak vzbuzuje pozornost. Tyto stavy také mohou doprovázet migrény, různé bolesti a přestože jsou pouze psychosomatické, nemocný je opravdu prožívá.
zdroj:http://dusevni-poruchy.zdrave.cz

Hysterie je psychický stav s charakteristickou výraznou a nestabilní emotivitou (citlivostí), se sklonem k primitivním reakcím, pocitem životního neuspokojení.

15. března 2009 v 15:03 | ♥Naposledy.cz♥
Příznaky:

Zřetelná je snaha předvádět duševní stavy pro okolí, projevující se nejvýrazněji jako hysterický záchvat (třes, křeče, zrychlené dýchání, zmítání, některé poruchy vědomí - na rozdíl od jiných záchvatů je tento určen divákům, pády jsou opatrně "sehrány"). Občas se objevují disociační či konverzní poruchy, připomínající jiná onemocnění (obrna, slepota atd.), avšak se neřídí základními fyziologickými zákony (atypické obrny, slepota nevede ke srážkám s předměty atd.). Dnes převládají právě tyto méně nápadné projevy, na rozdíl od záchvatů a výraznějších konverzí, které byly častější v minulosti.


Původ

Hysterie může být součástí poruchy osobnosti (hysterická psychopatie projevující se neustále způsobem chování a jednání (značná prolhanost, intrikánství, předstírání), nebo o důsledek drastického zážitku (hysterická reakce) nebo dlouhodobě neuspokojivé situace (hysterická neuróza). Protože hysterie častěji postihuje ženy, původně lékaři spojovali uvedené jevy s pohlavními orgány ženy (děloha - řecky hystera); dnes se soudí, že půjde o poruchu v určitých oblastech mozku (hypothalamu, limbickém systému).

Terapie

V léčbě se užívá kombinace psychoterapie, hypnózy a farmakoterapie, u hysterické psychopatie má být pacient(ka) v trvalém kontaktu s psychiatrem. Pojem hysterie je ovšem laicky zprofanován pro celkem běžné a oprávněné reakce žen. Za vypjatých okolností (např. při velké katastrofě) může hystericky reagovat i větší skupina lidí najednou.

Zdroj:Klikni!
 
 

Reklama
Reklama