STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Hypnoza

Nevěřte mýtům o hypnóze

11. dubna 2014 v 4:09 | Admin

Nevěřte mýtům o hypnóze

Každý je schopen hypnózu podstoupit, jen na každém záleží do jakého stavu a fáze "polovědomí" se dokáže navodit. Nikdo nemůže být v hypnóze trvale držen, zhypnotizování neznamená navození pravdomluvnosti. Nemusíte se obávat, že to, co byste normálně neřekli, ve stavu hypnózy prozradíte. V hypnóze vás nikdo nepřinutí, abyste dělali to, co sami nechcete.
Láká vás hypnóza?
zdroj:http://hypnoza.zdrave.cz

Znaky zhypnotizovaného jedince

11. dubna 2014 v 4:08 | Admin

Znaky zhypnotizovaného jedince

 • u každého mohou být zcela odlišné, ale může se objevit:
 • změna tělesné teploty, změny dýchání
 • červenání okolo očí, červenání bělma
 • chvění víček očí, zvýšené slzení
 • oční bulby se mohou stáčet nahoru nebo se rychle pohybovat
 • postojový pokles a následné zborcení
 • mlčení, ticho
 • zdroj:hypnoza.zdrave.cz

Kdy hypnóza pomáhá?

11. dubna 2014 v 4:06 | Admin
Kdy hypnóza pomáhá pomáhá v léčebném procesu pomáhá v boji s nadváhou zbavuje strachu a fobií dokáže eliminovat stres umožňuje kontrolu nad bolestí odbourává následky po životních traumatech pomáhá při závislostech (kouření, alkohol, drogy) pomáhá při problémech s neplodností zvyšuje sexuální prožitek zdroj:http://hypnoza.zdrave.cz

Jak hypnoterapie probíhá?

11. dubna 2014 v 4:04 | Admin

Jak hypnoterapie probíhá?

 1. hypnoterapeutem musí být odborný lékař či psycholog
 2. na samotném průběhu hypnózy se klient a hypnoterapeut domlouvají již předem, tudíž se jedná o týmovou práci
 3. každý hypnoterapeut má svou metodu a techniku jak navodit stav hypnózy
 4. nejčastěji jde o verbálně-fixační metodu, která probíhá pokud možno v klidném prostředí, kdy terapeut pomocí slovního doprovodu (nejčastěji počítáním od nuly do desíti) a zaujmutím lesklého předmětu uvede klienta do stavu hypnózy
 5. v této fázi dochází k sugesci žádané terapie (např. při problému nadváhy se klientovi sugeruje nízká potřeba jídla k pocitu sytosti, ...)
 6. dehypnotizace probíhá naopak tak, že terapeut počítá od desíti do nuly a dotyčnému sugeruje, že po probuzení se bude cítit velmi dobře, odpočinutě a svěží
 7. klient se tak postupně probouzí
 8. zdroj:http://hypnoza.zdrave.cz

Co je hypnóza?

11. dubna 2014 v 4:03 | Admin

Co je hypnóza?

O přesné definici hypnózy se stále spekuluje, ale dle psychologického slovníku jde o schopnost jedince se absolutně soustředit a tudíž dokázání toho, čeho chce. Jde o stav sníženého vědomí, kdy je jedinec silně koncentrovaný Jedinec se v tomto stavu stává povolnějším a daleko přístupnějším pro navození sugesce, kdy se blokují tělesné funkce a duševní naopak aktivují. Hypnotický stav umožňuje otevření podvědomí a přijmutí sugescí, jde o jakýsi stav tzv. "polovědomí". Do stavu podobného hypnóze se během normálního žití běžně dostáváme - tzv. "koukání do blba" je stav, kdy dochází k duševní relaxaci a cítíme se při ní odpočatě a zrelaxovaní.
zdroj:http://hypnoza.zdrave.cz

Hypnózou proti nadváze či úzkosti!

11. dubna 2014 v 4:02 | Admin
To, že spousta somatických obtíží má svůj spouštěcí faktor v nevyrovnané a narušené psychice, je známo. Psychický stav skutečně ovlivňuje další tělesné pochody našeho těla. Díky speciální technice je možné navodit psychiku - vědomí do stavu relaxace a pomoci tak tělu v boji s nejrůznějšími tělesnými, ale psychickými problémy. Tato technika se označuje pojmem hypnóza.

Historie hypnózy

 • jde o velmi starou techniku
 • první zmínky o jejím užívání pochází již z doby hinduistických fakírů a jogínů a také ze starého Egypta
 • první vědecké zkoumání proběhlo v průběhu 18. století, kdy se o hypnózu zajímal lékař Mesmer
 • v Anglii se tato metoda využívala dokonce při chirurgických zákrocích jako umrtvující prostředek
 • zdroj:http://hypnoza.zdrave.cz

Hypnoza - zkušenosti lidí kteří jí podstoupili

2. března 2014 v 14:48 | ADMIN webu
Anonim

Včera jsem jí absolvovala.

Tak to mám za sebou. Ze začátku jsem se cítila docela nepříjemně, ale pak jsem se uvolnila, prožívala jsem se sebou různé vnitřní konflikty, ale v souladu s jakousi vnitřní harmonií. Po té hodině jsem se cítila lépe, i když jsem byla docela zmatená.....ještě tam asi párkrát půjdu, ale 1000 kč na hoďku je docela dost no....

Terapeut mě upozornil, že můžu ze sebou prožívat dost zvláštní stavy a že budu mít intenzivnější sny a kdyby něco, mám mu hned zavolat. Myslím, že jeho slova se dnes docela naplnila. Celý den jsem proležela v posteli krčící se hrůzou na svým prožíváním a zároveň vzrušením z nějaké vnitřní transformace. Nebyla jsem schopná jít ani do školy. Nicméně jsem si to vyžrala sama (jak už jsem zvyklá..) a nevolala jsem mu.

Období, kterým teď procházím, není vůbec snadné, postupně se otevírám realitě, pronikám do tajemství hrůz mého nevědomí, pomalu opouštím Neurol, který už není ani tak berličkou, jako spíše nepřítelem....

V pondělí mě čeká další podrobné neuropsychologické vyšetření v centru pro poranění mozku, takže další experimenty, které snad někam povedou. Ráda bych chodila na trénink kognitivních funkcí, a pomalu napravovala tu paseku, co natrousilo 12 elektrošoků.


No tak to jen tak. Koho to nezajímá, nemusel to čístwinking smiley

Máte skušenost z hypnozou? Podělte se o ni s ostatními:

Metoda nesprávné instukce

15. ledna 2009 v 18:57 | ♥Naposledy.cz♥

Metoda nesprávné instrukce

Tato metoda se s úspěchem užívá tam, kde se subjekt nedaří zhypnotizovat tradičním způsobem. Subjekt může být příliš nervózní či napnutý, nebo se například může hypnotizaci vědomě (i podvědomě) bránit, a při pokusech o ní ji aktivně odmítá. Cílem popsané metody je nejprve subjekt přesvědčit ke spolupráci, přimět ho podstoupit jednoduché (i smyšlené) testy a během nich provést rychlou, a pro subjekt, nečekanou hypnotizaci.

Aby subjekt ze začátku tuto metodu přijal, můžete mu popsat tento "test" jako cvičení, které mu v budoucnu pomůže k snadnější relaxaci. Pro uklidnění mu popište cvičení tak, že vyžaduje několik týdnů denního procvičování a velmi dobrou představivost. A tu si právě "otestujete". Nesprávná instrukce vychází ze skutečnosti, že je fyzicky vyloučené otevřít oční víčka, jestliže oči současně tlačíme nahoru směrem do čela.

Subjekt je na chvíli zmaten, a toho využijeme k navození hypnózy. Během "testování" nejdříve zadáváme subjektu jednoduché úlohy typu "představte si, že", které je schopen splnit prakticky každý jedinec. Cílem je odvést jeho pozornost a vnuknout mu pocit bezpečí a zcela vytěsnit myšlenky na hypnózu. Vyhněte se proto ve svém projevu známek "uspávání" nebo monotónnosti. Naopak, chválíme úspěchy a posilujeme jeho případnou aktivitu.

Při samotném navození hypnózy využíváme jeho zmatek, který vzniká tím, že subjekt není schopen zadanou úlohu vykonat. Pocit zmatku povzbuzujeme ("víčka jsou zavřená pevněji a pevněji") a neschopnost je otevřít deklarujeme jako sugesci. Než si subjekt stačí uvědomit, že se vám podrobuje, ocitá se pod vaším vlivem a uvedení do hypnotického spánku a se pro něj stává východiskem. Je důležité v této fázi nezaváhat a přebrat nad subjektem plnou kontrolu. Sugerováním relaxace a únavy následně hypnózu prohloubíme.

Metoda fixace očí

15. ledna 2009 v 18:53 | ♥Naposledy.cz♥

Metoda fixace očí

Prakticky nejznámější a nejoblíbenější metoda. Subjekt zůstává během hypnotizace pasivní, prakticky se od něj od počátku očekává pouze to, že dříve nebo později podlehne sugescím únavy, relaxace a tíhy, a podvolí se hypnotickému spánku. Pocit tíže očních víček , který si subjekt "logicky" spojuje s fixací očí, postupně zesilujeme sugescemi únavy a ospalosti, které subjekt nebude dále schopen odolávat.

Při sugescích využíváme principu "oči se budou zavírat-oči se zavírají-oči jsou zavřené", tedy nejdříve připravíme subjekt na něco ,co přijde a pak mu sugerujeme, že to přichází. Subjekt pak sugesci přijímá tak, jak mu bylo předem naznačeno. Tímto ovlivňováním se subjekt postupně dostává zcela pod naší kontrolu a nekriticky přijímá naše podněty. Po zavření očí sugerujeme pocit relaxace, klidu a uvolnění, oprostíme tak subjekt od předchozího "vypětí" a únavy a ten se pak za zavřenýma očima podvědomě cítí "bezpečně a příjemně".

Frakciální metoda

15. ledna 2009 v 18:51 | ♥Naposledy.cz♥

Frakciální (dělená) metoda

Jedná se o velmi účinnou prohlubovací metodu, pomocí které lze dosáhnout velmi hlubokého stavu hypnózy (transu). Používá se tam, kde k prohloubení hypnotického spánku pomocí jiných metod selhává. Je to výborný prostředek tam, kde se subjekt zpočátku zažívá pouze lehký či střední stádium hypnózy a pochybuje či nevěří že byl vůbec hypnotizován.

V podstatě spočívá v opakovaném hypnotizování a probouzení subjektu několikrát za sebou. Myšlenka frakciální vychází z toho, že každá další hypnotizace činí subjekt vždy o trochu více přístupný sugescím a tím i každé další navození hypnózy dovoluje dosáhnout větší hloubky transu. Důležitým je fakt, že hypnotický spánek pokračuje i krátký čas po dehypnotizaci, obzvláště, je-li proces probuzení náhlý či překvapivý.
Faktické použití této techniky je následující. Před probuzením je subjektu sděleno nasledující:

Hypnoza je velmi učinou pomocí

15. ledna 2009 v 18:48 | ♥Naposledy.cz♥
Hypnoza je velmi účinnou pomocí při řešení problémů jako:
 • deprese,
 • fóbie,
 • závislosti jako kouření, hraní na automatech,
 • přejídání vedoucí k nadváze,
 • nedostatek sebevědomí,
 • problémy při seznamování,
 • špatné soustředění,
 • dosahování nedostatečných výsledků ve škole; v zaměstnání či sportu,
 • tréma
 • strach z vyšetření či operace např. chirurgické zákroky u zubaře ...
Aktuální zkušenosti ukazují zvyšující se popularitu pojmu hypnoza ve světě. Ericksonovská hypnoterapie je souhrnem překvapivě objevných a účinných postupů pomoci odvozených z praxe amerického psychiatra M. H. Ericksona.
Pro její účinnost ji využíváme jako jedno z mála pracovišť v ČR. Jakmile budete číst dále, dozvíte se odlišnosti od klasických metod.

Častá otázka: Budu slyšet co mi hypnoterapeut říká?
Většina klientů slyší hlas hypnoterapeuta po většinu času. To co je důležitou částí jsou speciálně formulované věty - sugesce. Pomocí sugescí formulovaných tak, aby jim rozuměla pravá mozková polokoule vznikají v podvědomí nové možnosti vhodnějšího myšlení a jednání. Někteří klienti si na vědomé úrovni myslí (levomozkové analytické myšlení), že se nic zvláštního v jejich mysli nezměnilo. O to více pak bývají překvapeni, když později postupně začnou jednat nově.

Informace o možnosti absolvování hypnózy
pro řešení Vašich problémů
naleznete níže včetně kontaktu -
klikněte ZDE.

Milton H. Erickson (1901 - 1980) pracoval nejprve jako psychiatr v různých psychiatrických zařízeních, od r. 1950 pak v soukromé praxi v arizonském Fénixu. V r. 1957 založil Americkou společnost pro klinickou hypnózu a v letech 1957 - 1968 byl vydavatelem časopisu American Journal of clinical Hypnosis.
Jeho postupy získaly popularitu u klientů i zájemců o jeho hypnotické umění sjíždějících se za ním ze všech končin.
Ericksonovi žáci, jej pozorovali při terapii, výukových demonstracích a zaznamenávali si jeho postupy. Někteří z nich pak začali vydávat knihy o jeho hypnotizačních technikách.
Erickson získal světové uznání jako velmi úspěšný hypnoterapeut i ve vědeckém světě.
Jeho následovníci na základě jeho poznatků rozvíjí použití a metody do svých přístupů jako je např. NLP - Neuro-lingvistické programování.
Výběr odlišností Ericksonovské hypnoterapie od zastaralých klasických forem.
Hypnoterapeut se vžívá do způsobu myšlení klienta. Teprve pak toho může využít k dosažení změny v žádoucím směru.
Hypnóza je prostředkem, jak s nevědomím navázat spojení, osvobozuje nevědomí od nadvlády vědomí.
Hypnoterapeut dává pacientovi sugesce, že má svou nevědomou mysl nechat pracovat a nerušit ji, a sám s ní navazuje kontakt:
Nevědomí zde slouží k samostatnému řešení problémů a odstranění potíží.
Nevědomí je pozitivní životní silou, která dovede vše dobře zařídit, přestane-li mu v tom svou vědomou činností bránit.
Člověk se může přestat snažit o dosavadní křečovitý a neúčinný boj se svými problémy. Hypnoza vytváří uvolnění, v němž se daří novým formám přizpůsobení a řešení.
Výsledky Ericksonovské terapie jsou velmi efektivní, lze jí řešit velkou část osobních problému s kterými se lidé setkávají.
Další informace můžete získat například v

Co není moderní hypnoza - hypnoterapie

Pravděpodobně jste viděli mnoho filmů v kterých je hypnóza představována jako cosi magického a tajuplného. Možná jste viděli znázorňovat hypnotizéra jako člověka s uhrančivým zrakem anebo mávajícího tajuplně rukama kolem těla či pohybujícího kyvadélkem či lesknoucími se hodinkami na řetízku.


Možná si vyvoláte představu psychologa, který monotónně hovoří k pacientovi ležícímu na pohovce. Mnohým lidem takováto ztvárnění vytvořila v mysli přesvědčení, že hypnóza je něco, od čeho je potřeba se na hony vzdálit, ale není tomu tak.

Takže jak to je?

Spolu s tím, jak budete číst tyto řádky obsahující informace o hypnóze, tak se budete stále více dozvídat o pozadí fungování lidské mysli a vnitřních psychických dějích. Porozumíte byť ve stručnosti věcem, které jsou pro mnohé tabu. A taky porozumíte tomu, jak Vám může hypnóza pomoci.


Skutečnost je taková, že v transu jste několikrát denně! Není to sice ten trans jaký vyvolává hypnoterapeut, nicméně mnohé projevy, které denně prožíváte mají mnoho společného s transem. Když si třeba ani náhodou nemůžete vybavit třeba telefonní číslo domů či PIN karty, kterou jste vsunuli do bankomatu, tak se jedná o takzvanou amnezii. Amnezie znamená nepřítomnost vzpomínky na něco co se odehrálo.

Hypnotizér a teď už víte a budete vědět, že tím myslím terapeuta, nikoliv někoho tajuplného, dokáže dovedně usměrnit Vaši pozornost a vnitřní psychické a fyziologické děje, takže nemusíte vůbec vnímat co se děje kolem. Je to podobné, jako když čtete knihu a nevnímáte, že na Vás někdo mluví. To Vás tak "zhypnotizoval" svojí poutavostí daný děj. Možná, že jste si ještě před pár vteřinami neuvědomovali, jak sedíte a nevnímali jiné zvuky z okolí, které můžete začít vnímat teď, jako třeba jemný šum větráku a zvuků z PC. (Mimochodem máte štěstí, že jsem ještě nezačal hromadně učit reklamní odborníky psaní hypnotických textů.)


A když jste si přečetli předcházející text o reklamě, tak až nějakou uvidíte, tak si snadno vzpomenete na má slova, která vstoupila pevně do Vaší mysli a během příštího spánku budou překódována z elektrických impulsů do trvalých paměťových vazeb:))) Prosím nevstupujte do hlubokého transu, teď!

Teď se můžete soustředit na následující zajímavé informace.

FIKCE:

Fikce 1 = Hypnóza je spánek.
Nikoliv, oproti dřívějším teoriím, nyní specialisté ví, že nejde o spánek, ale
o stav, který laikům spánek připomíná. H. nemusí znamenat upadnutí do spánku. Pokud člověk usne, je to tak proto, že se dobře uvolnil a probere se odpočatý. Název hypnóza je vžitý, bohužel však matoucí.

Fikce 2 = Do hypnózy je možné uvést jen malé procento lidí.
Ne. Do hypnotického transu je dle moderních výzkumů možné uvést přibližně 90% lidí. Ve skutečnosti nelze zhypnotizovat jen velmi málo jedinců a to zejména jedince s nízkou inteligenci.

Fikce 3 =Je možné někoho zhypnotizovat a vsugerovat mu, aby někomu ublížil.
Ne! Hypnózou není možné člověka přinutit k zločinu.

Fikce 4 = Hypnóza na mě nefunguje.
Mám dojem, že i když ostatní byli v hypnóze, že to na mě nefunguje, protože jsem neměl takové vize jako oni a pořád jsem vnímal hlas hypnotizéra.
Aby pro Vás byla hypnóza prospěšná, nemusíte se ponořit do hlubokého transu. Velmi dobré výsledky má i stav lehké "bdělé" hypnózy. Navíc jde o proces učení se vstupovat do transu a ten se zintenzivňuje s dalšími transy.Většina klientů slyší hlas hypnoterapeuta po většinu času. To co je důležitou částí jsou speciálně formulované věty - sugesce. Pomocí sugescí formulovaných tak, aby jim rozuměla pravá mozková polokoule vznikají v podvědomí nové možnosti vhodnějšího myšlení a jednání. Někteří klienti si na vědomé úrovni myslí, že se nic zvláštního v jejich mysli nezměnilo. O to více pak bývají překvapeni, když později postupně začnou jednat nově.

Fikce 5 = Hypnóza nemá význam pro normální lidi.
Velmi dobré výsledky hypnotické terapie se využívají například ve formě hypnotického "koučování"velmi úspěšně v oblasti sportu.

Zdroj:Klikni !

Hypnoza

15. ledna 2009 v 18:39 | ♥Naposledy.cz♥
Jaké typy problémů lze pomocí hypnózy řešit?Uplatnění hypnózy je velmi široké: neurózy - neurastenie, různé fobie, hypochondrie aj., nespavost, obezita, astma, ekzém, závislosti, impulzivita, lehké deprese, tréma, snížené sebevědomí, ale třeba i plešatost, bolest nebo neplodnost, kde nebyly prokázány tělesné příčiny. Lze pracovat téměř s čímkoli - nejdůležitější je odhodlání klienta se stávající situací něco dělat.


Co je to hypnóza a hypnabilita?
Hypnóza je změněný stav vědomí, v němž je pozornost zhypnotizovaného člověka dokonale soustředěna na hypnotizéra a jeho sugesce (= instrukce; to, co říká).
Hypnabilita je pak hloubka hypnózy, do níž je daný člověk schopen se ponořit. U každého je jiná. Neplatí ale vždy, že čím hlubší hypnóza, tím lepší výsledky - i méně hypnabilní klient může dosáhnout výrazného zlepšení.

Co se během hypnózy děje?
Je několik způsobů, jak hypnotický stav využít ke zlepšení situace klienta. Nejčastěji se působí přímo na daný problém. Během hypnózy se dosáhne maximálního uvolnění a jakoby očištění, takže kdo přišel nervózní, bývá po skončení seance zklidněný, a kdo přišel utlumený, bývá nabitý energií. V hypnóze se lze také vrátit v čase a dobrat se vzpomínek na dřívější události, které nejsou za bdělého stavu dostupné (jsou jakoby zapomenuté), pouze nepracujeme s regresí do minulých životů (nevěříme na ně). Lze vyvolat i vzpomínky na nějakou velmi příjemnou událost, kterou dotyčný v hypnóze znovu prožije.

Je pro někoho hypnóza nevhodná?
Není vhodné hypnotizovat člověka trpícího závažnými neurologickými nebo psychiatrickými potížemi - ten by se měl předem informovat u svého lékaře. Překážkou je i výrazněji podprůměrný intelekt.

Kolik hypnotických sezení je zapotřebí?
Někdy se podaří dosáhnout velkého úspěchu velice brzy, třeba už po prvních dvou třech sezeních, někdy může práce trvat i několik měsíců. Takovým průměrem je 7-12 sezení. Vždy záleží na individuální dohodě. V začátcích se trochu obrušuje ostražitost klienta a hypnóza se v úvodních sezeních postupně prohlubuje. Sezení trvá 45-55 minut a optimálně probíhá jednou až dvakrát do týdne.
Zdroj:Klikni !
 
 

Reklama