STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Hyperaktivní porucha

! Podíl symetrického tonické šíjového reflexu na projevech ADHD

12. ledna 2012 v 13:27 | ADMIN webu
Podíl symetrického tonické šíjového reflexu na projevech ADHD


Americké speciální pedagožky N.E.O'Dell a P.A.Cook (2000), které navázaly na práce americké lékařky M.L. Benderové, již před třiceti lety poukázaly na skutečnost, že u dětí s poruchou aktivity a pozornosti, u nichž se přidružuji další poruchy (porucha motorické funkce, případně i některá z poruch školních dovedností) přetrvává dětská reflexivní reaktivita, která je již nepřiměřená jejich věku. Čili u některých děti z neznámých důvodů zcela nevymizí dětská reflexy, což jim značně komplikuje volní kontrolu nad pohyby, chováním a psychickými procesy.


Názory výše uvedených autorek, i přes prokazatelné terapeutické výsledky, nejsou všemi odborníky přijímány. Považujeme však za vhodné, aby speciální pedagogové byli s touto hypotézou seznámeni, neboť má silný inspirativní potenciál.


Uvedené speciální pedagožky za hlavní příčinu všech potíží, s nimiž se děti s poruchou aktivity a pozornosti musejí potýkat, považují symetrický tonický šíjový reflex (dále jen STŠR), který u těchto dětí nevymizel a nadále u nich v různém stupni přetrvává. STŠR je reflex, který se objevuje u malých dětí přibližně mezi 4. - 8. měsícem života a v tomto období řídi pohyby dítěte. V případě optimálního průběhu vývoje po dosažení stupně, kdy dítě začíná být schopno vůlí kontrolovat a ovládat své pohyby, STŠR mizí. U některých jedinců však šíjový reflex nemizí a nadále řídí jejich pohyby. Dítě, ale i dospělý, pak není schopno své pohyby dokonale ovládat a řídit.

zdroj:http://www.kulickovy.estranky.cz/clanky/hyperkineticke-poruchy-_f90_.html

Hyperaktivní porucha

24. listopadu 2011 v 16:13 | ADMIN webu
Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby
Tato porucha je špatně definovatelná s nejistou nozologickou validitou. Položka označuje
skupinu dětí s těžkou mentální retardací (IQ pod 34)' jejichž hlavní problém tkví
v hyperaktivitě a v poruchách pozornosti' ale i ve stereotypním chování. Po stimulanciích se
nezlepšuje (na rozdíl od dětí s normální inteligencí) a může docházet k těžkým dysforickým
reakcím (někdy doprovázeným psychomotorickou retardací) po podání psychostimulancií
a v dospívání jeví hyperaktivita sklon k nahrazení sníženou aktivitou (což u hyperkinetických
dětí s normální inteligencí nebývá). Tento syndrom je často sdružen s řadou vývojových
opoždění' ať již specifických nebo globálních. Do jaké míry je tento typ příznaků způsoben
nízkým IQ nebo organickou chorobou mozku' není známo.


 
 

Reklama