STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Holotropní dýchání

Holotropní dýchání je technika vyvinutá MUDr. Stanislavem Grofem, jejíž pomocí se vstupuje do rozšířeného stavu vědomí.

9. srpna 2016 v 16:35 | Admin
Přímým prožitkem nás tento účinný a bezpečný proces přivádí k probouzení a poznávání přirozených léčivých a transformačních možností, které jsou vlastní každému člověku. Holotropní dýchání je metoda, která navazuje na tisíciletou zkušenost jógových i jiných dechových meditačních praktik, šamanských obřadů a také domorodých léčitelských procedur.
Princip
Občas se vám může někdo snažit namluvit že "efektu" holotropního dýchání je dosaženo pomocí zlepšeného prokrvení mozku ale nemá pravdu - buď ji nezná a nebo ji zatajuje za účelem verbování nových adeptů tohoto zpravidla klientem dobře zaplaceného "zážitku". Ve skutečnosti vlivem vysoké frekvence dechu postupně vydýcháte z krve významnou část kysličníku uhličitého (CO2), který v ní stabilizuje hodnotu acidobazické rovnováhy. Pokud krev přijde o nadměrnou část CO2 upadne organismus do takzvané "respirační alkalozy" neboli převládnou zásadité složky a tělo je v podstatě vystaveno metabolické otravě.
Hudba je důležitá
Holotropní dýchání kombinuje techniky z mnoha těchto starobylých tradic tím, že užívá řízeného dýchání a evokativní hudby k vyvolání rozšířeného stavu vědomí a následně i práci s tělem.
Hudební doprovod má instrumentální povahu. Začíná se rychlejšími rytmickými skladbami, postupně se přechází ke skladbám relaxačním. Prostřednictvím hudby se uvolňují blokovaná traumata, je možno vyjádřit silné potlačené stavy.
Předpoklady úspěchu
Předpokladem úspěšné terapie je důvěra mezi účastníky dýchání a terapeutem. Kurzy holotropního dýchání musí provádět zkušený psychiatr. Každého účastníka individuálně prohlédne a rozhodne, jestli je pro něj kurz vhodný (není vhodná účast těhotných žen, lidí se závažným duševním onemocněním, s kardiovaskulárními problémy apod.).
Kurz probíhá ve skupině, účastníci se dělí do dvojic. Jeden z dvojice se pohodlně uloží se zavřenýma očima na matraci a zaposlouchá se do sugestivní hudby. Dýchá hlouběji a intenzivněji než je zvyklý. Měl by se zcela poddat hudbě, nepřemýšlet o ničem, ale pozorovat, co se děje v jeho těle. Druhý účastník má na něj během této chvíle dohlížet.
Po tomto procesu následuje relaxace a oba účastníci se prohodí. Nakonec účastníci vyprávějí o tom, co během změněného stavu vědomí prožívali. Každý se může svěřit jen s tím, co chce sdělit.
Zážitky
Většina účastníků se shoduje, že se jejich vědomí rozšířilo a prohloubilo. Popisují své zkušenosti jako zážitky hlubokého uvolňování a spokojenosti, ocitnutí se za hranice všedního vnímání.
Prožitky jsou hodně individuální a mnohdy můžou mít až dramatický nádech - někteří se smějí, jiní pláčou nebo křičí.
Co přináší holotropní dýchání
Zastánci terapie tvrdí, že přináší větší porozumění životním situacím a může pomoci řešit určité životní problémy. Prožitky můžou přispět ke zmírnění duševních a některých tělesných obtíží. Lidé se stávají vnímavější a pozornější k sobě a ke všemu, co nás obklopuje. Holotropní dýchání zprostředkovává přístup k nejhlubším prožitkům lidské psychiky - včetně psychologické smrti a znovuzrozeníwww.myslika-mysteria.cz

Jaký je typický průběh holotropního dýchání?

11. dubna 2014 v 3:41 | Admin

Jaký je typický průběh holotropního dýchání?

Velmi důležitá je zde osoba vyškoleného terapeuta, který na celé dění dohlíží a bez něj opravdu není vhodné něco takového zkoušet. Holotropní dýchání bývá prováděno ve skupině, kde jsou účastníci rozděleni do dvojic. V nich vždy jeden "dýchá" a druhý dohlíží na reakce u partnera (tzv. "sitter"). Zahájení je obvykle formou meditace a poté je třeba, aby účastníci prohloubili dech a zvýšili jeho frekvenci. Konkrétní průběh se liší jednak v závislosti na osobě, a dále také mohou být u téhož jedince odlišné pocity při různých sezeních. Vhodné je mít na sobě pohodlné volné oblečení a den před nejíst žádná těžká jídla. Terapie je podbarvena hlasitou rytmickou hudbou. V závěru po ukončení holotropního dýchání je součástí kresba mandal pro možné zachycení prožitků a následná diskuse mezi spoluúčastníky.
Mohou zde být doprovodné pestré tělesné projevy. Objevuje se např. bolest hlavy,nevolnost, zvracení či různé motorické projevy. Někdo se může třást, kroutit, napodobovat pohyby zvířat či vydávat zvukové projevy, jako pláč, zpěv nebo smích. Právě ke kontrole těchto projevů je zde přítomen druhý člen dvojice. Je podstatné zabránit možným poraněním způsobeným motorickým neklidem jedince. Podmínkou je také vhodná místnost, která by měla být dostatečně prostorná a podlaha by měla být měkká.
Mimořádné stavy vědomí slouží k otevření brány ke všem rovinám lidských zážitků, umožňujícím poznávat kořeny našeho chování a konání, potlačovaných emocí a energií. Je tedy umožněno nahlédnutí hluboko do vlastní psychiky a znovuprožitím určitých životních traumatizujících okamžiků. To usnadňuje odstraňování různých psychických bloků. Holotropní dýchání je chápáno jako technika určitého seberozvíjení a sebepoznání. Tato technika však dokáže odkrýt i věci, které by bylo lepší, aby v nás zůstaly skryté.

Samotnému dýchání by měl předcházet pohovor s psychiatrem, který by měl rozhodnout o jeho vhodnosti. Pokud chceme touto terapií skutečně léčit některé psychologické problémy, je třeba se jí věnovat soustavněji. Metoda je vhodná pro ty, kteří mají zájem o sebepoznání, hledají smysl života či prožívající různé krizové stavy. Tuto techniku lze užít též jako doplňkovou terapii při léčbě závislostí. Holotropní dýchání není vhodné provádět u osob s kardiovaskulárními problémy, epilepsií či u osoby p operacích a těhotných žen. Taktéž se nedoporučuje u osob s vážnými psychickými problémy.
Pokud se někdo rozhodne tuto metodu vyzkoušet, měl by být seznámen s tím, že ne vždy je výsledek takový, jaký čekáme. Je možné doslechnout se o lidech, kterým ve výsledku poznání této metody spíše vyvolalo mnoho těžkostí v životě. Jsou však lidé, kteří se tomu věnují pravidelně a holotropní dýchání je pro ně vždy velmi hlubokým zážitkem.
Máte s holotropním dýcháním nějaké zkušenosti?
zdroj:http://terapie.zdrave.cz

Holotropní dýchání

11. dubna 2014 v 3:40 | Admin
O metodě holotropního dýchání se můžeme doslechnout mnoho protichůdných informací. Ač někteří chválí její úspěchy, jiní kladou důraz na její možná nebezpečí. Jedná se o jednu z metod transpersonální psychologie, která je založena na výzkumu mimořádných stavů vědomí a jejím cílem je směřování k celistvosti jedince.
Byla vytvořena profesorem Stanislavem Grofem a jeho ženou Christinou v sedmdesátých letech dvacátého století. Ti ji používali v psychoterapeutické práci a viděli její úspěchy i v případech, kdy se ostatní metody neosvědčily. Základem je navození jiných stavů vědomí, což se děje pomocí intenzivníhodýchání či naopak zadržování dechu. Tyto stavy vědomí mohou skrývat určitý léčivý potenciál a jejich vyvolání je chápáno jako aktivování prostředků vlastní léčby.
zdroj:http://terapie.zdrave.cz
 
 

Reklama
Reklama