STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Hebefrenní schyzofrenie

Hebefrenní schyzofrenie ( rozštěp mysli)..

8. listopadu 2011 v 13:08 | ADMIN webu
Schizofrenie (rozštěp mysli)
Jiné názvy: rozštěp mysli, rozdvojenost mysli, rozpůlení mysli, rozpolcenost mysli, schizofrenní endogenní psychóza, (nesprávně) rozdvojení (rozpůlení, rozpolcení) osobnosti, "schíza"
Anglicky: Schizofrenia
Příčina: vysoká hladina dopaminu v mozku
Úmrtnost: 10% (sebevražda)
Obor: Psychiatrie, Psychologie

Schizofrenie (z řečtiny schizein-rozštěpit a fren-myšlení, tedy doslova rozštěp mysli) je vážná psychiatrická nemoc, která se řadí mezi psychózy, je to psychiatrické onemocnění, které má prevalenci 1-2%. Psychiatři a psychologové označují slangové schizofrenii jako "schízu". Má spoustu forem, nejčastější je paranoidní. Pacient se schizofrenií se nazzývá schizofrenik. 10% schizofreniků ukončí svůj život sebevraždou (suicidium) a 20% z nich se o ni pokusí (sebevražedný pokus-tentamen suicidii, zkratka TS). Příčinou je vysoká hladina dopaminu v mozku. Vyskytuje se nejčastěji ve věku 15-30 let. Typy schizofrenie jsou zde řazeny podle příznivosti prognózy.

Hebefrenní schizofrenie
Hebefrenní schizofrenie, známá též jako dezorganizovaná schizofrenie či zkráceně hebefrenie je vzácná, tvoří asi 1% případů schizofrenie.

Příznaky hebefrenní schizofrenie je hlavně chování podobající se chování člověka v pubertě. Je možná také anxilie (úzkost) či megalomanické bludy (člověk si myslí, že je velmi významný, že je nejlepší, výjimečný atd.), euforie (chorobně, až nezdravě dobrá nálada) nebo naopak nihilistické bludy (člověk si myslí, že je absolutně nevýznamný, popírá svou existenci), s tím spojená deprese a tendence k sebevraždě, případně neschopnost racionálního uvažování. Typické pro všechny schizofrenie je nadprůměrná schopnost vnímání. Podle diagnostických kritérií musí schizofrenie trvat alespoň 6 měsíců.

Přenos interhumánně nebyl prokázán. Jisté genetické podklady pro schizofrenii se mohou přenášet na ratolesti.

Prevence hebefrenní schizofrenie a ostatně všech schizofrenií: konzumace dostatku jódu, je důležité také nemít nadmíru stresu a dostatečně spát (dospělý zdravý člověk alespoň 6-9 hodin denně).

Léčba (terapie) stejně jako u ostatních schizofrenií probíhá pomocí antipsychotik (neuroleptik) a anxiolytik. Jako podpůrnou léčbu lze použít konzultace s psychologem a konzumací jódu. Hebefrenní schizofrenie nemá příliš dobrou prognózu.
 
 

Reklama