STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Generalizovaná úzkostná por.

Generalizovaná úzkostná porucha je úzkostná porucha charakteristická nadměrnými nekontrolovatelnými obavami....

12. listopadu 2011 v 20:09 | ADMIN webu
Generalizovaná úzkostná porucha je úzkostná porucha charakteristická nadměrnými nekontrolovatelnými obavami a úzkostí, které se většinou týkají běžných denních záležitostí. Frekvence, trvání a intenzita je nepřiměřená zdroji obav a mívá vliv na každodenní život pacienta.
Lidé trpící Generalizovanou úzkostnou poruchou se obávají o své zaměstnání, finanční situaci a zdraví své i své rodiny. Mohou ale pociťovat obavy i ohledně méně závažných věcí jako jsou termíny schůzek a udržování pracoviště nebo domácnosti v čistotě. Příčinou vzniku bývá stresující nebo traumatická událost. Začíná zpravidla mezi 16. až 18. rokem a pokud se neléčí může trvat i celý život (intenzita přitom kolísá). Postižení se mohou stát závislí na benzodiazepinech nebo alkoholuDiagnostická kritéria:
 • obavy týkající se několika věcí trvají po většinu dnů po dobu 6 měsíců
 • jsou přítomny tři nebo více z následujících tělesných příznaků:
  • nervozita
  • neklid
  • napětí
  • podrážděnost
  • snadná unavitelnost
  • potíže s koncentrací
  • vznětlivost
  • přecitlivělost
  • svalové napětí
  • poruchy spánku
  • popřípadě další tělesné příznaky úzkosti
 • úzkost, obavy nebo fyzické příznaky závažně zasahují do každodenního života a nejsou způsobeny jinou poruchouMíra rozšíření:
 • celoživotní prevalence 15,1%
 • vyskytuje se ve stejném poměru u mužů i u žen

Léčba:
Používá se jak psychoterapie a kognitivně behaviorální terapie tak farmakoterapie (Benzodiazepiny, antidepresiva SSRI a SNRI). V případě kognitivně behaviorální terapie může pacient například dostat "domácí úkol" aby vypracoval katastrofický scénář týkající se situací kterých se obává. Zjistí tak, že jeho problémy by měly řešení i kdyby se onen katastrofický scénář naplnil. Tato terapie obvykle zahrnuje i osvojení sociálních dovedností které pacient ztratil. Pacient může mít problém říci ne, přijímat normálně kritiku, povzbudit ostatní, systematicky řešit problémy atd.
 
 

Reklama