STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nevkládejte reklamu,návod na sebevraždu a pod. Vyvarujte se osobních útoků,hodnocení druhých vulgarismů a pod.

*Expresivní porucha řeči

Expresivní porucha řeči

24. listopadu 2011 v 13:08 | ADMIN webu
Expresivní porucha řeči
Specifická vývojová porucha' při které schopnost dítěte užívat expresivně mluvenou řeč je
zřetelně pod úrovní jeho mentálního věku' ale jazykové chápání je normální. Mohou být' ale
nemusejí' poruchy artikulace.
Vývojová afázie nebo dysfázie' expresivní typ
Nepatří sem:získaná afázie s epilepsií (Landau-Kleffner) (F80.3)
dysfázie a afázie:
. NS (R47.0)
. receptivní' vývojová (F80.2)
elektivní mutismus (F94.0)
mentální retardace (F70-F79)
Zpět na uvodní stránku
pervazivní vývojové poruchy (F84.-) 
 

Reklama