STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Drogy

DMT či dimethyltryptamin a vše okol něj

3. července 2018 v 2:18 | Admin
DMT či dimethyltryptamin je látka, vyskytující se v malém množství v každém živém organismu (u člověka se podílí např. na tvorbě snů). Nadbytečná konzumace této látky však vyvolává psychdelické stavy, velice podobné stavům na lysohlávkách (depersonalizace, pseudohalucinace, změněné vnímání času a prostoru, zrakové a sluchové halucinace atd.), prožitky jsou však daleko intenzivnější. Surové DMT má podobu bílé nebo nažloutlé krystalické látky a získává se z kůry kořenů stromů druhů Psychotri viridis, Mimosa hostilis a z u nás rostoucí rostliny chrastice rákosovité.

DMT se dá užívat buď orálně v kombinaci s MAOI (inhibitory monoaminooxidázy - skupina léků používaných jako antidepresiva), dále se dá zahřát a inhalovat, aplikovat injekčně nebo šňupat. V případě orálního užití nastupují účinky po několika desítkách minut a trvají 5 - 8 hodin, nejsou však tak intenzivní a jsou srovnatelné s účinky LSD. V případě jiného způsobu aplikace přicházejí účinky ihned a trvají 5 - 20 minut (nejčastěji však okolo 10ti minut), jsou velmi silné a často se dostavuje nevolnost až zvracení, třes nebo svalové záškuby. Mezi rizika užívání patří změna osobnosti, psychické problémy, nespavost a hrozí bad trip.www.drogy-about.estranky.cz

LSA a vše okolo toho

3. července 2018 v 2:17 | Admin
LSA je droga velice podobná LSD (amid kyseliny D-lysergové), která se vyskytuje ve svlačcovitých rostlinách (např. povijnice) nebo v některých plísních. Obvykle se konzumují semínka těchto rostlin, nebo se účinná látka ze semínek extrahuje a distribuuje na papírcích jako levnější náhražka za LSD. Účinky trvající 9 - 12 hodin, které přichází po 1 - 3 hodinách, jsou stejné jako u LSD (zvýšená fantazie, zesílené vnímání barev a zvuků, pseudohalucinace, změny ve vnímání času a prostoru,...), ale více tlumící, s řadou vedlejších účinků, které se projevují na začátku stavu (bolesti hlavy, zvracení, průjem, nadměrné pocení, zmatenost, závratě, mravenčení).

Rizika jsou stejná jako u LSD, ale u LSA je větší riziko vzniku bad tripu vzhledem k nepříjemným vedlejším účinkům, a také předávkování a následné otravy (množství účinné látky je u každého druhu rostliny jiné). zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Durman a vše okol něj

3. července 2018 v 2:14 | Admin
Durman obecný, durman metelový a durman vonný jsou rostliny obsahující halucinogenní látku atropin. Tato látka je obsažena také v rostlinách druhu rulík zlomocný a blín černý. Slangově se durmanu říká datura nebo ježek. Nejčastěji se konzumují listy nebo semínka z plodu rostliny, nebo se inhalují výpary ze zahřívaných kořenů durmanu. Účinná dávka durmanu se špatně odhaduje - záleží na druhu a stáří rostliny, na místě, kde rostlina roste, na tom, zda se listy nebo semínka konzumují čerstvá nebo sušená atd. Teoreticky se tedy požívá 5 - 100 semínek.
Mezi účinky patří zpočátku únava, poté závratě, velmi reálné zrakové, sluchové, hmatové, čichové a chuťové halucinace, touha se hýbat doprovázená pohybovými halucinacemi (např. pocit, že člověk létá), neschopnost odlišit realitu od bludů, tendence se smát někdy střídané agresivním chováním, po vyvrcholení stavu útlum a vysílení až bezvědomí. Stav trvá okolo 24 hodin. Dlouhodobí uživatelé někdy trpí rozostřeným viděním trvajícím i několik dní po užití drogy. Při vysokých dávkách hrozí smrt způsobená otravou, obecně hrozí zranění pod vlivem halucinací nebo předávkování (stav, kdy se člověk nemůže halucinací zbavit i několik dní, který může skončit i trvalým zešílením).
zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

PCP Fencyklidin (PCP, andělský prach, peace pill, plíseň)a vše okolo něho

3. července 2018 v 2:11 | Admin
Fencyklidin (PCP, andělský prach, peace pill, plíseň) je původně vyrobena jako veterinární anestetikum. Má formu prášku, tablet nebo roztoku - nejčastěji se užívá kouřením společně s tabákem nebo marihuanou namočením cigarety do roztoku PCP.

Účinky jsou euforie, sebedůvěra, pocit síly, depersonalizace, rozpolcení osobnosti, sluchové halucinace. Vedlejšími účinky mohou být naopak záchvaty úzkosti a strachu a křeče. Při vysokých dávkách hrozí předávkování - ztráta vědomí a možnost vyvolání toxické psychózy.zdroj: www.drogy-about.estranky.cz

KetaminKetamin (slangově speciál, kej, ket) a vše okolo něho

3. července 2018 v 2:10 | Admin
Ketamin (slangově speciál, kej, ket) je bílý krystalový prášek, který je užíván injekčně, šňupáním, kouřením s marihuanou nebo tabákem a ústně rozpuštěním v nápoji nebo polknutím tablety. Mezi účinky patří nejprve zvýšený tep a krevní tlak, euforie, poté nevolnost, zasněnost až otupělost, snížená schopnost pohybu, znecitlivění, poruchy artikulace, pocit klidu a spokojenosti, halucinace (zrakové, sluchové a pohybové - zejména pocity vznášení se), znovuprožívání zážitků z minulosti a pocity depersonalizace, pocity vzdalování se realitě, někdy také zážitky podobné zážitkům blízkým smrti a iluze posmrtného života. V případě šňupání droga účinkuje 15 - 20 minut, při injekčním užití účinky trvají 1 - 4 hodiny.

Na ketamin se dá poměrně snadno vytvořit silná psychická závislost, kterou provází deprese, nespavost, vidiny a záchvaty paniky. Pravidelní uživatelé se často setkávají s flashbacky. Mezi rizika dlouhodobého užívání patří nevratné poškození paměti, pozornosti a zraku a také vznik psychózy. V případě nitrožilního užívání hrozí poškození cév, nakažení HIV či žloutenkou pokud mezi sebou uživatelé jehlu sdílejí. Může dojít také ke smrti způsobené předávkováním, tedy k selhání srdce nebo dýchacích cest. zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Meskalin (slangově mezkal, mezek, máslo)a vše okolo ní

3. července 2018 v 2:08 | Admin
Meskalin (slangově mezkal, mezek, máslo) je účinná látka obsažená v kaktusu druhu Lophophora Williamsi (peyotl nebo taky San Pedro kaktus), který roste v severním Mexiku a Texasu.


Šedozelená korunka kaktusu se buď jí syrová, sušená nebo se z ní dělá čaj, existují i meskalinové tablety. Účinky jsou euforie, barevné vidiny a pseudohalucinace, čichové a chuťové halucinace, zhoršená orientace v čase a prostoru, zlepšené vnímání zvuků se zhoršenou schopností určit, odkud zvuk vychází, nutkání se bezdůvodně smát, člověk má pocit, že nemůže ovládat své tělo, při vyšších dávkách se objevuje rozpolcení osobnosti. Může se objevit i bad trip provázený depresemi a paranoiou. Stav trvá 5 - 10 hodin a začíná se projevovat asi hodinu po užití. I když meskalin většinou nevyvolává závislost (jen zřídka se objeví psychická závislost), je zde riziko předávkování, které může končit zešílením uživatele. zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Muchomůrka červená jako droga a vše okol ní

3. července 2018 v 2:06 | Admin
Muchomůrka červená je houba s válcovitým třeněm a oranžovým až červeným bíle tečkovaným kloboukem o průměru 8 - 20 cm. Účinné látky jsou muskarin a muscimol. Sušené klobouky se konzumují ústně (stejně jako lysohlávky buď samotné nebo se přidávají do jídla, vaří se z nich čaj atd.), dají se však i kouřit. Mezi účinky trvající 2 - 6 hodin (někdy i 8 hodin) patří nevolnost, zvracení, závratě, malátnost, poruchy koordinace a rovnováhy, euforie, výřečnost, pocit síly a lehkosti, špatný odhad perspektivy, poruchy artikulace, dezorientace v čase, barevné snění, pseudohalucinace. Tyto nastupují asi po 90 minutách po užití (zpočátku se projevují velmi ostrým viděním), po kouření přichází účinky rychleji ale stav je kratší. U vyšších dávek se objevuje depersonalizace, sluchové a zrakové halucinace, riziko předávkování - ztrnutí dolních končetin, polospánek s neschopností se hýbat až kómat.

U pravidelných uživatelů někdy přetrvávají poruchy koordinace a řeči ještě několik dní po užití. Rizikem užívání je nebezpečí poškození jater a ledvin a smrti způsobené přílišným předávkováním u citlivých lidí, nebo nechtěnou záměnou s jiným podobným druhem smrtelně jedovatých hub.
zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Lysohlávky a vše okolo nich

3. července 2018 v 2:05 | Admin
Lysohlávky je rod hub, z nichž pouze některé druhy obsahují účinné psychoaktivní látky psilocybin a psilocyn, a bývají slangově nazývány houbičky, houby, hlavy, klobouky, lysiny nebo lysoně (jedná se o druhy lysohlávka česká, lysohlávka kopinatá, lysohlávka kubánská, lysohlávka mexická a lysohlávka moravská). Nejsilnější z těchto hub je lysohlávka česká. Obvykle se jedná o drobné houby hnědé nebo hnědobílé barvy s dlouhou tření, kloboukem o průměru 2 - 5 cm s typickým hrbolem a s lupeny na spodní straně klobouku. U nás roste lysohlávka česká v období od srpna do prosince, většinou ve skupinách. Cena za 15 sušených hub je asi 150 kč (7 - 10 kč za houbu), záleží však na lokalitě, druhu hub a období - v sezóně se cena pohybuje okolo 2 kč (1 - 4 kč) za kus.Lysohlávky se užívají orálně - množství zkonzumovaných hub závisí na druhu lysohlávky, může se pohybovat od 5ti do 20ti plodnic. Pro neznalce je tedy těžké odhadnout správnou dávku. Konzumují se buď čerstvé, uvařené v čaji, nebo sušené. Účinky sušených lysohlávek jsou mírnější. Obecně jsou velmi podobné LSD - euforie obvykle provázená smíchem, zvýšená fantazie, změněné vnímání barev a času, pseudohalucinace, na vyšších dávkách depersonalizace, halucinace (lze vidět, slyšet nebo nahmatat věci, které neexistují), může se objevit panika, paranoia a dezorientace (bad trip). Tyto účinky vrcholí asi po třech hodinách, trvají 4 - 9 hodin v závislosti na velikosti dávky. Stav nastupuje po 10ti až 45ti minutách, v počátku stavu se dostavuje bolest hlavy, zvracení, bolesti břicha a křeče. Člověk pod vlivem lysohlávek má rozšířené zorničky, zrychlený tep a zvýšený krevní tlak.

Návykovost a rizika úžívání jsou stejná jako u LSD s tím, že při užívání lysohlávek je nebezpečí předávkování či záměny s jinými jedovatými houbami, které může skončit smrtí následkem otravy.
zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

LSD a vše okolo něho

3. července 2018 v 2:03 | Admin
LSD je zkratka pro diethylamid kyseliny lysergové získávaný z námelu - slangově trip, kyselina, acid, výlet, papír, papouch, čtverec, vitamín A, žirafa, mikráč, zob, dekl, geláč, kostka, kyselka, okýnko, štítek, zen, pejpr. Je nejúčinnějším známým halucinogenem a zároveň nejúčinnější známou drogou - na jednu dávku stačí stopové množství této drogy, která lidskému tělu (vnitřním orgánům atd.) uškodí méně, než panák tvrdého alkoholu. Látka je velmi citlivá na světlo, teplo a vlhkost, tripy se proto uchovávají na suchém a stinném místě zabalené ve vrstvě papíru a alobalu. Dřív se LSD používalo jako psychiatrický lék - k léčbě depresí a schizofrenie. Obvykle se jedná o malý čtvereček papírku (většinou barevný s obrázky) namočený do výše zmíněné látky, méně častá forma LSD je želatina, tablety, tekutina nebo jemný bílý prášek. Existují různé druhy LSD podle velikosti papírků a podle množství látky, jíž jsou napuštěny (Shiva, Hofmann atd.). Celý arch složený z jednotlivých papírků se nazývá blotter. LSD se užívá ústně nebo v případě prášku šňupáním nebo nitrožilně. Cena jednoho papírku/jedné dávky se pohybuje od 200 do 300 kč.Účinky nastupují většinou po hodině, záleží ovšem na množství užitého LSD a na tom kdy uživatel naposledy jedl (účinky tedy mohou nastoupit po půl hodině až dvou hodinách). Při aplikaci do žíly nebo při šňupání se účinky dostavují už po pár sekundách. Na začátku stavu uživatel cítí že "je něco jinak", obvykle se podobně jako u marihuany směje bez zjevného důvodu a cítí příval euforie a pocitů duševního naplnění. Účinky obecně jsou u každého člověka jiné a dají se velice těžko popsat, obecně k nim ale patří zvýšená fantazie, pseudohalucinace ve formě změněného okolí (např. roztíkající se stěny, prohýbající se podlaha, složité obrazce a tváře formující se ve zdech apod.), jasněji vnímané barvy, "návrat do minulosti" - člověk prožívá znovu něco, co už zažil, změněné vnímání reality, zkreslené vnímání času a prostoru, pocit pochopení smyslu života, nalezení konce nekonečna, nahlédnutí za hranice vesmíru nebo jiné "prozření", ve tmě a při zavřených očích člověk vidí pohybující se barevné vzory. Na vysokých dávkách (4 a více papírků) není člověk většinou příliš schopen se pohybovat nebo se objevují poruchy rovnováhy, objevuje se prolínání smyslů (zvuky mají barvu, člověk "slyší ústy", "vidí rukama" apod.), potlačení chuti k jídlu, iluze návštěvy jiných dimenzí a vesmírů, dochází k "odtržení vlastního já od těla". Stav trvá 6 - 12 hodin. Záleží i na prostředí ve kterém se člověk během stavu nachází, na tom s kým je věhem stavu a na náladě těsně před nebo při užití LSD (tzv. set a setting). V případě nevyhovujícího prostředí, osob nebo v případě špatné nálady se může dostavit tzv. bad trip: špatný stav s děsivými halucinacemi, paranoiou a depresivními stavy. Po požití větších dávek se člověk ještě několik dní cítí vyrovnaně, nebo naopak přetrvávají deprese anebo paranoia po bad tripu. Člověk pod vlivem LSD má nápadně rozšířené zornice, má zvýšenou tělesnou teplotu, srdeční tep se zvýší nebo naopak sníží, někdy se člověk potí nebo má naopak zimnici, chová se podivně nebo zmateně. LSD nezpůsobuje fyzickou závislost, obvykle ani psychickou (případy kdy byli lidé na LSD psychicky závislí jsou ojedinělé). U pravidelných uživatelů pouze obvykle dochází k postupnému zvyšování dávek kvůli zvyšování tolerance na látku, ojediněle se objevuje smrt z předávkování. Někdy se objevuje tzv. "flashback" - člověku se zničehonic vrátí stav, který zažívá na tripu (i bad tripu). Pravidelným uživatelům se taky zdají podivné nebo nesmyslné sny, které bývají velmi živé, pocity "deja vu" jsou prožívány častěji a intenzivněji. Rizika, která se pojí s užíváním LSD je možnost sebevraždy při bad tripu na vysokých dávkách, smrt způsobená špatným úsudkem v důsledku změněného vnímání reality (člověk může např. vyskočit z okna v domnění, že může létat), možnost vyvolání schizofrenie a jiných duševních poruch u citlivých osob a poškození plodu při užívání LSD v těhotenství. Pravidelné užívání LSD také způsobuje nespavost, může způsobit úplnou změnu osobnosti, psychózy a deprese. Pokud se vyskytne psychická závislost, obvykle se projevuje tím, že člověk považuje skutečnou realitu za lživou a špatnou a chce zůstat v té "opravdové" realitě, kterou si navozuje užíváním LSD. Dalo by se říct, že takový člověk "nechce vystřízlivět", normální stav za střízliva ho nebaví, a to i přesto, že třeba už několikrát zažil bad trip, objevuje se tedy určitý nezájem o "normální" život. zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Srdečník sibiřský, znám také pod názvy honeyweed nebo malá marihuana a vše okolo ní

3. července 2018 v 1:50 | Admin
Srdečník sibiřský, znám také pod názvy honeyweed nebo malá marihuana, je asi metr vysoká rostlina patřící do hluchavkovitých. Sušený se kouří buď samotný, nebo ve směsi s tabákem. Mezi účinky patří dobrá nálada, bezstarostnost, uklidnění, euforie, vysmátost a potlačení bolesti. Používá se jako náhražka za marihuanu, jeho účinky nicméně nejsou tak silné. Kouření srdečníku poškozuje plíce, používá se ale jako léčivá bylina proti zánětům ledvin a močových cest.zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Wild dagga, lion's tail, lví ocas, lví tlapa nebo jen dagga a vše okol ní

3. července 2018 v 1:48 | Admin
Wild dagga, lion's tail, lví ocas, lví tlapa nebo jen dagga jsou označení pro africkou keřovitou rostlinu s oranžovými květy, jejíž sušené listy a květy jsou užívány kouřením nebo se z květů dělá čaj kvůli účinné látce leonurin. Způsobuje uklidnění, euforii, změněné vizuální vnímání, závratě, nevolnost, pocení, motání hlavy, útlum až netečnost. Dagga poškozuje červené i bílé krvinky a její kouření poškozuje plíce. Používá se však v medicíně k léčbě exémů. zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

K2 nebo K3, kterých se vyrábí nespočet druhů (Strawberry, Blonde, Standard, Pink, Summit, Sea improved, Bomb a vše okolo nich

3. července 2018 v 1:46 | Admin
Látky velmi blízce příbuzné JWH-018 nebo THC se srovnatelnými účinky jsou např. JWH-073, AM-2201, CP 47, 497 nebo HU-210, které byly vyvinuty jako tlumící léky a jsou přidávány do směsí podobných Spice s názvem K2 nebo K3, kterých se vyrábí nespočet druhů (Strawberry, Blonde, Standard, Pink, Summit, Sea improved, Bomb,...).


K2 se většinou kouří buď samotné nebo ve směsi s tabákem, účinky jsou takřka totožné s těmi, které vyvolává užívání "koření", jsou však popisovány rozdíly v délce stavů - K2 účinkuje asi hodinu a půl - a také vedlejší účinky jako neklid, pocení, bušení srdce, závratě; u některých druhů směsí bývá popisováno prohloubení hmatového vnímání podobně jako u extáze. Rizika zneužívání jsou shodná jako u spice.zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Koření, spice, fake pot, fake weed nebo scope avšeo tom

3. července 2018 v 1:44 | Admin
Koření, spice, fake pot, fake weed nebo scope jsou slangové názvy pro nejužívanější syntetický kanabinoid. Jde o směs exotického koření a bylin, která je v některých zemích legálně prodávána ve specializovaných prodejnách jako vonná směs. Bylinný mix obsahuje účinnou látku JWH-018 (Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon), ta se v čisté formě používá jako hnojivo. Spice je k dostání většinou ve třígramových balíčcích za 500 - 700 kč. Vyrábí se různé druhy směsi (Gold, Blue lotus, Diamond, 99, Tropical synergy atd.). Pro dosažení psychoaktivních účinků se koření kouří nebo se z něj dělá čaj. Účinky jsou velmi podobné účinkům marihuany (sucho v ústech, vysmátost, euforie, vyrovnanost, změněné vnímání času a prostoru, výpadky paměti, zhoršená koordinace pohybů,...), jsou však asi 30krát silnější, dostavují se halucinace, zvracení, motání hlavy, malátnost, dvojité až trojité vidění, někdy úzkost či panika, účinky také působí přibližně 2x déle (5 a více hodin) a po jejich odeznění se často objevuje deprese, nájezd je rychlejší (několik vteřin - minuta). Zneužívání tohoto koření může způsobit rakovinu, hrozí předávkování s následkem trvalých psychických poruch (psychóza, schizofrenie) nebo smrti, existuje i riziko sebevraždy vlivem halucinací. Na užívání se poměrně rychle vyvíjí tolerance a vzniká závislost. Zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Hašiš silnější verze trávy.. a vše okolo Hašiše

3. července 2018 v 1:40 | Admin
Jedná se o silnější verzi marihuany - někdy se uvádí, že je 5x až 8x silnější. Je to pevná lepkavá pryskyřice tmavě zelené, hnědé až černé barvy získávána třením samičích květenství konopí, upravená většinou do krychliček nebo kuliček. Různé druhy hašiše se liší v barvě, ale také v pružnosti a tvrdosti, a samozřejmě v obsahu účinné látky. Jiná verze této drogy je hašišový olej, který je u nás těžko k sehnání. Má vzhled tmavé olejnaté tekutiny, získává se destilací pomocí plynného butanu a je silnější než hašiš v pevném skupenství. Účinná látka je stejně jako u marihuany THC, jehož množství v hašiši je 40 až 60%.

Hašiš se užívá kouřením (smícháním s tabákem nebo marihuanou v jointu či skleněnce nebo samotný ve vodní dýmce). Pevný kousek hašiše se předtím nahřeje na lžičce a poté rozmělní. Zvláštním druhem inhalace hašišového kouře je tzv. "suchý drink" - kousek hašiše se napíchne na špendlík protažený skrz podložku (např. podtácek), zapálí se, a podložkou se přiklopí sklenice, v níž se kouř nahromadí a poté se inhaluje. Hašiš se dá také užívat ústně zamícháním do jogurtu nebo kávy, či kapučína (účinná látka se uvolní pomocí tuků). Cena za gram hašiše se pohybuje od 200 do 300 kč. Účinky, rizika užívání a návykovost jsou stejné jako u marihuany. Liší se pouze účinnost - pravděpodobnost dostavení se halucinací, pseudohalucinací a pocitů depersonalizace během stavu je vyšší, uvádí se také zvýšená pravděpodobnost paranoidních stavů spojených s agresivním chováním (tzv. "holotrop") a pomalejší, pozvolnější nástup účinků, které jsou však celkově intenzivnější. Při vysokých dávkách může nastat předávkování - snížení krevního tlaku, nevolnost a bolest hlavy až kóma. Slangové výrazy pro hašiš jsou haš, shit, hovna, čokoláda, bahno, plastik, blato nebo čaras. Směsi hašiše a marihuany se říká "hovno v trávě" nebo "hovno v lampě"a "cikán v trávě".Zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Marihuana ,slangově tráva... vše o ní.

3. července 2018 v 1:35 | AdminSlangově tráva, travka, ganja, fajčos, gáňa, zelí, zélo, Maruška, Mářa, Mařena, hulení, rostlina, marijána, pálo, kytka, grass, hůlo, čadění, zelenina, kůra, máčka, roští, seno, žbré, pot, čaj, kuřivo, listí, vatra, weed, bůček, Mary Jane, duno) je nejrozšířenější nelegální droga. Vyrábí se usušením listů, květů, stonků a semen indické rostliny konopí (cannabis). Většinou má zelenou nebo hnědou barvu, typické je silné aroma. Účinná látka je tetrahydrocannabinol, neboli THC
.
Množství THC se může lišit, ale obecně se pohybuje okolo 15%, přičemž různé části rostliny obsahují různé množství účinné látky (nejvíce THC je v květenstvích a plodech, v listech o něco méně a nejméně ve stoncích a semenech). Přes benzín lze vyrobit marihuanový extrakt (tzv. fénixovy slzy), v němž může být výše obsahu THC až 95% - k navození intenzivních omamných účinků stačí jen jedna kapka pod jazyk. Konopí se dá pěstovat jak venku, tak uvnitř pod umělým osvětlením, případně ve skleníku.

Konopí pěstované uvnitř (slangově indoor, lampa, skéro, skunk nebo skank) obvykle obsahuje větší množství THC (10 - 30%) než když se pěstuje venku (slangově venek, čudka, outdoor - 1 - 10% THC). V různých podmínkách se pěstují různé druhy lampy, např. Wild orange, Tutanchámon, Shaman, Ginger nebo Black venom. Cena za gram skéra se pohybuje okolo 200 kč, cena venku okolo 100 kč. Zvláště silný vzorek však může stát i 300 kč.


Užívá se kouřením (slangově hulení, pálení, dýmení, prdění, pukání, fajčení) nebo ústně (např. čaj, zamíchání do jogurtu nebo pomazánky, zapečení do pečiva za použití velkého množství másla atd.). Nejčastější forma kouření je marihuanová cigareta zvaná joint (špek, brko, páv, prásk, brčko, buřt, čoud, štráf, brho), většinou sdílená větším počtem kuřáků. První potah se nazývá green. Blunt se říká jointu, ve kterém je směs marihuany a tabáku.

Do jednoho jointu se vejde asi gram marihuany. Dále se dá kouřit ze skleněnky (slangově sklo, prd, prcek - vejde se do něj přibližně 0.2 - 0.3 gramu marihuany, poté se musí sklo znovu "nabít"), ze šlukovky (fajfka, fajka, faja, pajr, pajrex), z vodní dýmky (bongo) nebo z vaporizéru. V případě nouze však může jako šlukovka posloužit např. hrdlo skleněné láhve, provizorní jednorázová dýmka se dá vyrobit třeba i z mrkve, bongo z pet-lahve, plechovky atd.

Účinky nastupují po několika vteřinách nebo minutách a trvají 3 - 4 hodiny (v případě ústního užití nastupují většinou až po půl hodině a trvají i 6 a více hodin), vrcholí po půl hodině nebo po hodině. Patří mezi ně vysmátost, kdy se člověk směje úplně všemu (nebo i ničemu), či nezastavitelné záchvaty smíchu (hlavně v první fázi stavu, u dlouhodobých pravidelných uživatelů vysmátost mizí), euforie, uvolnění, zasněnost, rychlý tok myšlenek, opožděné reakce, neschopnost soustředit se, výpadky paměti, sucho v ústech, pocit hladu (zejména chuť na sladké), změněné vnímání, iracionální chování, barvy jsou vnímány jasněji, prohlubuje se požitek z hudby, zvýšená fantazie a kreativita, zhoršená koordinace a rovnováha, ospalost, špatný odhad délek časových úseků, zvýšený tep, u velkých dávek nebo začínajících kuřáků se může objevit panika, slyšiny (sluchové halucinace), zmatenost nebo stihomam ("stíha", člověk má pocit, že je někým sledován, pocity, že dělá něco špatného, něco ilegálního a že ho při tom někdo chytí atd.).

Při vysokých dávkách se mohou objevit i halucinace nebo pseudohalucinace, proto je někdy marihuana a hašiš řazena mezi halucinogeny. Žádoucí účinky se často projeví až po více užitích. Člověk pod vlivem marihuany má nápadně zarudlé oči, rozšířené zornice, studené ruce a jeho pot páchne po spáleném listí či trávě. Někteří uživatelé marihuany dělají podobně jako lidé užívající pervitin tzv. tah - člověk má nutkání udržet si stav opakovanou aplikací drogy (většinou větší dávky), nebo stav maximálně prodloužit. Hulič takto např. vykouří dva jointy a trochu marihuany zkonzumuje ústně a přibližně po jedné až třech hodinách vykouří dalšího jointa, čímž působení účinků prodlouží až na 24 hodin. Tah takto může trvat několik dní, většinou je to známka vzniklé závislosti.


Každodenní kuřáci velkého množství marihuany se stávají apatickými, často zapomínají a zadrhávají se při mluvení. I když marihuana nezpůsobuje rakovinu plic (THC způsobuje stárnutí buněk, které zemřou dřív než se změní v nádorové), může způsobit jiná plicní onemocnění (a to s několikanásobně větším rizikem než u tabáku), např. rozedmu plic nebo bronchitidu, také dochází k chronickým zánětům sliznic, spojivek a dásní, a k poruchám krvetvorby. Dále marihuana poškozuje paměť a schopnost učit se, zhoršuje soustředěnost, snižuje sebedůvěru, u mužů může způsobit neplodnost a u žen poruchy menstruačního cyklu. Děti žen, které v těhotenství kouří marihuanu se často rodí malé, s podprůměrnou hmotností, také je zvýšená pravděpodobnost potratu. THC také oslabuje imunitu, zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádorů v oblasti ústní dutiny, hltanu a jícnu, a zvyšuje pravděpodobnost infarktu nebo mrtvice.


Vyskytly se i ojedinělé případy, kdy marihuana způsobila psychózu, nebo stavy bezdůvodného strachu, depresí, stihomamy a paranoiu, a to za střízliva. Pravidelní kuřáci trávy také zažívají flashbacky (samovolné vracení marihuanového stavu), dlouhotrvající únavu (a z ní vyplývající tiky, většinou ve formě cukání v očním víčku) a snížené sebevědomí. Marihuana také může uživateli vrátit účinky jiné nedávno požité drogy (např. LSD). Každodenní uživatelé na sobě často pozorují úbytek váhy - marihuana totiž výrazně zrychluje spalování, člověk tedy hubne, i když má během stavu větší chutě a hodně toho sní, záleží však na konkrétní osobě, hodně lidí vlivem hulení naopak přibírá.Navzdory všem těmto negativním vlivům je však konopí krom jiného účinným lékem proti rakovině a proti bolesti - konopné masti se využívají (ač nelegálně) např. na otoky kloubů.

Uživatel si může na marihuaně vypěstovat psychickou závislost projevující se silnou chutí na marihuanu a při abstinenci podrážděností, nervozitou až úzkostí a depresemi, ztrátou motivace k jiným činnostem či náladovostí. V ojedinělých případech může vzniknout i fyzická závislost, jejíž příznaky jsou například průjmy, bolesti břicha nebo hlavy, nevolnost, nechutenství, či poruchy spánku. Abstinenční příznaky jsou však v porovnání např. s alkoholovými lehké a trvají 1 - 3 dny, úplně odeznívají do týdne. U některých lidí se může s pravidelným užíváním zvyšovat tolerance na THC a pro žádaný účinek musí zvyšovat užívané množství drogy.


Marihuana je také známá jako tzv. "přestupní droga" - po čase uživateli marihuana přestane stačit (toto je často popisováno jako že "přestane fungovat") a přejde na jiné, často tvrdší drogy. Rozhodně to však není pravidlo - někteří kuřáci trávy celý život žádnou jinou drogu ani nevyzkouší. Mezi další přestupní drogy patří například extáze, rajský plyn, éter, dále tabák nebo alkohol (zvláště pokud je užíván ve velmi mladém věku), také alprazolam nebo jiné léky na předpis.
Zdroj:www.drogy-about.estranky.cz

Šokující příběh - dítě mezi narkomany

12. dubna 2014 v 12:27 | Admin
Ruská fotografka zachytila každodenní život drogově závislých rodičů vychovávajících v otřesných podmínkách svou dceru.

Přestože byla svědkem domácnosti plné drog, večírků a mnohdy i násilného chování, coby fotografka jen pořizovala obrázky a do chodu rodiny nikterak nezasahovala.
Po uveřejnění fotografií, kdy malá dívenka balancuje na římse okna, hraje si s cigaretami své matky nebo hledí na genitálie nahého spícího otce, se zvedla vlna negativních reakcí, volajících po okamžitém odebrání dívenky z rodiny. Kromě toho se opět začalo diskutovat, zda fotograf může být pouze v roli nestranného pozorovatele, nebo má i povinnost, ať už mravní, či občanskou, v dané situaci zakročit.
"Možná se to zdá podivné, ale mým záměrem bylo hovořit o možnostech lásky na okraji společnosti a doufala jsem ve větší pochopení.

Chtěla jsem postavit most mezi lidmi a zvýšit povědomí, že vychovávat dítě není snadný úkol," řekla Daily Mail fotografka, která vydala i soubornou knihu fotografií.
Po zveřejnění fotografií se o případ začala zajímat i policie. Sama autorka ale nehodlá rodinu v žádném případě odsuzovat a tvrdí, že jejím záměrem bylo zachytit čistou lásku, která dokáže být mezi lidmi i v takových podmínkách.

Anfisa přesto nebyla svým rodičům odebrána z péče. Její matka Lila v roce 2012 odešla od rodiny, léčila se z drogové závislosti a dnes pracuje v petrohradském obchodě s oblečením. Její otec Pasha má práci na částečný úvazek jako elektrikář a společně s novou přítelkyní se stará o dceru, která teď chodí do školy.
autor: jaz

zdroj:http://magazin.aktualne.cz( na fotografiích je mimo jiné , malé dítě balancující na římse)


Konopín - "trávový bramborák"

12. dubna 2014 v 11:35 | Admin
Způsoby užívání Nejobvyklejší způsob užívání marihuany (směsi usušených listů, květů a semen) je kouření v podobě cigarety (ručně ubalený joint) nebo dýmky. Ke kouření marihuany se také používá běžná cigareta, ze které se vysype tabák a nahradí se marihuanou, nebo se normální tabák s marihuanou promíchá. Marihuana se také konzumuje v jídle - nejčastější je "trávový bramborák" - nebo se z ní může uvařit čaj. Účinky marihuany Účinek se při kouření marihuany projeví téměř okamžitě, bývá to: zrychlený srdeční tep stav zasněné mysli pocit vnímání mimo realitu zhoršená rovnováha špatná celková koordinace Účinky bývají obvykle krátkodobé, vyvrcholí asi během 30 minut a odezní po 1-2 hodinách, to však závisí na množství zkonzumované drogy a především množství THC v ní obsažené. Při dlouhodobém užívání marihuany se mohou vyskytnout problémy zejména v oblasti soustředění, zhoršení paměti a také depresivní stavy. Marihuana v dnešní společnosti .


Přestože marihuana není neznámým pojmem ani v lékařství, jde především o nejrozšířenější nelegální drogu na světě. Rostlina konopí, která je původcem těchto halucinogenních drog, se pro jejich účinky pěstuje už více než 2000 let. Lidé, kteří někdy přišli do styku s marihuanou, nebo ji užívají pravidelně, nejsou začleněni do jedné sociální skupiny. Může jít tedy o jedince sociálně slabší i naopak. Dnešní mládež považuje marihuanu za neškodný experiment, stejně jako první cigaretu, prvního panáka nebo první sex. Přistupuje k ní proto obvykle stejně - málo zodpovědně a už vůbec ne jako k nelegální droze. Pro některé z nich bývá občasné "zahulení" se spolužáky jen zajímavou zkušeností, někteří u ní zůstanou a nemají potřebu vyhledávat tvrdší drogy, pro některé se však marihuana může stát odrazovým můstkem k dalším, mnohem nebezpečnějším drogám. Od touhy po nových experimentech a intenzivnějším prožitku pak neodrazuje ani složitější dostupnost nebo vysoká cena drog, ale bohužel ani riziko snadnějšího vzniku závislosti na nich. Je známo, že konopí (samozřejmě jinak zpracované a jinak užívané) má také velmi pozitivní účinky na zdraví.

zdroj:http://marihuana.zdrave.cz

“Kanabis“ - tráva, marjánka, hulení, gandža, špek, joint, skunk, skéro apod.

12. dubna 2014 v 11:33 | Admin
V dnešní době přijdou lidé mnohdy do styku s marihuanou přibližně ve stejném věku a stejně snadno jako s první cigaretou. Přestože jde o halucinogenní látku, která negativně ovlivňuje způsob vnímání a myšlení, existují skupiny lidí usilující o její legalizaci.
"Kanabis" zahrnuje veškeré drogy vyrobené z indického konopí, jako je marihuana, ale i silnější hašiš. Síla halucinogenního účinku marihuany závisí na množství látky THC obsažené v jednotlivých dávkách. Marihuana je u nás známá pod slangovými názvy - tráva, marjánka, hulení, gandža, špek, joint, skunk, skéro apod.
zdroj:marihuana.zdrave.cz

Kritika pěstování několika rostlinek marihuany.

12. dubna 2014 v 11:15 | Admin

Kritika navrhovaného zákona

Především z tohoto důvodu některé nestátní organizace, které o legalizaci marihuany usilují, nový zákon kritizují. Vadí jim, že legální by podle navrhované novely nemělo být ani individuální pěstování marihuany pro osobní léčebné účely. Což v praxi znamená, že člověk, který např. trpí Parkinsonovou chorobou a užívání marihuany mu prokazatelně pomáhá, bude muset žádat u lékaře o předpis na léčebný preparát. Ten si bude muset zakoupit v lékárně (v lepším případě mu na něj zdravotní pojišťovna dá příspěvek). A to i v případě, že by byl schopen a ochoten si konopí vypěstovat sám, čímž by se výrazně ulevilo již tak dosti zatíženému českému zdravotnictví.
Poslanci měli tento již jednou odložený bod programu projednávat 5. 6. 2012. Vzhledem k výjimečné situaci na politické scéně (na pořadu dne bylo projednávání kauzy poslance D. Ratha) jej však opět projednat nestihli. Na konečný výsledek si tudíž ještě chvíli počkáme a chronicky nemocní pacienti si nadále budou muset vystačit s preparáty, které jsou nyní dostupné a které bohužel tak výrazně nepomáhají, nebo riskovat perzekuci kvůli pěstování několika rostlinek marihuany.
zdroj:http://marihuana.zdrave.cz

Konopí jako léčebný prostředek.

12. dubna 2014 v 11:13 | Admin
Na sklonku loňského roku se proto začal rodit návrh zákona, který by měl zpřístupnit účinné látky z konopí jako léčebný prostředek. Tvorbě návrhu se věnuje vybraná skupina expertů ze sekretariátu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, společně se zástupci mnoha dalších organizací (Policie ČR, národní lékařská společnost, ministerstvo zdravotnictví, pacientské organizace…). V případě, že se podaří zákon vytvořit a schválit v dohledné době, mohl by vejít v platnost již od roku 2013.
Marihuana by se podle připravované novely mohla legálně užívat jako podpůrná léčba v případě chronických bolestí, ztuhlosti svalů a křečí u roztroušené sklerózy, AIDS,rakoviny, nebo pro zmírnění příznaků Parkinsonovy choroby. Nejednalo by se však podle expertů o marihuanu ve formě sušené rostliny, ale spíše ve formě extraktů - tablet či kapek.
V žádném případě by nemělo jít o legalizaci konopí pro pěstitele, kteří se tomuto "koníčku" věnují na svých zahrádkách či sklenících pro vlastní potřebu.
zdroj:http://marihuana.zdrave.cz

Legalizace marihuany

12. dubna 2014 v 11:12 | Admin
Legalizace marihuany je téma, o kterém se v naší společnosti mluví již dosti dlouho. Marihuana jako měkká droga je mnohdy společností tolerována. Zastánci ji přirovnávají k alkoholu, nebo cigaretám, odpůrci vidí mnohá úskalí a řadí ji mezi spouštěče drogových závislostí. Pravda je někde uprostřed, faktem však je, že stejně jako spousta jiných chemických látek, může být také marihuana dobrým sluhou a špatným pánem.
Je dokázáno, že marihuana může pozitivně působit u mnoha onemocnění (AIDS, Parkinsonova choroba, šedý zákal, atopický ekzem). Její vedlejší účinky jsou srovnatelné, nebo i menší, s vedlejšími účinky léků, které se na tyto nemoci běžně užívají.
zdroj:http://marihuana.zdrave.cz

Přístup k drogám

12. dubna 2014 v 11:10 | Admin
O zhoubném vlivu veškerých návykových látek na lidský organismus, zejména pak na organismus dětský, toho bylo už řečeno a napsáno víc než dost. Více než zarážející je však ten fakt, že v mnohých případech se děti dostávají k návykovým látkám bohužel přímo tam, kde by měly od těchto být co nejvíce chráněny a před nimi bezpečně a preventivně varovány - doma u rodičů. Je to smutný fakt, který vyvěrá z podceňování věcí samotných.
A o jakých návykových látkách tu hovoříme? Ponejvíce se jedná o cigarety a alkohol. Nic proti tomu, že rodiče kouří (i když jako dospělí a svéprávní lidé si jistě uvědomují všechna možná rizika z tohoto nešvaru či lépe řečeno zlozvyku vyplývající) nebo že si občas otevřou láhev vína - ale proč usnadňovat dětem přístup k těmto drogám, eventuelně jim je přímo nabízet?
Rodiče a další příbuzní si totiž často vůbec neuvědomují, že i jedna cigareta nebo sklenička vína opravdu mohou ohrozit další vývoj budoucího kuřáka či alkoholika, stejně jako ten fakt, že alkohol i tabák jsou skutečně drogy a záleží jen na každém konkrétním organismu, jak se s jejich dávkou umí vyrovnat a jak dlouhou dobu a kolik kusů cigaret či kolik zmíněných skleniček potřebuje k tomu, aby si navyknul na pravidelný přísun.
zdroj:http://drogy.zdrave.cz

Měkké drogy

12. dubna 2014 v 11:09 | Admin

Kofein

Kofein patří mezi nejrozšířenější návykové látky. Vyskytuje se nejen v kávě, ale také v čaji, čokoládě, kakau a v energetických nápojích.
Podporuje mozkovou a srdeční činnost, napomáhá v procesu spalování tuků. Tělo si při pravidelné konzumaci zvyká a vyžaduje stále vyšší dávku.
Předávkování se projevuje třasem, neklidem, nespavostí a bušením srdce.

Nikotin

Nikotin zlepšuje krátkodobou paměť a schopnost koncentrace, zvyšuje klidový metabolismus, a napomáhá tak vyššímu výdeji energie, potlačuje chuť k jídlu.
Kuřáci mají pocit, že je cigareta pomáhá zbavit stresu. Na téměř každé krabičce cigaret je však tučným písmem napsáno varování, že kouření způsobuje rakovinu, a to zejména plic.

Alkohol

V malých dávkách alkohol není až tak škodlivý, ovšem je to opět látka návyková. Ve větším množství vyvolává u některých lidí agresivitu. Alkohol dehydratuje, zatěžuje játra a zpomaluje proces regenerace organismu.
zdroj:http://drogy.zdrave.cz

Psychická závislost

12. dubna 2014 v 11:08 | Admin
26. června si tradičně připomínáme Světový den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti narkomanii). Tento den schválilo a vyhlásilo Valné shromáždění OSN 7. 12. 1987.
Všechny drogy jsou jedy, které zabíjí každý rok miliony lidských životů. Ačkoliv je rozdělujeme na měkké a tvrdé, škodlivost je prokázaná u všech druhů.
V prvním případě se jedná spíše o psychickou závislost, v případě tvrdých drog (drogy s neakceptovatelným rizikem nebezpečnosti užívání - např. kokain, heroin, pervitin, LSD, toluen apod.) se vybudovává těžká fyzická závislost.
V dnešním článku se zaměříme na drogy, které jsou běžně dostupné a většina společnosti je tudíž ani jako drogy či návykové látky nevnímá.
zdroj:http://drogy.zdrave.cz

Jak ochránit své dítě před drogou

7. dubna 2014 v 15:09 | Admin
Zvyšování počtu uživatelů drog lze v západním světě pozorovat zejména od 60-tých let 20. století. Nejde jen čistě o závislost na návykových látkách, ale nelze též opominout další závažné důsledky, které problematika přináší. Dochází ke kriminálním činům závislých skupin, dalšímu šíření závislosti či k nákazám infekčními nemocemi. Varovným by mělo být zjištění, že je pozorovatelné snižování věkové hranice první zkušenosti s drogou. Právě proto by prevence v této oblasti neměla být opomíjena a měli bychom si být vědomi její důležitosti.

Pátrání po samotných příčinách závislosti může být velmi komplikované. Mezi faktory, které zde sehrávají svou roli patří: osobnostní vlastnosti toxikomana, dostupnost návykových látek a dále komplex vlivů sociálního prostředí (rodina, škola, kolektiv).
Velmi důležitým prvkem vládní protidrogové politiky je snaha o snížení poptávky po drogách. V rámci této strategie lze následně hovořit o primární, sekundární a terciární prevenci užívání drog.
 • Primární prevence je zaměřena na oblasti, kde se problém dosud neobjevil a kde se dělá vše proto, aby vůbec nevznikl. Soustřeďuje se tedy na tzv. zdravou populaci a její snahou je informování a "odrazování" dětí a mládeže od užívání alkoholu a ostatních návykových látek.
 • Sekundární prevence již reaguje na konkrétní problém a snaží se o jeho nápravu. Jde tedy o to, jak pomoci těm, kteří již drogy berou, najít cestu zpět do života bez závislosti. Pro splnění tohoto cíle existují zařízení pro pomoc uživatelům drog. Mezi ně lze uvést linky telefonické pomoci, poradny, pedagogicko-psychologické poradny pro děti a mládež a poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
 • V terciální prevenci jde o zmírňování důsledků užívání drog. Nejedná se tedy přímo o řešení, ale o volbu jakéhosi "menšího zla". Jako příklad lze uvést program "harm reduction", v rámci něhož se například provádí výměna použitých jehel a stříkaček za nové, čímž se pracovníci programu pokouší předcházet infekcím.

Koho lze vnímat jako důležité aktéry samotné prevence?

 • Rodiče
V rodinách, kde se problém s drogami vyskytl, je často patrné, že se zde jen stěží nacházel čas pro společné řešení problémů a rodina spolu trávila jen málo chvil. Obvyklými příležitostmi pro společné popovídání bývají např. společná jídla, kterých se však dnes v mnoha rodinách nedostává. V takovýchto chvílích též dochází k vymezení rolí jednotlivých členů rodiny, děti si tedy uvědomují, jakou funkci kdo v rodině zastává a rodinné vztahy v takovéto perspektivě získávají jasně vymezené hranice.
Naštěstí je dnes již většina rodičů přesvědčená o prospěšnosti diskuse s dětmi na téma drogy. Přesvědčení, že informace v této oblasti mohou dítě spíše nalákat, není časté. Důležité je vhodně zvolit dobu, kdy s dítětem o tomto problému mluvit a vybrat formu rozhovoru přiměřenou věku dítěte. Samozřejmě názorné a velmi efektivní je jít dítěti příkladem, tedy nekázat o tom, co je správné, a na druhé straně jednat zcela opačně (toto platí též o vztahu k alkoholu či cigaretám).
Jako rodiče byste měli též projevovat zájem o kamarády dítěte a o charakter lidí, s nimiž tráví svůj volný čas. Vliv skupiny vrstevníků je u dětí nepopiratelný, a stejně jako jej může parta nalákat na určité zájmy či mu předat nové hodnoty, stejně tak jej může vtáhnout do světa drog.
 • Škola
V tomto ohledu je důležité, aby ve škole byla vytvořena strategie v boji s drogami. Prevence ve škole by se měla zaměřovat na osvětu a dále na informace o způsobu vyřizování incidentů spojených s drogami. Při tvorbě programu by měl být brán ohled na jeho co nejvyšší efektivitu, realizovatelnost a neměl by opomíjet možná specifika konkrétní školy. Nezbytná je důkladná analýza současného stavu. Pro zhodnocení atmosféry ve škole a též pro sledování efektivity proběhlé prevence se užívají monitorovací dotazníky.
Velkou roli zde sehrává samotná osobnost učitele, který by měl být schopen s žáky o dané problematice mluvit a vystupovat jako jejich vzor. Preventivní činnost by měla být patrná též v činnosti organizované mimo dobu výuky - zájmové kroužky, diskusní kluby, kurzy, družiny atd.
Jak se snažíte na své děti působit vy? Vyhovuje vám současný koncept protidrogové prevence?
zdroj:http://drogy.zdrave.cz/

Jak poznat, že dítě bere drogy

7. dubna 2014 v 15:08 | Admin
Často si nalháváme, že ten a ten problém se právě nás dotknout nikdy nemůže. O to větší je však následné rozčarování, pokud zjistíme pravý opak. Pravdou je, že drogy jsou součástí dnešního světa a je třeba vnímat je jako potenciální nebezpečí pro naše okolí i pro nás samotné. V posledních letech se s drogou seznamují stále mladší děti. Je tedy důležité vědět jak poznat, že právě naše ratolest může být v ohrožení a drogy by ji mohly poznamenat.


Pokud rodiče zjistí, že jejich dítě bere drogy, nemusí to být hned na počátku experimentování dítěte. Mnohokrát si toho všimnou až po měsících, kdy již může být řešení celého problému mnohem složitější. Co tedy může být varovným signálem, který by nám měl otevřít oči a po němž bychom měli zbystřit naši pozornost?
Obecně lze říci, že samotné účinky nealkoholových drog se rozeznávají velmi špatně. Navíc je samozřejmé, že děti se snaží utajit jakékoliv projevy svých činů, které by rodiče mohli vnímat. Obvykle si tedy doma nemáte možnost povšimnout přímých následků užívání drog. Ty se totiž odehrávají mimo domov. Mezi ně může patřitzčervenání očí po kouření marihuany, nesouvislá či zrychlená řeč, stažené zorničky očí, zápach po ředidlech atd.
Dá se tedy říci, že užívání drog je velmi obtížně rozpoznatelné, zvláště pokud se tak děje v malých dávkách. Přesvědčivě usvědčujícím důkazem je např. nalezení samotnédrogy, pomůcek při jejím používání nebo stop po vpiších. To se ale většinou stává až v případech, kdy je droga již v životě člověka výrazněji přítomna.

Projevy dítěte, které bere drogy

Důležité je všimnout si probíhajících změn v dřívější fázi. Mezi méně výrazné signály, které vám však také mohou leccos napovědět lze uvést:
 • střídání nálad
 • přehnaný smutek či veselí, u něhož není zřejmý důvod
 • podrážděnost či přímo agresivita
 • vyčerpanost, snadná unavitelnost
 • ospalost
 • ztráta chuti k jídlu
 • hubnutí
 • ztráta dřívějších zájmů
 • zhoršený školní prospěch
 • změna přátel a hodnot
 • změny v oblékání
 • zanedbávání péče o svůj zevnějšek
 • časté lži
 • stranění se okolí
 • zamykání se v dětském pokoji, koupelně, na záchodě
 • nevysvětlené ztráty peněz
 • mizení věcí z bytu
K tomuto je samozřejmě nezbytné své dítě dobře znát a věnovat se mu. Pokud s ním trávíte více času, jakákoliv změna v jeho chování vám neunikne. Pokud však patříte mezi ty, jenž tráví celý den v práci a dítě vidí jen pár hodin před spaním, měli byste důrazněji dbát na jeho chování a cíleně si všímat jakýchkoliv možných změn.
Tyto změny nemusí však vždy svědčit pro braní drog. U dítěte může být i jiný problém. Každopádně je však na vás abyste zpozorněli a začali se zajímat, co že se děje. Přestože se často hovoří o přílišné podezíravosti a kontrole ze strany rodičů, někdy je tomu přesně opačně. Pokud se varovné signály začnou objevovat, často si můžeme nalhávat, že u nás v rodině přece takový problém nastat nemůže a snažíme se další signály spíše přehlížet.
Máte ve své rodině zkušenosti s tímto problémem? Poznali by jste varovné signály u svých dětí?
zdroj:http://drogy.zdrave.cz/

Drogy mi málem vzaly bratra

7. dubna 2014 v 15:06 | Admin
S Patrikem jsme od sebe dva roky. Já byla starší sestra, která ho vždy ochraňovala. Od malička jsme měli pěkný vztah, samozřejmě, že jsme se mlátili a dělali si naschvály, ale to je mezi sourozenci normální.

Nevinný začátek

Když jsem byla v pubertě, vyzkoušela jsem párkrát pervitin. Bohužel jsem si zrovna šňupala, když byl v pokojíčku i Patrik, kterému bylo tenkrát 15 let, a chtěl hned taky. Vysvětlila jsem mu, že to mám jen na zkoušku, že to nejde a že to nikdy nesmí dělat. Možná to byl první krok, aby začal s drogami on. Můj experiment trval asi dva měsíce a nikdy mě nenapadlo zkusit to znovu.
Bratr začal v 19 pracovat jako číšník a byl spokojený. Párkrát se stalo, že v práci spal, protože prý neměl co dělat. Když se vracel domů, byl na mámu drzý a protivný a postupně se to začalo stupňovat. Začali jsme mít podezření, že něco není v pořádku,když Patrik přestal dávat peníze domů a vymlouval se, že mu šéf nezaplatil, že mu to dá později, nebo že si bral velký zálohy a už nic nemá.
Takhle to bylo rok a nakonec mu máma řekla, ať si najde vlastní byt, že takhle to dál nejde. Byl strašně uražený a s nikým se nebavil. Byt si našel, jenže prodal všechno, co dostal od našich a babičky. Přes povlečení až po nádobí. Máma s ním chtěla jít do protidrogového centra, ale on se jen vysmíval. Později přiznal, že si občas něco vezme, ale že to má všechno pod kontrolou, což tvrdí všichni. Nejhorší bylo, že jsme v podstatě všichni jen přihlíželi a nevěděli, co dělat. Bylo to stále dokola.

Záchrana na poslední chvíli

Jednou se vrátil večer domů, měl mámě dát peníze, zase se vymlouval a šíleně se pohádali. Bylo vidět, že v sobě zase něco měl. Mamka šla za ním do pokojíčku a viděla, jak stojí v otevřeném okně. Okamžitě ho stáhla zpátky a šíleně brečela. Kdyby přišla třeba jen o vteřinu déle, už by mohlo být pozdě.
Patrik si to druhý den nepamatoval. Naši si s ním promluvili a dohodli se, že se buď odstěhuje, nebo u nich zůstane, ale bude chodit na léčení. Slíbil jim, že přestane, že už ho takový život taky nebaví. Vypadalo to, že vážně přestal, chodil domů normálně, sedl si s námi v obýváku, dal si kafe a normálně jsme se bavili.

Vážné zdravotní následky

Asi o měsíc později se probudil v horečkách a měl halucinace. Mamka hned zavolala záchranku. Patrik ani nevěděl, jak se jmenuje a kde bydlí. Vůbec nevnímal. Okamžitě ho odvezli a odpoledne ho převezli do jiné nemocnice se zánětem mozkových blan. Přímo na tom oddělení pracovala rodinná kamarádka, tak vzala Patrikovi krev, kde se potvrdilo, že bere drogy. Doktor nám řekl, že zánět má proto, že má od šňupání rozežranou nosní přepážku a že další 2 dny budou rozhodující, jestli přežije bez následků. Nejhorší dva dny v našem životě.
Naštěstí to dopadlo dobře. Byl tam zavřený měsíc. První dny jen ležel, ale pak mu bylo lépe a začal v pokoji i kouřit, Doktorka mu samozřejmě vynadala, jenže když zavřela dveře, zapálil si další. Ale brzy mu cigarety došly, a když jsme za ním přijeli na návštěvu, seřval nás, že pokud mu nechceme pomoct a nedáme mu zapalovač a cigarety, ať za ním nechodíme a že nás už nechce vidět. My mohli stát jen pod oknem, takže když jsme mu nic nehodili, tak se s námi nebavil. Takhle to trvalo asi dva týdny. Nejhůř to nesla mamka. Poslední týden v nemocnici už byl normální. Omluvil se lékařům za svoje chování a taky našim.

Šťastný konec

Měsíc po propuštění byl doma a nikam nechodil, aby se nepotkal s někým, kdo by ho do toho zase namočil. Další měsíc odjel do zahraničí, kde mu jeho kamarád našel práci i bydlení. Stále tam pracuje a má se dobře. Každý týden si voláme a věřím, že už s tím nikdy nezačne. Díky tomu, že dostal zánět mozkových blan, přestal fetovat, jelikož si uvědomil, že mu už šlo o život.
Máte vy nebo někdo z vašich blízkých nějaké zkušenosti s drogami?
zdroj:http://drogy.zdrave.cz/

Opium - účinky a využití

7. dubna 2014 v 15:06 | Admin
Opium je zaschlá šťáva získávaná z nezralých makovic. Má vysoký obsah alkaloidů, především morfia nebo kodeinu, látek známých jako opiáty. Silně narkotický účinek opia navozuje pocit blaha a euforie, tiší bolest a způsobuje celkový útlum organismu.
Opium je využíváno pro potřeby medicíny, např. k výrobě analgetik. Valná většina opia je však zneužita k výrobě známé polysyntetické drogy - heroinu.

Získání a zpracování opia

Opium se získává z máku setého, ne všechny druhy máku jsou však vhodné. Lepkavá tekutina, která vytéká z nezralých makovic se nazývá latex, je na vzduchu rychle tuhnoucí a zpracovává se do tvarů bochníků nebo briket. Takto je předávána do ilegálních laboratoří k dalšímu zpracování. K zemím s největší produkcí opia patří Afghánistán a Thajsko, dále pak Čína, Indie, Turecko, Pákistán, Írán a Austrálie.
Surové opium je základní surovinou určenou k výrobě dalších drog. V Indii jsou to např. kuličky vkládané pod jazyk, na orientálních trzích je k dostání opium s oslabeným účinkem, je tak levnější a dostupné sociálně slabším. Ke kouření dýmkou se využívá popel z čistého opia.

Užívání a účinky opia

Nejčastějším způsobem užití bylo donedávna kouření, směsi opia a hašiše, nebo s příměsí tabáku. Dnes jsou k dostání tablety, laudanum - opium rozpuštěné v alkoholu, nebo-li lihová tinktura morfinu a kodeinu. Morfium se aplikuje také pomocí injekční stříkačky.
Opium vyvolává změny vědomí a pocity tělesného blaha, nevnímání bolesti, klidný stav extáze. Nezpůsobuje halucinace ani jiné fantastické vize, vede k usnutí. Po požití morfinu je euforie výraznější. K abstinenčním příznakům patří např. deprese, zvracení, průjem. Užitím opiátů se znatelně zužují zornice, čímž se liší od stimulantů, látek zvyšujících aktivitu, od kofeinu a nikotinu přes amfetaminy až po MDMA (Extázi) nebo kokain.

Opium v medicíně

Některých syntetických opiátů využívá i medicína. Morfin se např. používá k tlumení bolesti a to především u onkologických pacientů, nebo u pacientů trpících některou formou chronické bolesti. Východní kultury znají opium také jako lék proti průjmovým onemocněním.
Na opium je již od dávné historie pohlíženo negativně, hlavně díky návykovosti. Jako prostředek tlumící jinak neléčitelnou bolest má však určitě své pozitivní uplatnění.
zdroj:http://drogy.zdrave.cz/
Foto: Sxc.hu

Drogy jsou omamné či povzbuzující návykové látky.

7. dubna 2014 v 15:03 | Admin
Drogy

Drogy

Drogy jsou omamné či povzbuzující návykové látky.
Droga je všeobecné označení pro skupinu omamných, více či méně návykových látek, které nějakým způsobem ovlivňují a mění psychický i fyzický stav člověka a při nadměrném užívání mohou vést k závislosti.

Běžné drogy

Jsou získávány buď z rostlin, nebo chemickou výrobou. S nejrůznějšími typy drog se setkáváme v běžném životě denně, nejčastěji asi ve formě kávy, alkoholu či nikotinu v cigaretách - tedy jistého druhu sedativa, které přináší uklidnění, úlevu od stresu a vypětí, zkrátka příjemný pocit.

Marihuana

Od cigaret se snadno přechází k velmi rozšířené marihuaně, což je přírodní droga získaná z usušených listů konopí.

Tvrdé drogy

Závažnější je použití narkotik, jako je například morfin nebo opium, ale také heroin. Ten spolu s kokainem a pervitinem patří mezi nejznámější a u nás rozšířenénelegální tvrdé drogy. Těm ovšem většinou předchází právě zkušenost s lehčími drogami, jako je marihuana nebo různé druhy tanečních drog, navozujících euforii, například tablety Extáze, oblíbené a rozšířené v prostředí diskoték a festivalů.
Jako u mnoha jiných problematik týkajících se hlavně mladých a snadno manipulovatelných jedinců, i tady je základním pilířem jejich ochrany dostatečná informovanost. Včasné a dostatečné pochopení vlivu, následků a celkového nebezpečí plynoucího z konzumace drog může vést k pozitivním výsledkům a zlepšení situace s touto problematikou v naší společnosti.
zdroj:http://drogy.zdrave.cz/

Drogová poradna

3. dubna 2014 v 17:33 | Admin

Vítáme Vás na stránkách Drogové poradny, kterou provozuje občanské sdružení SANANIM zaměřené na prevenci a léčbu drogové závislosti.

Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v jednotlivých zařízeních o. s. SANANIM a externí specialisté.
Na našich stránkách jsou pro vás k dispozici také informační texty o jednotlivých drogách a dalších záležitostech souvisejících s drogovou problematikou.

Poruchy, které vznikly přímým působením drogy.

3. dubna 2014 v 17:21 | Admin
 • Jedná se o poruchy vzniklé z "toxické příčiny". Začínají často velmi rychle, jejich průběh bývá dramatický a většinou rychle odeznívají. Nejčastěji se jedná o různé druhy psychotických, depresivních či úzkostných poruch.
  Většina těchto onemocnění poměrně rychle odeznívá po ukončení užívání drogy.
  Příkladem může být toxická psychosa (slangově stíha) vzniklá v souvislosti s užíváním pervitinu. Onemocnění vzniká obyčejně při protrahovaném užívání "v jízdách", méně často po jednorázové aplikaci větší dávky. Rozvíjí se paranoidně - persekuční stav s halucinacemi (postižený má pocit, že je pronásledován, stahuje se kolem něj neviditelná síť i auta na ulici se domlouvají troubením a blikáním a je mu ukládáno o život). Většinou zůstává dlouho zachovaný náhled (postižený si uvědomuje, že se jedná o duševní poruchu), může se však jednat i o poměrně dramatický stav a náhled být v tomto případě nebude přítomen. Porucha většinou sama zmizí za cca. 10 dní po vysazení pervitinu.
  Samozřejmě duševní onemocnění nemusí po ukončení užívání odeznít a může přetrvávat, někdy i dlouhodobě.
  Příkladem může být výše zmíněná toxická psychóza, která neodezní po vysazení drogy a přetrvává.
  Smutným příkladem jsou poškození vyvolaná organickými rozpouštědly. Při jejich dlouhodobém užívání dochází k vážnému narušení nervového systému (současně s tím i celého organismu) přímým toxickým vlivem látky. Postižení je vratné jen částečně, úbytek rozumových schopností bývá trvalý. Podobné postižení způsobuje také alkohol.
  Některé poruchy se objevují bezprostředně, nebo velmi brzy po odeznění intoxikace.
  Typickým příkladem je "dojezd" po odeznění intoxikace silným stimulantem (pervitinem) nebo zhoršená náladu uprostřed týdne která se objevuje po víkendovém užití Extáze tzv. low midweek. Obě poruchy obyčejně rychle odezní.
  Posledním typem poruch vzniklých přímo v souvislosti s užitím drogy jsou poruchy které se poprvé objevují s určitým odstupem (týdny a měsíce) po odeznění intoxikace a někdy se opakovaně vracejí.Většinou se jedná o "flash back" nebo "psychotické reminiscence". Jde se o návrat podobného stavu jako při intoxikaci. Porucha se objevuje především po intoxikaci drogami ze skupiny halucinogenů (LSD, psilocybin, zřídka marihuana) méně často po intoxikacích stimulancii (pervitin).
 • Poruchy, které vznikly v souvislosti s užíváním drog a nemají "toxickou příčinu".
  Příkladem může být třeba posttraumatická stresová porucha, která vznikne na základě šokujícího zážitku při užívání drog (přepadení, znásilnění, smrt kamaráda se kterým postižený drogy užíval, ...). Postraumatická stresová porucha obyčejně spontánně neodezní a vyžaduje dlouhodobou léčbu.
zdroj:http://www.drogovaporadna.cz

Psychická onemocnění a drogy-Poruchy, které vznikly před začátkem užívání drog.

3. dubna 2014 v 17:20 | Admin

Psychické poruchy a onemocnění vznikající v souvislosti s užíváním drog


Různá duševní onemocnění vyskytující se společně s užíváním drog jsou poměrně častým jevem. Souběh duševní choroby a užívání drog je častý a setkávají se s ním všechna zařízení, která se zabývají péčí o drogově závislé. Z velké části se jedná o onemocnění méně vážná, vyskytují se však i velmi vážná duševní onemocnění typu psychóz.
Duševní poruchy, které se vyskytnou v souvislosti s užíváním drog můžeme rozdělit podle doby vzniku a souvislosti s užíváním drog na:
 • Poruchy, které vznikly před začátkem užívání drog.
  Takové poruchy mohou působit jako disposiční faktor, který vede k prohloubení užívání po prvotní zkušenosti s drogou. Droga zde funguje jako určitá forma sebeléčby, která přináší postiženému úlevu od utrpení. Sebeléčba může být častou příčinou užívání legálních i nelegálních drog. Proto je průběh většiny těchto duševních onemocnění mírný, ale často dlouhodobý a nemocný soudí, že se se svou "podivností" musí vyrovnat sám. Nestěžuje si proto na své potíže lékaři a choroba uniká diagnose. Podobným mechanismem vzniká poměrně častá závislost na legálně předepisovaných lécích - pokud je nevhodně zvolena terapie a nebo pacient jinou léčbu odmítá.
  Příkladem závislosti, která vznikne v souvislosti s již existující duševní poruchou může být závislost na anxiolyticích (léky proti strachu a úzkosti) benzodiazepinového typu (Neurol, Xanax, Diazepam, Lexaurin, ...). Typicky postiženy bývají dospělé ženy, kterým jejich lékař naordinuje výše zmíněné léky na úzkostnou poruchu. Vzhledem k tomu, že tato léčba obyčejně ve výše zmíněné diagnose přinese úlevu, se postižená nechce za žádnou cenu léků vzdát. Z původně krátkodobého předepisování se stane dlouhodobé. Vzniká závislost. Postižená pak vyžaduje od lékaře trvalé předepisování anxiolytik a to i tehdy, když si uvědomuje škodlivé důsledky užívání. Dalším příkladem závislosti související s již existujícím duševním onemocněním může být i závislost na látkách s tlumivým - narkotickým účinkem (heroin, sedativa, alkohol, ...) u depresivní poruchy. Postižený zjistí, že výše zmíněné látky mu přinášejí krátkodobě výraznou úlevu. V jejich užívání proto pokračuje a postupně se rozvíjí závislost se všemi negativními důsledky. I přes to, že kolotoč užívání drog v konečném důsledku nepřináší postiženým žádné potěšení, může být po dlouhou dobu aktivní užívání drog stavem, který je přijatelnější, než živost s depresivní poruchou.
zdroj:www.drogovaporadna.cz

I za socialismu bylo v ČR možné si "šlehnout" drog

21. března 2012 v 16:42 | ADMIN webu
Obecně v Čechách převládá názor, že před rokem 1989 se v tehdejším Československu drogy příliš nevyskytovaly. Není to ale tak docela pravda. O opaku nás přesvědčil i jeden z třiceti případů majora Zemana, Mimikry, který však tehdejší drogovou scénu popsal značně zkresleně.

Memento mori

Asi nejznámějším dílem, které popisuje drogovou scénu v socialistickém Československu, je kniha Memento od novináře Radka Johna. Je inspirovaná skutečnou událostí a popisuje příběh mladého muže, kterému drogy vezmou vše - od ženy až po zdraví a téměř i život.

Hlavní roli v ní hraje pervitin, což je droga, která se, kromě alkoholu a tabáku, v Československu užívala nejvíce. Módní drogy jako heroin a kokain, které v naší republice kralovaly za první republiky, měly stejně jako obyvatelé Československa uzavřené hranice. Socialistické Československo bylo kvůli železné oponě odříznuto nejen od normálního západního světa, ale i světa západních drog.


Země drogovými dealery opomíjená Československo totiž nebylo pro drogové dealery zajímavou zemí. Kromě téměř nepropustných hranic za to mohl i fakt, že socialistická koruna nebyla v té době dostatečně "tvrdou" měnou, a proto ani měnou příliš zajímavou. Heroin a kokain se proto v ČSSR téměř nevyskytovaly, a pokud ano, tak pouze po dobu své cesty dále na Východ či Západ.

Udělej si sám…

Československou drogovou scénu tak ovládly zcela jiné drogy. Prim samozřejmě hrály alkohol a cigarety, což jsou dvě nejrozšířenější drogy světa. Čeští narkomani si navíc poměrně hodně oblíbili různé "domácí drogy", jako například lysohlávky, čichání ředidel, pojídání různých krémů atd., které byly dostupné téměř na každém rohu.

Zvláštní místo pak na československé drogové scéně zaujímaly konopné produkty, které se začaly hojně vyskytovat především v polovině 80. let. Hašiš pak dal dokonce jméno celé jedné odnoži undergroundové kultury - hašišáci.


… a udělej to nejlépe na světě!

V ČSSR se ale ani přes všemožné zákazy nezapomínalo ani na tvrdé drogy. Například málokdo ví, že Československo bylo jedním z největších exportérů velmi kvalitního LSD. To se vyrábělo například v opavské Galeně a neoficiálně se pašovalo na Západ, kde mělo způsobit nestabilitu tamních politických systémů.

Ale i v tuzemsku si našlo své uživatele, kterými byli zejména mladí umělci.
Zcela nejslavnější československou drogou je ale beze sporu pervitin. V jeho produkci jsme byli, a dosud jsme, největší na světě a jeho kvalita je i mezi zahraničními narkomany vyhlášená. Pervitin se v ČSSR vyráběl většinou podomácku, často i společně s braunem, což je typicky česká droga, vyrábějící se z kodeinu, která svůj název dostala pro svou nahnědlou barvu.zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Kokain

21. března 2012 v 16:40 | ADMIN webu
Kokain. Název nejen slavného amerického filmu, ale i jedna z nejrozšířenějších drog na světě. Ač byla několik dlouhých let pro svou cenu v české kotlině opomíjena, pomalu ale jistě se dere zpět na "výsluní popularity". Seznamte se s drogou slavných.

Bílý prášek z Jižní Ameriky

Kokain, alkaloid jihoamerického keře koky pravé, je bílá, práškovitá nebo krystalická hmota. Jako první ji vyrobil německý chemik Albert Niemann v roce 1860 a o dva roky později ho začala v německém městě Darmstadt komerčně vyrábět firma Merck. Používal se v lékařství a potravinářství (přidával se například do slavného nápoje Coca-Cola, odtud jeho název).

Žvýkat, kouřit, nebo šňupat?

Kokain totiž na lidské tělo působí stimulačně. Uživatel má po dávce pocit zvýšené svalové síly, bystrosti a povznesené nálady. Může také přeceňovat své schopnosti a být velmi nekritický. Obvykle se užívá buď ve formě prášku vdechováním, nebo ho lze kouřit spolu s tabákem nebo marihuanou. Kouřením se ale jeho účinky neprojeví.

Vypaří se totiž při nižší teplotě, než je teplota, při které hoří. Pokud si tak chce uživatel "dopřát" jeho účinků kouřením, je nutné jako přísadu použít jeho volnou bázi neboli crack.

K aplikaci cracku kouřením je pak často užívána skleněná trubička. Posledním a nejstarším způsobem aplikace je žvýkání listů koky, což vede k uvolnění šťávy obsahující požadované účinné látky. Tento způsob aplikace má za následek pomalejší a pozvolný nástup účinků.

Při dlouhodobém užívání kokainu se objevuje obraz chronické otravy, vzniká tzv. kokainismus. Po vybuzení organismu se navíc po delší době po aplikaci objevuje hluboký útlum a únava, která při velkém předávkování může vést i k zástavě srdce a smrti.

Šampaňské a kokain

Kokain byl vždy populární drogou mezi umělci a smetánkou. Punc luxusu mu dodávala nejen jeho cena, ale i účinky, zejména pak zvýšení sexuálního zájmu a potěšení ze sexu. Prim proto vždy hrál na večírcích slavných, kde se podávala slavná kombinace c&c - champagne & cocain.


Mezi slavné uživatele této drogy patřil například psychiatr Sigmund Freud, rockový zpěvák Jim Morrison, Adolf Hitler, modelka Kate Moss a herci a zpěváci jako Hugo Haas, Lindsey Lohan, Robbie Williams a mnoho dalších. Kokain se tedy vrací na scénu a bohužel ještě neřekl zcela poslední slovo.


zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Důvodů, proč lidé podléhají drogám, je celá řada

21. března 2012 v 16:38 | ADMIN webu
Mohou to být problémy v rodině, odpor proti autoritám, ale například i nízké sebevědomí.
Jedním z důvodů, proč se mladí uchylují k drogám, je i nízké sebevědomí, jsou v kolektivu za "šedé myšky" a nedaří se jim prosadit se a něčeho dosáhnout. Mají pak pocit, že už nemají co ztratit, že nesplní do nich vkládané očekávání, že nemají žádnou hodnotu a že drogami mohou pouze získat.


Některé drogy totiž mohou dočasně zvyšovat pocit sebevědomí a člověk se pak pod jejich vlivem lépe prosazuje. To má za následek, že si člověk uvědomí, že mu drogy pomáhají sebevědomí zvyšovat, pomáhají mu prosadit se, a tak nemá důvod v jejich užívání nepokračovat, nebo dokonce přestat. Někdy se ale může užívání drog projevit až poměrně přehnaně, například odmítáním autority a svých povinností.

Odolnější i vůči drogám

Jak ukázaly dlouhodobé psychologické výzkumy, daleko lépe drogovému pokušení odolávají jedinci, kteří jsou dostatečně sebevědomí a mají zdravou sebedůvěru. To může být do jisté míry výsledek celkové výchovy v rodině.

Pokud je totiž člověk odmala srážen a jeho sebevědomí je ušlapané, bude se chtít takovýto jedinec "vytáhnout" například pomocí drog. Neuvědomuje si přitom ale, že je to ještě rychlejší cesta ke zkáze. Proto by měl být na zdravé sebevědomí ve výchově kladen důraz.


Zvýšit sebevědomí dítěte lze několika jednoduchými tipy:

Neklást na dítě přehnané nároky, protože pokud je dítě trestáno za každý neúspěch, bude se později pořád něčeho bát. Musí se totiž naopak naučit, že je normální, když se něco nepodaří, že to patří k životu.

Dále je třeba učit dítě samostatnosti, aby si v dospělosti dokázalo poradit samo.
Poměrně častým důvodem nízkého sebevědomí je snaha dítěte vyrovnat se staršímu sourozenci. Je proto důležité dítěti vysvětlit, že od něj nikdo neočekává, že bude stejný jako jeho sourozenec, a že každý přece umí něco jiného.zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Ani domov nemusí být pro dítě bezpečným místem bez drog

21. března 2012 v 16:36 | ADMIN webu
Riziko otrav dětí opiáty neustále stoupá. Mnoho rodičů přitom netuší, že se jejich potomek může s drogou setkat i v běžně vybavené domácnosti.

Rizikové místo 1 - parta

Jedním z nejčastějších míst, kde se dítě může s měkkými, ale i tvrdými drogami setkat, je parta vrstevníků. Některý ze členů drogu donese a všichni ji vyzkouší. Nikdo přece nechce trhat partu. Pokušení se přece tak těžko odolává.

V tomto případě je třeba dítěti ještě před tím, než k situaci dojde, vysvětlit, že drogy jsou špatné a představují pro něj velké zdravotní riziko - otravu.

Rizikové místo 2 - kluby, diskotéky

Po prostředí party asi druhé nejčastější místo, kde se dospívající může s tvrdými drogami setkat. Mnoho vrstevníků, líbivá hudba, povznesená nálada. To vše přímo láká k tomu, udělat si večer ještě krásnější a novou drogu vyzkoušet.

Rizikové místo 3 - domov

Ač se to zdá k neuvěření, jedním z nejčastějších míst, kde se může dítě s opiáty setkat, je jeho vlastní domov nebo domov některého z kamarádů či příbuzných. Mnoho léků, které se používají například k tišení chronických bolestí nebo proti kašli, totiž opiáty obsahuje.

Nejčastěji je lze nalézt například u starších, onkologicky nemocných pacientů. Riziko zde hrozí zejména u menších dětí, které jsou schopné při nepozornosti rodičů spořádat klidně celé platíčko opiátových léků.

Další možností je pak náhodné užití například substitučních opiátů, jako jsou přípravky obsahující buprenorfin. Většinou se sice vydávají a užívají přímo u lékaře nebo v odvykacím centru, před svátky nebo delší pauzou ale mohou odvykající dostat svou pravidelnou dávku "do zásoby".

Braňte se náhodným otravám:

 • Uchovávejte všechny léky, nejen ty, které obsahují opiáty, mimo dosah dětí, ideálně v nějaké uzamykatelné skříňce, na kterou dítě nedosáhne.
 • Pokud už k náhodnému požití dojte, ihned zavolejte rychlou lékařskou pomoc.
 • Vyprovokujte u dítěte zvracení. Čím méně léků totiž v těle bude mít, tím menší nebezpečí hrozí.
 • Zajistěte dýchání. Opiáty totiž negativně ovlivňují dýchací centrum v prodloužené míše a utlumují tak dýchání. Je proto životně důležité v případě nutnosti poskytnout umělé dýchání.
 • Zjistěte, kolik a co dítě přibližně spolykalo a před jakou dobou. Krabičku od léků nevyhazujte, ale předejte ji ošetřujícímu lékaři.
 • Hlavně nepanikařte! Jednejte klidně a s rozmyslem.


zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Nutit závislého k léčbě příliš úspěchu nezaručí

21. března 2012 v 16:32 | ADMIN webu
Závislosti, ať už je na drogách, alkoholu, nebo třeba hracích automatech, se bez pomoci a správné odvykací terapie zbaví člověk jen velice těžko. Kromě pomoci zvenčí je ale důležitá i spolupráce závislého. Pokud léčbu odmítá, je situace o to složitější. Má ale léčba pro někoho, kdo o ni nestojí, vůbec smysl?

Co je odborná pomoc

Léčba závislosti na psychoaktivních látkách je chápána jako odborná, cílená a strukturovaná práce s klienty, jejímž cílem je dosáhnout abstinence nebo redukce užívání drog, snížit frekvenci a závažnost relapsu, zapojit klienty do produktivního života v rodině, v práci a ve společnosti a zvýšit tedy kvalitu jejich života na nejvyšší možnou míru.


V České republice je léčba zajišťována širokým spektrem mezioborových služeb, které lze podle typu rozlišit na ambulantní (AT ordinace, stacionární programy, strukturované programy následné péče) a rezidenční (terapeutické komunity, specializovaná oddělení nemocnic, psychiatrické léčebny) a podle délky na léčbu krátkodobou (4-8 týdnů), střednědobou (3-6 měsíců) a dlouhodobou (déle než 6 měsíců).

Spolupráce je alfou a omegou úspěchu

Velice důležitým aspektem v léčbě závislostí je ale spolupráce pacienta. Pokud pacient chce odvykat a snaží se terapeutický program plnit a dodržovat, je napůl vyhráno. Úspěšnost u takovýchto pacientů je poměrně vysoká, ač se samozřejmě někdy stane, že opět závislosti propadnou.

Pokud ale pacient léčbu odmítá a nespolupracuje, je situace komplikovanější. Nutit závislého do léčby, kterou odmítá, je totiž jako házení hrachu na zeď. Ačkoliv mu chceme pomoci a myslíme to s ním dobře, závislý má pocit, že mu ubližujeme. Rozumná argumentace také není zcela nejvhodnější. Mnoho závislých má mozek úplně "zatemněný" drogami a jedinou jejich starostí je obstarat si další dávku. Přesto ale ještě není potřeba se vzdávat. Někdy totiž závislý v průběhu léčby sám změní názor a začne spolupracovat. To se ovšem stává poměrně zřídka.

Podvod pro dobrou věc

Další možností je začít léčbu tak, aby o ní závislý nevěděl, tedy vlastně malým podvodem. Tato taktika ale slaví úspěch jen u malého počtu závislostí, kde je možné ji aplikovat, a u mladších jedinců. Ti totiž ještě někdy mají například před rodiči respekt a dokážou se podřídit jejich nátlaku.


Zbavit člověka závislosti, i když sám nechce, tedy smysl má. Nezřídka se totiž stává, že nám dotyčný, za to, co jsme pro něj udělali, poděkuje a uvědomí si své chyby. Přesto ale nejlepší cestou, jak zbavit člověka závislosti, je dokázat ho motivovat, aby se sám odhodlal přestat. Důležité v takovém případě je, aby závislý co nejvíce zpřetrhal pouta se svým okolím, které ho může opět do závislosti stáhnout. Vhodné je proto zcela změnit své působiště, popřípadě se v krajním případě i přestěhovat.zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Píchnout si drogu: je to odvaha, nebo slabost?

21. března 2012 v 16:30 | ADMIN webu
První injekční aplikace drog je často tím posledním krokem, který narkomana vede do problémů. Mnoho z nich to ale tak nebere a nitrožilní aplikaci považuje jen za "další level" své drogové kariéry.

Postupný proces

Téměř žádný z narkomanů jako svou první drogu nezkusil něco, co se aplikuje nitrožilně. Většina jich totiž začíná na "relativně neškodných" drogách, jako jsou alkohol, cigarety a marihuana s hašišem. Časem jim ale tyto základní drogy přestávají svými účinky stačit. K navození stavu opojení je totiž třeba stále větších a větších dávek.

Proto narkomanovi nezbývá nic jiného - tedy pokud stále o "povznášející zážitky" stojí - než přesedlat na tvrdší produkty drogového trhu. Mezi ty patří zejména kokain a zvláště v České republice velmi oblíbený pervitin. Ale ani u těchto drog není pocit uspokojení nekonečný, a proto je třeba vystoupit na pomyslný olymp drogové kariéry, k nitrožilní aplikaci.

Droga přímo do krve

Pomyslnou výhodou nitrožilní aplikace drog je velmi rychlý nástup účinku. Droga se totiž dostává přímo do krevního oběhu narkomana, a může tak začít působit téměř okamžitě. K této formě aplikace se pak narkoman většinou uchýlí, protože nechce na účinek čekat dlouho. První injekční aplikace je zlomovým bodem drogové kariéry každého narkomana. Mnoho z nich s aplikací dlouho neváhá a rovnou si "šlehne" - touha po nových zážitcích je natolik silná, že není čas přemýšlet nad tím, zda to bude, nebo nebude bolet.

My děti ze stanice ZOO

Jiná situace je ale u narkomanů, kteří sice po novém zážitku touží, ale přesto si nejsou jisti, zda už tím nepřekračují pomyslnou hranici. Takovou situaci velmi dobře popsala Christiane F. v knize My děti ze stanice ZOO, kdy si jako hlavní hrdinka musela velmi dlouho dodávat odvahu, aby si drogu píchla.

Kdo se bojí, nesmí do žíly

Odvaha k tomuto kroku je proto velmi důležitá a často je ještě podpořena neutuchající touhou, která případné pochybnosti přebije. Velkou roli v tomto rozhodování hraje také vliv okolí nebo party. Když totiž všichni okolo nitrožilní aplikaci vyzkouší a "nic se jim nestane", je to pro začínajícího narkomana dostatečný důvod k činu a nemusí si odvahu dodávat sám. Často se také člověk nechá k takovémuto činu doslova vyhecovat, kdy se do něj jeho drogové okolí a kamarádi neustále strefují, že kdo nezkusil, není.

K první nitrožilní aplikaci tedy zase tolik odvahy třeba není. Daleko více je jí třeba k odmítnutí či k rozhodnutí skoncovat s tímto druhem života. Máte ji i vy?


zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Jedním z typicky českých drogových návyků je kromě pervitinu také pojídání lysohlávek.

21. března 2012 v 16:29 | ADMIN webu
Nikde jinde na světě se jich nezkonzumuje tolik jako v české kotlině. Přesto ale Češi nebyli první, kdo na omamné účinky houbiček přišel.

Celosvětová houba

Lysohlávky jsou stopkovýtrusné houby, které se vyskytují po celém světě. Nejvíce se ovšem vyskytují v mírném pásu v Americe či Evropě, tedy v místech, kde leží i Česká republika. Rostou na různých podkladech, na trusu, na mechu, na půdách, travnatých plochách i na tlející dřevěné drti. Poznat se dají podle charakteristicky modrého klobouku.

Někdy ale toto zbarvení vzniká, až když se plodnice pomačkají nebo natrhnou, v těchto místech se pak zbarví do modra (po zhruba 20-120 minutách), nebo pokud je barva klobouku nažloutlá, do zelenomodra.

Droga starých indiánů

Účinky lysohlávek, které obsahují halucinogeny psilocin a psilocybin a v menší míře také slabší baeocystin a norbaeocystin, byly známy už ve starověku. Jak dokazují archeologický nálezy, staré středoamerické indiánské civilizace tyto účinky znaly už před více než 2 500 lety a byly si vědomy nebezpečí z nich vyplývajícího.

V mayském jazyce totiž dokonce stejné slovo označuje jak lysohlávku, tak i podsvětí. V Guatemale se pak našly malé sošky představující houby. Podle odborníků byly tyto sošky společně s čerstvými houbami používány při různých náboženských rituálech.

Rozžvýkat, nebo polknout?

Požití lysohlávek vyvolává podobné příznaky jako u jiných halucinogenních látek, jako jsou meskalin, lysergamid či LSD. Podle způsobu požití a vnímavosti konzumenta se liší i nástup účinků. Jsou-li houby dobře rozžvýkány a ponechány delší dobu v ústech, objevují se první příznaky už asi po 10 minutách. Spolknuté houby pak začínají působit asi po 40 minutách a zároveň mají vzhledem k proniknutí pouze poloviny účinných látek žaludeční a střevní stěnou i zhruba poloviční účinnost.

Pokřivená realita

Požití způsobuje deformace vnímání objektivní reality, která později plynule přechází v pocity rozbití a prohloubení časových a prostorových souvislostí. Časté jsou i deformace tváří a osob a kaleidoskopický efekt, euforické stavy a pocity štěstí.

Pozor na předávkování

Možnost otravy lysohlávkami je poměrně nízká, protože smrtelná dávka psilocybinu pro člověka je asi 17 gramů, což představuje několik kilogramů houbiček. Daleko větší nebezpečí lysohlávek spočívá v riziku neuvážených ukvapených rozhodnutí, která mohou být příčinou různých zranění až smrti. Stejně tak lysohlávky mohou pomoci k nastartování psychických chorob, o kterých konzument ještě vůbec neví, jako je např. schizofrenie. Proto je lepší se těchto houbiček, stejně jako všech ostatních drog, raději vzdát.zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Injekční aplikace drog je nebezpečná pro narkomana i jeho okolí

21. března 2012 v 16:27 | ADMIN webu
Nitrožilní aplikace drog a omamných látek patří mezi nejrizikovější způsoby užívání drog. Narkoman tím totiž může ohrožovat nejen sebe, ale i lidi kolem sebe.

Zátěž nejen pro žíly

Časté a opakované vpichy do žíly mohou narkomanovi přivodit mnoho problémů. Jedním z nejčastějších je tzv. macerace tkáně a vznik krevních sraženin v žíle. Ty žílu ucpou a zabraňují tak dalším možnostem vpichů. Narkoman si tak pro aplikaci musí hledat jiné místo na těle. Sraženiny se navíc mohou uvolnit, a pokud se krví dostanou do plicního řečiště, mohou ho ucpat a vyvolat tak plicní embolii, což je život ohrožující stav.


V místech vpichů ale kromě tvorby krevních sraženin hrozí i riziko vzniku gangrény - bakteriálního zánětu šířícího se měkkými tkáněmi. Ten se může během několika hodin rozšířit do celé končetiny a postižený může, pokud se včas neléčí, i o ruku či nohu přijít.

Riziko pro narkomana…

Velmi časté je u nitrožilních narkomanů i riziko nákazy některou z infekcí, které se přenášejí krví. Prim v těchto nákazách hraje zejména nákaza virovou hepatitidou typu C a B. Odhaduje se dokonce, že některou z těchto nákaz trpí až 60 % nitrožilních uživatelů drog.

Nákaza žloutenkou je nebezpečná především proto, že zatěžuje již tak dost drogami poškozená játra. Proto u většiny nakažených probíhá chronicky a nezřídka končí těžkým poškozením jater - cirhózou. Riziko ale představují i jiné nemoci, které se přenášejí krví, jako například infekce virem HIV, kterým trpí zhruba 35 % narkomanů nakažených žloutenkou, a dále pak různé záněty, jako jsou infekční endokarditida, sepse atd.

… riziko pro okolí

Nebezpečí však nitrožilní užívání drog nepředstavuje jen pro narkomany, ale i pro jejich okolí. Narkomani si totiž často s používáním a bezpečnou likvidací jehel hlavu vůbec nelámou, a tak se velmi často stává, že se o pohozenou použitou jehlu poraní například dítě hrající si na venkovním pískovišti. Riziko nákazy je sice v tomto případě poměrně nízké, ale přesto existuje a je potřeba s ním počítat a zejména v "rizikových" oblastech se vždy pečlivě podívat, kde a s čím si dítě hraje.zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Moje dítě fetuje aneb Víte, jak se k němu chovat?

21. března 2012 v 16:22 | ADMIN webu
Velmi se mění. Přestává o sebe pečovat, přátelí se najednou s podivnými lidmi a ve škole se potácí hluboko pod průměrem. Nejednoho rodiče asi napadne otázka: Co když "bere"!?

Tušíte, nebo víte?

Zdá se vám chování vaší ratolesti náhle jiné? Je váš potomek spavý, apatický, nebo naopak hyperaktivní? Bývá mu častěji zle? Známky ve škole padají dolů takřka volným pádem? To stále neznamená, že je "feťák". Proto se dříve, než na dítě vyrukujete s otázkou, zda užívá drogy, ujistěte, že máte spolehlivý důkaz.


Nepodložené obvinění je v pubertě tou nejjistější rozbuškou rodinných vztahů. Nejste-li si jistí, snažte se dospívajícímu co nejvíc naslouchat. Zjistěte, jaké má postoje k drogám, alkoholu, co jej zajímá a proč. Možná vám přijdou jeho názory scestné. Vyslechněte je však klidně. Ztotožnit se s nimi nemusíte.

Kam se ztrácí princezny?

Kde najednou je vaše doposud pilná a snaživá ratolest, která vás plně respektovala? Podle významného psychologa Eriksona přešlo vaše dítě z vývojové fáze snaživé píle do stadia hledání identity. Nejdříve hledá své místo ve společnosti - rodiče jsou najednou pamětníky druhohor, vzorem je parta. Tam chce vyniknout.

Později začne adolescent přemýšlet nad tím, kým vlastně je a kam ve svém životě kráčí. přechod mezi jednotlivými stadii může být velmi bouřlivý. A droga je přece tak snadnou pomocí… Krizím v průběhu pubertálního vývoje odpovídají i statistiky dětí, co zkusily drogu. Zatímco mezi jedenáctiletými experimentovala pouhá 2-3 procenta, mezi třináctiletými to bylo už 14 procent a v patnácti letech jich má zkušenost s drogou plná třetina. Alarmující je, že až polovina z dětí, co drogu okusí, ji chce užít znova!

Cesta domů?

Pokud jste si jisti, že "v tom lítá" i vaše dítě, snažte se dodržovat následující zásady:
 • Při řešení sporů zachovejte chladnou hlavu.
 • Místo unáhlených zákazů, které adolescent stejně nebude respektovat, diskutujte. Vyzbrojte se ale pádnými argumenty.
 • Poznejte jeho svět - jinak se nedozvíte jak na něj. Studujte ale jen ověřené informace o drogách.
 • Nikdy se nehádejte s dítětem pod vlivem.
 • Nebojte se o svém problému otevřeně mluvit s odborníky.
 • Nestyďte se k intoxikovanému potomkovi zavolat lékaře.
 • Buďte vstřícní, ale striktně trvejte na dohodnutých pravidlech.
A hlavně si nenechte rozbít partnerský vztah. Neobviňujte partnera. Co se stalo, už nezměníte. Budoucnost možná ano. A bez spojenců se neobejdete.zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Drogové nebezpečí

21. března 2012 v 16:20 | ADMIN webu
Noční můrou asi každého zodpovědného rodiče je, že jeho dítě začne v dospívání experimentovat s drogami. U některých dospívajících jde pouze o zkušenost, jiní však mohou závislosti na drogách propadnout. Kde tedy na dospívající děti číhá největší drogové nebezpečí?

Proč děti berou drogy

Zásadnější otázkou, než kde na dítě drogy číhají, je otázka, proč vlastně dospívající a do té doby bezproblémové dítě drogy vyzkouší. Podle výzkumu, který provedlo Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, jsou to nejčastěji tyto čtyři důvody: zvědavost, touha patřit do party, touha po zábavě a snaha překonat úzkost a smutek. Od těchto čtyř motivů se také odvíjejí nejčastější místa, kde dítě drogu může potkat.

Parta vede

Prim zcela rozhodně hraje kombinace zvědavosti a touhy patřit do party. Proto je jedním z nejčastějších míst, kde dítě poprvé drogu okusí, parta nebo jiný kolektiv, do kterého dítě patří. Touha být jako ostatní tu zcela potlačí dobré vychování a experiment s drogou je na světě.
Mezi další místa s poměrně hustou koncentrací drog patří různé kluby, diskotéky a v neposlední řadě i plesy. Na nich se dospívající většinou poměrně dobře baví, a tak touha vyzkoušet něco nového může přijít jako poměrně logické vyústění načatého večera.


Nebezpečné jsou ale například i různé koncerty, letní hudební festivaly, a dokonce i dětské tábory či sportovní kurzy, kde se dítě ocitá na dlouhou dobu bez dozoru rodičů. K překonání smutku mu pak může velmi dobře pomoci droga podaná starším kamarádem, jindy se experiment s drogami může jevit jako vhodný zabiják dlouhé chvíle na jinak nudném táboře či kurzu. Zejména letní hudební festivaly ale mohou být pro dospívající přímo drogovým rájem. K dostání jsou tu totiž téměř všechny drogy - konopnými produkty počínaje a extází a opiáty konče.

Hlídejte si svoje děti

Účinnou prevencí je tedy mít vždy přehled, kde, s kým a co dítě ve volném čase dělá. Vhodné je také dospívající zabavit nebo vést k nějakému sportu. I zde totiž platí známé "kdo si hraje, nezlobí".


zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Moje dítě bere drogy. Co teď?

21. března 2012 v 16:18 | ADMIN webu
Jednou z nejhorších nočních můr všech rodičů je zjištění, že jejich dítě bere drogy. Zklamání, rozčarování, ale i nejistota a zmatenost, to vše se rodičům honí hlavou. Alespoň se pokuste v takové situaci zachovat chladnou hlavu a obrátit se tam, kde vám pomohou.

Droga jako koníček

Mezi dnešní mládeží a dospívajícími je experimentování s drogami poměrně častým "koníčkem". Česká republika v tomto ohledu drží poměrně smutné prvenství, protože naši teenageři jsou na vrcholu evropského žebříčku v užívání konopných produktů, jako jsou například hašiš nebo marihuana. Časté jsou i experimenty s tvrdšími drogami, zejména pak pervitinem a extází, ke slovu se dostávají i heroin a kokain. Jak se tedy zachovat, pokud máme podezření, že naše dítě s drogami experimentuje?

Nestrkejte hlavu do písku, problém tím nezmizí

Největší chybou, kterou mohou rodiče při zjištění, že jejich dítě bere drogy, udělat, je tvářit se jako by nic, že se jich tento problém netýká.

To je zcela špatně, protože jednou z nejčastějších příčin, proč dítě drogy vyzkouší, je revolta proti rodičům - dítě se na sebe snaží upozornit. Proto by se rodiče o drogovou problematiku svého dítěte měli zajímat a měli by mít snahu mu pomoci.
Pokud je užívání drog pouze ve stadiu experimentů, kdy si dítě drogu jen vyzkoušelo, je situace o něco jednodušší. Nestačí ale dítěti vysvětlit, že drogy jsou špatné, ale je třeba přijmout systémová opatření jako kontrolu toho, s kým se stýká, co dělá ve svém volném čase atd.

Vyhledejte specializované centrum

Někdy si ale rodiče sami poradit nedokážou. Proto je daleko vhodnější než problém řešit "doma na koleně" poradit se s vyškolenými pracovníky drogových center a poraden. Pomoci může taky odborný psycholog, který dokáže dát cenné rady jak dítěti, tak i jeho rodičům, kteří se s jeho "selháním" často velmi těžce srovnávají. Vyhledat pomoc je navíc nejvhodnější hned na začátku, kdy se dá ještě celá situace zachránit. Často se totiž stává, že rodiče pro radu přijdou doslova pět minut po dvanácté, kdy už mnoho alternativ neexistuje.

Škole nic netajte

Dobré je také informovat o drogových problémech své ratolesti i učitele ve škole, kterou dítě navštěvuje. Ti mohou rodičům pomoci dítě "hlídat" a kontrolovat, zda opravdu plní všechny své povinnosti.


zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Vyhodit dítě závislé na drogách z domu – je to řešení problému?

21. března 2012 v 16:13 | ADMIN webu
Dítě závislé na drogách je jedna z nejhorších věcí, která může rodiče potkat. Když už selžou všechna obvyklá řešení problému a dítě ani v nejmenším nespolupracuje, rodičům někdy nezbývá nic jiného než ho vyhodit z domu. Přinese to ale nějaký užitek?


Závislost na drogách u dítěte s sebou nese i problémy. Dítě se jednak mění psychicky, ale také někdy může začít doma i krást cenné věci nebo peníze, aby mělo prostředky na získání své dávky. Občas je situace tak neúnosná, že dítě, které žije ve společné domácnosti se svými rodiči, není ochotné ani v nejmenším usměrnit své problémové chování, ničí vybavení bytu a v nejednom případě pod vlivem drogy nebo v "absťáku" psychicky a fyzicky terorizuje své rodiče a další blízké, kteří s ním žijí.

Nechceme tě znát!

Potom často zbývá jenom jedna možnost, a to vyhodit dítě z bytu. Je totiž třeba si uvědomit, že pokud je člověk v určité fázi závislosti, je potřeba mu dát jasně najevo, že to je reálná možnost. Na to, že je rodiče nikdy z domu nevyhodí, totiž děti hodně hřeší. A pokud to rodič v určitý moment neudělá, je to jenom oddalování něčeho, co jednou nevyhnutelně přijde. Čím je to delší, tím je to horší. Doma pak mají pětadvacetiletého agresivního závislého a žádné páky na něj už nemají. Ale pozor, vyhodit dítě z domu s sebou přináší jak svá pro, tak i svá proti.zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Vyhození na ulici: cesta k samostatnosti?

21. března 2012 v 16:12 | ADMIN webu
Pokud je dítě, které bere drogy, opravdu vyhozené z domu, jsou možné v zásadě dvě varianty. Ta první je optimističtější - dítě je v takovém šoku (posilování negativní motivace k pozitivní změně), že se opravdu rozhodne problém řešit a půjde odvykat, při druhé naopak propadne drogám ještě více a stane se součástí nějaké drogové komunity.

Nezletilce jen tak nevyhodíte

Vyhodit dítě starší 18 let z domu je z právního hlediska v pořádku. Pokud je ještěnezletilé, situace je složitější. Díky tomu, že má doma stále napsané trvalé bydliště, má právo se kdykoliv (i za asistence policie) dostat zpět. Výměna zámků tedy nic neřeší. Ideálním řešením je nechat mu změnit trvalé bydliště ještě před jeho vyhozením.

Je ale skutečností, že obecní úřady nerady ruší trvalý pobyt, protože pokud není nahlášen nový trvalý pobyt osoby, stává se místem trvalého pobytu sídlo úřadu. S tím mají úřady řadu starostí - přebírání korespondence apod. Proto by jim nemuselo stačit prosté prohlášení rodičů-nájemníků, že už s nimi dítě nebydlí.

Pokud jsou ochotni sousedi učinit čestné prohlášení, je možné tvrzené skutečnosti prokazovat i tímto čestným prohlášením jiných osob, které v domě nebo okolí bydlí. Pokud toto není možné, lze doporučit notářský či exekutorský zápis, kterým se osvědčuje skutečnost - v tomto případě, že dítě ve společné domácnosti nebydlí.

Dobré je také stanovit si jasné podmínky (a seznamte s nimi dítě), kdy je možnost ho znovu vzít domů a pomoci mu. Dítě například musí přinést potvrzení o nástupu do léčby - pak je ale třeba také promyslet, co se bude dít, když dítě do léčby nenastoupí, když ji neukončí, když ji ukončí a začne znovu brát drogy.

Rady pro vyhozené

Nejvyšší čas se začít zajímat o léčbu. Asi si nebudete moci vybírat a vezmete to zařízení, kde budou mít zrovna místo. Snažte se opravdu odvyknout. V závěru léčby si najděte místo s ubytováním a zkuste rodiče nějak usmířit. Určitě totiž ocení vaši snahu, že jste čistí. Ale pozor, je to jen a jen na vás!

zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

“Kanabis“ zahrnuje veškeré drogy vyrobené z indického konopí, jako je marihuana

12. ledna 2012 v 11:17 | ADMIN webu
V dnešní době přijdou lidé mnohdy do styku s marihuanou přibližně ve stejném věku a stejně snadno jako s první cigaretou. Přestože jde o halucinogenní látku, která negativně ovlivňuje způsob vnímání a myšlení, existují skupiny lidí usilující o její legalizaci.

"Kanabis" zahrnuje veškeré drogy vyrobené z indického konopí, jako je marihuana, ale i silnější hašiš. Síla halucinogenního účinku marihuany závisí na množství látky THC obsažené v jednotlivých dávkách. Marihuana je u nás známá pod slangovými názvy - tráva, marjánka, hulení, gandža, špek, joint, skunk, skéro apod.
Způsoby užívání

Nejobvyklejší způsob užívání marihuany (směsi usušených listů, květů a semen) je kouření v podobě cigarety (ručně ubalený joint) nebo dýmky.

Ke kouření marihuany se také používá běžná cigareta, ze které se vysype tabák a nahradí se marihuanou, nebo se normální tabák s marihuanou promíchá.

Marihuana se také konzumuje v jídle - nejčastější je "trávový bramborák" - nebo se z ní může uvařit čaj.
Účinky marihuany

Účinek se při kouření marihuany projeví téměř okamžitě, bývá to:
zrychlený srdeční tep
stav zasněné mysli
pocit vnímání mimo realitu
zhoršená rovnováha
špatná celková koordinace

Účinky bývají obvykle krátkodobé, vyvrcholí asi během 30 minut a odezní po 1-2 hodinách, to však závisí na množství zkonzumované drogy a především množství THC v ní obsažené.

Při dlouhodobém užívání marihuany se mohou vyskytnout problémy zejména v oblasti soustředění, zhoršení paměti a také depresivní stavy.
Marihuana v dnešní společnosti

Přestože marihuana není neznámým pojmem ani v lékařství, jde především o nejrozšířenější nelegální drogu na světě. Rostlina konopí, která je původcem těchto halucinogenních drog, se pro jejich účinky pěstuje už více než 2000 let.

Lidé, kteří někdy přišli do styku s marihuanou, nebo ji užívají pravidelně, nejsou začleněni do jedné sociální skupiny. Může jít tedy o jedince sociálně slabší i naopak.

Dnešní mládež považuje marihuanu za neškodný experiment, stejně jako první cigaretu, prvního panáka nebo první sex. Přistupuje k ní proto obvykle stejně - málo zodpovědně a už vůbec ne jako k nelegální droze.

Pro některé z nich bývá občasné "zahulení" se spolužáky jen zajímavou zkušeností, někteří u ní zůstanou a nemají potřebu vyhledávat tvrdší drogy, pro některé se však marihuana může stát odrazovým můstkem k dalším, mnohem nebezpečnějším drogám. Od touhy po nových experimentech a intenzivnějším prožitku pak neodrazuje ani složitější dostupnost nebo vysoká cena drog, ale bohužel ani riziko snadnějšího vzniku závislosti na nich.

Je známo, že konopí (samozřejmě jinak zpracované a jinak užívané) má také velmi pozitivní účinky na zdraví.zdroj:http://marihuana.zdrave.cz

Jak poznám, že Vaše dítě bere drogy?

22. ledna 2009 v 18:20 | ♥Naposledy.cz♥
Jak poznám, že moje dítě bere drogy?


Mám podezření, že moje dcera bere drogy. Tajnůstkaří, uzavírá se ve svém pokojíčku a jejím náladám vůbec nerozumím, jako by byla za skleněnou stěnou. Ani neodpovídá na otázky, co bylo ve škole, a přitom ví, že nic jiného od ní ani táta ani já nečekáme, než že bude dobrá a něco z ní bude. Nemá doma žádné jiné povinnosti než se učit. Když někam jde, málem z ní nevytáhnu ani přesně s kým a kam. Přijde domů včas a vlastně s ní nejsou problémy, ale já mám problém! Mám strach. Mám strach, že to není v pořádku, že takhle se patnáctiletá holka nechová, ani když je puberta v plném běhu. Kdybych aspoň věděla, že je zamilovaná! Já jsem si o své mámě taky myslívala, že mě nikdy nemůže pochopit, ale ona si nemusela dělat starosti, že třeba před školou stojí dealer a má kapsy plné nějakých psaníček s bílým práškem, nebo kdoví čeho všeho, o čem já nemám ani tušení, stejně jako moje máma neměla tušení o mém tajném kouření v parku za školou, hřišti. Jenže tajné kouření v parku je proti tomu, co možná číhá na moji malou holčičku, opravdu legrace. Jak se k ní mám chovat? A jak mám zjistit, jestli nějaké drogy opravdu bere?
S. J., matka 15leté dcery
Milá paní J.!

Vaše otázky kladou rodiče velmi často. "Čím to je, že je tak divný/divná - nejsou v tom drogy? Jak to máme zjistit? Jak se k němu/k ní máme chovat?"

Puberta a dospívání je složité období pro toho, kdo je prožívá, i pro jeho nejbližší okolí. Vaše dítě nemusí být takové, jako jste byli vy v jeho věku - je to jiná osobnost a také jiná generace. Jestliže se vám zdá, že jste si se svým dítětem přestali rozumět, že má problémy, které před vámi tají, že si jdete vzájemně na nervy - netlačte na něj, ale nerezignujte.

Dávejte najevo, že vás neztrácí, že jste k dispozici. Může mít přirozené problémy a smutky, určitě nemusí být všechno hned způsobené drogami - ale problémy a smutky mohou přispět ke zranitelnosti vůči drogám. Vaše dítě i v tomto období potřebuje váš zájem, podporu (třeba v pozadí), pocit, že s vámi může mluvit na rovinu, když bude chtít a potřebovat, a že jeho problémy unesete.

Také potřebuje, možná víc než kdy jindy, srozumitelná pravidla v rodině - co od něj očekáváte a co může očekávat od vás. I když s vaším synem nebo dcerou "mává" puberta, nemusí on nebo ona "mávat" s vámi. Chovejte se co nejvíc normálně a snažte se neupírat pozornost jenom na něho nebo na ni. Otázka "Přiznej se, ty něco bereš!" by měla patřit až k těm posledním, které svému synovi nebo dceři položíte. Ale pokud nevíte nic o jeho kamarádech a kam chodí - na to byste se opravdu zeptat měli.

Také uvažujte o tom, zda má vaše dítě potřebné dovednosti a schopnosti, jak návykovým látkám čelit… a pokud ne, v čem a jak mu můžete pomoci.

A teď k tomu, co vás asi hodně znepokojuje - kdyby to byla pravda, kdyby vaše dcera opravdu drogy brala, jak to zjistit?

S nejzřetelnějšími příznaky po užití drogy vaše dítě obvykle domů nepřijde. Pokud je užívá, tají to a maskuje, jak nejvíc je to možné. Většinou tuší nebo ví, že dělá něco nepatřičného a škodlivého, má strach z odhalení, předpokládá, že je to pro vás nepřijatelné a bojí se vás zklamat. Podle našich zkušeností může trvat i rok či dva, než se užívání drogy doma "provalí".

Je ale důležité nedělat předčasné závěry, do nichž se promítají vaše úzkosti a obavy. Znovu musím opakovat: řada těchto projevů doprovází dospívání a nemusí být přímo známkou užívání drog. Ale pokud pozorujete u svého dítěte několik z výše uvedených příznaků, měli byste se zajímat o to co se děje. Své dítě však nejlépe znáte právě vy a podle toho můžete určit, jak je vaše podezření pravděpodobné.

Ale i když vaše dítě bere drogy, asi je nezačalo brát včera a vy to nemusíte začít řešit hned dnes. Pokud si myslíte, že musíte, navštivte sama nebo s manželem odbornou poradnu. Nevyhlašujte válku a zejména ne špionážní akci. Nedělejte nic tajně a za zády druhého, nepěstujte si podezření sám pro sebe. Nejdůležitější je zachovat vzájemnou důvěru a neudělat nic, co by ji mohlo zničit - i kdyby to bylo z těch nejlepších úmyslů. A vždy byste také měli mít předem rozmyšleno, co budete dělat, pokud se vaše podezření potvrdí.

Máte právo mít obavy, máte právo se i mýlit, ale ať to bude jakkoliv, otevřeným jednáním můžete přispět k zachování důvěry. Vzájemnou důvěru nezbytně potřebujete, máte-li spolu v rodině vycházet, žít, neřku-li řešit nějaké problémy. Také důvěra v zařízení, která poskytují odbornou pomoc, je důležitá: někdy se obtížně získává, ale vždycky snadno ztrácí. Odbornou pomocí byste neměli své dítě strašit ani mu jí vyhrožovat - je to stejné jako se zubaři a s očkováním. A čím dříve vyhledáte radu odborníků, třeba sami - tím lépe.

Přeji vám dobré vztahy ve vaší rodině a s vaší dcerou.
Přesvědčivé je, jestliže nacházíte stopy po injekčním užití (vpichy), příslušenství k používání drogy nebo přímo drogu. Ale jsou tu i další možné příznaky:

- blízký přítel/přítelkyně bere
- změna přátel, ztráta kvalitních přátel, izolování od normálních vrstevníků
- obhajoba lidí, kteří užívají drogy, ztotožňování se s nimi jako se vzory
- náhlé zhoršení vzhledu, zdraví a péče o zevnějšek, změny v oblékání
- náhlé zhoršení výkonu ve škole či v práci, absence
-l změny v chování, agresivita, podrážděnost, lhaní a tajnůstkářství, nedochvilnost, zapomnětlivost
- ztráta chuti k jídlu a výraznější hubnutí
- neodůvodněné střídání nálad, smutek a naopak veselí
- zamykání se v pokojíčku, v koupelně, na záchodě
- nadměrná vyčerpanost a snadná unavitelnost, neobvyklá ospalost
- odchody a útěky z domova
- ztráta kvalitních zájmů, zálib a hodnot
MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
Můžete se ptát: internetová poradna SANANIM,
Můžete si přečíst: K. Kalina a kol.: Devět rad, jak ušetřit. Příručka pro rodiče - k dostání ve školách a na městských úřadech u pracovníků, kteří mají na starosti drogovou problematiku.


Zdroj:Klikni !

VAROVNÉ SIGNÁLY -drogy

22. ledna 2009 v 18:05 | ♥Naposledy.cz♥
VAROVNÉ SIGNÁLY je někdy obtížné rozeznat od běžných projevů dospívání

Změny chování doma

Nápadné změny nálad
Můžete u svého dítěte pozorovat období nadměrné aktivity a hovornosti nebo naopak apatie nebo jejich střídání (např. následkem braní budivých látek jako pervitinu). Při odvykacích stavech, po odeznění účinku drog nebo pod vlivem např. halucinogenů, pervitinu nebo konopí se mohou objevovat úzkosti a deprese, jindy náladovost a podrážděnost. Při tzv. "bažení" u závislých nastává často náhlé zhoršení chování, konfliktovost, podrážděnost, nervozita a zvýšená agresivita.
Skrývání, zakrývání, tajnůstkářství
Dospívající, který bere drogy, se může snažit zakrývat dlouhými rukávy vpichy na rukách nebo tmavými brýlemi červené oči po kouření marihuany nebo zúžené zornice po heroinu. Volným oblečením zastírá ztrátu váhy. Varovné je také, pokud dospívající vyžaduje naprosté soukromí pro své osobní věci, takže např. nepouští nikoho do svého pokoje. Někdy dochází k naprosté izolaci od rodiny.
Nespolehlivost, lhaní
Lhaní také často vyplývá ze snahy dítěte zakrýt užívání drog. Nespolehlivost, nedodržování slibů a rodinných dohod může pramenit z neschopnosti odolat droze i při dobré vůli.

Změny chování mimo domov

Problémy ve škole
- Zhoršení prospěchu
- Záškoláctví
Ztráta kvalitních zájmů
Dospívající, který bere drogy, se často vzdává koníčků, které měl dříve velmi rád. Volný čas tráví jinak, typicky např. na diskotékách.
Ztráta kvalitních přátel
Dospívající se přestává stýkat s dřívějšími přáteli, které měl mezi vrstevníky, uzavírá se do sebe nebo má nové přátele, typicky starší jež je on sám.

Tělesné změny

Změna jídelních návyků a hubnutí
Patří sem ztráta chuti k jídlu nebo například poměrně typické upřednostňování sladkostí
Nespavost nebo nadměrná spavost
Nespavost se objevuje např. po intoxikaci pervitinem a při odvykacích stavech po heroinu nebo tlumivých lécích. Naopak po odeznění intoxikace pervitinem, MDMA (extáze) nebo konopím může být nápadná spavost i během dne.
Častější úrazy a nemoci, drobné kožní defekty
Mimo negativního vlivu drog na zdravotní stav může být příčinou častějších onemocnění také simulace s úmyslem vyhnout se škole. U závislých na pervitinu jsou obvyklé drobné kožní defekty jako škrábnutí na hřbetech rukou a obličeji.
Zanedbávání péče o zevnějšek
Důvodem k zamyšlení je především u dospívajících, kteří dříve svědomitě dbali o svůj zevnějšek.


ZÁVAŽNÉ PŘÍZNAKY

Změny chování

Útěky z domova
Opakovaná mizení z domova na jeden nebo více dní jsou poměrně typická.
Pocity pronásledování
Paranoidita se často objevuje v souvislosti s intoxikací pervitinem nebo halucinogeny, často přetrvává i dlouho po odeznění přímého vlivu drogy.
Krádeže
Krádeže mimo domov i doma odrážejí nutnost shánění peněz na drogy. Alarmující je také mizení léků a alkoholu z domácnosti. Někdy je naopak u dětí nápadné vlastnění luxusních věcí.
Zájem o drogy
Dospívající užívající drogy o nich mnoho ví, zdůrazňuje jejich "pozitivní účinky". Může to být známkou racionalizace, při které si člověk zdůvodňuje vlastní nesprávné chování. Blízkost k droze také prozrazuje obliba věcí s drogovými motivy (např. motiv listu konopí).

Fyzické změny

Typický zápach
Charakteristický zápach je po těkavých látkách a marihuaně (připomíná spálenou nať). Čichání těkavých látek s sebou nese také stopy podráždění nosní sliznice.
Stopy vpichu
Pokud dospívající užívá drogy nitrožilně, můžeme nalézt jizvy po vpichu v průběhu povrchových žil, např. v loketní jamce.
Známky ovlivnění drogou
Při intoxikaci konopím bývají zarudlé spojivky, typický zápach a změny chování jako hlasité mluvení a smích. Mohou se objevovat také závratě, poruchy rovnováhy v chůzi a poruchy paměti. Pervitin způsobuje především nadměrnou a často bezúčelnou aktivitu, která je po odeznění účinku následována dlouhým spánkem, stejně jako u extáze. Fyziologický průvodní jev intoxikace pervitinem jsou rozšířené zornice, psychologickým pocity pronásledování, po odeznění účinku se mohou objevit depresivní stavy. Halucinogeny (např. LSD) navozují často halucinace a iluze, následkem toho nastává podivné a nesmyslné chování, zmatenost. Zornice bývají rozšířené, po odeznění účinku drogy může opět dojít ke zhoupnutí do deprese. Vliv heroinu se jeví jako utlumenost, spavost, nezájem o dění okolo. Zornice jsou zúžené, dech pomalý, řeč nesrozumitelná. Po odeznění se může dostavit deprese a apatie.
Příznaky závislosti
Pro závislost je typická 1) silná touha nebo nutkání užít návykovou látku, 2) zhoršení sebeovládání ve vztahu k návykové látce, 3) tělesné odvykací potíže po vysazení drogy nebo po snížení dávky, 4) zvyšování dávek, 5) zanedbávání jiných zájmů kvůli droze, 6) pokračování v užívání i přes vědomí škodlivých následků. Pro diagnostikování závislosti stačí polovina znaků.

Jiné okolnosti

Vaše dítě má přátele, kteří berou drogy
To je velmi varovný znak. Minimálně je dítě vystaveno silnému riziku.
Vaše dítě užívání drog přizná nebo to na něj řeknou spolužáci, učitelé, sousedé atd.
V těchto případech mívají bohužel "cizí" lidé pravdu.
Nález pomůcek a drog
Můžete nalézt injekční jehly a stříkačky, ale i malé dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, krabičky od léků, "psaníčka" (malé čtverečkové obálky, o málo větší než obal na žiletku, do kterých se balí drogy, lžičky atd. Dospívající se většinou brání tvrzením, že věci nejsou jeho, že už stejně nebere a podobně. Nebývá to bohužel pravda.

Zdroj:Klikni !

Další psychotropní látky

15. ledna 2009 v 11:43 | ♥Naposledy.cz♥
DALŠÍ PSYCHOTROPNÍ LÁTKYAnalgetika (léky proti bolestem), barbituráty, hypnotika, sedativa, aj. (barbituráty, benzodiazepiny - Diazepam) Vyvolávají relaxaci a celkový tělesný a duševní útlum.


Projevem je zpomalené myšlení a řeč, apatie, ospalost, náladovost, opilé vzezření. Na užívání upozorní nález jehel, stříkaček, lékovek a obalů od léků.


Tlumivé látky vyvolávají psychickou a fyzickou závislost, je riziko předávkování drogy, otravy s následným bezvědomím až smrtí.

Při chronickém užívání jsou časté bolesti hlavy, deprese, úzkost a agresivita uživatele, dále pak poškození ledvin a jater.K nebezpečným drogám patří i těkavé látky, tj. chemické látky v podobě ředidel, rozpouštědel, barev, čistících prostředků aj.


Užívají se čicháním výparů. Těkavé látky vyvolávají psychický útlum, poruchy vnímání, uživatelům páchne látka z úst, dech, bývají zasnění.


Mají ospajé vzezření, rozšířené zornice, zarudlé oči, jsou patrné stopy chemakálií v obličeji, na rukou a na oděvu. Rizikem je předávkování a následná otrava a smrt.


Při chronickém užívání jsou časté poruchy orgánů (játra, plíce, mozek, krvetvorba), zvýšená únavnost a psychická závislost.Opiáty

15. ledna 2009 v 11:41 | ♥Naposledy.cz♥
OPIÁTY
K nebezpečným drogám patří také opiáty. Braun, heroin, kodein, morfin či jiné opiáty. Vyvolají celkový tělesný a duševní útlum, zklidnění, uvolnění, tlumí bolest.


Projevem požití je stav omámení, porušená koordinace, zpomalené reakce. Při chronickém užívání bývá výtok z nosu, ,,vodnaté´´ oči, jsou patrné stopy po vpiších injekcí, často hnisající, dále hubenost a bledost.


U uživatelů nacházíme jehly, stříkačky, opálené lžičky, kousky staniolu. Rizikem těchto drog je předávkování a smrt při zvyšujících se dávkách či neznalosti kvality drogy, fyzická a psychická závislost s těžkými abstinenčními příznaky, které nastupují krátce po odeznění účinku dávky.


Heroin někdy působí tak rychle, že při předávkování se mrtvola najde ještě s jehlou v žíle. Heroinismus se pokládá za nejtěžší toxikomanii.


Jako náhražka pro závislé se používá metadon. Typická je ztráta zájmů, uživatelé se soustředí na další hledání drogy, uchylují se ke kriminalitě, jsou agresivní. Muži mají poruchy potence, ženy výpadky menstruace.


Častou komplikací je žloutenka a ve světě HIV/AIDS přenášené užíváním kontaminovaných jehel a stříkaček.


 
 

Reklama