STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU


*Dětský autismus

Dětský autismus-Autismus je těžká vývojová porucha, kdy dochází k poruše vývoje ve třech oblastech. Poruchy se objevují v oblasti komunikace, představivosti a sociální interakce...

18. listopadu 2011 v 20:36 | ADMIN webu
Autismus je těžká vývojová porucha, kdy dochází k poruše vývoje ve třech oblastech. Poruchy se objevují v oblasti komunikace, představivosti a sociální interakce.

Příznaky autismu a komunikace

Jako první projevy autismu se odráží v komunikaci, které se dozvíte následovně.
 • Malé dítě vůbec nereaguje na svoje jméno nebo aspoň málo
 • Velmi málo reaguje na řeč, když na něj někdo mluví
 • Chybí zde oční kontakt
 • Echolálie - opakování některých vět a slov neustále dokola
 • Vyjadřuje se především křikem
 • Dochází k opožděnému vývoji dítěte
 • Dítě působí dojmem, že neslyší
 • Nemává na rozloučenou
Dále v oblasti komunikace můžeme pozorovat, že dítě si nehraje, nereaguje na zajímavé předměty, neříká žádné slůvka a je u něj velmišpatný oční kontakt.

Příznaky autismu a sociální interakce

Zde u malého dítěte chybí především úsměv na tváři, dítěneví, proč by se mělo smát. Dále si dítě samo hraje, neumí si hrát s jinými dětmi, je uzavřené samo do sebe, nic ho nezajímá.
 • Autistické dítě neudrží pozornost
 • Dítě se nezajímá o jiné děti, nespolupracuje, když chceme, aby nám něco podal, hraje si samo se sebou
 • Zajímá se jen o své činnosti a ne o to, co dělá někdo jiný
Dítě s autismem si neumí hrát, často ho popadá záchvat vzteku a nikoho neposlouchá.

Příznaky autismu a představivost

Sem patří především stereotypní pohyby, dítě neustále dokola dělá jednu a tu samou věc. Dítě chodí neustále dokola, chodí po špičkách a dělá divné pohyby.
 • Dítě si neumí hrát správně s hračkami
 • Velmi málo reaguje na zvuky z okolí, ale zase na některé reaguje přehnaně až moc
 • Autistické děti výrazně třepají rukama, když mají velkou radost
Autismus je velmi vážná porucha a přináší řadu obtíží v denním životě a to také především rodičům, kteří si neví rady. Vždy záleží na druhu autismu. Rodiče často upadají do depresí a stresu, proto vždy je nutné vyhledat pomoc odborníka.
Autismus je vážné onemocnění, avšak u dětí může dojít ke vzniku mnohem závažnějších onemocnění, jako je rakovina mozku, leukémie,epilepsie a jiná onemocnění, která mohou vést ke smrti dítěte. zdroj: http://autismus.dodetailu.cz


 
 

Reklama