STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Dětská pornografie

Fotky a videa nahé děti koupání plavání

31. ledna 2016 v 12:47 | Admin
Fotky a videa Nahé děti koupání a plavání,dovolná u moře,v bazénu na zahradě. A pod. Souhlasíte s zveřejňováním takovích to fotek a videí na internetu,pak by ste si měly uvědomit fakt,kdo přesně takovéto fotečky a videa na netu vyhledává. Já sama jsem maminka,a takovou nezodpovědnou pitomost bych nikdy neuděla. Tak že ani zde fotky a videa nahých dětí,ať už se koupajících nebo plavajících hledáte Pánové marně. A doporučuju vám nastoupit léčbu. Autor L.B.

Zneužívání dětí.dětské porno

26. listopadu 2011 v 15:01 | ADMIN webu

Rady rodičům

Jak ochránit vaše dítě na internetu?

Stejně, jako se potřebuje dítě naučit, jak fungují věci v reálném světě, musí se také naučit, jak to chodí ve světě virtuálním, na síti internet. Děti jsou ale často na internetu mnohem zběhlejší, než jejich rodiče, a když jim starší generace začne něco říkat o internetu, maximálně se pousmějí.
"Rodič by si měl s dítětem k internetu sednout," radí Kuchařík. Ať si nechá klidně vysvětlit rodič od dítěte to, čemu nerozumí. Dítě může nabídnout technologické schopnosti, maminka, tatínek nebo učitel zase dospělý a vyzrálý úsudek. Objevování internetu by měla být společná hra.


To samozřejmě nelze aplikovat, pokud je váš potomek již odrostlejší. Pak je na místě citlivost a otevřenost. Rodiče by měli mít povědomí o aktivitách na internetu, případně společně s dětmi vyhledávat informace o lepším zabezpečení soukromí na internetu.


A co ve škole? "Ideální by bylo, kdyby informatiku ve škole vedl schopný žák, který má s internetem bohaté zkušenosti, a lekce konzultoval s učitelem nebo učitelkou, která by na hodině zajišťovala odborný dohled," navrhl třeba Persson.

Jakých indicií by si měli rodiče všímat? To prý není jednoduché. Důležité je, aby bylo doma možné otevřeně mluvit o tom, co dítě na internetu dělá, aby se to nestalo vyloučenou oblastí konverzace. Lenka Ptáčková Melicharová, náměstkyně ministra vnitra, radí, aby si rodiče s dítětem domluvili časové hranice on-line aktivit, a aby jich bylo co nejvíce společných. "Dítě by od vás mělo dostat radu a porozumění, ne přednášku," shodli se panelisté.

Prevence je nutná i v okolí rodiny. Z průzkumů vyplývá, že dítě je ve velkém procentu případů zneužíváno právě rodičem nebo některým z příbuzných. Takovéto případy jsou těžko odhalitelné a vyžadují pozornost učitelů i okolí.

Tyto zásady se ostatně často nevztahují jen na zneužívání dětí, ale pomohou odhalit i jiné závislosti.

Pan Kuchařík také rezolutně vyloučil možnost, že by se zákon trestající držení dětského porna (Zákon č. 140/1961 Sb.) dal zneužít, a na někoho například takové materiály nastražit: "Vždycky vyšetřujeme úmysl a zjišťujeme, jak se podezřelý k těm materiálům dostal. To, že by se to dalo takto zneužít, považuji za nesmysl."

Tým vyšetřovatelů z Microsoftu
Pro mnohé mohlo být překvapením, když zjistili, že Microsoft má svůj vlastní tým vyšetřovatelů zabývajících se on-line zločinností. Petr Fifka, odborník na bezpečnost ze společnosti Microsoft, to odůvodnil jednoduše: Jelikož internet je globální, musí být i boj proti internetové kriminalitě globální. Microsoft coby globální firma má k takovému boji dobré prostředky.
Internet Safety Enforcement Team
Microsoft - Internet Safety Enforcement Team

Náplň činnosti týmu by se dala rozdělit do tří oblastí:
  1. Podporovat ad hoc vyšetřování orgánů činných v trestním řízení
  2. poskytnout nástroje, školení a podporu pro vynutitelnost zákonů
  3. zvýšit povědomí o bezpečnostních rizicích na internetu, nejen veřejnosti, ale i vládních institucí
Tým, který dnes čítá 65 expertů, nevznikl na zelené louce. Jeho historie byla pozvolná, rozrůstal se tak, jak si to okolnosti vyžadovaly. Softwarové firmy si uvědomily, že nestačí jenom psát co nejbezpečnější software, ale je potřeba udělat další krok a bojovat proti bezpečnostním rizikům i na dalších úrovních. Kromě odhalování dětské pornografie se tým zabývá také útoky na bezpečnost serverů i osobních počítačů, boji se spamery a autory virů.
Panel
Panelová řízená diskuze v salonku Hluboká - Kriminalita páchaná na dětech prostřednictvím internetu, Praha, 22. ledna 2008

Tým pak svoje šetření předává příslušným orgánům. Důležité je také podporovat legislativu zabývající se cyberkriminalitou, a to po celém světě. Microsoft přispívá na činnost Rady Evropy (implementace "Cybercrime convention"), tyto prostředky jsou určeny např. na analýzu regionů, které potřebují pomoci v boji s internetovou kriminalitou na legislativní úrovni a zapojením do mezinárodní součinnosti. Dále Microsoft podporuje organizaci ICMEC zabývající se vyhledáváním pohřešovaných dětí.

"Produkty navrhujeme tak, aby byli uživatelé chráněni proti zneužití. Terms Of Use jsou psána s ohledem na to, aby nebylo ohroženo soukromí uživatelů, ale zároveň aby bylo možné pomoci orgánům činným v trestním řízení," zmínil Fifka. Uvedl, že s policií řešili například nový systém šifrování BitLocker, uvedený ve Windows Vista Ultimate. Když jsem se zeptal, zda jde o nějaké backdoor, ujistil mne, že ne: "Šlo hlavně o to, aby policie věděla, že se postupem času může začít setkávat se systémem, kde jejich současný postup práce nebude účinný. Pokud vytáhnou disk z počítače, nic z něj nedostanou. Žádné backdoor ovšem v šifrování není."
"Partnerství s nigerijským týmem pro vyšetřování ekonomické kriminality umožnilo účinnější boj proti tzv. nigerijským dopisům.

A určitě znáte různé ty hoaxy, které vám slibují spoustu peněz od Billa Gatese..." připomněl Fifka další pole působnosti. To vše podle něj samozřejmě neznamená, že by internet byl zlý. "Jde o to, abychom si uvědomili rizika. Nelze zakázat automobily proto, že na silnicích umírá mnoho lidí." Namísto toho je důležité pokračovat ve vývoji předpisů, pravidel a samozřejmě účinné osvětě.
Prezentace - Peter Fifka

Z dalších konkrétních řešení Fifka, který v minulosti pracoval pro Interpol, zmínil Digital PhishNet,
Inhope, Signal Spam a Child Explotation Tracking System (CETS). CETS je systém, který Microsoft navrhl pro boj s dětskou pornografií. Zvyšuje efektivitu boje proti zneužívání dětí prostřednictvím internetu, neboť umožní ověřit, zda se v centrální databázi už nevyskytují podobné důkazní prostředky. Základní systém CETS je zdarma, jeho implementace ovšem může stat nějaké prostředky, pokud je třeba jej upravit pro komunikaci s již používanými systémy.
"Jsme si vědomi toho, že technologie, kterou dodáváme, je využívána pro dobré, ale I pro špatné věci. Je na nás, abychom se k tomu stavěli odpovědně a komplexně," uznává Peter Fifka.

Dětská pornografie a dětské porno

26. listopadu 2011 v 14:53 | ADMIN webu

Dětské porno

Dětská pornografie je nebezpečnou kriminální činností, její rozšíření je alarmující. Provozovatelé pedofilních stránek jsou si neetické a nelegální povahy svého podnikání dobře vědomi a využívají všech možných prostředků ke svému utajení. Jedním z jejich technických nástrojů je Tor, dobrovolná síť počítačů, sloužící k šifrování a anonymizaci přístupu na internet.S detektivem z Interpolu jsme se bavili o prevenci zneužívání dětí prostřednictvím internetu, dětské pornografii a metodách vyšetřování. Se zástupcem českých kriminalistů a softwarovým expertem jsme na konferenci Kriminalita páchaná na dětech prostřednictvím internetu probírali možnosti vyšetřování a obrany.


V roce 2007 vstoupil v platnost zákon postihující nejen rozšiřování dětské pornografie, ale také drženi takovýchto materiálů. Podle Leily Ben Debby z Mezinárodního střediska pro pohřešované a zneužívané děti se tak Česká republika zařadila k zemím, které mohou účinněji bojovat s novými nebezpečími. Dětská pornografie podle ní neškodí jen oběti, ale celé společnosti.
Leila Ben Debba
Anders Persson z Interpolu a Leila Ben Debba z ICMEC - Europe

"U plných 40 % lidí, u kterých se našly pornografické materiály zachycující děti, se prokázalo, že i oni sami skutečné děti zneužívali,' připomíná Ben Debba. Dodala, že jakákoli poptávka po dětské pornografii působí jako stimul pro její další produkci, a s tím se stupňuje i brutalita už tak hrůzných trestných činů.
Horká linka - grafKdo děti zneužívá? - grafDržitelé - graf
"Pro oběť není nejhorší ten fakt, že se stala objektem zneužívaní. Nejhorší pro ni je fakt, že kdesi po internetu neustále koluje její snímek. Žije v neustálém strachu, že někdo z jejích spolužáků, přátel či rodiny získá náhodou k takovým fotkám přístup, a toto vědomí je ponižující a depresivní,' bylo cítit spravedlivou bezmoc v hlase paní Ben Debba. Dodala, že dlouhodobý dopad na dítě je nepopiratelný - značná část obětí v dětství zneužívaných se v dospělosti sama stala pachateli podobných zločinu.
Česká republika podle ni již dosáhla na vysokou úroveň dostupnosti internetu dětem, která je srovnatelná se zbytkem EU. Děti se tak do kontaktu s on-line světem dostanou poměrné záhy. Zdánlivá anonymita a neškodnost počítačové komunikace často uchlácholí rodiče, kteří podle provedeného průzkumu nemají starost o to, co dítě na internetu dělá. Čeští rodiče si vůbec v porovnání s rodiči ze zbytku EU více věřili, že své potomky dokážou ochránit před čímkoli, s čím se na internetu mohou setkat.
ČR - kdo stahuje dětské pornoČeská specifika
Alarmující je poté údaj, že více než 50 % dětí, které dostaly na internetu nabídku k osobnímu setkání, ji také přijaly. Nenápadnými otázkami mohou zjistit také čas, kdy je dítě samo doma, pravidelné návyky nebo záliby. Získají si důvěru dítěte, a postupně jej vystavují kontaktu s pornografickými materiály. Tím sníží jeho odpor k takovému chování, udělají z toho cosi normálního, a dítě může podlehnout. Následky jsou strašlivé.
Globální akce
Na ochraně dítěte musejí podle Ben Debby spolupracovat rodiče, státní i neziskové instituce, vzdělávací zařízení i média. "Na řešení globálního problému jsou potřeba globální prostředky," připomněla ještě Ben Debba. S tím souhlasí i Lenka Ptáčková Melicharová, náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti:"Je potřeba, aby svoje síly v boji za bezpečný internet a ochranu dětí na internetu spojila jak státní správa, tak neziskové organizace a komerční společnosti. Jedině tak lze totiž využít silných stránek každého zainteresovaného subjektu a možností každého z nás a dosáhnout vytyčeného cíle - ochránit naše děti. Významný přínos v oblasti bezpečnosti internetu a ochrany dětí mají akce a projekty jako SaferInternet.cz, Internethotline.cz, Internethelpline.cz a další." Vyzdvihla také aktivity společnosti Microsoft, která panel svolala, podle ní právě takovéto akce přispívají k budování partnerské spolupráce.
Interpol má přísně střeženou databázi důkazů
Anders Persson
Anders Persson, inspektor z lyonského sekretariátu Interpolu
Prezentace inspektora Perssona se věnovala tomu, jak dopadat násilníky, kteří své brutální činy zaznamenávají a šíři prostřednictvím internetové sítě (nejčastěji P2P sítě). Na začátku dostali fotografové od pořadatelů ohleduplné upozornění, že během této prezentace je zakázáno fotografovat. Brzy jsme pochopili, proč.
"Přemýšlel jsem dlouho, zda během této prezentace ukázat materiály, se kterými na oddělení při odhalování zločinů pracujeme. Jedná se totiž o dětskou pornografii. Nakonec jsem se rozhodl pro to několik takových fotografií uvést, abyste měli představu, jak vážné zločiny to jsou a jak obtížná je naše práce," zdůvodnil Persson, proč se novináři mohli na několik fotek zneužívaných dětí (se začerněnými obličeji) v rychlém sledu podívat.
Byl to více než zneklidňující pohled. Někteří lidé si pod "dětskou pornografií" možná představují nějaké dívenky, kterým ještě nebylo osmnáct let a někdo je vyfotil v plavkách. Ačkoli i takové fotky by mohly být jako dětská pornografie klasifikovány, nenasytná mašinerie si již dávno vyžádala mnohem, mnohem drastičtější záběry. Viděli jsme zneužívané děti, které mohly být mladší, než dva roky. Prakticky všechny snímky byly zcela jasně násilné a zachycovaly utrpení. Je pro mě naprosto nepochopitelné, jak se může někdo vůbec rozhodnout k takovému činu, který působí bolest, ponížení a většinou celoživotní trauma tak mladému a nevinnému člověku. Pokud někdo viděl tyto obrázky, těžko může bránit něčí právo na jejich beztrestné držení.
"Pro nás mají tyto záběry charakter důkazních materiálů," pokračoval detektiv ve svém výkladu. Důležitým cílem pro nás v současné době je centralizace a koordinace vyšetřování aktivit, které souvisejí se zneužíváním dětí. "Snímek je pořízen v jedné zemi, uploadován na server v druhé zemi a my jej nalezneme stažený v třetí zemi," postěžoval si detektiv. Právě proto vznikla ICAID databáze.
Christopher Paul Neil
Christopher Paul Neil, kterého Interpol odhalil na základě rozkódování zkresleného obrázku (více zde)
"K této databázi má přístup 50 policistů z dvaceti zemí. Už se nám podařilo identifikovat 600 obětí z 33 zemí," popisuje detektiv Persson. K databázi z bezpečnostních důvodů neexistuje vzdálený přístup. Na rozvoji technologií spolupracuje Interpol mimo jiné právě s Microsoftem, který konferenci zajišťoval.
Kromě mediálně známého příkladu Christophera Neila, kterého našel Interpol na základě zveřejnění jeho expertně dekódované fotografie, nám Persson popsal i jiný příklad, kdy mezinárodní databáze přinesla rychlé výsledky. "Podle klávesnice na jedné ze sérií fotografií jsme poznali, že jde o Španělsko. Naši kolegové zde pak z ostatních fotografií zjistili, o které město jde." Další stopa v podobě mhd lístku z obrázku vedla do konkrétní oblasti. "Obrázek, který nezaujal nás, zaujal naše zahraniční kolegy," vyzdvihuje detektiv důležitost mezinárodní spolupráce. Když byl pachatel po dvou měsících dopaden, zjistilo se, že jde o organizovanou skupinu mužů. Nechali se najímat jako hlídači dětí, a oběti si vybírali z řad nemluvňat. "Dřív jsem si myslel, že všichni tito pedofilové vypadají nějak podezřele, že bych je dokázal poznat," přiznal se mi potom detektiv Persson v našem rozhovoru. "Ale zjistil jsem za ta léta, že jsou to lidé ze všech vrstev, všech věků, všech vzdělání... Prostě je nepoznáte."
"Jindy, případě venkovních fotografií, spolupracujeme třeba s botaniky, aby nám pomohli identifikovat určitou rostlinu. Jindy jsme oblast našli s experty ze stavebnictví, a to na základě pohozené cihly..." popisuje různorodou práci Interpolu Anders Persson.
Česká policie radí
"Informační kriminalita není nic nového, nová je forma, kterou v posledních letech dostala," uvedl Karel Kuchařík, jehož skupina Policejního prezidia se právě odhalováním této kriminality zabývá. Zmínil, že "internet je tažený dětmi", totiž že zatímco v domácnostech, kde je alespoň jedno dítě, mají přístup na internet v 80 % případů, jinde je to jen 20%. Děti jsou podle něj vtahovány do kriminality i jako pachatelé, např. při šíření extremistických názorů. "Měli jsme případ šestnáctiletého mladíka, který byl k extrémistickým názorům doslova vychován přes internet," uvedl Kuchařík.
Karel Kuchařík
Karel Kuchařík, Policejní prezidium
Jaké konkrétní nebezpečí dětem na internetu hrozí? Kromě "klasické pornografie" a dalších materiálů pro děti nevhodných je to možnost, že si dítě někdo vyhlédne za účelem trestné činnosti, např. právě produkce dětské pornografie.
Oblíbenou aktivitou mladých je internetová komunikace přes různé chaty. Přitom pravé neškodných chatovacích místnosti a diskusních fór využívají i pedofilové k "sociálnímu inženýringu" - není zde problém vydávat se a kohokoli. Postupně směřují komunikaci na soukromější kanály, například MSN Messenger nebo ICQ, a cílem je samozřejmě vymámit s nezletilého nebo nezletilé jejich mail, mobilní číslo nebo adresu
"Setkali jsme se s případem, kdy násilník digitálně upravil děti na pornografických obrázcích, aby vypadaly, jakože se směji. Upravené fotomontáže pak používal k přesvědčování děti, že jde o něco normálního," uvedl Karel Kuchařík, jak může například vypadat ovlivňování dětí přes internet, které zmínila už jeho předřečnice.
Není jednoduché odhalit skupinu, která se dětskou pornografií zabývá: "Skupiny obvykle pořadují po svých nováčcích, aby přispěly vlastními snímky s tematikou dětské pornografie. Tak do trestné činnosti zatáhnou ostatní hned od začátku."
V poslední době se podle Kuchaříka mnohé zlepšilo. Zmínil například brožurku Bezpečný internet nebo horkou linku Saferinternet.cz. Postěžoval si, že mnozí poskytovatelé webprostoru pouze splní svou zákonnou službu smazat data, která odporují zákonu, ale již pak nezajistí stopy důležité pro vyšetřování (pochválil v tomto ohledu Seznam.cz).

Pan Kuchařík také rezolutně vyloučil možnost, že by se zákon trestající držení dětského porna (Zákon č. 140/1961 Sb.) dal zneužít, a na někoho například takové materiály nastražit: "Vždycky vyšetřujeme úmysl a zjišťujeme, jak se podezřelý k těm materiálům dostal. To, že by se to dalo takto zneužít, považuji za nesmysl."

Tým vyšetřovatelů z Microsoftu
Pro mnohé mohlo být překvapením, když zjistili, že Microsoft má svůj vlastní tým vyšetřovatelů zabývajících se on-line zločinností. Petr Fifka, odborník na bezpečnost ze společnosti Microsoft, to odůvodnil jednoduše: Jelikož internet je globální, musí být i boj proti internetové kriminalitě globální. Microsoft coby globální firma má k takovému boji dobré prostředky.
Internet Safety Enforcement Team
Microsoft - Internet Safety Enforcement Team

Náplň činnosti týmu by se dala rozdělit do tří oblastí:
  1. Podporovat ad hoc vyšetřování orgánů činných v trestním řízení
  2. poskytnout nástroje, školení a podporu pro vynutitelnost zákonů
  3. zvýšit povědomí o bezpečnostních rizicích na internetu, nejen veřejnosti, ale i vládních institucí
Tým, který dnes čítá 65 expertů, nevznikl na zelené louce. Jeho historie byla pozvolná, rozrůstal se tak, jak si to okolnosti vyžadovaly. Softwarové firmy si uvědomily, že nestačí jenom psát co nejbezpečnější software, ale je potřeba udělat další krok a bojovat proti bezpečnostním rizikům i na dalších úrovních. Kromě odhalování dětské pornografie se tým zabývá také útoky na bezpečnost serverů i osobních počítačů, boji se spamery a autory virů.
Panel
Panelová řízená diskuze v salonku Hluboká - Kriminalita páchaná na dětech prostřednictvím internetu, Praha, 22. ledna 2008

Tým pak svoje šetření předává příslušným orgánům. Důležité je také podporovat legislativu zabývající se cyberkriminalitou, a to po celém světě. Microsoft přispívá na činnost Rady Evropy (implementace "Cybercrime convention"), tyto prostředky jsou určeny např. na analýzu regionů, které potřebují pomoci v boji s internetovou kriminalitou na legislativní úrovni a zapojením do mezinárodní součinnosti. Dále Microsoft podporuje organizaci ICMEC zabývající se vyhledáváním pohřešovaných dětí.
"Produkty navrhujeme tak, aby byli uživatelé chráněni proti zneužití. Terms Of Use jsou psána s ohledem na to, aby nebylo ohroženo soukromí uživatelů, ale zároveň aby bylo možné pomoci orgánům činným v trestním řízení," zmínil Fifka. Uvedl, že s policií řešili například nový systém šifrování BitLocker, uvedený ve Windows Vista Ultimate. Když jsem se zeptal, zda jde o nějaké backdoor, ujistil mne, že ne: "Šlo hlavně o to, aby policie věděla, že se postupem času může začít setkávat se systémem, kde jejich současný postup práce nebude účinný. Pokud vytáhnou disk z počítače, nic z něj nedostanou. Žádné backdoor ovšem v šifrování není."
"Partnerství s nigerijským týmem pro vyšetřování ekonomické kriminality umožnilo účinnější boj proti tzv. nigerijským dopisům. A určitě znáte různé ty hoaxy, které vám slibují spoustu peněz od Billa Gatese..." připomněl Fifka další pole působnosti. To vše podle něj samozřejmě neznamená, že by internet byl zlý. "Jde o to, abychom si uvědomili rizika. Nelze zakázat automobily proto, že na silnicích umírá mnoho lidí." Namísto toho je důležité pokračovat ve vývoji předpisů, pravidel a samozřejmě účinné osvětě.
Prezentace - Peter Fifka

Z dalších konkrétních řešení Fifka, který v minulosti pracoval pro Interpol, zmínil Digital PhishNet,
Inhope, Signal Spam a Child Explotation Tracking System (CETS). CETS je systém, který Microsoft navrhl pro boj s dětskou pornografií. Zvyšuje efektivitu boje proti zneužívání dětí prostřednictvím internetu, neboť umožní ověřit, zda se v centrální databázi už nevyskytují podobné důkazní prostředky. Základní systém CETS je zdarma, jeho implementace ovšem může stat nějaké prostředky, pokud je třeba jej upravit pro komunikaci s již používanými systémy.
"Jsme si vědomi toho, že technologie, kterou dodáváme, je využívána pro dobré, ale I pro špatné věci. Je na nás, abychom se k tomu stavěli odpovědně a komplexně," uznává Peter Fifka.


Tajné stránky pedofilů

26. listopadu 2011 v 14:45 | ADMIN webu
Anonymous, aktivistická internetová skupina hackerů, napadla tajné stránky, určené ke sdílení nelegální dětské pornografie. Kromě úspěšného útoku na skryté stránky sdružující šiřitele pedofilních materiálů také publikovali seznam uživatelů, kteří tyto stránky využívají.


Hackeři si všimli, že na tzv. "skryté Wikipedii" na síti Tor se vyskytují odkazy na stránky s dětskou pornografií. Odkazy se znovu objevily i po jejich smazání, což vyprovokovalo hackerskou operaci "OpDarknet.

Během ní skupina Anonymous opakovaně shodila servery hostingové firmy, kde byl pornografický obsah uložen.

"Tím, že vlastníci a provozovatelé firmy Freedom Hosting (podle tvrzení Anonymous otevřeně podporují dětskou pornografii (...) se stali naším úhlavním nepřítelem," uvedli hackeři hlásící se k Anonymous.

"Tím, že jsme shodili jejich servery, jsme zneškodnili přes 40 pornografických webů, mezi nimi i jednu z největších pornografických stránek s více než 100 GB dětského porna."
"Nadále budeme útočit na hostingové firmy, o kterých zjistíme, že poskytují prostor či propagují dětskou pornografii," hrozí Anonymous. "Nezáleží na tom, kdo jste. Pokud podporujete dětskou pornografii, stanete se cílem našich útoků."

Tajná síť Tor slouží disidentům i kriminálníkům

Šifrovaný protokol Tor využívá sítě dobrovolníků a jejich počítačů k anonymnímu přístupu k internetu nebo k přístupu na zcela odříznuté, mimo Tor nepřístupné weby, tzv. darknet (např. v pseudodoméně .onion).
Přestože není Tor bez chyby, je velmi populární mezi lidmi, kteří z jakéhokoli důvodu touží po anonymním prohlížení webových stránek. Kromě kriminálních živlů používají opensourcovou aplikaci také disidenti, advokáti on-line soukromí, aktivisté, whistlebloweři (lidé upozorňující na nekalé praktiky) nebo lidé v zemích, kde je běžná státní cenzura přístupu k internetu.

Dětské porno

26. listopadu 2011 v 14:41 | ADMIN webu
NECHUTNÝ PEDOFIL: Při vyšetřování shromažďoval dětské porno!
Christopher Jarvis
Devětačtyřicetiletý Christopher Jarvis byl devět let zodpovědný za ochranu dětí
Britský soud v pátek poslal na 12 let do vězení bývalého pracovníka katolické církve za držení a šíření dětské pornografie. Informuje o tom v sobotu server listu Daily Mail.
Devětačtyřicetiletý Christopher Jarvis pracoval jako koordinátor katolické církve v otázkách zneužívání dětí kněžími. Vyšetřoval staré případy stížností na faráře kvůli zneužívání dětí a vyslýchal již dospělé oběti. Ve své funkci měl přístup ke všem záznamům policie i sociálních služeb o obětech zneužívání.

zdroj:http://tn.nova.cz

Pornografie a závislost…

26. listopadu 2011 v 14:37 | ADMIN webu

Porno a toxický sex: Realistický pohled na pornografii

Můžete se zbavit závislosti na pornografii. Poznejte devět lží, které pornografie hlásá, a způsob, jak být ze závislosti na ní vysvobozeni.

Gene McConnell

Pornografie a závislost… sex vytržený z kontextu


Za chladné, temné noci není nic lepšího než planoucí oheň v krbu. Můžete naskládat hraničku dříví a nechat ji hezky hořet a hřát. Je to bezpečné, hřejivé, uvolňující a romantické. Ale zkuste tenhle oheň vytáhnout z krbu (který byl k tomu účelu postavený) a nechat ho hořet uprostřed obývacího pokoje. Najednou začne ničit. Dokáže spálit celý dům a zabít všechny, kdo v něm jsou. Sex je jako ten oheň. Když se projevuje v manželském vztahu, v chráněném prostředí vzájemné oddanosti, je báječný, hřejivý a romantický. Ale pornografie jej staví mimo tento správný kontext.
Pornografie je velký byznys, který vydělává spoustu peněz, a je mu jedno jak. Ukáže vám cokoliv, co vás podle tvůrců přinutí vrátit se a kupovat dál a dál.

Co živí závislost na pornografii

Jednou z nejvýznamnějších stránek našeho myšlenkového světa je zdravá představa o tom, kým jsme po sexuální stránce. Pokud jsou tyto představy narušeny, pokřiví se životně důležitá součást našeho já. Pornokultura hlásá, že sex, láska a intimita jsou jedno a totéž. V pornografických materiálech je představován sex mezi lidmi, kteří se setkali poprvé a jsou si úplně cizí. Záleží jen na tom, abych byl spokojený. Je jedno, čí tělo využívám, jen když je získám. Pornografie nás vede k tomu, abychom si mysleli, že sex je něco, co můžeme mít kdykoli, s kýmkoli a bez jakýchkoli následků.
Problém této povrchní představy spočívá v tom, že vztahy nestojí na sexu, ale na vzájemné oddanosti, na zájmu o druhého a na vzájemné důvěře. V tomto kontextu je sex - stejně jako oheň v krbu - něco úžasného. Být s někým, kdo vás miluje a přijímá, kdo se vám odevzdal na celý život, s někým, komu se můžete cele dát - právě díky tomu může být sex tak báječný.

Jak být vysvobozen ze závislosti na pornografii: Rozpoznat lži

Z pornografie se nedozvíte pravdu o sexu. Ona se totiž pravdou vůbec nezabývá. Není tu od toho, aby vzdělávala, ale aby se prodávala. Takže vám řekne jakékoli lži, které přitáhnou a udrží zájem publika. Pornografie totiž ze lží žije - ze lží o sexu, ženách, manželství a spoustě dalších věcí. Podívejme se na některé z nich a uvidíte, jaký zmatek dokážou vyvolat v životě a v postoji k různým věcem.

Lež číslo 1: Ženy nejsou tak docela lidé

Časopis Playboy se o ženách vyjadřuje jako o "zajíčcích", jako by to byla jen roztomilá zvířátka, a o sexu mluví jako o hře, přičemž naznačuje, že ženy jsou na hraní. Penthouse jim říká "mazlíčci". Pornografie používá pro ženy často názvy odvozené od zvířat, hraček nebo částí těla. Některé druhy pornografie vůbec neukazují tvář, ale jen tělo nebo pohlavní orgány. Zlehčují fakt, že žena je skutečná lidská bytost, která myslí a cítí.

Lež číslo 2: Ženy jsou sportovní trofeje

Některé sportovní časopisy vydávají zvláštní číslo s dívkami v plavkách, což vyvolává představu, že ženy jsou něco jako sport. Pornografie vnímá sex jako hru a při hře musíte vyhrát, dobýt nebo skórovat. Muži, kteří vezmou tuhle představu za svou, rádi říkají, že u některé ženy "zabodovali". Začnou posuzovat svou mužnost podle toho, kolik žen dobyli. Každá žena, u které skóruji, je další trofej na mojí poličce, další zářez na opasku, který potvrzuje moji mužnost.

Lež číslo 3: Ženy jsou majetek

Všichni jsme viděli obrázek nablýskaného bouráku, na kterém je malebně rozložená sexy dívka. Nevyřčená zpráva zní: "Kupte si jedno, a získáte obojí." Tvrdá pornografie jde ještě dále. Předvádí ženy jako zboží v katalogu a vystavuje je tak otevřeně, jak to jen jde, aby si je zákazníci mohli prohlédnout. Není divu, že hodně kluků má dojem, že když utratí nějaké peníze za to, že dívku vezmou na rande, mají právo chtít po ní sex. Pornografie říká, že se ženy dají koupit.

Lež číslo 4: Hodnota ženy závisí na tom, jak atraktivní má tělo

Méně atraktivní ženy pornografie zesměšňuje. Mluví o nich jako o kobylách, prasnicích, almarách nebo ještě hůř. A to jen proto, že neodpovídají ideálu "dokonalé" dívky, který prezentuje. Pornografie se nezajímá o mysl či osobnost ženy, ale jen o její tělo. Smutné je, že této lži uvěřily i mnohé ženy.

Lež číslo 5: Znásilnění se ženám líbí

"Když řekne ne, myslí ano." To je typický scénář pornografických materiálů. Ukazují znásilňované ženy, jak se ze začátku brání a kopou a pak se jim to začne líbit. Pornografie muže učí bavit se týráním a zneužíváním žen pro své potěšení.

Lež číslo 6: Ponižovat ženy je správné

Pornografie často vyjadřuje spoustu nenávisti vůči ženám. Představuje ženy, jak jsou mučeny a ponižovány na stovky zvrácených způsobů a ještě se dožadují pokračování. Projevuje se snad v takovém způsobu zacházení se ženou jakákoli úcta? Nebo snad láska? Nebo pornografie propaguje spíš nenávist a pohrdání vůči ženám?

Lež číslo 7: Sex by měly mít i malé děti

Jeden z nejprodávanějších druhů pornografie je imitace "dětského porna". Ženy jsou "přestrojeny" za malé holčičky s culíky, dětskými botičkami a medvídky v náručí. Takovéto obrázky a videa naznačují, že je normální mít sex s dítětem. Uživatelé pornografie to nevědomky vede k tomu, že se dívají na děti se svými sexuálními představami.

Lež číslo 8: Nedovolený sex je zábava

Pornografie často využívá prvku něčeho zakázaného či nebezpečného s cílem dodat sexu na zajímavosti. Naznačuje, že si člověk nemůže sex doopravdy užít, když na něm není něco vyšinutého, nedovoleného nebo nebezpečného.

Lež číslo 9: Prostituce je vzrušující

Pornografie vykresluje vzrušující obraz prostituce. Realita je ovšem taková, že mnoho žen z pornografických materiálů jsou dívky, které se nějakým způsobem dostaly do pasti života v sexuálním otroctví. Hodně jich bylo sexuálně zneužito. Některé z nich se nakazily přenosnými pohlavními nemocemi včetně AIDS a často zemřou ještě velmi mladé. Mnohé berou drogy, aby dokázaly takový život vůbec unést.

Závislost na pornografii - podtrženo a sečteno

Pornografie žije ze zničených životů mladých žen a chytá do pasti muže, kteří utrácejí spoustu času i peněz, když propadnou jejím produktům. Můžeme si říkat, že věci, které vidíme a slyšíme, na nás nemají vliv. Uznáváme ale, že dobrá hudba, dobré filmy a dobré knížky pro náš život znamenají hodně. Díky nim se můžeme uvolnit, vzdělávat, získat motivaci a inspiraci. A stejně jako nám mohou přinášet užitek povznášející média, mají na nás negativní vliv pornografické obrazy.

Jaký vliv má na muže pornografie?

Jaké myšlenky nám nasadí do hlavy? Když nám někdo do hlavy neustále vtlouká špatné věci, může to tak pokazit náš myšlenkový svět, že se problémy začnou objevovat i v našem životě. Jednou z nejvýznamnějších stránek našeho myšlenkového světa je zdravá představa o tom, kým jsme po sexuální stránce. Pokud jsou tyto představy narušeny, pokřiví se životně důležitá součást našeho já.

Závislost na pornografii: Čím pornografie táhne

Ne každý, kdo uvidí pornografický film nebo navštíví erotické stránky na internetu, propadne závislosti na pornografii. Někteří si prostě jen odnesou toxické představy o ženách, sexu, manželství a dětech. U některých však dojde k určitému emocionálnímu průlomu, který závislosti umožní, aby je skutečně chytla. Společnostem produkujícím pornografii vůbec nevadí, když propadnete úplné závislosti na jejich výrobcích. Je to velký byznys. Dr. Victor Cline dělí postupující závislost na několik stádií: závislost, vystupňování závislosti, ztráta citlivosti a vybíjení citových impulzů v jednání. V případě závislosti na pornografii, jak jsem zjistil, existuje ještě jedno stadium, které přichází jako první - raná expozice. Podívejme se na ně podrobněji.

Raná expozice pornografii

Muži, kteří si vypěstují závislost na pornografii, jí obvykle bývají vystaveni hodně brzy. Setkají se s pornografií ve velmi mladém věku a ta jim tímto vrazí nohu mezi dveře.

Závislost na pornografii

Člověk se k pornografii začne vracet. Stane se pravidelnou součástí jeho života. Chytili jste se na udičku a nedokážete s tím přestat.

Vystupňování závislosti na pornografii

Začnete vyhledávat názornější pornografii. Používáte věci, ze kterých byste dříve byli zhnusení. Teď vás to vzrušuje.

Ztráta citlivosti vůči pornografii

Začnete být vůči sledovaným obrázkům otupělí. Dokonce ani ta nejnázornější pornografie vás už nevzrušuje. Zoufale toužíte, abyste znovu mohli pocítit tu známou rozkoš, ale už ji nedokážete najít.

Vybíjení citových impulzů v jednání

To je moment, kdy muž udělá rozhodující skok a začne na základě obrazů, které viděl, jednat. Někteří přejdou od dvoj- a trojrozměrných pornografických zobrazení k různým druhům destruktivního jednání v reálném světě se skutečnými lidmi.

Závislost na pornografii: Jsem závislý?

Pozorujete-li některé z těchto vzorců ve svém životě, je třeba, abyste hned teď začali brzdit. Začíná pornografie čím dál tím více ovládat váš život? Dělá vám potíže ji odložit? Vracíte se znovu a znovu pro další?

Závislost na pornografii: Co můžu dělat?

První věc, kterou musíte udělat, je přiznat, že se závislostí na pornografii zápasíte. Věřte mi, že pokud tento problém máte, není na tom nic zvláštního ani neobvyklého. S různými stadii tohoto problému se potýkají miliony mužů. Vlastně se ani není proč divit. Pornografický průmysl utrácí miliardy dolarů ve snaze vás polapit. Mělo by nás vůbec překvapovat, že se mu to daří? Někteří z vás si možná nesou problémy z minulosti, jako je pohlavní zneužívání nebo předčasné setkání se sexem. V jejich důsledku je ještě těžší setřást ze sebe závislost na pornografii. Když se závislostí bojujete bez pomoci, máte jen omezené šance.
Potřebujete někoho, kdo by vám pomohl se této závislosti zbavit. Je naprosto nezbytné skončit s utajováním. Bez toho se vám nejspíš nepodaří se ze závislosti vymanit. To neznamená, že byste museli každému na potkání vyprávět o svých zápasech. Vyberte si někoho, kdo slouží jako poradce mužům bojujícím se závislostmi a komu se můžete svěřit. Někoho, kdo vám připadá důvěryhodný a spolehlivý a kdo má tolik zkušeností v oblasti závislostí, že ho váš zápas nepřekvapí.

Je možné se osvobodit od závislosti na pornografii?

Pornografie vás chytí do pasti spoustou lží. Bůh nás naopak vede k pravdě. Ježíš řekl: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými" (Jan 8,31-32). Ti, kdo Ježíše slyšeli, se cítili dotčeni a namítali: "… nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?" (Jan 8,33). Ježíš jim však vysvětlil, že lidé otročí hříchu, ale on sám je může osvobodit (Jan 8,34).
Hřích lidi nejen zotročuje, ale také je vzdaluje od Boha. A nikdo není dokonalý. Z Božího pohledu není nikdo morálně čistý. Naopak o nás Bible říká: "Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou" (Izajáš 53,6). Všichni si zasloužíme, aby nás Bůh odsoudil a potrestal. Bůh, který je po morální stránce dokonale čistý a současně nás miluje, vyřešil problém našeho hříchu tak, abychom nemuseli být odsouzeni, jak bychom si právem zasloužili. Vzal trest za náš hřích na sebe a osobně ho nesl. Ježíš Kristus, Boží Syn, byl mučen a zemřel na kříži za náš hřích, aby nám mohlo být odpuštěno. Třetího dne vstal z mrtvých, přesně jak to předem předpověděl. A teď vám nabízí vztah s Bohem samotným. Jeden z nejpozoruhodnějších výroků Bible zní: "Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti" (1. list Janův 1,9).

Nejdůležitější vztah

Při hledání lásky a důvěrného vztahu je pornografie prázdnou náhražkou skutečné lásky. Bůh nás stvořil tak, že naši potřebu důvěrného vztahu dokáže na té nejhlubší úrovni naplnit jen on sám. "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (Jan 3,16). V protikladu k temnotě a rozvratu, které může vnést do lidského života pornografie, přišel Ježíš proto, aby lidé měli život a měli ho v hojnosti (Jan 10,10). Bůh vám nabízí odpuštění skrze vztah se sebou samotným. Přáli byste si požádat ho, aby vám odpustil a vstoupil do vašeho života? Můžete mu to říct třeba hned teď. Potřebujete-li slova, která by vám to pomohla vyjádřit, může vám pomoci následující modlitba:
"Pane Ježíši, vím o svém hříchu a ty o něm víš také. Prosím tě, abys mi odpustil a očistil mě. Děkuji ti, že jsi zemřel na kříži za moje hříchy. Prosím, abys hned teď vstoupil do mého života a začal v něm působit. Ujmi se vedení mého života a dělej v něm to, co považuješ za nejlepší. Děkuji ti za to, že jsi mi odpustil a vstoupil do mého života."
zdroj:http://www.everystudent.cz

Dětská pornografie

26. listopadu 2011 v 14:18 | ADMIN webu

Dětská pornografie

Poslanci schválili novelu zákona, podle které by se kromě šíření dětské pornografie stalo trestné i její držení. Tomu, kdo přechovává filmové, fotogarfické, počítačové nebo jiné dílo, které zobrazuje dítě, budou hrozit až dva roky vězení. Na pornografické texty se zatím zákon nevztahuje. Předtím, než návrh vejde v platnost jej ještě posoudí Senát a prezident.
Co však je nebo není pornografie nebylo našimi poslanci specifikováno, posouzení je ponecháno na znalcích z oboru a orgánech činných v trestním řízení.
Toto přenesení odpovědnosti na soudce je poněkud alibistické, v této situaci musí soudci posuzovat dokonce i to, jsou-li osoby zachycené v díle jakéhokoliv formátu ještě dětmi.
Mít u sebe dětskou pornografii u nás doposud na rozdíl od Británie, USA či Nizozemska trestné nebylo. Za hranice zákona se zatím mohl dostat pouze ten, kdo materiály s dětskou pornografii dále šířil.
Dosavadní trestný čin "ohrožování mravnosti" je novým zákonem změněn na "šíření pornografie"; výrazně budou zpřísněny tresty za rozšiřování pornografických děl, nově mohou dosáhnout až osmi let.
Jaký je pohled sexuologa na pornografii? Může mít mimo stinných stránek i ty světlejší? A kde se v některých lidech jejich pedofilní sklony berou?zdroj:http://www.sexualne.cz

Komentář odborníka:

Pár slov k dětské pornografii

Když jsem se v zimě vracíval domů kolem Kongresového centra, vystrkovala tam na mne dost necudně nahý zadeček velmi mladá dívka, asi ještě dítě. Byla na plakátu zvoucím na výstavu známého českého fotografa. Calvin Klein zvolil pro svůj katalog Kate Moss - dospělou modelku s dětským tělem a málem šel v USA do vězení. V šuplíku mám fotky svých dětí, někdy jsou na nich nahaté a často rozverné. Tolik úvodem.
Psát o dětské pornografiia snažit se být objektivní je těžké. Emocionální zabarvení tématu je až příliš trýznivé a každý, kdo se pokusí prezentovat jiný postoj než naprosté odsouzení riskuje, že bude považován sám přinejmenším za "divného". Přesto mi to nedá a pokusím se z úhlu pohledu své profese shrnout pár důležitých bodů ve světle zákona, který v těchto dnech sněmovna schválila. Zákona, který má trestat držení dětské pornografie (a to tresty vyššími, než jaké jsou připraveny pro pachatele pohlavního zneužití).
Jistě jde o svůdný slib, že když bude i pouhé držení takových materiálů trestné, ubude zákazníků. Tím ubude odbytu a výrobci dětské pornografie půjdou na úřady práce svých zemí pro podporu v nezaměstnanosti. Naše děti budou v bezpečí. Kéž by byl život tak jednoduchý!
Tak jako v USA za prohibice neubylo alkoholiků, jako po přijetí zákona kriminalizujícího v ČR držení "většího než malého" množství drogy neubylo narkomanů, velice se obávám, že ani tento krok není řešením problému pedofilů a pedofilních trestných činů. V nedávné aféře kolem distribuce dětské pornografie bylo nejvíce zákazníků z USA a Německa, v obou zemích přitom zákony proti vlastnictví dětských erotických materiálů platí.
Pedofilie je sexuální deviace, pravděpodobně vrozená vloha. Většinou se týká mužů, občas žen. Lidé, kteří jsou jí postiženi, obvykle vedou poměrně neradostný život, který sestává z vnitřního boje s vrozenou dispozicí. Ne vždy je ten boj úspěšný. Výsledkem prohry může být zneužité dítě. Výsledkem vítězství třeba Alenka v říši divů nebo Andersenovy pohádky. Ano, jak Andersen tak Carroll byli pedofilové. A mezi námi takových pedofilů, kteří nikdy žádnému dítěti neublížili, žije nejspíš hodně. Někteří z nich možná vlastní pornografii, která jim pomáhá vyhrávat a nikdy nerealizovat v praxi své sny. Ti nejzodpovědnější vyhledají pomoc sexuologa a snaží se aktivně léčit. Ve své praxi se s nimi setkávám stejně jako s těmi, kteří boj prohráli a přicházejí s policejní eskortou, abych je vyšetřil pro orgány činné v trestním řízení.
Ani v ordinaci ani zde neomlouvám jejich činy, to by byla medvědí služba. Podstatou léčení je totiž získání náhledu, porozumění vlastní sexuální motivaci a hledání cesty, jak žít a neškodit ani sobě ani lidem kolem. Podstatou rozumného zákonodárství by však také mělo být pochopení problému a hledání cesty, která možná nebude voliči tak oceněna jako ono "jasné řešení", zato přinese výsledky.
Z podstaty úchylek se odvíjí i fakt, že uvěznění mnoho neřeší. Frekvence recidivy po pouhém výkonu trestu tu je kolem 80%. Nicméně jestliže se takový člověk léčí - a u nás máme velmi dobrý model tzv. ochranného léčení - recidivita dramaticky klesá ku 20%.
Pokud jde o problém pornografie z hlediska sexuologického, jsou k dispozici určité historické modely. Například když v sedmdesátých letech byla v Dánsku legalizována do té doby zakázaná běžná pornografie, množství sexuálních trestných činů tam pokleslo. U nás se po roce 1990 dramaticky zvýšila všechna možná kriminalita - s výjimkou sexuální.
Jedním z argumentů proti dětské pornografii je však okolnost jejího vzniku. Ten totiž dříve jednoznačně předpokládal zneužití dítěte. Dnes ve světě virtuální reality již to tak bezvýhradně neplatí. Nota bene - zákon postihující výrobu dětské pornografie máme.
Záměrně nechci ztrácet čas psaním o existencí spamů. Každý den dostávám desítky mailů, které nabízejí mimo levné Viagry i odkazy na různé pornostránky. Umím si představit, že až si kdosi bude chtít někoho "vychutnat", pošle mu zkrátka určitý mail a vhodně načasuje policii. Však to známe!
Zůstává občas přetřásaná otázka: "Proč se pedofilové často vydávají hledat své oběti k nám?" Jistě hraje roli i to, že je zde určitá přirozená nabídka. Nabídka dětí nezasažených sexuální výchovou. Ta ve školách v soustavné podobě skoro neexistuje a v rodinách to bohužel stále není o moc lepší. Nestálo by za to zamyslet se více nad tím, jak děti naučit chránit samy sebe?
Nebo budeme mít věznice plné tzv. pedofilů a stále stejné množství zneužitých dětí. A jak budeme řešit takový problém, jaký nedávno zamotal hlavu Američanům? Asi 14letá dívenka vyfotila své sexuálních hrátky a rozeslala je pár kamarádům na internetu. Byla stíhána pro výrobu, držení a rozšiřování dětské pornografie. Humorné? Vůbec ne!
(Aktualizováno, podstatná část článku byla uveřejněna v MF Dnes v únoru tr.)
MUDr. Ondřej Trojan

„Kriminalita páchaná na dětech po internetu“.Dětská pornografie

26. listopadu 2011 v 14:16 | ADMIN webu

Stalo se: v Praze proti dětské pornografii

Minulý týden se v Praze školili policisté, soudci i státní zástupci v boji proti dětské pornografii a kriminalitě, páchané na dětech po Internetu. Česká republika byla pochválena za novelu, trestající pouhé držení dětské pornografie. Zapojí se ČR do snah bojovat proti dětskému pornu na Internetu cestou omezení plateb?
Pokud jste minulý týden zaznamenali zvýšený výskyt zpráv na téma zneužívání dětí prostřednictvím Internetu, stejně jako zvýšenou intenzitu mediálních prezentací a PR masáží subjektů, které se proti tomu snaží bojovat, pak vězte, že to nebylo nijak náhodné. Souvisí to s tím, že právě v Praze se minulý týden konala jedna zajímavá mezinárodní akce.
Jednalo se o mezinárodní školení "strážců zákona" na téma "Kriminalita páchaná na dětech po internetu".

Pořádalo ho společně Mezinárodní středisko pro pohřešované a zneužívané děti (ICMEC), Interpol, Microsoft a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s Justiční akademií. Šlo o specializované mezinárodní školení, zapadající do širšího rámce vzdělávání příslušníků policie, stejně jako soudců a státních zástupců, v boji proti "kybernetické kriminalitě". Jednalo se už o 28. běh školení, v rámci kterého bylo od roku 2003 proškoleno na 2494 osob ze 109 zemí.

Podrobněji o školení informovalo naše ministerstvo vnitra. ČTK zase informovala o tom, že jeden z organizátorů, ICMEC (mezinárodní středisko pro pohřešované a zneužívané děti), v Praze jednal se zástupci národních organizací o zřízení evropské sítě národních center, která by sdružovala informace o pohřešovaných dětech. Microsoft při stejné příležitosti uspořádal setkání na téma Kriminalita páchaná na dětech prostřednictvím internetu.

Média zmobilizovala i ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová, která se prezentovala hlavně na iDnes (mj. i on-line rozhovorem), a také ohlásila záměr iniciovat vznik národního centra pro pohřešované a zneužívané děti. Zároveň zmínila i plán na vybudování systému, který by zabránil internetovým platbám za dětskou pornografii. Vedle toho se minulý týden prezentovala i Linka bezpečí, která pro rok 2008 připravila kampaň "k tématu bezpečného používání a zneužívání internetu".

Konečně právě v minulém týdnu spustila českou verzi svých stránek o bezpečném používání Internetu společnost Symantec. Jde o klasickou (a velmi potřebnou) osvětu, zaměřenou především na rodiče (zatímco třeba tuzemská internetová helpline cílí spíše na samotné děti).

První dojmy

Části z uvedených akcí jsem měl možnost se zúčastnit a vyslechnout si, co a jak říkali jejich hlavní protagonisté. Kdybych měl své pocity a dojmy z toho k něčemu přirovnat, asi bych použil příměr s návštěvou nemocnice. Když sem člověk přijde, setká se především s pacienty, slyší jen o samých nemocech, strastech a utrpení, a postupně začíná ztrácet povědomí o tom, že existuje i zdravá část populace. A snad stále ještě majoritní.

Podobně je tomu i s bojem proti kriminalitě a dalším špatnostem, páchaným pomocí Internetu: čím déle se tím člověk zabývá a je do této problematiku ponořen, čím více odstrašujících příkladů slyší či dokonce musí řešit, tím spíše se může z jeho zřetele vzdalovat všechno to dobré, kladné, co Internet přináší. Třeba i do té míry, že ztratí schopnost poměřovat aktiva proti pasivům a začne vnímat Internet jako něco negativního, co je třeba omezovat, či proti tomu dokonce bojovat. Tím nenarážím na nikoho konkrétního. Jen popisuji svůj dojem toho, že i "strážci zákona" jsou svým způsobem profesionálně deformováni, tak jako asi každá profese.

Pochvala za novelu

I vzhledem k tomu, co jsem shrnul výše, jsem se nemohl divit tomu, jak byla na uvedených akcích přijímána naše nedávná novela trestního zákona, přísně trestající i pouhé pasivní držení dětské pornografie. Například ze strany ICMEC to bylo velmi kvitováno. A třeba i naše ministerstvo vnitra si tuto úpravu velmi pochvalovalo, i v souvislosti se samotným školením:
"Letošní rok je pro toto školení více než příhodný. Začíná platit novela trestního zákona, která staví držení dětské pornografie mimo zákon. Pro Českou republiku bylo v minulosti obtížné podílet se na mezinárodních operacích proti distributorům a uživatelům dětské pornografie právě pro neexistenci trestnosti pouhého držení dětské pornografie. Nyní bude možné se do podobných akcí plně zapojit a toto školení přispěje k tomu, aby orgány činné v trestním řízení byly na takovéto náročné operace připraveny," uvedla na tiskové konferenci náměstkyně ministra vnitra Lenka Ptáčková-Melicharová.
Že trestnost pouhého držení dětské pornografie pomůže potírat skutečnou kriminalitu, je jistě pravda. Jenže současně může otevřít i prostor pro různá zneužití. A opět je to o porovnání přínosů a záporů, o volbě vhodného vyvážení. A to je velmi citlivá věc, o které se u nás diskutovalo již při schvalování uvedené úpravy našimi zákonodárci.
U senátorů převážil strach ze zneužití, a to do té míry, že návrh původně shodili ze stolu>. Jenže poslanci je přehlasovali, a tak se původně navržená úprava nakonec stala skutečně platnou a účinnou.

Na akcích z minulého týdne, vzhledem k jejich zaměření, podle očekávání převážil aspekt usnadnění boje proti dětské pornografii. A například vedoucí oddělení informační kriminality Policejního prezidia ČR Karel Kuchařík, známý i z článků zde na Lupě, se obavy ze zneužití snažil rozptýlit takto:
Pan Kuchařík také rezolutně vyloučil možnost, že by se zákon trestající držení dětského porna (Zákon č. 140/1961 Sb.) dal zneužít, a na někoho například takové materiály nastražit: "Vždycky vyšetřujeme úmysl a zjišťujeme, jak se podezřelý k těm materiálům dostal. To, že by se to dalo takto zneužít, považuji za nesmysl."
Pokud se ale podíváme přímo do zákona, zjistíme, že o žádných ohledech na úmysl či způsob získání, natož pak o záměru využití, se zde nemluví:
§ 205a Přechovávání dětské pornografie
Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.
Takže pokud policie bere ohled na úmysl a další aspekty - a osobně velmi doufám, že tak činí - pak mi vychází, že tak činí nad rámec zákona.

Mohu-li připojit ještě jeden vlastní postřeh: jakpak se asi policie (a zákon) bude stavět k "dílům", která vznikla čistě uměle (byla vygenerována nějakou aplikací), a nikoli snímáním nějaké reálné předlohy (fyzické osoby, resp. dítěte). Doba, kdy bude možné dostatečně věrně vygenerovat jakoukoli scénu, k nerozeznání od reálné, asi není tak daleko (pokud už zde dávno není, viz výroba filmů). S tím ale padne i předpoklad, že dětská pornografie při svém vzniku nutně musela zahrnovat zneužití nějakého dítěte. A co když někdo s pedofilními sklony využije takto uměle vygenerované obrázky pro vlastní potřebu právě proto, aby neobtěžoval nějaké dítě? Tedy vlastně jako určitý lék? Bude i pak jeho pouhé držení trestné?

Tím rozhodně nechci nějak agitovat za dětskou pornografii, to určitě ne. Jen pokládám otázky, o kterých si myslím, že je třeba se nad nimi také zamýšlet a nevidět svět jen černobíle. Ono ostatně není černobílé ani to, co už je pornografie, a co ještě ne (a je třeba uměleckým dílem).

Kde je hranice?

Tenkou a velmi subjektivní hranici mezi uměleckým dílem a "úchylnostmi" hezky dokumentovala odpověď ředitelky nadace Naše dítě Zuzany Baudyšové, v jejím on-line rozhovoru na iDnes, minulý týden. Dostala otázku:
Paní Baudyšová, nezdají se Vám fotografie Jana Saudka s nahými malými holčičkami trošku úchylné?
A odpověděla na ni následovně:
Nejsem umělkyně, ale ochránkyně dětí a z tohoto pohledu souhlasím s Vaším názorem.
Jistě, každý máme nějakou "laťku" toho, co se nám líbí, co ještě považujeme za hezké či jen přijatelné, a co už nikoli. A tato laťka může být "posazena" různě, podle individuálních preferencí, zájmů atd. Jenže jak to má dělat policie, soudy a další orgány, které musí jednat různě podle toho, zda něco je či není "pornografické"? Jistě, ve své praxi se určitě setkávají především s takovými materiály, u kterých je hodnocení naprosto jednoznačné. Jenže i oni musí mít nějako "laťku", podle které budou dříve či později posuzovat i ty "méně vyložené" případy. A kde tato laťka leží?
Musí být dětská pornografie "hodně úchylná", nebo stačí jen "trošku úchylná"? Mají se majitelé Saudkových fotografií bát nařčení z přechovávání dětské pornografie, nebo nemusí?

Proti dětské pornografii cestou zákazu internetových plateb?

Vraťme se ale zpět k Internetu. Paní Baudyšovou jsem zmínil i proto, že pro média měla nadnést možnost boje proti dětské pornografie cestou blokování internetových plateb za takovéto služby (zdroj):
Ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová si pro letošek stanovila velký cíl. Chce iniciovat vznik národního centra pro pohřešované děti. Zároveň má v plánu vybudování systému, který by zabránil internetovým platbám za dětskou pornografii.
Ačkoli to tak může vyznívat, nejde o původní myšlenku paní Baudyšové, ale o záměr připojit se k již existující aktivitě. V diskusi to zaznělo trochu jinak:
Dobry den, povazujete svuj plan na zabraneni internetovym platbam za detskou pornografii za realnou? Da se domluvit s velkymi hraci jako jsou VISA ci MasterCard?
ODPOVĚĎ: Je třeba vytvořit koalici finan. institucí internet. providerů a nestát. organizací a začít jednat na mezinár. úrovni. Jde o mezinárodní aktivitu, do které je naše nadace zapojena. Porno má bohužel mezinárodní rozměr.
Pravdou je, že dětská pornografie je velký byznys. Podle "Statistik internetové pornografie" (ano, i takové existují) byl v roce 2003 objem výnosů z dětské pornografie po celém světě 3 miliardy USD! A od té doby nejspíše ještě narostl. Takže boj cestou zkomplikování platebních mechanismů má svou logiku. A jako myšlenka to také není nové.

V USA vznikla "Finanční koalice proti dětské pornografii" již v roce 2006, s cílem vymítit dětskou pornografii do roku 2008. Sdružuje největší hráče z finančního světa i společnosti ze světa Internetu, a jejími členy jsou i organizace jako je ICMEC (Mezinárodní středisko pro pohřešované a zneužívané děti). Základní myšlenka fungování je přitom velmi jednoduchá: sdílet informace o tom, kdo prodává dětskou pornografii, a znemožnit mu přijímat platby. Navíc existuje i "technologická koalice", která se snaží pomáhat v boji proti dětské pornografii i dalšími prostředky.

Z tohoto pohledu je možná trochu s podivem, proč se u nás objevuje myšlenka zapojení do těchto aktivit až dnes. Proč se (až dnes) mluví o potřebě vytvořit koalici finančních institucí a internetových providerů a nestátních organizací, když takováto koalice už dva roky existuje? I když o výsledcích činnosti již existující koalice se moc nepíše.zdroj: http://www.earchiv.cz

Takzvaný „boj proti dětské pornografii“

26. listopadu 2011 v 14:12 | ADMIN webu
Další provider začal blokovat přístup na webové stránky - tentokrát je to Telefónica O2. Zdá se, jako by loňské blokování mobilního připojení u Vodafone, které sice vzbudilo bouři nevole, kterou ale Vodafone ustál, povzbudilo pomalu další providery. A tak pod heslem "boje proti dětskému pornu" omezují provideři naprosto nesmyslně připojení k WWW stránkám …

reklama

Rádi dáváme naší společnosti řadu těch nejhezčích přívlastků: Svobodná, demokratická, otevřená, tolerantní… Přesto v ní existuje řada myšlenkových tabu, tedy věcí, o kterých se nehodí kriticky přemýšlet, či věcí, u nichž je záhodno po přemýšlení dojít k závěru, který společnost očekává. Klasickým příkladem je vyvražďování Židů za druhé světové války - to je tak silné společenské tabu, že jeho zpochybnění dokonce trestáme. Otázka šóa byla vytěsněna mezi "elementární poučky o lidskosti", a jakýkoli pokus o debatu na toto téma vyvolává v lidech intenzivní odpor. (O hloubce zakořenění tohoto odporu svědčí i to, že na tomto místě autor pociťuje nutkavou potřebu veřejně proklamovat, že on sám genocidu Židů odsuzuje.)
Šóa není jediné společenské tabu. Další společenská tabu najdeme celkem snadno, když budeme sledovat, jaká témata jsou v současnosti nosnými tématy "boje proti…"Zkusme to: Boj proti drogám. Ten už slábne, dnes může na Vitalii vycházet seriál článků o marihuaně, aniž by kdokoli cítil potřebu napsat třeba jen rozhořčený dopis. Ale není to tak dávno, kdy na výrok "Marihuana může být lék" pohlížely orgány jako na trestný čin podle §188a, tedy šíření toxikomanie. Další oblíbený boj je boj proti terorismu. V rámci tohoto boje dostávají represivní složky státního aparátu kompetence dříve nevídané. V rámci "boje proti terorismu" se zouváme na letištích a při dálkových letech žízníme, ačkoli počet teroristických útoků v letadlech je jen zlomkem útoků v autech a autobusech… Další velký boj, který se týká tématu, o němž píše Lupa, je boj proti dětské pornografii.
A v tomto bodě se dostáváme k Internetu, kterého se právě "boj proti dětské pornografii" v současné době týká nejvíce. Takzvaný "boj proti dětské pornografii" dává represivním složkám států do rukou nástroj, s jehož pomocí mohou získat určitý druh vlády nad Internetem, a to nejen "zpravodajskými metodami", ale zcela oficiálně, za plné a jednoznačné podpory veřejnosti - což se nepodařilo ani s "bojem proti terorismu na Internetu", ani s "bojem proti nelegálnímu kopírování".
Vzpomeňme si na zákon, který učinil trestným "mít dětskou pornografii v počítači" - prošel i přes odpor odborné veřejnosti, která upozorňovala na to, že podobný obrázek se do vašeho počítače dostane i bez vašeho vědomí. Představitelé policie oponovali, že jde hlavně o ty, co dětské porno produkují a nabízejí, ale ve skutečnosti je to nástroj, kterým může být kriminalizován kdykoli téměř kdokoli.
V loňské Křišťálové Lupě byla nominována na anticenu "cenzura Internetu od Vodafonu". Před pár dny zavedla téměř identickou blokaci Telefónica O2, dokonce i na základě stejného seznamu od anglické nevládní organizace IWF, která proslula přehmatem, když kvůli obrázku zablokovala celou Wikipedii.
IWF se snaží blokovat domény či servery, na nichž se vyskytuje dětská pornografie (přesněji řečeno: to, co za dětskou pornografii považuje kdosi kdesi v IWF, bez možnosti kontroly). Princip fungování je podle IWF prostý: Na stránce www.detskeporno.cz se objeví dětské porno, IWF dá doménu detskeporno.cz do svého seznamu, a lidé, co jsou připojeni přes Vodafone či Telefóniku, se na stránky detskeporno.cz nedostanou. Prosté, elegantní, současně ale také nefunkční a špatné! Na tomto postupu je opravdu děsivé to, že se všechno děje s plným souhlasem a podporou veřejnosti. Veřejnost maximálně připustí, že "přehmaty se dějí".
U výše zmíněné zprávičky o blokaci připojení od O2 se objevil komentář od člověka, který sám sebe nazval "Anonymní pedofil". V komentáři psal, že to, co předvádí Telefónica, Vodafone i IWF, rozhodně není boj proti dětské pornografii, a podpořil to konkrétními informacemi.
Dětské porno totiž na webu nenajdete tak, jako na něm hledáte prodejnu jízdních kol nebo filmy ke stažení. Dokonce ani ne tak snadno jako warez. Jedním z postupů, o němž Anonymní pedofil psal, bylo využití sítě TOR - The Onion Router. Ano, té samé sítě TOR, která při nedávných událostech kolem voleb v Íránu sehrála svou roli při šíření informací do zbytku světa.
Zopakujme si, jak TOR funguje: TOR si můžeme představit jako konspirační síť různých odbojových organizací, kdy nikdo nezná mapu celé sítě a každý její člen má pouze několik málo kontaktů na další lidi. Požadavek "tady klient 007, chci informace ze serveru 653" se pak šíří sítí, každý se zeptá svých kontaktů, no a nakonec někdo ví, kde je server 653, položí dotaz a odpověď vrátí podobnou cestou zpět ("mám tu něco pro 007, pošli to dál").
TOR tak umožňuje nejen získávat informace anonymně (informace jde přes velké množství uzlů po celém světě a cesta se během desítek minut rozpadá, takže je nesmírně obtížné dohledat skutečného příjemce zprávy), ale podobně umožňuje vytvářet i anonymní webové stránky. A na takovéhle stránky je každá filtrace u providera krátká…
Anonymní pedofil psal: "Mně jako člověku, který stahuje dětské porno několik let, připadají tyhle tanečky okolo ochrany dětí cenzurou směšné. (…) Kdyby někomu opravdu záleželo na ochraně dětí, tak dělá osvětu na školách, přitlačí na ruskou policii, zlepší postavení imigrantů v USA… Dovolím si poznamenat, že samotné stahování není z pohledu logiky (ne zákona) problémem, problém představují ti, co takové věci natáčejí."
Anonymní pedofil se mýlí - není možné říct, že ten, kdo konzumuje, za nic nemůže a špatný je jen ten, kdo vytváří. Natáčení dětského porna probíhá proto, že o takové filmy má někdo zájem. Ale Lupa není místem, kde by se měly vést diskuse o vině či o tom, jestli je větší problém ten, kdo nabízí nebo ten, kdo poptává, proto nechme toto téma stranou. Důležité je něco jiného - totiž to, že hlavní směr útoku v "boji proti dětskému pornu" je dnes veden do míst, kde jsou obyčejní uživatelé Internetu a mezi nimi pár "zmatených" stahovačů. Opravdové distribuční kanály vedou jinudy…
Je na místě položit si otázku: Proč tedy operátoři sami nasazují filtrování "závadných stránek", když je jeho efektivita přinejlepším sporná? Proč na filtrování trvají i přes odpor veřejnosti? A proč blokování webových stránek vydávají za "boj proti dětské pornografii"?
Není na čase přiznat, že největší trumf v "boji proti dětskému pornu" ve skutečnosti problematiku dětského porna naprosto míjí, stejně jako slavnostní vytrhání patnácti rostlin konopí za přítomnosti kamer není úspěch v boji proti drogám? Není na místě říct nahlas, že takzvaný boj proti dětskému pornu je jen pokrytecká zástěrka pro získání vlivu a kontroly nad Internetem jako takovým?
Zajímalo by mne, jaké vysvětlení mají pro zjevně neúčinnou blokaci sami provideři? Hodlají ad nauseam opakovat mantru "Dětské porno je špatné, ááááno, chráníme vás a vaše děti…"?
Ano, je špatné, ale blokace webových stránek proti němu nepomáhá!
Postscriptum: Reakci anonymního pedofila už u odkazovaného článku nenajdete. Obsahovala kromě jiného i konkrétní postup, jak se dopracovat ke stránkám s dětským pornem, což není to, co by na svých stránkách vydavatel Lupy připustil.

Zdroj:http://www.lupa.cz

 
 

Reklama