STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Dětská dezintegrační porucha

Dětská dezintegrační porucha

24. listopadu 2011 v 16:09 | ADMIN webu
Jiná dětská dezintegrační porucha
Typ pervazivní vývojové poruchy' která je charakterizována tím' že po období zcela normálního
vývoje následuje trvalá ztráta dříve získaných dovedností v různých oblastech vývoje
průběhem několika měsíců. Typicky je to doprovázeno ztrátou zájmu o okolí' stereotypním
motorickým manýrováním a porušenou sociální interakcí a komunikací' podobně jako
u autismu. V některých případech může být porucha v určitém spojení s encefalopatií' ale
diagnóza by měla být založena na projevech chování.
Infantilní demence
Dezintegrační psychóza
Hellerův syndrom
Symbiotická psychóza
K vyznačení nějakého přidruženého neurologického stavu lze použít dodatkový kód.
Nepatří sem:Rettův syndrom (F84.2)


 
 

Reklama