STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Depresivní fáze, NS

Mírná,Střední a těžká depresivní fáze...

8. listopadu 2011 v 15:34 | ADMIN webuMírná depresivní fáze - pacient většinou pracuje a sociálně se angažuje.

U středně těžké depresivní fáze - pacient obtížně zvládá pracovní, sociální a domácí aktivity.

U těžké depresivní fáze - je buď výrazný psychomotorický útlum, případně naopak agitovanost či značná stísněnost, ztráta sebeúcty, pocity viny, neschopnosti a neužitečnosti se sebevražednými tendencemi. Pacient není schopen (nebo jen velmi omezeně) pracovního, společenského a domácího zapojení. U těžké depresivní fáze s psychotickými příznaky - mimo výše popsané symptomy - se mohou objevovat bludy, halucinace a depresivní stupor (strnulost, nehybnost).
 
 

Reklama