STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Denní Stacionáře

Denní klinika - stacionář

29. března 2014 v 21:38 | Admin
Denní klinika - stacionář, je zdravotnické zařízení kam pacienti docházejí na léčení z domu denně v pracovní dny po nějaký čas- zpravidla 6-8 týdnů. Aby byla léčba úcinná, minimum jsou 4 týdny, maximum je zpravidla 12 týdnů, vše podle doporučení lékaře.
V léčení psychózy jsou dvě typická období, kdy je vhodné, aby se pacient znovu více dostal do normálního životního fungování, do pracovní formy, do uvolněnějšího života se samotným sebou a s nemocí.
První je období po pobytu v nemocnici, kdy je pacient pod vlivem silnějších léků, pod vlivem stresu z návratu domů , z nároků, které na něho budou kladeny, a pod vlivem útlumu nastupujícího často po akutní atace nemoci.
Druhé je období, kdy je pacient už dlouho léčen, sic neměl akutní ataky, nebo ataka je pouze mírná a hospitalizaci nevyžaduje, upadá do stereotypu, velmi často nemá pevný denní režim, vstává pozdě, není přiměřeně fyzicky aktivní, upadá ve společenských kontaktech, přibývá na váze z nečinnosti.
V řešení těchto stavů nepomůžou léky, je nutná speciální rehabilitace, aby se psychika znovu "rozhýbala" a aby se podpořilo její zdravé fungování.

Několikatýdenní pobyt na Denní klinice zabezpečí:


- pevnější režim
- ranní vstávání a tím i zdravější spánek
-zvýšení množství denního pohybu
-znovuinformování o nemoci a sdílení zkušeností s ní
-návrat k původním aktivitám zlepšujícím život
-nácvik relaxace na snížení psychického napětí
-zlepšení kognitivních schopnosti psychiky a asertivity

Na pobyt na Denní klinice je vhodný pacient, který si uvědomuje, že psychóza je jeho problémem a chce některé její příznaky podstatně zlepšit.


zdroj:www.dobrapsychiatrie.cz

Seznam stacionářů

25. května 2012 v 16:05 | ADMIN webu

Denní centra (denní stacionáře) pro seniory

24. listopadu 2011 v 18:23 | ADMIN webu

Denní centra (denní stacionáře) pro seniory

Seniora s demencí je vhodné motivovat k docházce do denního centra (neboli denního stacionáře) pro seniory, kde mu bude poskytnuta psychosociální služba. Bude mít kontakt se svými vrstevníky, může prožívat vztahy s lidmi a účastnit se odborně vedených aktivit. Bez odborné pomoci mu totiž hrozí sociální vyloučení - osamělost, nečinnost, strach a sebedestrukce.
Denní centrum seniorů ŽOPmá za cíl pomáhat svým klientům podporou jejich soběstačnosti a nezávislosti. Pobyt mezi ostatními v přátelské atmosféře a zapojení do určitých smysluplných aktivit i emocionální podpora chráníklienty před nečinností, před pocity samoty a zbytečnosti.
Docházka (dojíždění) může být buď každodenní, nebo jen občasná, dle zájmu a potřebklienta.
(Podrobněji, viz str. 2: DCS - Informační text)
Denní Stacionáře pro mentálně postižené

18. ledna 2009 v 17:08 | ♥Naposledy.cz♥
Denní stacionáře pro mentálně postižené:

1)Dětské centrum Paprsek Šestajovická 580/19,Praha 9 ……...……281 869 085, 281 866 654

děti od 3 let - výrazné postižení psychické, smyslové nebo pohybové.

ambul. poradenská péče, lékař, psychol., rehabilit, spec. ped, sociál…)
2) Denní stacionář Akord Záhřebská 36, P2……………………………………….….222 519716
pro mentálně postižené ve věku 6-26 let, pomoc rodinám
e-mail: dsakord@mbox.vol.cz

3)DS Ratolest ČCE,Saratovská159,P10 ……...…………………………..…………...274 812 185
e-mail: ratolest@centrum.cz (děti i dospělí )
stacionář pro děti, mládež a dospělé, církevní speciální škola, ergoterapeutická dílna

4) Dětské centrum Diakonie ČCE V zápolí 21 P4 ……....……………………..…….241 482 137
týdenní, denní a celoroční stacionář, ambulantní diagnostická, poradenská služba,speciální církevní škola, středisko rané péče.

5) Diakonie ČCB Koněvova 24,P3 …………………..………………………………….222 584 355
srionář pro děti s kombinovaným postižením
e-mail: stacionar@volny.cz 2-12 let, vhodné pro autisty

6)Diakonie ČCE Stodůlky,Vlachova 1502 Praha 13………………….………..………235 517 303
pro děti a mládež s kombinovaným postižením od 3 let, dále středisko rané péče (od narození), ergoterapeutická dílna (keramika, textil)
- e-mail: strediskosp@volny.cz

7) Modrý klíč Smolkova 567,Praha 12 …………………………………………………241 715 275
provozuje denní, týdenní stacionář, centrum pro autisty (modry.klic@asmnet.cz ) 241 714 255

8) Rehabilitační stacionář DAR Alžírská 647, P6 ………….………………..………235 363 032
e-mail: osdar@volny.cz
denní rehab.stacionář pro děti se spec. rehabilitačními potřebami. Mentální a kombinované vady.

9) Integrační centrum Zahrada,U Zásobní zahrady 8/244,P-3…………222 586 598, 222 584 841
e-mail: icphd@ecn.cz 607 228 795
denní stacionář pro děti i s těžším kombinovaným postižením (včetně immobilních), včetně rehabilitace (do 26 let věku)

10) Speciální domov Sedlec Roztocká 33 Sedlec P6, ……...…….……………… .…233 324 363
( provozuje Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Polská 4, P2
denní péče o klienty s mentálním postižením, zácvik pro obor pomocník v zahradnictví, v kuchyni,
v soc. zařízení.

11) Letohrádek Vendula Horní Bezděkov 102, Unhošť, 273 51 (směr Kladno)…….…312 697 206
e-mail letohradek@volny.cz (dále viz chráněné dílny).


Zdroj:www.help24.cz

Denní Stacionáře 2

18. ledna 2009 v 17:06 | ♥Naposledy.cz♥
4) Psychoterapeutické středisko BŘEHOVÁ- Břehová 3, Praha 1,

-
telefon
&fax: 222 323 889, 222 322 933, 222 324 027, 222 324 277;

-
e-mail : sps.brehova@worldonline.cz

- nabídka: pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a s některými osobnostními poruchami):


- denní
stacionář (uzavřená max.devítičlenná dynamicky vedená skupina v délce 8
týdnů);


- systematická psychoterapie
(zejména dynamická, resp.psychoanalytická psychoterapie skupinová a individuální; psychoanalýza a skupinová analýza, skupinová taneční a pohybová terapie);

- dětská a rodinná psychoterapie;

- psychiatrická ambulance (zejména pro pacienty, kteří jsou v psychoterapeutické
péči střediska);


5) Denní sanatorium HORNÍ PALATA , U Nesypky 28, Praha 5

-
telefon: 257 322 366, 257325 118, 257 329 264 fax 257 312 287 e-mail : palata@vfn.cz

- kontakt: MUDr. Hynek Forman e-mail: forman.hynek@vfn.cz

- indikace: afektivní poruchy mírného a středního stupně

neurotické poruchy , poruchy vyvolané stresem, psychosomatické poruchy

poruchy příjmu potravy lehčího stupně


- nabídka:-denní stacionář (7 týdnů, dynamicky orientován, souběžně 2 skupiny do 9 pacientů)

- večerní skupiny (1x týdně, uzavřené, max 9 pacientů , po dobu šk.roku, souběh 4-5)

- individuální psychoterapie systematická (dynam. orientace, zjm pro pac. v péči DS)

- psychiatrická ambulance, s preferencí pacientů v péči DS

dále viz str. 18Zdroj:www.help24.cz

Denní Stacionáře 1

18. ledna 2009 v 16:58 | ♥Naposledy.cz♥
DENNÍ STACIONÁŘE:
1)FOKUS- Komunitní centrum Břevnov, Meziškolská 2,Praha 6


·Denní sanatorium ·Centrum psychosociální rehabilitace ·Otevřený ateliér Extraart


- telefon: 233 354 547, 777 800 387, (220 516 497 Ateliér- Extraart)


- kontaktní osoby : vedoucí lékař Denního sanatoria - MUDr. Zuzana Foitová


vedoucí Otevřeného ateliéru Extraart - dipl.k.t.Beate Albrich


Centrum psychosociální rehabilitace-Mgr.Lajla Sedmíková Jitka Hroníková,


- cílová skupina klientů: schizofrenní onemocnění, dospělí nad 18 let, motivovaní k psychoterapii, přednost mají klienti Prahy 5,6,7 + Malá Strana


- nabídka aktivit:
skupinová psychoterapie (2 otevřené dopolední skupiny), individuální psychoterapie, psychiatrická ambulance, rodinná terapie, resocializační programy, sociální práce, case management, sociální poradenství


- specialita: neverbální terapeutické techniky- arte-, drama-, muzikoterapie


- spojení: autobus 174,108 z Hradčanské, 180 z Dejvické (na stanici Břevnovská), tramvaj 8,22 (stanice U kaštanu).


2) DPS ONDŘEJOV - Nad Ondřejovem 36, Praha 4


- telefon - MUDr Jarolímek 241 444 825 (i fax)


ústředna- 241 442 791, 241 444 198-9, 241 444 462, 241 442 789


- e-mail - dpsondrejov@iol.cz

a) DS pro terapii psychotických poruch


- cílová skupina -tzv. " prvopsychózy " ( tzn. většinou 1-3 ataky, mladší jedinci)


- kontaktní osoba: MUDr. Jarolímek


- nabídka aktivit: různé typy-každodenní docházení, odpolední skupiny 1-2x týdně, pohybově relaxační skupiny, psychoedukativní kurzy pro rodiče, svépomocná skupina rodičů, indiv. či skupinové nácviky kognitivních funkcí, kurs asertivity, krizové intervence doma…., psychiatrická ambulance.


b) oddělení pro terapii závislostí na alkoholu, automatech či lécích


- nabídka- 6 týdenní každodenní skup. terapie a roční docházková skupina 1x týdně3) ESET- Psychoterapeutická a psychosomatická klinika


a) Donovalská 1862 AT - ambulance- 272 922 718 MUDr. Birkásová at-eset@volny.cz


-konzultační centrum PhDr. Hesoun 8-16,30 hod esethelp.dono@volny.cz


- stanice prvního kontaktu 272 937 712 Bc. Babická
(tato je na stanici metra Opatov- výměnný program, zákl. porad.)


b) Vejvanovského 1610 Praha 4, - psychózy, hraniční osobnosti, neurózy


- kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Pěč
- telefon- 272 940 880, 272 940 879, 272 916 972, 608 961 612
c) Hekrova 805, Praha 4 - neurózy,poruchy osobnosti
- kontaktní osoba: PhDr. Jiří Růžička 272 941 925, 290 012 001, 267 915 188


b),c) nabídka aktivit: - denní stacionář- psychózy (všední dny 9-15 hodin)

- denní stacionář -hraniční stavy (všední dny 9-15 hodin)

- denní stacionář neurózy + poruchy osobnosti (12ti týdenní cykly)

- odpolední a večerní psychoterapeutické skupiny

- individuální psychoterapie


 
 

Reklama