STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Demyelinizační nemoc

DEMYELINIZACNI ONEMOCNĚNÍ S PSYCHIATRICKOU SYMPTOMATIKOU

5. listopadu 2011 v 2:49 | ADMIN webu
DEMYELINIZACNI ONEMOCNĚNÍ S PSYCHIATRICKOU SYMPTOMATIKOU

DEMYELINISATION DISEASE WITH PSYCHIATRIE SYMPTOMS

Eva Kadlecová, Iveta Burdová, Miluše Holáková, Lenka Kozáková

Psychiatrická léčebna, PísekSOUHRN

Kadlecová E, Burdová I, Holáková M, Kozáková L. Demyelinizační onemocnění s psychiatrickou symptomatikou
Dlouhodobě psychiatricky léčená mladá žena nemá a nikdy neměla žádné neurologické příznaky. Při vyšetření k vyloučení prolaktinomu bylo náhodně zjištěno demyelinizační onemocnění charakteru roztroušené sklerózy, které se zřejmě dosud projevovalo pouze měnlivými psychickými příznaky kolísavé intenzity s poněkud atypickými projevy, které byly dosud odlišně interpretovány a diagnosticky uzavírány.
Klíčová slova: demyelinizační onemocnění, atypické psychiatrické příznaky.

SUMMARY

Kadlecová E, Burdová I, Holáková M, Kozáková L. DEMYELINISATION DISEASE WITH PSYCHIATRIE SYMPTOMS
A young woman has been treated for a long time by psychiatrists. She has never had any neurological symptoms. During examinations in order to exclude prolactinoma, a demyelinisation disease (multiple sclerosis) has ben found, which was manifested by atypical psychiatric symptoms of variable intensity only. These symptoms were differently interpreted and diagnostically assessed.
Key words: demyelinisation disease, atypical psychiatric symptoms.
 
 

Reklama