STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Delirium

Delirium - příznaky

12. dubna 2014 v 10:51 | Admin

Delirium - příznaky

agresivita, halucinace a bludy, nespavost, neklid, dezorientace časem, dezorientace místem, poruchy nálady, poruchy vědomí
zdroj:http://www.zdrave.cz

Delirium znamená šílenství s třesem.

12. dubna 2014 v 10:49 | Admin
Delirium znamená šílenství s třesem.
Delirium tremens (z latiny) je stav postihující silné alkoholiky následně poté, co vynechají příjem alkoholu, tzn. že nastává v abstinenční době alkoholiků. Tento stav se také nazývá alkoholická psychóza.
Alkohol působí na přenos nervových signálů, bez něj se zvyšuje nervová dráždivost. Během abstinence čelí pacienti mnoha překážkám. Z počátku se nadměrně potí, dostavuje se nevolnost a bušení srdce. Postupně se dostávají do stavu deliria tremens, které se vyznačuje různými halucinacemi, bludy, epileptickými záchvaty, a proto je to stav ohrožující život.
Pacienti v takovýchto případech potřebují odbornou lékařskou pomoc a musí být umístěni na patřičné nemocniční oddělení.
zdroj:http://delirium.zdrave.cz

F05 – DELIRIUM JINÉ NEŽ VYVOLANÉ ALKOHOLEM NEBO JINÝMI PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

18. února 2014 v 17:52 | ADMIN webu
F05 - DELIRIUM JINÉ NEŽ VYVOLANÉ ALKOHOLEM NEBO JINÝMI PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI
A) zastřené vědomí
B) narušení poznávacích schopnosti - oba příznaky:
 1. zhoršení bezpostřední a recentní paměti s relativně zachovanou staropamětí
 2. dezorientace časem, místem nebo osobou
C) alespoň 1 z psychomotorických příznaků:
 1. rychlé, nepředvídatelné přechody z hypoaktivity do hyperkativity
 2. prodloužený reakční čas
 3. zvýšený nebo snížený proud řeči
 4. prodloužená úleková reakce
D) narušení spánku - nejméně 1 příznak:
 1. insomnie
 2. zhoršování příznaků v noci
 3. rušivé sny nebo noční můry - mohou pokračovat i po probuzení
E) příznaky začínají rychle a jsou měnlivé v průběhu dne
F) vyšetření nebo anamnéza svědčí pro onemocnění, které je možno považovat z příčinu
F05.0 DELIRIUM NENASEDAJÍCÍ NA DEMENCI
F05.1 DELIRIUM NASEDAJÍCÍ NA DEMENCI
F05.8 JINÉ DELIRIUM
F05.9 NESPECIFICKÉ DELIRIUM
zdroj:www.upsychiatra.cz

DELIRIUM - nejen diagnostika

18. února 2014 v 17:51 | ADMIN webu
DELIRIUM
- rychlý rozvoj, velká měnlivost příznaků
- epizoda deliria trvá většinou týden
- úbytek kapacity pro udržení a přesuny pozornosti (špatně si pamatuje otázku, perseveruje otázku předchozí)
- vizuální halucinace
- dezorientace v čase je horší než dezorientace místem
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA:
 • schizofrenie - delirium nemá organizované bludy, proměnlivější průběh, zhoršení kogn. funkcí
 • demence - stálé zhoršení
ETIOLOGIE:
 • metabol. rozvrat (hypoxie, hypoglykémie, onem. jater n. ledvin, štítné žlázy)
 • abúzus
 • infekce
 • expanz. proces v mozku
 • nedostatek thiaminu
 • hypertenze
 • zdroj:www.upsychiatra.cz

Delirium tremens, nebo také alkoholové delirium, je jednou z alkoholových psychóz.

25. listopadu 2011 v 13:19 | ADMIN webu
Delirium tremens, nebo také alkoholové delirium, je jednou z alkoholových psychóz. Delirium tremens je nejtěžším stavem abstinenčního syndromu - nastane tedy při přerušení užívání alkoholu na něm závislými. Jedná se o život ohrožující stav, 5 - 15 % alkoholiků, kteří se do tohoto stádia dostanou, na jeho následky zemřou.

Latinský název delirium tremens lze volně přeložit jako "třesoucí šílenství", tento název sám napovídá, jaké jsou hlavní příznaky, ačkoli průběh onemocnění se může individuálně lišit.

U všech nemocných se objevuje třas celého těla - tzv. tremor - a příznaky "šílenství" - jedná se o halucinace, zrakové i sluchové vjemy, dále pak bludy, pocity podobné paranoie - tedy, že postiženému se snaží jeho okolí ublížit, či ho dokonce usmrtit, a je proti němu osnováno spiknutí. Dále se mohou příznaky lišit, dochází totiž k psychomotorickým výkyvům - někteří nemocní jsou přehnaně aktivní, jiní naopak apatičtí, někdo trpí depresemi a úzkostmi, jiný je v euforické náladě. Tyto stavy se navíc mohou velmi rychle střídat. U někoho může nastat stav podobný epileptickému záchvatu.

Pokud se nic nepodnikne, upijí se v příštích desetiletích stovky tisíc Britů k smrti
Všechny tyto faktory jsou ovlivněny vysazením alkoholu, který byl tělu dlouhodobě podáván. Alkohol působí jako tlumič nervových signálů, při jeho vysazení tento účinek, na něž bylo tělo již zvyklé, chybí. Signály jsou tedy najednou příliš silné - objevuje se neklid, zrychlený tlukot krve, křeče a neschopnost spánku. To všechno spolu s dalšími průvodními jevy deliria může vést ke smrtelné arytmii.

Delirium většinou trvá v rozmezí několika hodin až tří dnů, končí většinou hlubokým spánkem, po němž se postižený probudí s amnézií na delirium.
Při deliriu je důležité přivolat lékařskou pomoc, je to život ohrožující stav a hospitalizace je většinou nutná.

Mohlo by Vás zajímat: Alkohol a léky, jak se to rýmuje

Ublíží nám léky na bolest v kombinaci s alkoholem? Zep­táte- li se lékárníka, dostanete stejnou informaci, jakou obsahuje příbalový leták. "Nekom­binovat. Počkejte, až alkohol vyprchá, nebo naopak až vyprchá účinek tabletky, což je přibližně za čtyři až šest hodin po spolknutí,".Jak to tedy je?
Část těla: hlava, krev, psychická
Délka léčby: krátkodobá
Způsob léčby: nutná hospitalizace
Věk: dospívající, dospělí, senioři


Delirium je stav řadící se mezi psychická onemocnění.

25. listopadu 2011 v 13:15 | ADMIN webu
Delirium je stav řadící se mezi psychická onemocnění. Vyznačuje se zmateností, poruchami smyslů - nemocný může mít halucinace či sluchové iluze - poruchami vnímání a racionálního u­važování, výkyvy nálad či agresivitou.

Delirium se objevuje jako vedlejší příčina mnoha onemocnění - jedná se zejména o choroby postihující nervový systém a krevní oběh. Může nastat při nedostatečném zásobení mozku kyslíkem - tzv. hypoxii - při zánětlivých onemocněních jako je meningitida či encefalitida, při nádorových onemocněních mozku a jeho dalších poruchách.

Typické je delirium pro některá psychická onemocnění - časté je u schizofrenie, hysterie i demence, vyvoláno může být i Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou.

U citlivých nebo psychicky labilních jedinců bývá delirium způsobováno jen nepatrně stresovou situací, některými léky ale hlavně celkovou společensko-kulturní situací, ve které se nachází - v tomto případě se jedná zejména o starší jedince, kteří se často cítí ztracení, osamělí, bez cíle.

Delirium je většinou krátkodobé - prvním příznakem bývá ztráta paměti, která podmíní zmatenost a bezradnost. Nemocný neví kdo je, kde je, proč je právě tam, není si ani schopen vzpomenout na informace o své rodině či přátelích, je tedy velmi obtížné mu pomoci. Se zmateností obvykle přicházejí bludy či halucinace, na něž se postižený upne. Tyto stavy navíc bývají velmi živé a uvěřitelné.

Důležité je postiženému přivolat odbornou pomoc - tedy nejlépe psychologa či psychiatra. Nemocný totiž může být nebezpečný sobě i svému okolí.

Část těla: psychická
Délka léčby: krátkodobá
Způsob léčby: domácí léčba, nutná hospitalizace
Věk: dospělí, senioři


Delirium třesoucí šílenství..

7. listopadu 2011 v 15:30 | ADMIN webu
Delirium tremens (latinsky "třesoucí šílenství", volně přeloženo "šílenství s třesem") neboli alkoholové delirium je život ohrožující stav, který vzniká u alkoholiků po přerušení užívání alkoholu. Je nejtěžším stádiem abstinenčního syndromu, má 5-15% úmrtnost.[1] Toto delirium je též označováno jako alkoholická psychóza.[2] Velmi obdobné příznaky se objevují u vysazení benzodiazepinů a barbiturátů.

Popis:

Průběh je individuální, předchází mu predelirantní stav charakterizovaný pocením, nevolností, zrychlenou srdeční činností, nespavostí.
Pokud se nezasáhne včas, dochází k přechodu do deliria. Během deliria pacient mohutně halucinuje - může vidět různá malá zvířata (tzv. mikrozoopsie), často vykonává zažité, zautomatizované pohyby (např. řidiči z povolání řídí auto). Dostavuje se hrubý tremor (třes).

V čase a prostoru je nepřesně orientován či vůbec neorientován, výrazná je porucha bezprostřední paměti a porucha konsolidace paměťových stop (tj. není schopen si zapamatovat nové údaje a události). Dochází k poruchám psychomotoriky - pacient je zvýšeně aktivní, neklidný, agresivní či naopak zcela klidný, utlumený. Toto se může celkem rychle měnit.

Nastávají poruchy emocí - může být nadnesená nálada, euforie či naopak úzkost či agrese. Mohou být přítomné bludy - např. pacient může být přesvědčen, že mu ostatní usilují o život. Může se objevit epileptický záchvat - křeče.

K ohrožení života dochází nejčastěji srdečním (arytmie) nebo dechovým selháním .[1]
Tento stav může trvat několik dní a končí hlubokým spánkem. Na proběhlý stav je amnézie.
Vzhledem k nespecifičnosti těchto příznaků je nutné i u prokázaných alkoholiků vyloučit jiné příčiny stavu, především sníženou hladinu cukru v krvi, poškození mozku úrazem nebo infekcí a další onemocnění.

Příčina:


Prvotní příčinou je návyk na alkohol, bezprostředním startérem deliria je přerušení užívání alkoholu - typicky pokud se pacient v opilosti zraní a je hospitalizován.
Alkohol působí na přenos nervových signálů, především ovlivněním metabolismu kyseliny gamaaminomáselné - GABA a dalších neurotransmiterů. Při vysazení alkoholu chybí jeho tlumivý účinek a dochází k zvýšenému nervovému dráždění, neklidu, zrychlení srdeční činnosti, křečím a nemožnosti usnoutLéčba:Jedná se o život ohrožující stav, pacienti bývají často hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče. Před nástupem intenzivní péče byla úmrtnost více než dvojnásobná.

Lékem první volby tohoto stavu je Clomethiazol (firemní název Heminevrin) ve vyšších dávkách - až 16 tablet denně. Pokud ten nelze podávat - např. z důvodů odmítání cokoliv spolknout (v ČR je dostupný pouze ve formě kapslí), lze použít další nitrožilně podávané preparáty:
Vzhledem k tomu, že u těchto pacientů je přítomná minerálová dysbalance (zejména nízká hladina draslíku), dále deficit vitamínů skupiny B - zejména thiamin, je nutné tyto látky dodávat, a to buď perorálně, nebo, pokud pacient není schopen či ochoten polykat, ve formě infúzí. V důsledku nižší hladiny záchvatového prahu se k prevenci epileptického záchvatu podává hořčík. V důsledku vysokého krevního tlaku a pulzu je někdy nutné podávat antihypertenziva, pro poruchy krevního cukru se většinou dávají infúze s glukózou.

Hrozí riziko smrtelných komplikací vyplývajících z nasedajících tělesných komplikací typických pro chronickým alkoholizmem poškozený a oslabený organizmus (například zápal plic, selhání jater, ruptura (trhliny) jícnových varixů apod.)

 
 

Reklama