STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Chráněné dílny

Chráněné dílny pro mentálně postižené

18. ledna 2009 v 17:11 | ♥Naposledy.cz♥
CHRÁNĚNÉ DÍL, NY PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ

4) Společnost DUHA Bolevecká Praha 15…………………………………………………274 867 370


-
telefon: 286 586 353,286 592 971 (odpol)

- e-mail: duha@spolecnostduha.cz, vitakova@duha.nsnet.cz
- kontakt: Mgr. Petra Vitáková

- nabídka: keramika, prádelna a mandl, textil, úklidové práce, práce se dřevem, drobné údržbářské práce, zahradnické práce, práce v kuchyni a pekárně, výtvarný ateliér, kavárna.

Rozvinutí sociálních dovedností a samostatnosti


5)O.s. Zahrada: U zásobní zahrady 8/244,Praha ……………………………………….271 771 787

-
e-mail:
icphd@ecn.cz 222 586 598, 222 584 841

- prádelna: chráněná dílna pro mentálně postižené


6)Modrý klíč Smolkova 566……………………………………………………………...241 715 375

Terrerova 1357……………………………………………………………..272 914 018

Chráněná dílna pro mentálně postižené. (pouze pro klienty Modrého klíče)
- e-mail: modry.klic@asmnet.cz


7) Letohrádek Vendula Horní Bezděkov 102, 273 51, Unhošť (směr Kladno)

- kontakt: Dája Kabátová 312 697 206 e-mail letohradek@letohradekvendula.cz
- nabídka: denní stacionář pro mentálně retardované, náplní je pracovní činnost (textilní techniky- tkaní koberců, práce s ovčím rounem, batika, malování na hedvábí, dále výroba ručního papíru). Náplní je především pracovní činnost ( klienti si na sebe musí vydělat, nejedná se o terapii). V prostorách letohrádku najdete koně, kozy, kočky a příjemnou atmosféru). Klienti jsou zde zaměstnáni na chráněných místech (cca 5000,-Kč za měsíc, ti co mají ČID si vydělají něco přes 3000, klienti s PID 2500,-Kč). Určeno především mentálně retardovaným z okolí, které svážejí dodávkami ráno do stacionáře a odpoledne domů. Občas se tu vyskytne i běžný psychiatrický pacient a to i z Prahy.

V letohrádku pořádají i kurzy starých řemesel!!!


8) Máme otevřeno? O.s. Ječná 28, Praha 2…………………………….224 914 440,222 212 363

sdružení pro integraci lidí s postižením do společnosti (mentálně postižení, autisté…)
e-mail:dvur@mameotevreno.cz www.mameotevreno.cz
kavárna Vesmírna:Ve Smečkách 5, Praha 1,- tréninkové pracoviště
cílem je zprostředkovat pracovní a sociální zkušenosti nutné pro přechod do nechráněných podmínek a vytvořit prostor pro setkávání lidí s postižením a bez v centru Prahy (viz též. Str. 13,15,29Zdroj:www.hwlp24.cz

Chráněné dílny

18. ledna 2009 v 17:09 | ♥Naposledy.cz♥
CHRÁNĚNÉ DÍLNY:

Tento název je uváděn ryze prakticky, neznamená, že všechny uvedené dílny splňují statut chráněné dílny- některé jsou sociální službou- Dílny (např. Duha)

1) FOKUS

- zahradnická a aranžérská- Praha 7, Nádvorní 152 troja@fokus-praha.cz ……..…….284 689 965

Mgr.P. Hušek, L. Richterová, H. Kovaříková, 10 míst

- keramická a výtvarná Praha 4, Roztylské nám.2772, sporilov@fokus-praha.cz……. 272 769 115


Otomar Klodner, 10 míst

- ruční práce - 2 dílny: Hvězdáři a Jinan - Praha 4 , Nad Ondřejovem 36…..……241 444 200 (201)

Růža Borovanská, Milan Matoušek, ondrejov@fokus-praha.cz

Výroba papier mache, šití, polepování, drobnosti, 11 a 7 míst

- šicí dílna: Praha 6, U Zeměpisného ústavu 3, dejvice@fokus-praha.cz……...………...233 335 000

Irena Knejpová, Radka Poskočilová , 8 míst

- truhlářská dílna: Praha 8 (ve statku léčebny) truhlarna@fokus-praha.cz …………...233 543 858

Roman Freisleben, Míra Policar - blíží se statutem spíše Sociální firmě, 4 místa

2) Občanské sdružení Green Doors - 3 kavárny a trafika. www.greendoors.web.cz


Základní podmínky- práce je většinou max. na 1 rok, pod dohledem terapeutů, je sestavován rehabilitační plán. Docházka od několika hodin týdně,po pravidelnou. Odměna za práci 20/hod. Pro pacienty, kteří se osvědčili, snaha zajistit zaměstnání v běžných podmínkách.

Typ práce- obsluha u baru, čajovna, sklízení se stolů, úklid prostor, kuchyňka (jednoduché vaření, mytí nádobí…) Určeno pacientům s psychózou, nemusí být pacienty DS Ondřejov.


- Café na půl cesty: Centrální park a Pankráci………………………….……………261 215 322

otevřeno 11,00 - 23,00 hod-

20 pracovních míst v kavárně, dále úklid na 2-3 h/denně 6-8 míst

- Divadelní klub V.kolona : divadlo PL Bohnice, kontaktní osoba Aneta Kropáčová (st-odpo)

tel: 284 016 517- pro hospitalizované i ambulantní pacienty 8 míst

- Klub v Jelení Jelení 196/15,Praha 1……………………………….. 233 355 353, 233 357 666

otevřeno po-pá: 10,00-22,00 hod

15 pracovních míst

- Trafika "Na bráně"- (pultový prodej…)……………………………………..…….284 016 118

Ve všech kavárnách probíhá i kulturní program: (koncerty, literární pásma atp.)

3)BONA, o.ps………………………………………………………………………….. 283 852 370

- prádelna: ( u komunitního bydlení Draháň), (kontakt přes BONA o.p.s. 283852370, 283852380)

Chráněná místa pro cca 10 pacientů. Dále zde budou pracovat pacienti léčebny v rámci pracovní terapie a přípravy na pracovní zapojení po propuštění (např. v této prádelně). Pacienti pracují pod dohledem a za pomoci terapeuta.

- Turkmenská (1420, Praha 10) kontakt……………………………………..……..…283 852 370

- Žitná : dílna: …………………………... …………………………….222 231 018, 283 852 370

jako součást "obchůdku v Žitné" dílna pro cca 5-8 klientů-

- Žitná : Informační centrum - klienti pracují jako poskytovatelé informací o nabídce služeb pro ostatní duševně nemocné (spíše pro ty komunikativnějším, možnost využívat i počítač)


Pracovní RHB zpočátku (2-6 měsíců) ve všech dílnách bez nároku na odměnu. Pacienti s DPČ bez omezení.

V Žitné také probíhají kurzy starých řemesel pro širokou veřejnost (košíky, batika, drátkování, vitráž, keramika, svíčky…). Cena 300 Kč za den . Kontakt Bona o.p.s, tel 283 852 370, e-mail info@bona-ops.cz


Zdroj:www.help24.cz
 
 

Reklama
Reklama