STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Chráněné bydlení

Dům na půl cesty

14. ledna 2012 v 16:22 | ADMIN webu
Chráněné bydlení Fokus Mladá Boleslav poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili dovednosti potřebné k samostatnému bydlení.
Služby jsou zaměřeny na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrické léčebně (tzn. déle jak jeden rok) a během hospitalizace ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají možnost plně uplatnit, popř. se naučit, dovednosti nutné k bydlení.

Chráněné bydlení poskytuje tyto služby :


Kontaktování klientů
Základní kontraktování služby chráněného bydlení

Mapování potřeb a následné stanovení zakázky pro službu chráněného bydlení (včetně tvorby rehabilitačního plánu)

Tréninkové aktivity:


- péče o domácnost

- finance

- nákupy

- další sociální dovednosti
Vyjednávání se sociální sítí a blízkým okolí klienta

Zvládání samoty:


- strukturování volného času
- strukturování dne
- vytváření sociální sítě
- udržení stávající sociální sítě
Krizová intervence

Následná podpora v bydlení (ve vlastním bytě, ubytovně atd.)


Kritéria pro vstup
Zpět na obsahklient musí mít zájem o služby chráněného bydlení - cíle klienta by se měly shodovat s cíli služby chráněného bydlení. Hlavní cíl je získat schopnosti nutné k samostatnému bydlení

dlouhodobá hospitalizace v PL ze sociálních důvodů (tzn. ztráta dovedností potřebných k samostatnému bydlení)

zájem zopakovat si nebo získat dovednosti potřebné k samostatnému bydlení

písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře (psychiatra) o podpoře klientova rozhodnutí využít služeb chráněného bydlení - klientovo rozhodnutí vyjednávat o vstupu do služby chráněného bydlení je konzultováno s jeho ošetřujícím lékařem (pouze s klientovým souhlasem)

ochota spolupracovat na přípravě vstupu do služby - účast na domluvených schůzkách s pracovníkem chráněného bydlení, spolupracovat s pracovníkem na mapování klientových potřeb, souhlas se zpracováním osobních údajů, atd.

dostatečný finanční příjem - obyvatelé chráněného bydlení hradí nájemné a spolupodílejí se na úhradách energií, je třeba, aby zájemce měl finanční příjem pokrývající i po uhrazení nájemného jeho základní potřeby. Doporučený měsíční příjem je přibližně 7.000,- Kč.

spolupráce klienta s jeho ošetřujícím lékařem (psychiatrem)

podání žádosti o příspěvek na péči

přednost mají klienti z mladoboleslavského regionu (možnost zajištění navazujících služeb)
Kritéria pro odmítnutí poskytnutí služby
cíl žadatele neodpovídá nabídce a možnostem služby

závažné tělesné postižení - chráněné bydlení nemá bezbariérové přístupy

naplněná kapacita chráněného bydlení

žadatel o službu nepatří do cílové skupiny - cílová skupina Fokusu Ml. Boleslav jsou duševně nemocní

závislost na alkoholu nebo na nealkoholových návykových látkách

závažné agresivní chování


Popis domu a kapacita
Zpět na obsah
Dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví. Fokus Mladá Boleslav má k dispozici druhé nadzemní podlaží a podkroví. Zbylé prostory domu využívá Český červený kříž.

Celková kapacita chráněného bydlení je 8 obyvatel.
V druhém nadzemním podlaží jsou čtyři jednolůžkové pokoje. Každý pokoj má svoje sociální zařízení. Kuchyně a sprchy jsou společné.
V podkroví jsou dva byty 1+1 se sociálním zařízením a koupelnou. Každý byt slouží pro dva obyvatelePlánek druhého nadzemního podlaží
Plánek podkrovních bytů


Výše nájmů v bytech
Zpět na obsah

1. rok pobytu v CHB 2.500,- Kč2. rok pobytu v CHB 3.000,- Kč


Při pobytu v CHB delším než 2 roky se každý půl rok pobytu zvyšuje nájemné o 500,- Kč.

Nájemné zahrnuje úhradu za energie.

Pokud klientovi po odečtení nákladů na bydlení, léky a jiné povinné měsíční výdaje (výživné, exekuce,..) nezbývá alespoň 4.000,- Kč, má nárok požádat poskytovatele o snížení nájemného a jeho žádost bude posouzena.


Chráněné bydlení pro mentálně postižené

18. ledna 2009 v 17:15 | ♥Naposledy.cz♥
Chráněné bydlení pro mentálně postižené:


1) Společnost DUHA ……………………………………………………………..…286 586 353

a) chráněné byty- skupinové ( 6 domácností)

- individuální ( 6 domácností)

- kontakt: Paedr. E. Brožová, Českolipská 621, Praha 9


b) komunitní bydlení "domov Duha"……………………………………………………. 274 867 370

- kontakt: Mgr Lucie Karešová, Bolevecká 469, P15

- nabídka: ( 1 byt ženy + 1 byt muži) v jednom společném domečku


2)POHODA: Hálkova 1,P-2……………………………..…………………………………296 202 022

Kodymova 2525……………………………………………………………...251 619 518

- e-mail : pohoda@email.cz
- nabídka: Stálá doživotní péče o osoby s mentálním postižením


3)Chráněné bydlení Xaverov: Koněvova 24, Praha…………………………………….246 975 733 - kontakt: Kirschnerová Markéta, Iva Fryšová (Diakonie církve bratrské)

Rodinný domek, 4 muži s mentálním postižením, pomáhají jim asistenti. Pracují na domě a zahradě (dům do pronájmu poskytla rodina jednoho z klientů).


4)Domov Dana Barrandovská 45 .P5 ……………………………………...251 818 370, 251 810 592

domov pro ženy s mentálním postižením,sdružení pro mentálně postiženou mládež

-
Kapacita: 8 žen (35 až 52 let) rodinný typ. Cena 120/Kč na den


5)Domov sv. Rodiny Katolické charity

-Ulrychova 10 Praha 6 - ,………….…………………..………………………….235 363 124


Zdroj:www.help24.cz

Chráněné bydlení

18. ledna 2009 v 17:14 | ♥Naposledy.cz♥

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:


1) FOKUS

kontakt všech služeb bydlení možný každé pondělí 14.00 - 16.00 hod v Dolákově 24, P-8,

tel.: 233 553 303, 283 850 725, 233 551 241 l. 212 . (vedoucí :Ondřej Skála)


a) dům na půl cesty : Metujská 907, Praha 14

- telefon: 266 610 033 (nebo přes centrum v Dolákově ul. viz výše)

- kontaktní osoba: Hanka Korbelová, Vašek Matuška

- typ bydlení: komunitní- pro 8 klientů, podpora 8 hodin denně -kromě soboty (od 12-20 hod). Nájem 1500,- Kč měsíčně. Pokoje jednolůžkové a dvojlůžkové. Klienti si sami vaří ( každý zvlášť se musí postarat o jídlo)

- podmínky přijetí:Trvalé bydliště v Praze, stabilizovaný zdravotní stav, možnost zaplatit nájem, perspektiva návratu (zpět k rodičům, do vlastního bytu, jiná varianta…)

- délka pobytu: smlouva se uzavírá vždy na rok, lze prodloužit


b) byty na půl cesty

- typ bydlení: 4 jednopokojové byty (Praha 2),

3 dvoupokojové byty (Sedlec)

podpora 4 hodiny týdně- mapování potřeb, rehabilitační plány, nácvik praktických dovedností, zvládání domácnosti. Cena podle typu bytu, do 2000 Kč (měsíc).

- podmínky přijetí: dg okruh psychóz, přednostně Praha 2 a 4 (v případě Sedlece není nutná podmínka trvalého bydliště v Praze

- délka pobytu- smlouva na 1 rok. V indikovaných případech lze ještě prodlužovat- vždy po půlroce (pak ale stoupá i nájem vždy cca o 500 Kč)


d) provázení (viz asistentské služby)


2)DPS Ondřejov, Nad Ondřejovem 36, Praha 4………………………..241 44 41 98-99, 606 835 467

- kontakt: Mgr.Petra Králová (soc.prac.)

1 chráněný byt pro 2 muže ( věk od 18 let)

podpora: schůzka 1x týdně

nájemné-
2500,-Kč měsíčně pro 1/osobu, potřebné finanční zajištění min.5000,-Kč

délka pobytu: 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců
3) BAOBAB o.s. -Pujmanové 1219,P4………………….…………. ………………….241 730 050

- kontaktní osoba: Mgr. Trávníčková, Bc .Zachařová

- e-mail: baobab@braillnet.cz
a) Chráněné byty "Michelská": pouze pro ženy- 2 samostatné chráněné byty (2 pokoje)

- podpora -1x týdně návštěva. Nájemné je 2000 Kč/měsíčně

- podmínky přijetí: stabilizovaný stav, neproblémové užívání medikace, osobní motivace, dostatečné finanční zajištění (pravidelný měsíční příjem ve výši minimálně 5000,-Kč), optimální je možnost samostatného bydlení po ukončení smlouvy.


délka pobytu: maximálně 1 rok

b) byty na půli cesty "Viktorinova": 2 byty 2+1 v domě s pečov.služ. (2 místa pro ženy, 3 pro muže)

- podmínky klienti z Prahy 4, s osvojenými praktickými dovednostmi, důvodem bydlení je spíše čas pro vyřešení své bytové situace, předpokladem je silný zájem na řešení. Charakteristická je nízká míra podpory. Finanční zajištění ( minimálně 6000,-měsíčně), denní program (např. zaměstnání, studium, chr. práce, …)

-délka pobytu - max. 2 roky


4) ESET Křejpského 1512. Praha 4 ,………………………………………272 916 590, 272 937 712

- kontaktní osoba: Iva Červenková

- typ chráněného bydlení: tréninkový byt- společná bytová jednotka pro 3-4 klienty s pravidelnou ale jen nezbytně nutnou pomocí profesionálů. 1-2 x týdně přímý nácvik sociálních dovedností, 1x měsíčně rehabilitační plán, 1x 3 měsíce setkání rehabilitačního týmu s klientem a rodinou. Cena cca 2000Kč/měsíc.

- podmínky přijetí: 18 let a více, motivace k samostatnému bydlení, bez abusu psychoaktivních látek, pravidelná docházka do PA, stabilizován, finančně zajištěn, zajištěn bytově po ukončení pobytu.

- délka pobytu - 12 měsíců


5) BONA o.p.s Pod Čimickým hájem 1/177, Praha 8, …………………..283 852 370, 283 852 380,

- kontaktní osoba: MUDr. Pulkrábová Michaela

- typ bydlení :a) komunitní - U Drahaně 144, Praha 8 -12 míst (M. Štochlová)…… 284016634

- Mrštíkova, Praha 10, Strašnice -15 míst (J. Dvořáková) 274821146

- Pod Čimickým hájem 200, Praha 8 8 míst ……………..283853163

Klienti bydlí po 2-3 na pokoji. Společně udržují čistotu, vaří. 24 hodinová podpora jednoho terapeuta. Snaha, aby klienti by měli denní program mimo své bydlení (zaměstnání, stacionář atp.). Nutná měsíční částka 4400 - 4900Kč ( v tom je nájem, služby, strava a 1400 Kč kapesného). Bydlení není časově omezeno.


b) chráněné (tréninkové ) byty- Pod Čimickým hájem (283852380)

Celkem je k dispozici 23 míst . Z toho 9 bytů je typu garsoniéra, ostatní jsou dvojbyty (společná kuchyň). Nájem + služby 2000-2500 Kč (podle typu bytu). Pobyt 15 měsíční (lze prodloužit na 18 měsíců). Podpora -8 hodin denně je k dispozici jeden terapeut pro všechny klienty- v případě nutnosti může v tuto dobu zasáhnout ihned, jinak dle terapeutického plánu.

Snaha je, aby klienti docházeli na nějakou denní aktivitu (zaměstnání, stacionář…). Kontraindikován abusus psychoaktivních látek, výrazné poruchy chování (neosvědčili se klienti s poruchami osobnosti, indikováno především pro psychotické pacienty).


c) chráněné sociální byty- Pod Čimickým hájem…………………………………………283 852 570

16 sociálních bytů, ve kterých mohou mít klienti trvalé bydliště. Nájemné a služby jsou stejné jako v tréninkových bytech.

Bydlení časově neomezeno. Ponejvíce určeno pacientům, kteří prošli komunitním nebo chráněným bydlením, jako završení
resocializačních snah. I tito pacienti mohou využít pomoci terapeuta.


Zdroj:www.help24.cz
 
 

Reklama