STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Centrum SOS

Internetové poradny

1. června 2016 v 2:21 | Admin

Internetové poradny

ESET-HELP, o.s., Opatovská 1763, 149 00 Praha

Využijte možnosti anonymně se podělit o své problémy s psychoterapeutem, který vám může přímo poskytnout radu, nabídnout možnost osobní konzultace nebo doporučit další odbornou péči.


Projekt ZMĚNA STOPSTIGMA

Zde můžete psát své (anonymní) dotazy a problémy. Na příspěvky v poradně odpovídají pouze odborníci. Neváhejte se zeptat našich odborníků na Vaše problémy. Jedná se o následující témata:
  • Obecně
   Pokud nevíte kam zařadit svůj příspěvek, vložte ho do této sekce.
  • Sociální poradna
  • Depresivní poruchy
  • Bipolární poruchy
  • Schizofrenní poruchy
  • Neurotické poruchy
  • Dětská problematika
  • Poruchy příjmu potravy
Na Vaše dotazy odpovídají tito odborníci do 7 dnů:

Partner pro zdraví

Poradna poruchy příjmu potravy a poradna poruchy příjmu potravy: rady rodičům a partnerům.

Internetporadna.cz

Nabídka přímého a internetového poradenství v oblasti zdravotního postižení a psychosociálních problémů pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Centra SOS

25. května 2012 v 17:03 | ADMIN webu
Archa:

Otevírací doba

pondělí:09.00 - 16.30
úterý:09.00 - 16.30
středa:09.00 - 16.30
čtvrtek:12.00 - 19.00
pátek:09.00 - 16.00

Upozornění

Centrum SOS Archa bude ve dnech 10., 16. a 17. prosince 2008 z provozních důvodů zavřeno. V pracovních dnech mezi vánočními svátky bude otevřeno v obvyklých provozních hodinách.

Centrum SOS Archa

vzniklo v roce 1995 pod záštitou Korandova sboru v Plzni a od roku 2005 je jedním z programů neziskové organizace Diakonie ČCE - středisko v Plzni.
Od samého počátku je jeho základním posláním poskytovat poradenskou službu lidem, kteří se ocitli v životní krizi.

Pověření k sociálně-právní ochraně dětí

V říjnu 2008 získalo Centrum SOS Archa dle § 48 zákona č. 359/1999 Sb. na základě rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v následujícím rozsahu:
 • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje;
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávaní dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené;
 • činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku;
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti.

Cíle Centra SOS Archa

Cílem poskytovaných služeb v Centru SOS Archa je provést klienta bezpečně jeho obtížnou životní situací, pomoci mu zorientovat se v ní a posílit jeho schopnosti k jejímu zvládnutí.

Specifické cíle při práci s dětmi a mládeží:
 • chránit práva a oprávněné zájmy dítěte;
 • zajistit dítěti bezpečí a chránit ho před ohrožením vyplývajícím z druhu zátěžové situace;
 • v zájmu dítěte spolupracovat s celou rodinou a podporovat ji při zvládání krizové situace a při hledání cest k optimálnímu fungování celého rodinného systému;
 • v rámci širší spolupráce s ostatními institucemi postupovat jednotně a účinně při řešení zakázky dítěte.

Cílová skupina Centra SOS Archa

Cílovou skupinou Centra SOS Archa jsou děti, mládež a dospělí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, vnímají ji jako naléhavou, krizovou a nebo ohrožující a nedaří se jim ji překonat běžnými způsoby.
V rámci práce s dětmi a mládeží se Centrum SOS Archa zaměřuje zejména na:

 • děti se syndromem CAN;
 • děti, které se ocitly v situaci ohrožující jejich zdravý vývoj či duševní pohodu;
 • práci s rodinnými příslušníky a blízkými osobami dětských klientů.
Situací ohrožující zdravý vývoj či duševní pohodu vnímáme:
 • nepříznivou rodinnou situaci: domácí násilí, výskyt sociálně patologických jevů, konflikty v rodině...
 • ztrátu či rozpad rodiny: úmrtí, nemoc člena rodiny, rozvod rodičů...
 • mimořádnou ohrožující situaci představující vysokou psychickou zátěž: přepadení dítěte, nehoda, úraz...
 • dlouhodobou zátěžovou situaci vznikající mimo rodinné prostředí: šikana...
Pracovníci Centra mohou odmítnout poskytnout služby takovému zájemci o službu, z jehož strany pociťují ohrožení bezpečnosti své či ostatních pracovníků či klientů přítomných v zařízení.

Zásady poskytovaných služeb v Centru SOS Archa

 • Dostupnost služby
Klienti mohou využít služby Centra kdykoliv v provozních hodinách, aniž by se museli objednat nebo mít doporučení. Služba je bezplatná.
 • Diskrétnost přístupu
Služby jsou poskytovány anonymně, v důvěrné atmosféře. Pracovníci jsou zavázáni mlčenlivostí.
 • Vstřícnost vůči klientovi
Služby jsou poskytovány všem klientům bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženského a jiného vyznání. Pracovníci Centra přistupují v jednání ke klientům vstřícně a bez předsudků.
 • Respektování osobnosti klienta
Zařízení respektuje individualitu klienta, jeho potřeby a zájmy. Klient má právo svobodně se rozhodnout, které z nabízených služeb využije.
 • Profesionalita
Zařízení klade důraz na neustálý profesní rozvoj svých pracovníků, práci v týmu Centra a schopnost zapojit se do spolupráce v širším týmu odborníků.
 • Systémový přístup při práci s klientem
Pracovníci vnímají každého klienta jako součást vlastního přirozeného sociálního systému a při práci na jeho zakázce mu umožňují náhledovat jeho postavení, vazby a interakce, jež v kontextu jeho přirozeného prostředí existují, případně které se mohly podílet na vzniku jeho krizové situace.
 
 

Reklama
Reklama