STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Centra sociální intervence

Centra sociální intervence a pomoci-občanské sdružení STŘED

25. května 2012 v 16:11 | ADMIN webu

Lidé, kteří potřebují naši pomoc, tady opravdu jsou

Všechna očekávání předčil provoz Centra sociální intervence a pomoci, které od loňského listopadu provozuje třebíčské občanské sdružení STŘED.
Centrum zahrnuje čtyři klíčové aktivity, ambulanci klinického psychologa, telefonickou linku důvěry, probační program Šance ve Středu a sociální intervenci a poradenství.

"Služby poskytujeme lidem s určitým sociálním handicapem a těm, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Už za půl roku se naplnily ukazatele, na které přitom máme stanovený limit rok a půl. To předčilo naše očekávání. Je tedy zřejmé, že lidé, kteří tyto služby potřebují, tady opravdu jsou," zhodnotila ředitelka sdružení STŘED Martina Bártová. Centrum má za sebou první etapu existence a jeho potřebnost uznal i Kraj Vysočina, který jej zaregistroval jako jednu ze sociálních služeb. Na jeho spolufinancování se podílí Evropská unie.
Ambulance klinického psychologa funguje pro mládež i dospělé. Jejím cílem je minimalizace rozvoje závažnějších psychických obtíží či duševních poruch, předcházení a léčba psychických nemocí. Ordinace nabízí psychoterapeutické služby, psychologickou diagnostiku i vyšetření. Dveře jsou otevřené celým rodinám, jednotlivcům i těm, kdo potřebují krizovou intervenci, tedy naléhavou pomoc.
Děti přicházejí zejména s výchovnými problémy (špatný prospěch, záškoláctví, krádeže, útěky z domova, agresivní chování, samotářské, konfliktní povahy), s problémy s návykovými látkami či šikanou. Mezi dospělými návštěvníky jsou především lidé se vztahovými a rodinnými problémy, duševními poruchami, úzkostmi, depresemi či sebevražednými myšlenkami, ale také oběti trestných činů a domácího násilí.
Číslo Telefonické krizové intervence - Linku důvěry STŘED vytočilo od dubna do října 45 volajících. Linka s číslem 775 22 33 11 není bezplatná a je v provozu denně od osmi do 22 hodin. Její chod zajišťuje 12 proškolených pracovníků. Pokud volající potřebuje pomoc mimo provozní dobu, tedy mezi 22. a 8. hodinou, je přesměrován do hlasové schránky a dostane možnost kontaktovat Linku naděje Brno. "V současnosti usilujeme o zařazení do České asociace linek důvěry," podotkla ředitelka Martina Bártová.
Probační program Šance ve Středu - Za názvem další z dílčích aktivit Centra sociální intervence a pomoci se skrývá práce s mladistvými pachateli trestné činnosti. Od dubna do srpna STŘED evidoval tucet mladých, kteří navštěvují "svou" pracovnici ve STŘEDu jednou týdně. Nejčastějším tématem hodinových konzultací je posílení právního vědomí klientů a jejich školní příprava. V průběhu letních prázdnin se navíc konal skupinový program složený z 10 čtyřhodinových setkání. Klienti se také setkávali s pracovníky Probační a mediační služby, mají vytvořený individuální plán, na jehož tvorbě se podílí i rodiny mladistvých "hříšníků".
Sociální intervence a poradenství - Důvodem pro zařazení mladých lidí do tohoto programu je nejčastěji problematické chování v rodině a ve škole. STŘED proto do programu zapojuje i zákonné zástupce klientů, s nimiž je v pravidelném ŧelefonickém kontaktu. Zhruba jednou měsíčně navíc probíhají rodinné konzultace, kterých se účastní celá rodina včetně klienta. Se samotným klientem se pracovník STŘEDu setkává obvykle jednou týdně. Chlapci a děvčata přicházejí do sdružení na doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Zdroj:Klikni !
 
 

Reklama
Reklama