STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Autosugesce

Chcete změnit sílu svých myšlenek? Začněte věřit!

14. března 2017 v 0:12 | Admin
Víra je základní kámen každého lidského snažení. Víme to, a přesto na ni tak často zapomínáme. Když se dnes o někom řekne, že je věřící, spoustě z nás naskočí husí kůže. Ale proč? Víra přeci není jen návštěva kostela, nedělní bohoslužba a podobně. Víra je emoce, hybný motor, který mnoha lidem schází.


Člověk je zvíře, které uvěřilo v Boha. Sergej Lazarev


Víra obecně je přesvědčení, že něco je a může být skutečné, věříme v lásku, v Boha, v dobro, věříme na prokletí, na pátek třináctého, ale pramálo věříme v sebe a své schopnosti. Víra je cesta k naplnění myšlenky. Víra je moc. Víra je stav mysli.


Pracujte na rozvinutí své víry
Uvědomte si, že bez víry v sebe sama si podtrhujete vlastní nohy. Naučte se věřit v sebe a své schopnosti. Pracujte na rozvinutí své víry a uvědomte si, že:
 • Myšlenka se musí spojit s citem a vírou, jedině tak může být uskutečněna
 • Víra se musí pravidelně trénovat a kontrolovat
 • Víra je koktejl, který dává myšlenkám život a sílu
 • Víra je základ pro každý úspěch a odrazový můstek pro každý neúspěch
 • Víra je synonymem pro zázrak
Vitalita myšlenek je, ať už to zní jakkoliv podivně, ovlivněna emocemi a city. Tato citová složka se postará o to, že myšlenka bude mnohonásobně silnější než ta bez emocí. Pokud je k tomu přidána ještě víra, je Vaše myšlenka jen pár kroků od realizace. Nejsilnější jsou kladné emoce, jako je láska, emoce spojeny se spokojeností, seberealizací, atd.

Víra v sebe, je jedním z nejdůležitějších životních postojů. Jestliže nevěříte v sebe, nemůžete věřit v partnera, v prosperující obchod… Základem vašich vztahů, projektů i cest jste Vy. Myslete na to, že víra může být to, co Vás požene kupředu a co Vám pomůže zvednout se z bahna neúspěchu.
Víra je koktejl, o kterém by sportovci mohli napsat mnoho knih. Víra je to, co je žene kupředu. Věří, že mohou vyhrát a být nejlepší.

Pozitivně laděné myšlenky přitahují myšlenky stejného typu. Jakmile tedy jednou začnete myslet pozitivně a věřit, začne se vše měnit. K tomu Vám může pomoci i tzv. pozitivní autosugesce. Pozitivní autosugesce je proces, kterým si budete pravidelně připomínat, proč a čemu věříte. Budete tak pracovat na stabilizaci své víry jednoduchým způsobem.


Neexistuje smolař ani dítě štěstěny
Existují lidé, kteří tvrdí, že se jim smůla lepí na paty, že jsou odsouzeni k utrpení či chudobě. Naproti tomu existují lidé, kteří věří, že jsou dětmi štěstěny, že přitahují peníze… Položte těmto dvěma typům lidí stejnou otázku a zeptejte se jich, v co věří? Smolař bude věřit v celoživotní smůlu a dítě štěstěny v trvalé a udržitelné štěstí. Jediné, co je odlišuje, je VÍRA.

Podvědomí přetváří myšlenkové pochody, a to jak pozitivní, tak negativní. Lidé se domnívají, že je k utrpení a ke smůle přivádí neovladatelná moc osudu. Není těžké uvěřit tomu, že nejste zodpovědní za svůj osud, ale opak je pravdou. Samozřejmě lidské tragédie a utrpení nelze ovlivnit a jsou mimo naši kontrolu, ale většinu svého života ovlivnit můžete.

Podporujte pozitivní emoce a spojujte je s důležitými myšlenkami. Chcete na rohu ulice otevřít malé květinářství? Představte si nádherný prostor, kde voní čerstvé růže a za okny se krčí malé truhlíky s čerstvými bylinkami. Uprostřed obchodu je stolek s vonící kávou a ranními novinami. Vše je majitelem připraveno s láskou a vírou v krásný a útulný obchůdek. Nebo si představte zašpiněný, zatuchlý obchod, kde se budete špatně cítit, majitel bude nervózní, neklidný a nebude věřit tomu, že obchod může prosperovat. Kam půjdete koupit květiny?

Nepodporujte negativní emoce, nemají žádnou cenu, neberte je na vědomí.

Sebevědomí a jeho moc
 • Mějte konkrétní životní cíle a věřte tomu, že je můžete naplnit. Člověk bez cíle a bez víry jen bloudí nekoordinovaně životem. Buďte důslední a napište si cíle v různých časových horizontech (půl roku, rok, dva roky, pět let).
 • Nepochybujte o síle myšlenek spojených s pozitivními emocemi a vírou. Věnujte se denně svému snění. Myslete na to, jakým člověkem chcete být. Bojujte za své ideály a naučte se nevzdávat se a nepřestávat kopat "tři stopy od zlata".
 • Budujte vše ve jménu dobra, lásky a harmonie. Zní to jako klišé, ale hmotné statky vybudované na utrpení, bolesti či nenávisti Vás šťastnými neudělají.
 • Pozitivní postoj pěstujte nejen ve vztahu k sobě, ale i k druhým. Pomáhejte druhým k nalezení vlastní cesty. Negativní postoj k druhým lidem Vás nikdy nemůže dovést k úspěchu. Bojujte za své cíle vírou a pěstujte svoji nejlepší verzi (buďte ještě lepší, než si vůbec dokážete představit).
Víra je něco, co nelze uchopit, spoutat ani zničit. Víru lze pěstovat, nebo nechat zahynout. Věřte v sebe, v lásku a Nekonečno. Věřte dokonce i tehdy, když ostatní přestali.
zdroj:http://redbag.cz/osobni-rozvoj/zacnete-verit-a-zmente-silu-svych-myslenek-stoji-to-za-to/

Vnímaví a citliví lidé mohou použít jednoduchou terapii autosugesce sami na sobě.

14. března 2017 v 0:11 | Admin
Ta má působit tak, aby se uvolnily nevědomé léčivé síly těla a mysli. Autosugesce není žádnou novou objevnou léčebnou myšlenkou, ale je známa pod jménem Couého metoda, podle Emila Couého, francouzského lékárníka a psychoterapeuta, který vyvinul tuto techniku už koncem 19. století.

Celá metoda je založena na formě meditace, jež má za cíl "vyprázdnit" mysl od vědomého myšlení opakováním slov nebo takových vět, které Couého později proslavily. Coué totiž věřil, že když se opakuje pravidelně ve stavu uvolněné mysli věta: "Každým dnem se mi ve všem daří stále lépe a lépe," vtiskne se pevně do představivosti a může pak také řídit nevědomé procesy v těle a mysli pozitivním směrem. Lidé, kteří se rozhodli pro autosugesci, se obyčejně chtějí celkově cítit lépe, být zdravější, spokojenější a šťastnější.

Autosugesce také může urychlovat rekonvalescenci a pomáhat zmírňovat bolest i utrpení způsobené tělesnými a duševními chorobami. Autosugescí se dá ve skutečnosti dobře působit proti napětí, úzkosti, strachu i závislosti (například v souvislosti s nadměrným jídlem, kouřením, drogám nebo alkoholu). Jak bylo zjištěno, může však také pomáhat při astmatu, alergii, při psychosomatických i zhoubných chorobách. Lékařská praxe se ke Couého teorii na konci 19. století stavěla zprvu až extrémně nepřátelsky, takže ačkoli byli někteří lékaři schopni připustit, že pacientova vůle může ovlivňovat jeho zdraví, byli nanejvýš skeptičtí.

V dnešní době se mnoho lékařů a psychologů staví k těmto aspektům terapie s poněkud většími sympatiemi a navíc se prokázalo, že autosugesce ovlivňuje jak mysl, tak také tělo. Co se týče rizika, lze autosugesci považovat za bezpečnou a je možné ji použít ve spojení s jakoukoli jinou terapií. Nikdy by však neměla nahrazovat klasickou léčbu u závažných onemocnění, zvláště pak těch, která bezprostředně ohrožují život.
(vel)

Zdroj:http://www.spirit.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=12650:co-dokae-autosugesce&catid=60:alternativni&Itemid=27

Vnuťte si dobrou náladu

14. března 2017 v 0:03 | Admin
Je-li někdo neustále ztřeštěný, přecitlivělý, nedisciplinovaný, prchlivý, náladový, lhostejný, nestálý… jde o projevy oslabené vůle. Každá započatá a nedokončená práce vám podlamuje vůli a pocit vlastní hodnoty. Neukládejte si, co nemůžete splnit. Navalí-li se vám hodně práce, dělejte v klidu jednu věc po druhé, jakoby se vás netýkala. Práci, která nepřináší užitek, navždy vyškrtněte, klidně a vytrvale dělejte to, co je užitečné.


Vzbudíte-li se s dobrou náladou, vědomě, vůlí, si udržujte dobrou náladu, dokud to jde. Přemáhejte se, pěstujte, vnuťte si veselou mysl. Minulost s utrpením jste zažili, je za vámi. Každý den udělejte jednu věc, ke které se musíte nutit, stačí maličkost. "Zábavný" den, kdy si posilujete vůli, můžete zažít hned.

Další tip? Autosugesce!

UPRAVTE SI JI!
Autosugesce si můžete, spíše musíte, upravit podle vlastní potřeby, zjednodušit, rozšířit, protože vůle se rozvíjí vlastním hledáním. Autosugesce je nutné opakovat pokud možno stejnými slovy a obrazy, aby se v mysli dokonale ustálily. Pak jsou podvědomím přijaty, stávají se součástí jednání, rozumu.
V tichu soukromí si zažijte a prožijte větu: "Já jsem." Tuto základní afirmaci opakujte, kdy chcete a kolikrát vás napadne. Vaše vědomí sebe sama bude narůstat. Tak funguje autosugesce. A co dál? Patnáctkrát až dvacetkrát za den, od rána, přes den a večer před spaním si zopakujte jednu z následujících myšlenek:
 • "Obrazy a dojmy, které potřebuji, dokážu podržet. Co je mi ke škodě a na obtíž, zůstane vzdáleno." (Podržte obraz usmívajícího se partnera, dětí, naopak představu naštvaného partnera potlačte.)
 • "Myšlenky v mém vědomí musí být určité, jasné a přesné." (Soustřeďte se jen na jednu myšlenku.)
 • "Vím, že silná vůle je prvním tajemstvím úspěchu. Proto si každou věc a myšlenku nejdříve prakticky představím." (Koupě auta - modernost, funkce, vzhled.)
 • "Nevpustím do svého vědomí nezdravé myšlenky!" (Jsem neschopná, k ničemu!)
 • "Můžu a chci!" (Mít partnera, udělat to, či ono. Představte si příběh co nejjasněji.)
Velkou překážkou k dosažení silné vůle a životních úspěchů bývá vnitřní rozpolcenost: Chtít a nechtít zároveň. Proto si nejdřív ujasněte, co vlastně (ne)chcete!
Irena Krausová
zdroj:https://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/tajemno/36775-tajemno-mame-navod-na-vecne-mladi

Autosugesce spánku

13. března 2017 v 23:41 | Admin
Jako každému se nám to stalo. Jsme unavení, víčka nám těžknou. Lehneme si do postele, ale stále ne a ne usnout. Převalujeme se ze strany na stranu, hledáme vhodné polohy a v hlavě se nám honí nesourodé myšlenky. Jak o závod se převalují, zdánlivě bez sledu a skladu. Chvíli přemítáme, co nám chce mozek říci, ale ne vždy to chápeme. Střídají se pocity uvolnění a napětí a vy si říkáte: Hoď se do klidu.

Potom je zapotřebí AUTOSUGESCE. Ovšem každý z nás ji pojímá jinak a je spoustu způsobů jak ji navodit a dosáhnout tak vytouženého spánku. Vše je odvislé od osobnosti každého z nás, svých schopnosti a v neposlední řadě i našich potřeb. Jednoduše řečeno a z obecného hlediska: Naše potřeby jsou to prvotní, co nás žene k nabytí spokojených pocitů , úlevy , pohody a odpočinku. V tomto směru potřeby chápejme jako stimul k naladění do příjemného stavu, který nás osvobozuje a uvede do režimu spánku. Ať jsou jakékoliv.
I v tomto případě platí, že vše souvisí se vším a věci zdánlivě nahodilé, vlastně nahodilé ani nejsou.
Nechci to vyloženě pojímat a rozebírat z hlediska materiálního či duchovního pojetí, ale něčím obecným, tedy MEZI, platným pro obě. Obecně lze tedy říci, že autosugesce je ovládání svého podvědomí, a tím i těla.
A tady mám pro vás jeden z mnoha návodů jak na to. Možná se s tím někdo ztotožní a pomůže mu to. Lehněte si do polohy, která vás nejvíce uvolní. Zavřete víčka a hlavně je nenechejte ztěžknout. Představte si něco, co vás vždy pocitově uvolňuje. Např. zahradu plnou květin, překrásnou krajinu, kterou vídáváte jen ve snu, západ slunce, nebe plné ptáků, moře, palmy, krásný dům, obraz plný barev, blízkého člověka nebo zvířátko, prostě vše, co k Vám vysílá pozitivní energii a vy ji do sebe přímo hladově vsakujete. Budete překvapeni, jak vize budou až sytě barevné, v reálu je takové neuvidíte.
A toto vše vpusťte do své mysli a nechte se tím unášet. V několika sekundách / minutách přelétnete ostrovem abstrakcí i reálna. Tělo nebudete vnímat, jen v podbřišku pocítíte lehké zachvění a vaše hlava jako by se oddělila od těla a chtěla ho opustit. Je to jako ukolébavka na dobrou noc. Možná pak i ve snu uslyšíte libozvučné tony, které s vámi lehce pohupují sem a tam. Budete se přenášet z prostoru do prostoru a ztratíte pojem o čase. To, co se Vám zdálo jako dlouhý sen, ve skutečnosti trvalo jen pár minut. Čas je tu nadmíru velmi relativní.
A pak je tu probuzení. Co se Vám vybavilo jako poslední silný vjem - úzkost nebo volnost? Pláč nebo smích? Únava či síla? Nechuť či touha? ………. S tím vším vstupujeme do nového dne.
Zdroj:http://www.samsebou.cz/2013/09/autosugesce-spanku.html

Autosugesce je ovlivňování svého podvědomí, kdy stálým opakováním určité informace přimějeme podvědomí, aby tuto sugesci začalo považovat za skutečnost a následně podle toho reagovalo v souladu s obsahem tvrzení.

13. března 2017 v 23:40 | Admin
Autosugesce je ovlivňování svého podvědomí, kdy stálým opakováním určité informace přimějeme podvědomí, aby tuto sugesci začalo považovat za skutečnost a následně podle toho reagovalo v souladu s obsahem tvrzení. Nebot' je to naše podvědomí, nikoliv vědomí, kdo řídí naše tělesné funkce, tělesné pochody a ve chvílích uvolnění a spánku i naše myšlenky.

Jediné co k tomu potřebujeme, je naučit se správně formulovat tato sugestivní tvrzení. Nejlépe je vytvořit si krátkou a snadno zapamatovatelnou větu, s pozitivním tvrzením, vyjadřující naše přání a náš cíl. Například: tvrzení typu - ,,nebolí mě hlava, nebolí mě hlava,, není příliš vhodné, nebot' naše podvědomí nerozezná mezi pozitivním a negativním tvrzením, nepřemýšlí pomocí písmen a slov, ale pomocí obrazů. Proto nebude slůvko "ne" zaregistrováno a naše tvrzení bude chápáno jako "bolí mě hlava, bolí mě hlava" a při těchto slovech bude naším mozkem probíhat představa bolesti hlavy a tím naše trápení ještě posílí. To je důvod, proč spousta lidí při sugesci docílí pravého opaku svého přání. Je lépe formulovat tvrzení typu - ,,má bolest odchází,, nebo ještě lépe je vyhnout se samotnému slovu "bolest", které v sobě nese negativní představu, ale říci -
"od tohoto okamžiku se cítím lépe, lépe a lépe…"


Afirmace = pozitivní tvrzení"Jsem absolutně klidná, neboť vím, že žádné vnější okolnosti nemají na můj život žádný vliv. Jsem to já, kdo rozhoduje o mém životě, do kterého vstupuje láska, zdraví, štěstí, bohatství a úspěch."


Tato tvrzení je vhodné si co nejčastěji opakovat, možno v duchu, ale máme-li možnost tak nahlas - rychleji a hlouběji se zapíší do našeho podvědomí. Použít tyto afirmace můžeme kdykoliv během dne, nejlépe se několikrát denně třeba na pět (i víc) minut zaměřit na stálé opakování, zejména v situacích kdy cítíme že náš problém nebo náš zlozvyk se snaží naši mysl ovládnout. Nejvhodnější je opakovat po ránu, potom několikrát během dne, a nejvíce večer- těsně před spaním, kdy je naše mysl i tělo klidné a sugesci nejvnímavější. Udělat si ze svého tvrzení ukolébavku, kterou budeme opakovat jako počítání oveček, dokud s touto větou doslova neusneme na rtech…


"Jsem v míru a harmonii se sebou, i se svým okolím."
"Mé podvědomí navrátí mému tělu zdraví, harmonii a dokonalost."
"Mé podvědomí mi dá v pravý čas vše, co potřebuji ke št'astnému životu v hojnosti."
"Zcela jsem se zbavil chuti na cigaretu a cítím se volný a svobodný."
"Zbavil jsem se své závislosti na alkoholu, vládne ve mě mír, svoboda a radost."
"Směřuji ke svému většímu dobru. Mé dobro je všude a já jsem v bezpečí."
"Mé podvědomí ví, co je pro mě nejlepší. Podporuje vše dobré a vnukne mi správné rozhodnutí, které přinese požehnání mně i ostatním, Jsem naplněna vděčností, neboť vím, že určitě přijde správné vnuknutí."
"Nekonečná moudrost mého podvědomí, která mi vnukla toto přání se již brzy postará o jeho realizaci."
"Můj život je plný lásky, harmonie, prosperity a bohatství!"
"Má mysl je vždy uvolněná, otevřená a veselá!"
"S radostí přijímám nové konstruktivní myšlenky a zvyky. Vše se mi pak daří lépe, lépe a lépe!"
"Má finanční situace se zlepšuje každým dnem!"
"Já ( jméno, příjmení ) jsem vodičem nekonečného životního bohatství! Nekonečné životní bohatství skrze mně proudí neustále, plynule a stoprocentně. A tak to je!"
"Já ( jméno, příjmení ) jsem vodičem nekonečného životního zdraví a vitality. Nekonečné zdraví a vitalita skrze mne proudí neustále, plynule a stoprocentně! A tak to je!"
"Každý den se cítím zdravější a plný životní vitality!"
***************
Důležité při těchto afirmací je s nimi začít. I když je tak necítíte. Je potřeba začít měnit své mentální postoje. Někteří psychologové tomu říkají "přepsat špatné emoční rovnice". A to uděláte jenom konáním! Když si uvědomím, že daná afirmace je správná - tj. optimistická, tvůrčí - ale já se s ní stále nemohu sžít, tak to je další důvod proč od ní neodstupovat a stále s ní pokračovat. Neboť to, že se s ní nemůžete smířit znamená jenom to, že nejste v souladu s touto myšlenkou a proto to také nemůžete do svého života přitáhnout a stvořit to!
Pamatujte: Jakákoliv vytrvalá myšlenka MUSÍ vyhrát!!! To je zákon Univerza!
zdroj:http://budstastny.cz/blog/autosugesce-co-to-vlastne-je/

Autosugesce spočívá na nepřetržitém opakování jisté formule

13. března 2017 v 23:37 | Admin
Která má posloužit ke změně námi negativně nazýraných zvyků či vlastností, které chceme přetvořit ve zvyky a vlastnosti jiné.

Opakování formule je shodné jako opakování v procesu učení, kdy se snažíme učenou látku pevně vtisknout do naší mysli a proto postupujme obdobně jako bychom se učili (nejlépe se naučíme tehdy, pokud si učební látku opakujeme nahlas a třeba si ji i píšeme na papír).
V procesu učení se učební látka ukotvuje v našem předvědomí, odkud si ji můžeme v nejbližší době libovolně vybavit. Pak látku zapomínáme. Při autosugesci však nejde o to látku se naučit, nýbrž o to, pevně ji ukotvit ve své mysli takovým způsobem, aby na ni nebylo zapomenuto. Je nutno ji ukotvit v nevědomí(a nikoli předvědomí jako u učení)tak, aby obsah formule neustále automaticky působil na naše činy a chování.
Takovéhoto spojení docílíme tím, že se - na rozdíl od procesu učení - na opakovanou formuli nekoncentrujeme a třeba i vůbec nesoustředíme. Tak se můžeme soustředit např. na to, že myjeme nádobí, přičemž si zcela automaticky(polovědomě) opakujeme formuli. Tak již samo opakování této formule probíhá na půli cesty mezi vědomím a nevědomím a formule proniká do nevědomí rychleji.
Stejně jako u učení platí, čím častěji si formuli opakujeme, tím rychleji ji v nevědomí ukotvíme a tím bude i silnější její vliv z nevědomí.
Nyní již víme jak postupovat, co však nevíme je, jaké máme zvolit znění této formule.Sugesce nesmí obsahovat nic nepravdivého, neboť tomu se ihned naše podvědomí brání.Špatně uplatněná sugesce škodí, protože její nezdar podporuje vlastnost, která má být potírána.
Neříkej tedy např.: "Od této chvíle nemám chuť pít lihové nápoje."
Především tato formule obsahuje slovo "lihové nápoje" a kromě toho je negativní. A co více - je nepravdivá. Dotyčný pociťuje velkou chuť na tento nápoj. Pokud bychom chtěli užít takovouto formuli, narazili bychom na odpor nevědomí, které by ihned odhalilo její nepravdivost a nesprávnost.
Jmenování zvyků, vlastností či nemocí upoutává právě pozornost podvědomí k tomu, čemu chceme čelit. My se snažíme utvářet sugesci, která by odvrátila pozornost. Takovou sugescí je nejlépe přirozený protiklad toho, čemu chceme čelit.

Jsem-li rozčílen, mohu si opakovat: "jsem klidný, jsem klidný, jsem klidný", přičemž lze zapojit i vlastní imaginaci a představit si cosi, co s klidem spojuji, tedy např. tichou harmonii polí a lesů. Mohu si tedy mechanicky opakovat:"jsem klidný" a zároveň si představit, že stojím sám uprostřed zlátnoucích polí, zhluboka nadechuji a přitom pozoruji a prožívám krásy přírody. Naučím-li se již této technice(spojení autosugesce s imaginací a empatií), uklidním se okamžitě.
Dlouhý a hluboký dech sám o sobě uklidňuje a tak se uklidnění odehrává na naší tělesné úrovni, mechanické opakování formule "jsem klidný" a představa klidné přírody nás zase zklidňují na úrovni mentální a vcítění sedo role toho, že stojíme uprostřed polí nás zklidňuje na úrovni emocionální. Tak se úsilí o zklidnění stává úsilím celé naší bytosti a o to je rychlejší a účinější.
A tak chci-li čelit alkoholismu, nemusím popírat chuť na alkohol, mohu jej však v nejhorším případě nahradit "větší"chutí na jiný nápoj(mohu si tedy představit a sugescí navodit chuť např. na hrnek horké kávy - př. sugesce: "káva je zdravá a přitom lahodná" -, čaje, kakaa atp., stejně dobře jako na sklenici čiré, příjemně chladivé osvěžující vody, která právě vytryskla z chladných útrob země, zde, v příjemném stínu mohutných stromů lesa), v lepším "větší" chutí na tělu prospěšnou činnost namísto pítí alkoholu(tak si mohu jít vždy namísto sklenky alkoholu zaběhat - př. segesce:"sport je nejzdravější zábava" -, zacvičit, nakoupit, zahrát pasiáns, zbírat známky anebo zameditovat a tak se stane časem to, že namísto chuti po sklence budu mít chuť jít si zaběhat) a v nejlepším chutí po jiném druhu opojení, např. po opojení radostí, mírem, klidem, harmonii, štěstím atp.- př. sugesce:"jsem zcela klidný". A jsem-li opravdu klidný, nemohu být zároveň i rozrušený touhou na alkohol. "Jsem klidný a je to moc příjemné."
Kdykoli si pak vzpomeneš na chuť na alkohol, vždy praktikuj protichůdnou sugesci, která tuto chuť na alkohol nepopírá, avšak nahrazuje.
Jsem-li nemocen, mohu si opakovat "jsem zdráv"(nemoc si pouze namlouvám), pokud tomu však nejsem schopen sám uvěřit, je lepší zvolit sugesci postupnou a opakovat si tedy např. "cítím jak se uzdravuji", či "den ode dne je mi lépe a lépe"
Zběžné opakování sugesce při jakékoli činnosti doplňujeme o cvičení zaměřené pouze za účelem zakotvení sugesce v podvědomí, které nazvěme přechodným stavem.
Přechodný stav - uvolníme celé tělo, zaujmeme pohodlnou pozici, zavřeme oči a snažíme se vnímat co nejméně zvuků z okolí, tehdy si začneme mechanicky sugesci opakovat.Při odmítání určitého jídla se dostaneme do přechodného stavu, představíme si, že je nám chuť tohoto jídla příjemná a vonná, že nám prospěje - zejména nesmíš vynechat sugesci o prospěšnosti, poněvadž požívání jídel, ke kterým máte nechuť může poškodit vaše zdraví.
Lidé, které probudí každý šramot, navodí sugesci, že mají pevný spánek a že žádný hluk na ně nemá ve spánku vliv.
Někdy je nutno provést sugesci postupnou("lepší a lepší"ap.), jít ke konečnému stupni po předchozích stupních - př. bolení zubů(zde vymizí bolest, příčina nikoliv).

Sugesce je vhodná na zastavení nosního krvácení či k likvidaci bradavic.
Dáme-li si včas sugesci, že za všech okolností zůstaneme silní, odolní a zdraví, před vznik nemoci je postavena veliká překážka("daří se mi denně a v každém směru lépe a lépe").
Před dětmi nemluv o nemocech a zlých činech, sugerujte jim i pozitivní myšlenky o dobrotě, laskavosti, píli apod. U dětí lze i ve spánku. Dítě se formuje do 3let a tato doba je pro výchovu dítěte nejpodstatnější. Věnujte se celou svou energií dětem, vysvětlujte i když se na vás dítě nechápavě dívá, a učte děti v této době jazyky. V podvědomí se jim to usadí. Více viz O výchově dětí.
Sugesce proti kouření: budeš kouřit, ale jen tak, aby jsi vystupňoval a plně vychutnal prožitek z kouření, přičemž nebudeš činit nic jiného tehdy, když právě kouříš.
Hleď se zbavit špatných představ a bojuj proti nim. Čím svěžejší a volnější budou tvé myšlenky, takovým bude i tvé jednání.
Dokud schopnost myslet není doprovázena schopností jednat, nevzejde žádné dobro ani z geniální hlavy.
Nikdy nemysli na své špatné zkušenosti, dřívější zklamání, své nezdary, nepřipomínej si je. Pouze svá vítězství, úspěchy a příjemné chvíle.
MĚĎ
Měděné destičky o d=30-60mm a t=1mm či kopějky do roku 1961 řádně vydrhni, očisti a používáš-li je, pravidelně je omývej ve slaném roztoku či ožehni plamenem.
- při podezření na nádorový proces u prsu
- přikládání na místa úrazů zamezuje vzniku modřin, léčí otoky a klade se na vřed, kožní onemocnění
- poruchy či ztráta sluchu
- zápal mandlí
- snižuje teplotu a bolesti, zastavuje krvácení, má silný bakteriocidní účinnek, aktivizuje vodní a minerální výměnu, zlepšuje spánek, uklidňuje CNS, aktivizuje činnost inzulínu v krvi, zvyšuje funkci leukocytů
- u zatvrdlin prsních žláz, u fibromů dělohy, mastitidy
- zánět ucha, chronická bronchitida, bronchopneumonie, zápal-zánět močového měchýře, zápal plic, zánět mandlí, zánět středního ucha, apendixu aj. zánětlivé procesy v organismu, infekční artritida, ledvinové kameny a písek, cukrovka, kožní nemoci, zánět kořene nervu, úrazy, tromboflebitis, gastritis, nemoci cévního systému, poinfarktové stavy, nemoci žaludečního a střevního traktu, vředy dvanácterníku, kolitis
- obnova sluchu, snížení šumu v uších, snížení škodlivého účinku radiace-ozáření(také popáleniny po ozáření), pooperační kýly, hemeroidy, abscesy, pooperační stavy v chirurgii, revmatická artritida
- zánět a tuberkulóza ledvin, polyartritida
Léčení kovem neprovádíme, pokud se měděné kulaté destičky z postiženého místa sami odlepí.
Kov přiložíme nejprve na 1-2dny, či ráno přes den nebo večer přes noc a tak léčíme do uzdravení. Přitom se řídíme tím, zda měď drží na kůži sama, v tom případě ji přikládáme, nedrží-li, toto léčení již neaplikujeme.
Zánět močového měchýře - na močový měchýř přilož 20 mincí
Srdeční nevolnosti - měděné destičky(lépe však mince) přilož do klíčové jamky, zkus zda-li mince sama drží, pokud ano, připevni ji leukoplastí a nos do 10ti dnů.
V důsledku úrazu nohou vzniká trombóza. Předcházíme jí tak, že do boty pod ponožku přiložíme měděnou minci.
Při zánětu čelistní dutiny - na noc na tvář pod oči
Trachoebronchitida - na krk
Hluchota - jeden kotouček na vypouklé místo za uchem a druhý k uchu ze strany tváře
Jestliže měď přiložíme na místo, které bylo dříve zlomeno a pak zhojeno, toto místo nebude reagovat na změny počasí.
Likviduje nespavost, zklidňuje CNS, odstraňuje bolesti - přilož k ohnisku bolesti.
Při úrazech nohou, rukou, dochází při přiložení mědi někdy ke zhoršení, k otokům či bolesti, ale velmi brzy vše přejde.
Bolest hlavy - bolest odstraníš za 15-20min. po přiložení mědi (na čelo, zátylek, spánky - podle toho, kde nás hlava bolí).
REFLEXNÍ TERAPIE
Kovové kroužky o d=20-30mm a tmax=1,5mm z červené mědi, nerez oceli(materiál: 1krát18H9T), stříbra(99,9) a zlata. Účinek působení je zvětšen, je-li v destičce provrtán otvor o d=2-7mm.
Při onemocnění zakončení nervů(radikulit) - ocelové a měděné, při silných bolestech stříbrné.
Nervový plexus, onemocnění zakončení svalu(miozit) - ocelové a kovové.
Bolestivé syndromy nejasného původu - stříbrné a ocelové.
Revmatická artritida(zápal velkých kloubů) - ocel a stříbro.
Ramenní plexit, radikulit, miozit, plexit, bronchiální astma(bronchitida), angína, bolest břicha, nemocné koleno.
KŘÍDA
Skvělý kosmetický účinek, příznivá na žlázy s vnitřním vyměšováním.
Koupel trvá 20min. - delší by namáhala. Důležitá k obkladům. Křídový roztok se přikládá na bolestivá místa při zánětech koleního kloubu, revmatické bolesti, onemocnění kostí, ženských chorobách, zánětech nervů(hlavně ischias).
Na bolestivé místo nasyp trochu suché křídy či z ní udělej hustší kašičku. Pak přilož náplast, aby mohla být přilepena. Kraje bez křídy musí být alespoň 1cm volné.
zdroj:https://www.okem.cz/autosugesce/

Autosugesce naše myšlenky se stanou skutečným stavem našeho života.

13. března 2017 v 23:33 | Admin
Můžeme proto provádět tato cvičení:
 1. Speciální sugesce, která by nám měla dát naději na okamžitý obraz žádoucím směrem a příslib rychlého pokroku, končícího úplným a trvalým vyléčením.
 2. Obecná sugesce, např. každý večer a ráno si říkejte nejméně 20krát: " Den po dni je mi ve všech ohledech stále lépe. "
  Říkejte si: " Je to snadné a já to dokážu ".
Je vyloučeno myslet na dvě věci najednou. Když něco říkáme, je to naší jedinou myšlenkou. Abyste zmírnily svoji bolest, říkejte rychle a nepřetržitě ( abyste všechny ostatní myšlenky z hlavy vypudili ) " Bolest ustupuje, ustupuje, ustupuje,.......je pryč ". A abyste tuto autosugesci posílili, lehce masírujte bolestivou oblast.Říkejte to s vírou a nechte své podvědomí pracovat za Vás. Aby se sugesce stala pro podvědomí přijatelná, musí se provádět bez úsilí. Podvědomí má úžasnou paměť, přijímá co se mu říká a odpovídá za funkci všech tělesných orgánů prostřednictvím mozku.

- Provádění autosugesce se nesmí zúčastnit vůle. Vůle vždycky ustupuje před imaginací - to je absolutní pravidlo, které nepřipouští žádné výjimky.
- Každá myšlenka, která zcela zaměstná naši mysl, se stává pravdou a má tendenci se změnit v akci.
- Autosugesce je vliv imaginace na morální a fyzické bytí lidstva

Imaginaci je třeba cvičit a pak si vypěstovat sebedůvěru, založenou na skutečném důkazu síly imaginace. I když zpočátku nemáte důvěru ve své síly, sebedůvěra se dostaví, opírá-i se o znalost toho, co tyto síly mohou dělat, jak o tom svědčí výsledky už po krátké době praktikování této metody.

Jelikož " nevědomí " řídí všechny naše funkce, můžeme proto prostřednictvím podvědomí nařídit špatně fungujícímu orgánu, aby fungoval řádně. Máme v sobě nezměrnou sílu. Jestliže ji vedeme vědomě a moudře, naučí nás zvládnout sebe sama a umožní nám pomáhat i jiným dostat se z fyzických a duševních potíží.

Podvědomí dohlíží na tělesné funkce. Použitím autosugesce, která přiměje orgány, aby fungovaly normálně, můžeme zastavit krvácení, vyléčit zácpu, migrénu, vředy, atd.

Když provádíte vědomou autosugesci, dělejte to bez použití jakéhokoliv úsilí, tj. bez použití vůle. Musíte si být jisti ( tj. musíte věřit ), že dostanete co chcete - a vy to dostanete. Abychom se stali pánem sebe sama, stačí si myslet, že se jim už stáváme. Můžeme být tím, co ze sebe uděláme my sami, ne tím, co z nás dělají okolnosti.

Nejhorší autosugescí je strach. Strach je obklopen aurou emocí, které značně zesilují jeho účinek. Člověk musí být vždy optimistou, a to navzdory všemu, i když se zdá, že ho k tomu události neopravňují. " Každá myšlenka, která plně zaujímá naši mysl, se transformuje ve skutečný fyzický nebo duševní stav. " Všechno úsilí, které vyvíjíme, abychom takovou myšlenku překonali použitím vůle, myšlenku jenom posiluje.

Organická nemoc se může stonásobně zhoršit, když mysli dovolíme, aby se jí neustále zabývala. I při nejvážnějších chorobách je ta část nemoci, která byla způsobena nesprávným myšlením nekonečně větší než ta, která je čistě fyzická. Ať to, na co myslíme, je cokoliv, je-li to rozumné, myšlenka se pravděpodobně uskuteční.

Nechte na podvědomí, aby tuto skutečnost provedlo svým vlastním způsobem. Myslet se musí pouze na žádaný konečný výsledek a ten se musí do podvědomí vsugerovat. Moudrost těla ví nejlépe co dělat.

Při autosugesci nevyvíjejte nikdy žádné úsilí. Úsilí vyvinuté na potlačení myšlenky pomocí vůle ( např. myšlenka na bolest atd. ) tuto myšlenku jen umocní. Metoda autosugesce je snadno dostupná každému, ale vyžaduje opravdu velké soustředění. Zato dosažené výsledky jsou skvělé.

Z knihy Jde o život - autoři : Dr. Nadya Diates a Norman Jollyman, vydalo nakladatelství Erika s.r.o.
Zdroj:http://www.esoterika.cz/duchovni-rozvoj/autosugesce-zdravi

Autosugesce by se dala velmi jednoduše definovat jako stav mysli a psychické pohody.

13. března 2017 v 23:30 | Admin
Je to stav, kdy jste schopni plně vnímat veškeré potřeby a pocity našeho podvědomí a vnitřního já, tedy toho, co doopravdy ve svém životě chceme. Jakmile jsme schopni podvědomí plně vnímat, dochází k vyrovnání duševních a fyzických potřeb organismu, následně i k psychickému blahu.

Jak může autosugesce pomoci?

Nejvýznamnější a nejúčinnější pomoc podává autosugesce každému jedinci především v sebepoznání. Díky pochopení sebe samého je pak každý schopný daleko lépe a efektivněji pracovat na sobě samém, ale i na svém okolí. Na podkladěkomunikace s podvědomím dochází k plnění nevyřčených přání, naše svědomí je nabuzenou touhou našeho podvědomí a vše jde rázem snáz.

Kde se autosugesce vzala?

Autosugesce je jednou z mnoha metod úspěšných psychologů, psychiatrů, ale i obvodních lékařů. Díky vsugerování si daného pozitiva či negativa do podvědomí člověka dochází mnohdy až k neuvěřitelným léčebným úspěchům. Autosugesce funguje například i dokonale i při časté bolesti každého z nás - hlavy. Jakmile budeme v podvědomí komunikovat pouze tu variantu, jak je nám dobře i po příšerné noci s hromadou práce na stole, můžete si být téměř na 100% jisti, že se vám udělá daleko líp, bez toho aniž byste museli užívat jakékoliv analgetikum.

Jak může autosugesce ublížit?


Dle několika prováděných výzkumů došlo ke zjištění, že spousty jedinců chápou autosugesci spíše tak, že to, co chceme a dáme tomu také volný průstup, to se i stane. Tak tomu však není. Nic nejde bez našeho přičinění, tudíž je nesmyslené věřit tomu, že když si podvědomě budu říkat, že vyhraji v loterii, dostanu přidáno v práci apod., tak se tomu i tak stane, bez toho aniž bychom sami přiložili ruku k dílu. I při autosugesci je třeba, nejen na sobě, pracovat a jít vstříc svému cíli. Nejvíce však autosugesce může ublížit ve chvílích, kdy jsme na tom psychicky špatně, nedaří se nám a s touto myšlenkou i pracujeme v následujících dnech. Sami v sobě si vše točíme proti naší osobě, na vše se díváme negativně, tudíž není cesty ke zlepšení. Podvědomí si vryje do své paměti veškeré zlo, co vypouštíme a organismu se jedině přitíží.

Krok po kroku

Nejlehčí formou zapojení autosugesce do běžného života je fakt, že musíme myslet pozitivně, vyřadit ze života stres, strach a zášť. Myslet a snažit se vidět jenom to dobré, a věřit, že nám přesně tento životní pohled přinese ovoce.

Nejdůležitějším krokem je připustit si, že váš život není zcela dle vašich vytoužených představ. Uvědomit si, že se můžete mít ještě daleko lépe, když začnete myslet pozitivně a poslouchat, co vaše mysl a srdce chce. Jakmile se budete dívat i na drobné chyby ve svém životě negativně, nikdy se nedoberete ke správnému cíli. Komunikace s vaším podvědomím nepůjde lusknutím prstu, je odrazem několikaměsíční práce, která musí být efektivní. Nicméně až se vám povede propojit vaši mysl s podvědomím, bude vám o 100 procent lépe.

Největší aktivitu podvědomí vytváří právě v situacích, kdy je vám dobře, a máte pocit, že vám už lépe být nemůže. V takovýchto chvílích je samozřejmě potřeba užívat si štěstí, ale zároveň se i začít soustředit na to, co vám vaše podvědomí říká, na co myslíte, aniž byste se soustředili. Jednou z vyjadřovacích schopností vašeho podvědomí je i snění. Pamatujete-li si něco málo z toho, co se vám v noci zdálo, neberte to na lehkou váhu a můžete-li dosáhnout alespoň částečně snové představy, udělejte všechno pro její realizaci!

Plánujete-li tedy začít svůj život ovlivňovat autosugescí, pamatujte na to, že je třeba praktikovat pozitivní autosugesci a ne si ubližovat autosugescí negativní. Jen tak dosáhnete kýžených výsledků a zlepšení nejen vašeho psychického, ale i fyzického stavu.
Článek pro vás připravila astroložka Gita.
Zdroj:https://www.horoskopy.cz/astroclanky/autosugesce-pracujte-aktivne-se-svym-podvedomim

Hypnóza a sugesce ovlivňují podvědomí.

13. března 2017 v 23:25 | Admin
Dnes již nelze nic týkající se hypnózy zařadit mezi paranormální jevy, tímto oborem se seriózně zabývají například psychoanalytici. Patrně je inspiroval řecký bůh spánku Hypnos. V písemnostech starého Řecka nebo Egypta můžeme najít záznamy o užívání hypnózy v běžném životě. Během hypnózy se pomocí sugesce můžeme například zbavit nespavosti, pozitivně ovlivnit zdraví a podobně. Hypnózu lze vyvolat pomocí psychického nebo mechanického působení na osobu. Při samotné hypnóze dochází jen k částečnému utlumení buněk šedé kůry mozkové. Hypnotizovaná osoba zůstává stále při vědomí - hypnotický stav je pouze dočasný. V ovlivněné oblasti lidského mozku se nachází paměť, psychomotorické centrum řeči, psaní a pohybu, intelektuální a podvědomé schopnosti člověka.

Sugesce, autosugesce: pozitivní vědomé podněcování je působivé, nenápadně ale jistě ovlivňuje podvědomí


Zaměříme se na pozitivní motivace, vlastní charakter, zbavujeme se závislostí, deprese, upevňujeme zdraví. A nemusíme se ani nechat zhypnotizovat, pokud za plného vědomí dostatečně využijeme vlastní pevnou vůli (autosugesci). Přesně po vzoru čarodějek a různých pohanských rituálů: v bdělém stavu budeme na své podvědomí cíleně působit jasnou formulací nebo obrazy žádaného účinku. Můžeme si všimnout, že na nás sugesce častěji než je zdrávo působí bez jakéhokoliv vědomého, osobního úsilí. A to v podobě všudypřítomných a především dobře promyšlených mediálních masáží: vtíravá reklama a politické agitace nebo účelové mediální informace jsou přesně ten případ. Dříve bychom to nazvali kouzlem používaným čarodějnicemi nebo kmenovými šamany, a dnes tyto cílené manipulace popisujeme jako seriózní práce reklamních agentur!
Případně si bez vlastního úsilí vsugerujeme jakékoliv informace o naší osobě, aniž by se nutně musely zakládat na pravdě, které nám někdy neúmyslně a jindy úmyslně vštěpuje nejbližší okolí. Často se tak děje v dospívání. Rodič nebo učitel nás v dětství nebo mládí častěji než je zdrávo nařkne z nešikovnosti nebo hlouposti, a máme mnohdy zbytečně a uměle vsugerovaný mindrák na celý život. Toto jsou jen některé příklady z mnoha, proč zastávám názor, že magie je prostě život sám, ať už jsme si tohoto faktu vědomi nebo ne!

Mentální povaha vesmíru nás nabádá k nepřetržitému a svobodnému tvoření


Hmotný svět je svým způsobem iluzorní a přesto skutečný. Vyšší síly to takto zařídily již od počátku času. A na nás zůstává, zda budeme předstírat nevědomost, nebo zda se budeme cíleně snažit rozpomenout odkud pocházíme a co tady na tom světě vlastně pohledáváme. Postačí uvědomit si tak jednoduchou a banální věc, jako že prvním magickým slovem a smyslem všeho je Láska. Pokud by se myšlenky nás všech odvíjely pouze a jen od tohoto magického slova základního božského (lidského) principu, potom by bylo možné vytvořit ráj na Zemi. Ovšem tak jednoduché to bohužel není, neboť je k nevíře, že mnozí z nás tímto slovem opovrhují. V tom lepším případě zapomínají na přívlastek ,,bezpodmínečná". Láska je přírodní zákon. Přírodní zákony nepřinutíme svým negativním přístupem k ústupu, nikdy se nám nepodaří nad nimi zvítězit. Příroda sama přinutí nás k pochopení, že je nám nadřazená, přestože se nepovyšuje nad člověka ani nad žádnou jinou bytost.

To jen lidé se neustále povyšují nad přírodu. Potom se zlobíme, pokud se nám energie vynaložené do jejího ignorování, ničení a zotročování, bolestivě vrací zpět. Nic se neděje samo od sebe, není změny bez příčiny, negativní energie se k nám vrací zpět v podobě přírodních katastrof. Tomu nelze uniknout, pokud zavčasu nepochopíme v čem je problém. Pozitivní myšlenky, které působí jako autosugesce, ovšem musí následovat pozitivní činy. Obávám se však, že nepochopíme. Alespoň ne do té doby, dokud nám budou vládnout vlády světa tak, jak vládnou a upřednostňují hmotu a materialismus nad vším ostatním.
Meditace pro soustředění
Mocní tohoto světa jakoby pocházeli z Marsu. Lidskost je degradována na poslušné ovečky, které si nechají téměř všechno líbit. Nechají sebou manipulovat! Za použití nenápadné, tajné a z pozice moci řízené hypnózy, která cíleně oslabuje člověčí energii a lidskost ve své podstatě, a vytváří tak psychické kolektivní sugesce. Pravá podstata lidskosti měla by být utajena, zapírána a křivena, pokud možno až do soudného dne - potom koneckonců už bude všechno jedno! Hlavně ať se do té doby, pro boha, nikomu nepodaří podívat se jim do karet nebo do svědomí a prohlédnout tu ,,zvířecími" pudy řízenou kamufláž! A zdaleka se nejedná pouze jen o elitu politickou, kdo má podíl na novodobém a moderním otrokářství.


Napadlo vás někdy, proč vlastně byly ve středověku upalovány čarodějnice?

Proč se církevní moci páni tolik snažili umlčet přírodní - pohanské národy po celém světě? Proč se snažili převést je na víru v jediného - jak jinak než patriarchálního Boha, trestajícího vládce světa? Proč nejedna náboženská víra slibuje ,,ráj" až po smrti? Proč byly ze starého zákona cíleně odstraněny statě o reinkarnaci? Nejedná se náhodou o cíleně mířenou sugesci, že život nutně musí být pln bolesti a spasení nás čeká jedině až na onom světě? Proč různé vlády v novodobém světě utajují před veřejností ty nejhlubší pravdy o hermetickém učení, proč se snaží potírat esoterické myšlenky a znevažovat jejich moudrost? Proč se všichni tak urputně snaží, aby se ucho veřejnosti nedozvědělo pravdu o možném prozření?
Odpověď je nasnadě, v sázce je velmi mnoho lží. Příliš mnoho polopravd a přísně utajovaných skutečností, a to nejen o historii lidstva! Pokud by se lidé přestali nechat ovlivňovat řízenou celospolečenskou sugescí a hypnózou, potom by přestaly platit zákony, ne ty přírodní, ale zákony, které se proklatě prohnaně pouze tváří jako svoboda a demokracie.Zdroj:https://www.psychologiechaosu.cz/nezarazene/hypnoza-sugesce/

Možná se i Vy pobaveně pousmějete, uslyšíte-li někoho při vyslovení magické formulky: „Každým dnem a v každém směru je mi lépe a lépe…

13. března 2017 v 23:23 | Admin
Ale přesvědčivě Vám vykouzlí úsměv na tváři tvrzení, že aby "to fungovalo", musíte formulku vyslovit 21 x. Tak vidíte, že "To funguje…" Autorem metody vědomých (pozitivních) autosugescí je francouzský terapeut a farmaceut Emile Coué (čti Kué, nebo Qi), (1857-1926). U nás byla jeho kniha známá už ve 20.letech minulého století. Její druhé vydání vyšlo v nakladatelství Sfinx
v r. 1924 a víc jak stošedesátistránková knížka nesla atraktivní název:
"K vítězství nad sebou pomocí vědomé autosugesce".
I když ani dnes se v češtině na internetu o autorovi mnoho nedovíte, neznamená to, že by jeho metoda byla označena za podružnou nebo zapomenuta. Naopak, a jak už to bývá, musíme se mnohdy hodně hluboko ponořit, abychom vynesli ze dna studnice moudrostí opravdovou perlu. Slova jako autosugesce, vědomí, a hypnóza spojujeme skoro bezděčně s termínem podvědomí a tak nepřekvapí, že na příbuzné téma metody pozitivních autosugescí slyší česká veřejnost více při vyslovení jména např. Dr. Josepha Murphyho a jeho knihy
"Moc podvědomí".Oba autoři hovoří o stejném fenoménu a metodě, která pro nás skutečně skýtá nalezení klíče k pokladnici plné cenných darů a nevyčerpatelného bohatství. A jak už bylo naznačeno zázračná truhlice už existuje a dokonce máme i klíč v ruce. Jde jen o to ho správně použít a tu truhlu plnou zázraků (v sobě) otevřít. Couého metoda doznala vědeckého uznání jako objektivní metoda psychoterapie na světovém kongresu hypno-sophrologie v Paříži v r.1976. Hypnosofrologie, resp. sofrologie je psychoterapeutická metoda reprezentovaná a uvedená španělským psychiatrem jménem Alfonso Caycedo, který se specializuje na léčbu psycho-somatických chorob a při své léčbě používá prvky z jógy, meditace a psychorelaxace.
Název metody sofrologie v sobě kombinuje pojmy "rovnováha" sos, "vědomí" phren a "učení, slovo," logos. Metoda je rozšířená zejm.ve frankofonních oblastech Evropy ve Francii a Švýcarsku. Samotná Couého metoda je však známá po celém světě, ale vzhledem k tomu, že její princip přesahuje pojetí jejího autora, není jeho jméno, zejm. u nás, zas až tak neznámé. V poslední době se stávají čím dál tím víc populárnější metody osobního růstu, které mají svým protagonistům zajistit větší úspěch zejm. v praktických a komerčních záležitostech. Úroveň vlastního sebe-zkvalitňování v souladu s ještě obecnějšími morálními principy u nich však není bohužel vždy na prvním místě.U původních autorů, mezi které Coué a další patřili, se toto vnímalo jako samozřejmé, přirozené a normální a proto nebylo morálně-etické hledisko tolik zdůrazňováno. Autoři byli, zejm.v meziválečném období, součástí jakéhosi moderního filosofického směru, který se nazýval "Nová myšlenka" angl. "New Thought" a tento směr vycházel z potřeb prudce se rozvíjející doby, kterou vzhledem k jejím dramatickým krizím už nestačila politická
a náboženská ideologie natolik postihnout a uspokojit své příznivce, že se vyvinulo hnutí vycházející nejen z křesťanské a antické tradice, ale i z učení východních filosofií, které dokázaly problémy doby nejen lépe pojmenovat a vysvětlit, ale měly pro ně i praktická řešení, která navíc fungovala.
Ve vysvětlení toho, co lidstvo trápilo od prvopočátků, jako odpovědi na otázky po smyslu lidské existence, o původu života a zákonech mentální úrovně něco chybělo a nebo bylo interpretováno formou magických a alchymistických spisů. Na moderní dobu však byla magie skutečně extrémní a iracionální, protože pro takovou interpretaci reality neměl kritický a osvícený rozum v období technických revolucí velké pochopení.
Učení "Nové myšlenky" dokázalo z východních nauk, buddhismu a učení jógy abstrahovat to, co mělo praktický význam a co do té doby ani moderní věda nedokázala uspokojivě inteligentnímu a bystrému čtenáři své doby vysvětlit. Jedním z takových velkých témat záhady lidského života bylo tajemství jeho mysli, resp. příčin úspěchu a neúspěchu, štěstí a osudu a hádanky existence člověka vůbec. Nejen Coué
ve svých spisech upozornil na existenci podvědomí, ale na rozdíl od komplikovaných psychoanalytických výkladů pánů Freuda a Junga přinášeli autoři "Nové myšlenky" velmi srozumitelná, jednoduchá a zejm. praktická řešení. Coué hned v úvodu svého spisu definuje rozdíl mezi vědomím a podvědomím
a mezi vůlí a obrazností tak samozřejmě, že se ani nechce věřit, že to tak skutečně je. Současná moderní neurověda jen stěží a těžkopádně popisuje funkci autonomního nervového systému, který bez naší vůle řídí nespočet fyziologických operací a orgánových funkcí. Jeho operační centrum se nachází právě v oné nevědomé nebo-li podvědomé úrovni mozku, kam naše volní aktivita nemůže dosáhnout. Naopak je podvědomí reprezentováno naší schopností představivosti, tvořivé fantazie a intuice.
Pro všechny velké a pro lidstvo důležité vynálezy, nápady a inspirace bylo právě podvědomí tímto neomezeným zdrojem a úžasně nevyspitatelným rezervoárem. Pokud nejsme s to překonat nějaký zlozvyk, naučit se efektivněji nějaké činnosti nebo něco dokázat a změnit je na vině právě neznalost zákonů naší mysli, zákonů představivosti a s tím souvisejících zákonů sugesce a autosugesce. Zejména autosugesce je pro nás životně důležitým nástrojem, který tím, že ho neumíme používat, resp. ani nevíme, že by tu nějaké zákony a návod k použití existovaly, nám může život buď zkvalitnit a usnadnit nebo naopak ztížit a naši situaci zhoršit. Bohužel se převážně děje to druhé, protože lidé nevědí, jak se sebou
a svou hlavou mají zacházet a ani nevědí, že návod existuje.Vědomá a podvědomá bytost (jáství) má každá svoji odpovídající úroveň, kterou je vůle (oblast denního vědomí, mysl, intelekt) a obraznost (fantazie, tvůrčí obrazotvornost). Protože má pro náš život mnohem větší význam úroveň podvědomí, které bez zasahování vůle řídí všechny činnosti organizmu na fyzické i duševní úrovni, zajímá nás způsob, jak podvědomí ovlivnit. Tento způsob, lépe řečeno nástroj, je sugesce, resp. autosugesce. Tato slova mohou někoho znejistět nebo vyvolat až opovržlivou kritiku a i jak sám autor knihy"K vítězství nad sebou pomocí vědomé autosugesce" pan Coué píše: "Vím,že člověk, který osmělí se propagovati myšlenky, o nichž lidé dosud neslyšeli,
jest považován za blázna" a na jiném místě: "Také i my, kteří jsme tak pyšní
na svoji vůli, kteří věříme, že můžeme svobodně činiti, co se nám líbí, jsme věru jen ubohými loutkami, které naše obraznost (podvědomí) drží na provázku.Jen tehdy přestaneme být loutkami, naučíme-li se ovládati svoji obraznost."Jak propastný rozdíl mezi bytostí podvědomou (ovládanou autosugescí),
která má velmi dobrou, neselhávající paměť a bytostí vědomou (ovládanou vůlí), která má naproti tomu paměť velmi chatrnou a nespolehlivou, ukáže pokus, který Coué popisuje. Jde o klasický příběh s prknem položeným buď doma na podlaze nebo týmž prknem upevněným mezi skalami nad propastí. I když je prkno (lávka) stále stejně široké a stejně dlouhé bude doma v obýváku hračkou ho přeběhnout, ale tvrdým oříškem ve volné přírodě, i když se nebude, např. vlivem větru, pohybovat sem a tam. V prvním případě nám automaticky naskočí představa, že je to snadné a aniž bychom o tom zapochybovali, prkno bez problémů doma přejdeme. V případě prkna nad propastí, už tato představa, pokud nejsme profesionálními akrobaty či kaskadéry, hned tak "na rozum" nepřijde a i kdybychom (jako rozumný člověk) použili pevnou vůli, zvítězí
nad rozum strach a představa, "že spadneme" nám splnění úkolu znemožní."Tato představa (jak píše autor) promění se okamžitě ve skutečnost přes všecko úsilí naší vůle a to tím rychleji, čím toto úsilí jest mocnější". Naši obraznost (fantazii) jako nástroj podvědomí můžeme přirovnat k nezkrocenému koni,který neosedlán, bez uzdy a otěží unáší nebohého jezdce do katastrofy.Úloha se však obrátí, píše Coué, je-li kůň zkrocen a osedlán a je-li mu nasazena uzda a otěže, pak doveze jezdce, kam on si přeje a ne tam, kde už jsou všechny rady a pomoc marné. Jak tedy osedlat koně, ptáte se? Nejde to hned,ale postupně s trpělivou snahou a cílevědomým úsilím toho lze za nějaký čas dosáhnout. Na poprvé úplně stačí, když uvěříme a budeme vědět, že to lze a na podruhé, jak a jakým prostředkem toho dosáhnout. Tímto prostředkem není nic jiného než autosugesce, nebo-li zvnitřnělá sugesce, jako jakýsi projev hypnotizmu. Opět slovo, které nebudí příliš důvěru racionálně uvažujících lidí, ale přesto jde o něco, co od chvíle, kdy jsme přišli na svět, podvědomě a k naší škodě nevědomky používáme.
To, že je to nevědomě, je k naší škodě, protože tento princip je spíše zneužit proti nám druhými a pak sebou samými proti sobě. Na principu sugesce pracují úspěšně všechna média, využívá ho reklama, znají ho nejen umělci, ale i politici a pracují s ním obchodníci, učitelé, trenéři, lékaři, vychovatelé a manažeři všech profesí. Používá se v armádě i u policie. Někteří s lepší a někteří s horší profesionalitou a vědomím jak mocnou zbraň, nástroj a lék v ruce mají. Účinnost, resp. nebezpečnost tohoto prostředku je tedy v kvalitě způsobu jeho použití. Pokud jsme pod nekontrolovaným a neuvědomělým vlivem této síly v podobě automatických a bezděčných reakcí, pudů a nevědomých impulzů, pak "Bůh s námi". Pokud se však nenecháme jen tak ošálit a nenaletíme-li "na špek" nevědomým energiím a bezděčným impulzům a máme poctivou snahu mít nad tímto děním kontrolu a zachováme-li si bezpečný odstup a zdravý nadhled je také ona univerzální tvořivá síla k nám už v jiné, příznivější konstelaci.To je tedy v případě, začneme-li podle Couého využívat sílu podvědomí (sílu obraznosti) vědomě následujícím způsobem: předně uvážíme pečlivě v naší mysli věci, jež mají být předmětem autosugesce a podle toho, odpoví-li rozum ano nebo ne, opakujeme několikrát nemyslíce na nic jiného: "tato věc přichází" nebo "tato věc odchází"; "tato věc se stane" nebo "tato věc se nestane" atd. Přijme-li podvědomí tuto sugesci a přemění-li ji v autosugesci, pak věc nebo věci budou uskutečněny do všech podrobností.A pak, jste-li přesvědčeni o tom, že můžete vykonati jistou věc, předpokládaje ovšem, že se jedná o věc možnou, vykonáte ji, ať jest provedení její jakkoliv obtížné. Jestli si ale naopak představíte, že nejste s to vykonati nejprostší věc na světě, pak není možno, abyste jí vykonali, a krtčí hromádka hlíny bude pro vás nepřekonatelným horstvem. Podvědomí, které je pramenem různých nemocí, může také přinésti vyléčení našich fyzických a duševních chorob. Může nejen vyléčit nemoc, kterou přivodilo, ale může vyléčit i skutečné nemoci, neboť tak mocný je vliv sugesce na náš organizmus.Podařila- li se nám opravdu autosugesce nebo-li přijalo-li a osvojilo-li si naše podvědomí myšlenku, jíž jste mu předložili, užasnete pozorujíce jak vzniká to, nač jste myslili. Autosugestivní myšlenky mají tu vlastnost, že v nás existují nepoznány a my se o jejich existenci přesvědčíme až z jejich účinku a projevu. Ale především, ato je hlavní, vůle nemá co činiti při provádění autosugesce; neboť není-li za jedno s představivostí a myslí-li si někdo: "Chci, aby se stalo to či ono", kdežto představivost praví: "Ty si to přeješ, ale nestane se to," nejen že nedocílí, čeho si přeje, ale právě opak se mu stane.Tato poznámka je nanejvýš důležitá a vysvětluje, proč výsledky mohou býti neuspokojivé, protože se snažíme působit silou vůle. Platí totiž pravidlo, že kdykoliv spolu zápasí vůle s představivostí, tak vždy a bez výjimky zvítězí představivost nad vůlí. Vůle ale i zde hraje důležitou roli a tak kdykoliv vůle a představivost jsou za jedno je účinek sugesce nikoliv součtem, ale násobkem obou. Vůle a představivost se tedy zmnožují navzájem. Správné používání této metody se ale musí tak jako jiné metody trénovat a metodě se naučit. Po tom, co je zde řečeno, by neměl už býti nikdo nemocen.
Autor píše: "Tvrdím, že každou nemoc téměř bez výjimky lze zahnati autosugescí, byť se i moje tvrzení zdálo odvážné a pravděnepodobné; neříkám vždy bude zahnána, nýbrž lze zahnati". Autor uzavírá, že každý může mít prospěch z blahodárného působení autosugesce, i když zároveň připouští,že jsou dva typy lidí, u nichž nelze vědomou autosugesci vyvolati; a sice lidé mentálně zaostalí a lidé, kteří nechtějí pochopit. Metoda navíc využívá zákona vzájemné přitažlivosti podobných myšlenek a jako zásadu pro lepší pochopení uvádí autor na závěr, že lze mysleti pouze na jedinou věc, tj. dvě představy mohou státi vedle sebe, avšak nemohou býti v naší mysli položeny jedna na druhou. Každá myšlenka, vyplňující zcela naši mysl, stává se pro nás skutečností a snaží se přeměniti se v jednání (v čin). Nikdo se sem nerodí jako ubožák nebo žebrák a jak píše další reprezentant opravdu pozitivního myšlení reverend Dr.Joseph Murphy: "Nepřišli jste na svět, abyste bydleli v chatrči, oblékali se do hadrů a trpěli hladem. Jste Bohem, který je všeobjímající Láskou, předurčení pro plnohodnotný, bohatý, zdravý, krásný a v každém ohledu šťastný život". Důvod proč se naopak rodíme s plným potenciálem na takto úspěšný a ve skrze bohatý a plnohodnotný život a odcházíme z něho někdy jako žebráci a ubožáci je, že neovládáme svou mysl a neřídíme se zákony, které tuto mysl ovládají jako např. zákony pozitivní vědomé autosugesce a podvědomí, které tyto autosugesce zcela ovlivňují a ovládají. Coué píše ve shodě s tehdejším způsobem mluvy, že "nabývati síly tím víc čím víc stárneme zdá se býti paradoxní, ale přece pravdivé". Co k tomu dodat? Murphy dodává že "za pomoci podvědomí se můžete vyléčit i ze smrtelných chorob, ze závislostí, z duchovních problémů i jak vyřešit finanční či manželskou krizi." Neexistuje nevyléčitelná choroba, ale může být nevyléčitelný (nevědomý) člověk. Všechny nemoci mají původ v úrovni mentálně-psychické a duchovní
a mají tedy psychosomatický charakter a jako takové je lze pomocí mentálních metod, jako je např. metodou vědomé autosugesce lze choroby léčit a vyléčit ať jde o nemoc akutní nebo chronickou. Podvědomí, které je sugescí takto ovlivňováno, v nás vše řídí a to jak část fyzickou, duševní a morální.
Podvědomí vládne činnosti všech našich orgánů až do nejmenší a nejjednodušší buňky. Věříme-li, že jsme pány svých myšlenek, stáváme se jimi. Jsme takovými, jakými se sami utvoříme a ne jykými nás utvořil a utváří slepý osud.
T.Kilian
Zdroj:http://www.tipyainspirace.cz/mysl/item/40-skryt%C3%A1-moc-a-s%C3%ADla-podv%C4%9Bdom%C3%AD.html

Sebetransformace jako nástroj změny

13. března 2017 v 23:17 | Admin
Na cestě k úspěchu se měníme. Nebo bychom se měli měnit. Ne vždy se nám to ale daří. Stejně jako úspěšní lidé bychom se ke změně měli stavět jako k něčemu, co nám umožní určitou transformaci. Transformaci bychom měli vnímat jako změnu k lepšímu. To nám umožní chápat naši situaci v pozitivních souvislostech. Pokud toužíme po změně, přemýšlíme o ní obvykle kladně.

Pokud po změně netoužíme, ale je pro nás nevyhnutelná, přemýšlíme o ní spíše záporně. Překáží nám, ale nedokážeme se jí vyhnout, tudíž ji akceptujeme se všemi negativy. Je to paradoxní. Čím více se změně bráníme, tím je pro nás nepřijatelnější.


Co kdybychom se podívali na nevyhnutelné změny jako na situace, které nám přinesou něco nového, díky čemuž se staneme lepšími, přiblížíme se tomu, co skutečně chceme, svému cíli, úspěchu mnohem rychleji? Můžeme si vytvořit takový pozitivní program v naší mysli? Samozřejmě že ano. Bude fungovat na úplně stejném principu jako všechny jiné programy, které jsme si nahráli do své hlavy, či je nám tam nahrál někdo jiný.

Jednou z praktických technik sebetransformace může být pozitivní autosugesce. Vědomá pozitivní síla nám pomáhá uskutečňovat naše cíle mnohem účinněji a s větší radostí. Vše závisí na systematickém mentálním tréninku. Je to manipulace? Svým způsobem ano, ale mnohem raději budeme sami sebe manipulovat pozitivní myšlenkou, než abychom byli programováni jinými lidmi tou negativní.

Pozitivní autosugesce je prokazatelně konstruktivní nástroj. Každý vrcholový sportovec potvrdí sílu myšlenky "mám na to, to dám". Jde o jednoduchou techniku založenou na sugestivních formulích (afirmacích), které si opakovaně vštěpujeme do mysli. Na vědomé úrovni ovlivňujeme svoje podvědomí, které pak funguje automaticky bez našeho vědomého přičinění.

Vědci a psychologové našli přímou souvislost mezi myšlenkou a reakcí našeho těla. Autosugesce se používá jako podpůrná léčebná terapie. Pozitivní myšlenky rezonují pozitivní energií a odrážejí se stejným způsobem v našich fyzických reakcích. Dávají nám více síly, dodávají nám odvahu, naplňují nás skvělým pocitem, dokáží nás uzdravit.

Kdo z nás by na sebe chtěl vědomě přivolávat nemoci, pohromy a neúspěchy, když si můžeme vybrat zdravý a úspěšný život? Bohužel občas ale děláme přesně pravý opak. Na vědomé úrovni. Programujeme se sebedestruktivními myšlenkami.
Na odvrácenou stranu autosugestivních technik bychom si měli dávat velký pozor. Stejně silná jako konstruktivní autosugesce = pozitivní myšlení může být destruktivní autosugesce = negativní myšlení. Pro takové přemýšlení jsou typické věty jako "jsem absolutně k ničemu", "tohle se mi nemůže nikdy povést", "rodiče měli pravdu, na tohle prostě nemám" atd.

Jakmile podlehneme podobným negativismům, kterým postupem času začneme věřit, protože se "přece zakládají na našem pravdivém tvrzení", směřujeme přímo do pekla. Stahujeme sami sebe na dno, od kterého se budeme jen velmi těžko odrážet.

Pozitivní autosugescí se můžeme naladit na správnou vlnu, kterou potřebujeme k tomu, abychom dosáhli svého úspěchu. Když se identifikujeme se svými silnými stránkami a přednostmi a zaměříme na ně dostatečnou pozornost, kýžený efekt se dostaví velmi brzo. Dokážeme změnit i škodlivé programy uložené v našem mozku.
V souvislosti s tématem autosugesce stojí za pozornost kniha Dr. Josepha Murphyho "Moc podvědomí". zdroj:http://successebooks.cz/motivace/sebetransformace-jako-nastroj-zmeny

Pět cvičení pozitivního myšlení.

13. března 2017 v 23:14 | Admin
Termín pozitivní myšlení je módní záležitost a zasvěceno mu je nespočet knih. Historie pozitivního myšlení začíná počátkem dvacátého století, když francouzský lékárník a psychoterapeut Emile Coué objevil se svými pacienty sílu pozitivní autosugesce. Tato metoda, jak preventivní, tak léčebná, podle něj umožňuje lidem cítit se lépe po fyzické i duševní stránce. Je to ona slavná metoda Coué.
V roce 1998 vytvořil profesor Pensylvánské univerzity Martin Seligman novou psychologickou disciplínu zasvěcenou pozitivním aspektům existence, kterou pojmenoval pozitivní psychologie. Místo toho, aby si kladl otázku, co nám v životě nejde, vedl s kolegy studie na "vzkvétajících" jednotlivcích, aby tak odvodil poučky použitelné na větší počet osob. Mezi různými cestami studia pozitivní psychologie se začalo rýsovat to, co se stalo nástrojem pro novou generaci psychologů: pozitivní myšlení.

Východisko teoretiků pozitivního myšlení je prosté: optimisté žijí déle a těší se lepšímu zdraví. Pozitivní myšlení není žádná magie. Sophie Machotová, autorka úspěšné publikace Pěstujte si své štěstí, podle listu Le Figaro vysvětluje: "Jde o nástroj, který umožňuje využívat veškerý potenciál, co máme, naše myšlenky, emoce a chování, abychom lépe fungovali v každodenním životě."

Nedávné studie potvrzují, že mozek nečiní rozdíl mezi tím, co prožíváme, a tím, co si představujeme. Když si několik dní před významným rozhovorem představujete tuto situaci a prožíváte ji do nejmenších detailů, když se v ní uvolňujete, uklidňujete a dodáváte si sebedůvěry a přehráváte si ji několikrát, pak ve chvíli, kdy rozhovor opravdu nastane, má váš mozek pocit, že to již prožil, a pomůže vám dostat se do takového emocionálního stavu, který jste si předtím vytvořili.

Pět cvičení pozitivního myšlení:
1. Naučte se mluvit pozitivně. Mozek nerozumí negaci. Jestliže řeknete: Nechci se už stresovat, mozek si podrží pouze slovo stres. Je tedy třeba spíše říkat: Chci být klidnější. Obecně je třeba dávat si pozor na to, co říkáme sobě i druhým, a vyhýbat se negativním formulacím.

2. Stanovte si ráno své pozitivní cíle. Tedy nikoli seznam nějakých padesáti úkolů, které nemůžete splnit, ale několik závazků, které lze dodržet. Večer před spaním si zopakujte tři pozitivní momenty dne a znovu je v duchu prožijte, abyste si zafixovali pozitivní pocity, které je doprovázely.

3. Objevujte své okolí. Sébastien našel způsob, jak navodit dobrou náladu, když se nad hlavou kupí mraky. "Chodím po ulicích a hledím na to, čeho si obvykle nevšímám. Procházím parkem a cítím vůni, barvy a usmívám se na lidi," říká.

4. Usmívejte se na sebe i na ostatní. "Když se probudím, říkám si, že mě čeká pěkný den, že všechno proběhne dobře, a pak se musím usmát. Úsměv zůstane na tváři po celý den," svěřuje se Elise.

5. Naučte se vůči sobě shovívavosti. V situaci, které se obáváte, projevte vůči sobě shovívavost jako k dítěti. Buďte empatičtí, ušlechtilí a autentičtí. Podívat se shovívavě na sebe, na druhé i na svět vás může změnit, říká psycholožka Aurore Aimeletová.

Pozitivní myšlení funguje u části populace, ale může mít i obrácený účinek. Osoba, která nemá dost sebedůvěry, od pozitivního myšlení nic nezíská, spíše naopak, připomíná psycholožka Cécile Neuvillová. Takový člověk si může říci: U mě to nefunguje, protože jsem nula. To může posílit pocit neúspěchu.

Jak se dozvíme, že u nás pozitivní myšlení funguje? Oznámkujte míru své sebedůvěry na stupnici od jedničky do desítky. Jestliže si dáte známku nižší než pět, raději volte klasickou terapii. Pozitivní myšlení neumožňuje napravit to, co je špatně, ale spíše upravit to, co by mohlo být lepší.zdroj:http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/pet-cviceni-pozitivniho-mysleni-optimiste-jsou-totiz-zdravejsi_346841.html

Myslete pozitivně!

13. března 2017 v 23:10 | Admin
Pořád se vám něco nedaří a říkáte si, že to nebude lepší? Pak to ani lepší nebude! Začněte svou mysl přesvědčovat o tom, že se vám daří, jste úspěšná, bohatá a šťastná, pak taková opravdu budete. Objevte sílu pozitivní sociologie a váš život se vám obrátí vzhůru nohama.


Pokud ráno vstanete s představou, že musíte jít do práce, ve které vás nikdo nemá rád, nevyděláváte dostatek peněz a každou chvíli vám hrozí vyhazovem, nezačínáte zrovna nejradostnější ráno. Pak si vzpomenete, že po práci vás čeká schůzka s rozvodovým právníkem a děti potřebují pomoct s otravným domácím úkolem.

Nemluvě o všech domácích povinnostech, které ještě musíte stihnout, nadto ještě zalít zahradu a uvařit večeři. Zdá se vám, že život není takový, jak byste si ho přála mít. To je ale pouze omyl. Můžete mít vše, na co se podíváte. Chuďas může skončit jako boháč a boháč jako chuďas. Nic tedy není dopředu dané a jak se váš život vyvine, záleží pouze na vás.

Tím, že myslíte negativně, že vidíte jenom věci, které jsou špatné, k sobě přivoláváte tyto negativní věci. Vaše myšlenky jsou negativní a stahují k sobě i negativní energii. Obraťte svoje myšlenky na pozitivní vlnu a veřte jim. Vždy před spaním si představujte, jaký život byste chtěla mít a věřte mu. Myslete si o něm, že už ho máte, rukama dokážete nahmatat nové auto, které jste si koupila a cítíte, jak si vítr hraje s vašimi vlasy, když jedete pryč z města na dovolenou vašich snů.

Pokud toužíte po bohatství, nalepte si nad postel stokorunovou bankovku, ale její cifru přepište na takovou, kterou byste chtěla vlastnit. Každé ráno a večer se na ni zadívejte a věrte tomu, že ji máte na svém účtě. Nevěnujte pozornost tomu, jak tuto cifru získáte, o to se postará vesmír. Pouze vězte, že ji máte. Či když platíte učty, neberte je jako výdaj, ale jako částku, která vám na účet přibyla. A buďte vděčná za tyto dary.

Ať už věříte v Boha či v sílu vesmíru, projevte vyšší síle vděk za to, že vám plní vaše přání. Každý den si řekněte děkuji, že mám tak skvělý život, který mohu žít. Děkuji, že můj život bude stále lepší a lepší.
Síla autosugesce je velice mocná a pokud jí věříte a nenecháte se zvyklat neúspěchem či pochybnostmi, změní vám celý život. Už antičtí myslitelé této síle věřili a připojilo se k nim mnoho dalších osobností jako Bell, Budha, Newton a podobně. Stačí se vidět v tom stavu, v jakém chcete být, věřit mu tak pevně, že si jej zafixujete jako realitu a uvidíte, že se začnou dít věci. Ve světě se o této formě autosugesce napsalo mnoho knih.
Asi nejznámější je kniha a stejnojmenný dokument Tajemství, která vám otevře úplně jiný obzor chápání světa, než na který jste byla doteď zvyklá. Já jsem v sílu Tajemství začala věřit, představovat si a cítit vděk za všechno, čeho jsem v životě dosáhla a můj život se začal více otáčet směrem, kterým chci já. zdroj:https://www.jenzeny.cz/psychologie/myslete-pozitivne

Pozitivně smýšlející lidé jsou super. Dokáží motivovat nejen sami sebe, ale i své okolí.

13. března 2017 v 23:07 | Admin
Dokáží rozveselit a dobře naladit. Snažím se být pozitivně smýšlející člověk. Jak to dělám?

Autosugesce a význam podvědomí

Ať si říká kdo chce, co chce, autosugesce funguje. Přečetl jsem již několik knih, které se mimo jiné věnovaly i tématice autosugesce. Pokaždé byla tato technika popisována jako velice účinná a doporučovaná.
Nestačí si ale každé ráno říct větu "Dnes zavolám panu XY" (pozn.: pan XY je nepříjemný člověk a hovor s ním už delší dobu odkládám). Vyřčené větě je potřeba "uvěřit" a ztotožnit se s ní. Mně třeba pomáhá, když si představím situaci, ve které budu, až se mi "přání" splní. V tomto případě bych si přestavil ten příjemný pocit, který mne bude provázet, až telefon položím a ve svém TODO listu si úkol odškrtnu jako hotový.
Další situací vhodnou pro pozitivní myšlení je zkouška. Může to být zkouška na vysoké škole, maturita,… Když na zkoušku jdeme s myšlenkami neúspěchu - poslední kapitolu jsem si moc neprošel, nepřečetl jsem si celou doporučenou literaturu apod., jak pravděpodobně test/zkouška dopadne? Naše podvědomí se nebude snažit zkoušku zvládnout na 100%, protože si nevěříme. Osobně jsem to párkrát zažil na vysoké škole, kdy jsem čekal na ústní zkoušku. Protože bývám před zkouškami hodně nervózní, těsně předtím, než jsem měl jít na řadu mi naskakovaly myšlenky charakteru "Už ať je to za mnou. Ať mě klidně vyhodí, půjdu na další termín, o co jde.". Je to špatný přístup, věřte mi. Na zkoušku je potřeba jít s cílem a chtíčem. Měl jsem si tehdy říkat "Já to zvládnu, dokážu to, přece to umím, tak čeho se bojím?" Tehdy jsem tu zkoušku neudělal i když jsem to relativně uměl. Neměl jsem ale chtíč zkoušku dotáhnout do zdárného konce.
Představujte si situaci, ve které budete, až se dostaví úspěch!

Pryč od lidí, kteří si pořád jen stěžují!

"Slyšeli jste to? Budou se zvyšovat daně! A bude se všechno zdražovat!…" Říká vám to něco? Typickou (pro mne) množinou lidí, kteří si téměř pořád stěžují, jsou důchodci. To už není, co bývalo; to je drahé; to je takové a makové, ale ne takové jak by mělo. Světová ekonomika se pořád vyvíjí, inflace prostě existuje. Věty typu: "Před dvaceti lety jsem za to dala 2 koruny a dneska to stojí 50 korun, to je ale zlodějina!". No a platy lidí za těch 20 let nevzrostly?
Abych ale nebyl zaujatý vůči dnešním důchodcům (nejsou takoví všichni, samozřejmě) - i mezi mými spolužáky či známými jsou lidé, kteří se vyžívají v hovoření o tom, jak je všechno špatně…
Když se nad tím zamyslíme, jak si myslíte, že se těmto lidem v životě daří? Jsou to úspěšní lidé? Bohatí a slavní? Ne… Osobně jsem se nikdy nepotkal s manažerem nebo s úspěšným člověkem, který by měl negativní myšlení. Proto také pro mě je velkou motivací být pozitivně naladěným člověkem a vidět v práci užitek a ne problémy.
Obklopte se lidmi, kteří také myslí pozitivně.

Jak myslím já aneb Prodavačka mi den nezkazí

Už dávno jsem si dal takové "předsevzetí" - každý den někoho rozveselit / někomu pomoct. To se snažím dělat třeba tak, že po cestě do/z práce se na lidi okolo usmívám a snažím se pozitivní energii předat dál. Někdy se to daří, jindy ne. Když to nejde, tak si vzpomenu na nějakou vtipnou chvilku, zábavný okamžik, který jsem prožil dřív. Úsměv se dostaví…
Protivná prodavačka v supermarketu? Přece si nenechám zkazit den jediným člověkem. Dám si za cíl to, aby se paní usmála. Takže ji pochválím, zeptám se jak to dneska jde, v kolik končí v práci atd. Divili byste se, jak to funguje. A když se mi to podaří, mám o to lepší náladu!
Usmívejte se!

Chválit, ne kritizovat

Zkritizovat kohokoli za cokoli umí každý. Umíme ale pochválit? Nejen ostatní, ale také sebe! Zamyslete se a řekněte si nahlas 3-5 věcí, které jste včera/dnes udělali a na které jste pyšní a chcete se za ně pochválit. Nemyslete na neúspěchy. Myslete na to co se povedlo, koho jste rozveselili, komu jste zlepšili náladu, komu jste pomohli.
Jak jsem již psal o odstavec výše v příkladu s mrzutou prodavačkou - i nenucenou pochvalou drobnosti lze člověku udělat radost. zdroj:http://www.mitvsehotovo.cz/2011/06/sila-pozitivniho-mysleni/

Autosugesce je ovlivňování svého podvědomí

13. března 2017 v 23:05 | Admin

Vše, na co myslíme, se může uskutečnit.

Síla autosugesce. Změňte svůj život. Teď a tady!

autosugesce
Autosugesce je ovlivňování naší mysli a našeho podvědomí pomocí neustále se opakujících informací, výroků nebo afirmací, chcete-li. Dokáže vyprodukovat ty nejlepší, ale i nejhorší výsledky v závislosti na tom, na co se silně zaměříme, co často slýchám nebo ještě lépe, co si často opakujeme. My sami v naší hlavě.
Vědecké studie ukazují, že podvědomí tvoří více jak 80% naší mysli a ovládá 96% až 98% našeho chování nebo vnímání. Logicky, čím více se budeme snažit přeprogramovat naše podvědomí, tím větší kontrolu nad naším životem získáme. Podíváme-li se na vědomí a podvědomí ještě z jiného úhlu, zjistíme, že existují dvě já.
Tím prvním já je vědomí, které sbírá určité informace a buď si je chce zapamatovat nebo ne. V určité míře je naše první já inteligentní, dokáže se radovat nebo dělat cokoliv jiného, ale je to jakýsi obal.
To, co se ukrývá pod obalem, je podvědomí. Je to velmi hluboké já, které si pamatuje všechny naše životní události - ty šťastné i smutné, ukládá veškeré naše emoce, zvuky, barvy, chutě a jiné. Díky tomu, že si naše podvědomí pamatuje i ty ne příliš příjemné chvíle, bolesti nebo nebezpečí, dokáže nás do budoucna aktivně chránit. Jinými slovy, podvědomí ovládá náš život. Totiž, podvědomí je naším životem.

Pokud se někdo snaží vysvětlit, že náhody existují, pak se zaměřuje na svůj obal (vědomí) a o podvědomí nemá sebemenší ponětí. Všímejme si, že lidé, kteří věří na náhody, nikdy nedosáhli velkého úspěchu nebo uspokojení. Spoléhat se na náhodu je jako čekat na vlak, který nikdy nepojede.
Veškerá naše přání, láska, pocit štěstí, radosti nebo emocionální bolest - to vše začíná v našem hlubokém jádru jménem podvědomí. Abychom ale neustále nediskutovali o tom, co podvědomí je a nebo není, podíváme se na to, jak dokážeme změnit svůj život pomocí autosugesce. Když jsem poprvé zaslechl slovo autosugesce, vybavil jsem si "stokrát opakovaná lež se stává pravdou", ale nebudeme předbíhat.
Abychom dokázali změnit náš život nebo si do něj přitáhli přesně to, po čem toužíme, měli bychom si ujasnit, co to je. Je to konkrétní osoba, láska, automobil, nový telefon nebo určité množství peněz? Stanovte si jasný cíl a najděte pro něj to nejstručnější slovo nebo frázi.
Jakmile víme, po čem toužíme, zformulujeme si takovou větu, která nám vyhovuje. Pokud toužíte do svého života přitáhnout červené auto Škoda Octavia, zkuste to takto:
 • Mám červenou Octavii
 • Jsem majitelem červené Škody Octavie
 • Jsem tak rád, že mám červenou Škodu Octavii
Tyto věty si opakujte každý den - nejdříve ráno hned po probuzení a poté večer, malou chvilku před usnutím. Opakujte si je tak často, jak jen to bude možné - kdykoliv a kdekoliv. Nahlas i v duchu. Také, zkuste vaše výroky podbarvit určitými emoci - ciťte se skvěle při pomyšlení na to, že dané auto už máte. Dříve či později budete usínat, ale především vstávat s myšlenkou: "Červená Octavia už na mě čeká před domem".
Napoleon Hill něco takové pojmenoval ve své knize Myšlením k bohatství, posedlostí. Pokud po daném autě skutečně toužíte, klidně posedlí buďte. Pokud ale sami na sobě pozorujete, že velmi často hledáte negativní stránku života, událostí nebo jiné osoby, okamžitě se přesměrujte jinam, tedy své myšlení přesměrujte jinam. Taková posledlost rozhodně vhodná není, ale přesto - tolik lidí je v dnešní době posledlých neustále hledat něco špatného, pomlouvat druhé nebo se zbytečně stresovat.
Ne nadarmo se říká: "Neočekávejte problémy, neboť ony mají tendenci nezklamat". Autorem je opět zmiňovaný Napoleon Hill. Věřím, že významu tohoto citátu rozumíte.
Smějte se, radujte se, děkujte za něj, buďte za něj vděční. Ano, auto sice ještě nemáte, ale jen si zkuste představit, že už stojí před vaším domem. Chovejte se tak, jako by tady už bylo. Vsugerujte si to. Opakujte si výše uvedeno afirmace tak dlouho, dokud tomu nezačnete sami věřit.
Jakmile budeme tyto podstatné kroky dodržovat, začínámě rovněž měnit naše podvědomí. Dáváme mu informaci, že máme červenou Škodu Octavii a ono se podle těchto informací začne chovat. Ne vždy, ale většinou to tak bývá, že se kolem vás začne objevovat spoustu červených aut Škoda Octavia. Ve skutečnosti jich nebude více, ale vy sami si jich začínáte více všímat, vaše podvědomí vás na to auto upozorní.
Začnete auto častěji vídat, budete o něm častěji slýchat, vaše mysl bude tak silně soustředěná na červenou Octavii, až jednoho dne najde způsob, jak vám ho dát. Soustřeďte se na dané auto tak často, jak jen můžete. V žádném případě se nesnažte přijít na to, jak ho získáte a už vůbec nepřemýšlejte nad tím, že na něj nemáte peníze, nebo že si ho nezasloužíte. Absolutně nepochybujte.
Tím si akorát svůj cíl oddalujete. Pevně věřte (nedoufejte, ale věřte), vizualizujte si svůj cíl, opakujte si výše zmíněné fráze (afirmace) a kontrolujte si vaše slova. I ta mají velký dopad na váš život.

To nejlepší je vám na dosah a především…je to zdarma!
zdroj:http://deelay.cz/sila-autosugesce-zmente-svuj-zivot/

Autosugesce – tajná zbraň na vylepšení života

13. března 2017 v 22:55 | Admin
Podvědomí je velice silná a podstatná stránka naší mysli. Roli podvědomí si málokdy uvědomujeme, jeho síla se projevuje především v době spánku. Podvědomí je ovšem velice mocná část lidských bytostí, jelikož stojí za veškerými tělesnými pochody i za samotným myšlením. Naučit se spolupracovat s podvědomím je tak způsob, jak si vylepšit život podle našich představ. A právě autosugesce je cesta, jak s podvědomím komunikovat a jak ho využít k našemu prospěchu.


Je potřeba si uvědomit, že autosugesce není všemocná. Díky ní určitě nevyhrajete ve Sportce či nepřesvědčíte druhého, aby vás miloval. Autosugesce je ovšem báječná, pokud chceme změnit cokoliv, co se dotýká vašeho těla či duše. Pomocí autosugesce tak můžete bojovat se zlozvyky, závislostmi, fóbiemi, zdravotními problémy, špatnými charakterovými vlastnostmi jako jsou lenost, agresivita, apod. Můžete na druhou stranu i podporovat svoje kladné stránky, jako je trpělivost, vůle, ale i třeba zvyšovat sebevědomí či intuici. Obzvláště ženy zaujme, že se dá autosugesce využít i k hubnutí. Fantazii a potřebám se meze nekladou. Je ovšem nutné vědět, jak správně postupovat.
Klíčem k našemu podvědomí je zvolení vhodné sugestivní formule (z latinského suggero - podsouvám, našeptávám, dodávám). Je potřeba postupovat podle několika pravidel:
 • krátká věta
 • rozkazovací tón
 • přítomný čas
 • pozitivní tón (ne zápor)
Pokud tyto body dodržíme, sugestivní formule přinese kýžený efekt. Aby byl postup zřejmý, ukážeme si příklad. Pokud vás trápí např. bolest hlavy, určitě nezvolíme sugesci "Nebude mě bolet hlava". Jednak se jedná o budoucí čas, jednak zde máme obsažený zápor. Naše podvědomí nerozlišuje zápor, protože základem principu fungování podvědomí jsou obrazy a nikoliv slova. Pokud byste pracovali s takovouto formulí, výsledek by byl opačný, než jaký si přejete. Proto je třeba zvolit v souladu s uvedenými pravidly formuli "Bolest mojí hlavy je stále menší". Ani takováto formulace ovšem není optimální. Slovo "bolest" v sobě totiž obsahuje negativní náboj. Proto je nejlepší zvolit formulaci "Moje hlava je zcela zdravá".
Poté co máte hotovou vaši sugestivní formuli, je třeba ji co nejčastěji opakovat. Můžete nahlas, ale v duchu stačí. Využijte každou volnou chvíli k tomu, abyste formuli stále dokola omílali. Nejsilnější působení má formule v moment, když je pronášena před usnutím či těsně po probuzení. Pokud nemůžete usnout či trpíte nespavostí, opakujte sugesci stále dokola, dokud neusnete. Efekt tím jedině posílíte.
Existuje pomůcka, která vám autosugesci zjednoduší. Tou pomůckou je klasický růženec, který si můžete vytvořit buď sami či můžete použít růženec buddhistické či křesťanské tradice. Podstatné je, aby se jednalo o "náhrdelník" s cca 40ti korálky, přičemž jeden z nich je větší - ten značí začátek a konec. Růženec můžete použít jako počítadlo pronesení autosugestivních formulí a navíc vám může pomáhat v koncentraci.
Pokud se rozhodnete řešit nějaký váš problém pomocí sugesce, měli byste u něj zůstat do té doby, dokud nedojdete k úspěchu, i kdyby to měla být záležitost několika měsíců. Autosugesce je mocný nástroj, který by neměl být podceňován. Můžete docílit viditelných změn a zkvalitnit váš život. Stačí pouze vytrvat - trpělivost růže přináší. zdroj:http://www.zahady-zdravi.cz/duchovni-svet/energie/autosugesce-tajna-zbran-na-vylepseni-zivota
 
 

Reklama