STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU
Adminka není nyní v místnostiChat

*Život s poruchou osobnosti aneb Životopis Sandry
Sandra o sobě: Pomáhat je mé poslání


A i tobě ráda pomůžu ,ano i tobě co teď čteš tyto moje věty.Jsem ametér Peer Konzultant,to je osoba která má zkušenost s duševním onemocněním a ráda pomohu i tobě nejen přez svůj životní příběh.Jsem tu i pro tebe a záleží mi na tobě i když tě zatím neznám.Někdy stačí mít si ským promluvit,a věř že já ti budu rozumět a možná zjistíme že jsem měla ten samí problém co máš ty.Stačí když se semnou spojíš,můžeme si spolu povídat tady na mém chatu:
A věř mi jento že už to tu čteš ,teď tady tyto moje řádky, znamená že jsi na dobré cestě,máš snahu a odvahu řešit svojí situaci a to je moc dobře a já tě za to obdivuji,protože jiný zatím tuhle tvou odvahu ježtě nenašly.A až se posuneš tak daleko jako já, a jde to věř mi,třeba i ty budeš chtít být Peer konzultant, ať užamatér nebo profík a pomáhat dál druhým.Tak mi napiš a věř že všechno bude zase dobré,ničeho se neboj,protože už nejsi sám/sama, ale máš mne:-)


S láskou tvá Adminka SandraKdyby jste mi chtěly pomoci k lepšímu životu ,nebo podpořit tyto mé nezyskové stránky,tak budu ráda,ale nejedná se o žádnou sbírku,ale je to zcela dobrovolné,děkuji.


IBAN : CZ68 30 30 0000001303050018
čú:1303050018/3030A shledáte-ly tyto stránečky alespoň trochu užitečnými ,prosím pomožte o nich informovat ostaní pomocí vložení odkazu či obrázku který najdete klinutím na odkaz níže.Vložte jej na své strányky, profily atd..aby se pomoc dostala ke všem kteří jí hledají a potřebují.

Děkuji


Pokračuj rolováním dolů

*Atypická antipsychotika

Atypická antipsychotika -Ovlivňují nejen pozitivní příznaky, ale i příznaky negativní, afektivní a kognitivní.

18. února 2014 v 17:13 | ADMIN webu
Ovlivňují nejen pozitivní příznaky, ale i příznaky negativní, afektivní a kognitivní. Extrapyramidové reakce nejsou tak časté, antipsychotika nezvyšují prolaktinemii, nepůsobí prokonvulzivně ani toxicky.
- blokují histaminové H1 a serotoninové S2 receptory - tím zvyšují tělesnou hmotnost, což může mít v některých případech za následek rozvoj cukrovky II. typu a hypertriacylglycerolemie
1. SELEKTIVNÍ ANTAGONISTÉ DOPAMINOVÝCH D2/D3 RECEPTORŮ
Mají bifázické působení - nízká dávka (50-150mg) způsobuje blokádu presynaptických receptorů, což vede ke zvýšení syntézy a uvolňování dopaminu a to má za následek redukci negativních symptomů, eliminaci depresivní nálady a zlepšení pozornosti. Vysoká dávka (600-1200mg) vede k postsynaptické blokádě, což má za následek útlum dopaminové neurotransmise a tím padem i pozitivních příznaků.
 • sulpirid (Dogmatil, Prosulpin, Sulpirol) = benzamid.
  • Indikace: schizofrenní a akutní depresivní poruchy, vředová choroba GIT
  • Kontraindikace: feochromocytom, prolaktin dependentní tumory, poporodní psychózy, renální dysfunkce
 • amisulprid (Solian) - jako u sulpiridu.
  • Indikace: schizofrenie a dystymie
Indikace: schizofrenní psychózy s pozitivní, negativní a depresivní (pouze u akutních epizod) symptomatologií. V nízkých dávkách u dystymie.
Kontraindikovány jsou u neklidu a agitovanost - nemají tak incizivní účinek.
Nežádoucí účinky: vedou ke zvýšení prolaktinemie - proto jsou kontraindikovány u prolaktin dependentních tumorů (karcinom prsu, adenom hypofýzy apod.). Jsou vylučovány močí - proto jsou kontraindikovány u renální dysfunkce, kde by mohlo dojít k jejich hromadění v organismu.
Interakce: antagonizují účinek dopaminomimetik
2. SDA: ANTAGONISTÉ SEROTONINOVÝCH, DOPAMINOVÝCH A A1-ADRENERGNÍCH RECEPTORŮ
 • blokáda serotoninových S2 receptorů vede k redukci negativních, depresivních příznaků a kognitivní dysfunkce
 • blokáda postsynaptických dopaminových D2 receptorů redukuje výskyt pozitivních příznaků a
 • blokáda A1 adrenoreceptrů receptorů přispívá k antipsychotickému působení, ale i k nežádoucím účinkům.
 • risperidon (Risperdal, Rispen)
  • Indikace: schizofrenní a schizoafektivní poruchy a poruchy chování u demencí a u mentální retardace (od 5 let věku). Antimanikum.
  • injekční aplikace (Risperdal Consta) - ve 14 denních intervalech
  • Nežádoucí účinky: kardiovaskulární komplikace (pozor na QT interval), hypotenze, tachykardie, extrapyramidové potíže, vzestup prolaktinu, agitovanost, insomnie, úzkost.
 • ziprasidon (Zeldox, Geodon)
  • Indikace: schizofrenní psychózy, účinek nastupuje už po 7 dnech
  • Nežádoucí účinky: viz risperidon. Prolaktin zvyšuje minimálně
 • iloperidon (Zomaril)
  • jako ziprasidon
Indikace: viz výše
Nežádoucí účinky: posturální hypotenze, závratě, tachykardie
Kontraindikace: kardiovaskulární onemocnění, jaterní (metabolizace) a renální (vylučování) dysfunkce
Interakce: posilují účinek antihypertenziv, antagonizují dopaminomimetika
3. MARTA: MULTIRECEPTOROVÍ ANTAGONISTÉ
působí na dopaminový (D2/D3/D4), serotoninový (S2), acetylcholinový, histaminový a noradrenalinový (A1) systém
 • klozapin (Leponex) - účinek antiserotoninový, antihistaminový, adrenolytický a anticholinergní převažuje nad dopaminolytickým
  • Indikace: vzhledem k potenc. nežádoucím účinkům lékem až 2.-3. volby - farmakorezistentní schizofrenie, léčí i tardivní dyskineze
  • Nežádoucí účinky: hematotoxicita (leukopenie, agranulocytóza) - nutné kontroly krevního obrazu, jinak je nežádoucí účinek odvozen od blokády konkrétních receptorů
 • olanzapin (Zyprexa) - netoxický
  • Indikace: schizofrenie (i částečně rezistentní), schizoafektivní poruchy, manické a smíšené epizody bipolární afektivní poruchy. I depresivní psychózy.
 • quetiapin (Seroquel) - neúčinkuje anticholinergně
  • Indikace: schizofrenie, akutní mánie, poruchy chování u demencí
  • Nežádoucí účinky: hlavně antihistaminový a andrenolytický účinek
 • zotepin (Zoleptil)
Indikace: viz výše
Kontraindikace a nežádoucí účinky - uvedeny u jednotlivých preparátů. Potencují účinek látek tlumících CNS.
4. DUALISTÉ (PARC. AGONISTÉ) DOPAMINOVÝCH D2/D3 A ANTAGONISTÉ SEROTONINOVÝCH S2 RECEPTORŮ
působí dualisticky na dopaminové D2/D3 receptory, blokuje serotoninové S2 receptory, agonizuje serotoninové S1a receptory, dále vykazuje slabé antihistaminové působení. Neúčinkuje anticholinergně
 • aripiprazol (Abilify) - stejně úspěšný jako risperidon a olanzapin
  • Nežádoucí účinky: akatizie, insomnie, anxieta, závratě
  • nezvyšuje prolaktin ani hmotnost, neprodlužuje QT interval
  • zdroj:http://www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama