STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU




Adminka není nyní v místnostiChat





*Život s poruchou osobnosti aneb Životopis Sandry
















Sandra o sobě: Pomáhat je mé poslání


A i tobě ráda pomůžu ,ano i tobě co teď čteš tyto moje věty.Jsem ametér Peer Konzultant,to je osoba která má zkušenost s duševním onemocněním a ráda pomohu i tobě nejen přez svůj životní příběh.Jsem tu i pro tebe a záleží mi na tobě i když tě zatím neznám.Někdy stačí mít si ským promluvit,a věř že já ti budu rozumět a možná zjistíme že jsem měla ten samí problém co máš ty.Stačí když se semnou spojíš,můžeme si spolu povídat tady na mém chatu:




A věř mi jento že už to tu čteš ,teď tady tyto moje řádky, znamená že jsi na dobré cestě,máš snahu a odvahu řešit svojí situaci a to je moc dobře a já tě za to obdivuji,protože jiný zatím tuhle tvou odvahu ježtě nenašly.A až se posuneš tak daleko jako já, a jde to věř mi,třeba i ty budeš chtít být Peer konzultant, ať užamatér nebo profík a pomáhat dál druhým.Tak mi napiš a věř že všechno bude zase dobré,ničeho se neboj,protože už nejsi sám/sama, ale máš mne:-)


S láskou tvá Adminka Sandra



Kdyby jste mi chtěly pomoci k lepšímu životu ,nebo podpořit tyto mé nezyskové stránky,tak budu ráda,ale nejedná se o žádnou sbírku,ale je to zcela dobrovolné,děkuji.


IBAN : CZ68 30 30 0000001303050018
čú:1303050018/3030



A shledáte-ly tyto stránečky alespoň trochu užitečnými ,prosím pomožte o nich informovat ostaní pomocí vložení odkazu či obrázku který najdete klinutím na odkaz níže.Vložte jej na své strányky, profily atd..aby se pomoc dostala ke všem kteří jí hledají a potřebují.

Děkuji


Pokračuj rolováním dolů

*Asertivita

Techniky asertivního jednání

11. dubna 2014 v 16:35 | Admin

Techniky asertivního jednání

Existuje více technik, jejichž jádrem je právě asertivní chování. Jako jednu z oblíbených lze uvést techniku "zaseklá gramofonová deska". Tu užíváme v případech, kdy chceme prosadit svůj oprávněný požadavek. Situace vypadá tak, že požadavek (či např. odmítnutí nějaké nabídky) jednoznačně definujeme a stále dokola opakujeme. Tím obvykle přimějeme danou osobu k tomu, aby náš názor vnímala a následně na něj brala ohled.

Myslíte si, že je vám asertivní způsob chování vlastní?
zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

Asertivní práva

11. dubna 2014 v 16:34 | Admin

Asertivní práva

Asertivní práva jednoznačně popisují, za jaké jednání se nemusíte stydět či jej vnímat jako agresivní, pokud jej konáte s ohledem na práva ostatních.
 • Mám právo sám posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky a pocity a být za ně a jejich důsledky zodpovědný.
 • Mám právo neposkytovat žádné vysvětlení ani ospravedlnění svého jednání.
 • Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za problémy druhých.
 • Mám právo změnit svůj názor.
 • Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.
 • Mám právo říci: "Já nevím."
 • Mám právo být nezávislý na dobré vůli druhých.
 • Mám právo dělat nelogická rozhodnutí.
 • Mám právo říci: "Já ti nerozumím."
 • Mám právo nebýt dokonalý. Mám právo říci: "Je mi to jedno."
 • Mám právo se sám rozhodnout, zda budu jednat asertivně, nebo ne.
 • zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

V čem mi může asertivita pomoci?

11. dubna 2014 v 16:33 | Admin

V čem mi může asertivita pomoci?

 • Lépe se vyrovnávat se zátěžovými životními situacemi
 • Zbavit se přehnané sebekritičnosti, získat přiměřené sebevědomí
 • Odmítnout bez pocitu viny a úzkosti
 • Nést odpovědnost za svůj život
 • Dokázat vést team
 • Nahlížet na situaci z více úhlů
 • Umět přijímat zpětnou vazbu
 • Řešit nepříjemné situace s nadhledem
 • Prosadit přiměřeným způsobem své názory
 • Zabránit manipulativnímu jednání druhých lidí
 • Nepodléhat nátlaku
 • Umět naslouchat
 • Obhajovat svá přání
 • zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

Asertivita není agresivita

11. dubna 2014 v 16:32 | Admin
Asertivita je způsob komunikace a celkového jednání, při kterém člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje. Postupuje při tom tak, aby nepřekračoval práva vlastní, ani druhých lidí. Asertivita vychází z úcty k sobě samému i z úcty k druhým lidem. Jde o důležitou komunikační dovednost, která nám může být v mnoha situacích ku prospěchu. Autorem metody je Američan A. Salter. Pojem asertivita se do češtiny nejčastěji překládá jako sebeprosazení. Odlišuje se od dalších stylů chování - pasivity a agresivity. Zatímco pasivní lidé nebrání svoje názory a často se nechávají manipulovat těmi agresivnějšími, agresivní jedinci naopak nerespektují názory ostatních a při prosazování vlastních stanovisek neberou ohledy na druhé. Osoba, která komunikuje asertivně, se nebojí vyslovit svoje myšlenky ani přesvědčovat své okolí, ale respektuje ostatní a jejich stanoviska. Proti agresivním útokům se dovede bránit.
zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz
 
 

Reklama