STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Anankastická porucha os.

ANANKASTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI

5. června 2014 v 16:31 | Admin
ANANKASTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI

Porucha osobnosti charakterizována:

a) pocity nadměrných pochyb a opatrnosti
b) nadměrným zabýváním se detaily, pravidly, seznamy, pořádkem, organizací nebo plánem
c) perfekcionismem, který je na úkor splnění úkolu
d) nadměrnou svědomistostí, skrupulanstvím, nevhodným zabýváním se produktivnosti na úkor radosti a interpersonálních vztahů
e) puntičkářstvím a sociální konvenčností
f) rigiditou a paličatostí
g) nerozumným požadováním, aby se jiní podřizovali pacientovu způsobu práce nebo nerozumným odporem vůči způsobu práce druhých
h) vtíravými a nevítanými myšlenkami nebo podnětyzdroj: http://sestrylf3.unas.cz

Anankastická porucha osobnosti je přílišné puntičkářství..

21. listopadu 2011 v 10:55 | ADMIN webu
Anankastická porucha osobnosti

Pro přípišné puntíčkářství je typické důraz na detail, plán, pravidla, organizaci. Tendence druhé kontrolovat i v maličkostech, sklon k vytváření puntičkářských seznamů, paličatost v prosazování svého pohledu na svět i lidi v něm.
To, co by se mělo dávno stihnout a rychle udělat, hotovo není, ale jsou konány dlouhodobé přípravy k dosažení cíle.

Na prožívání lidských vztahů, ale ani na rozhovor o nich, není nikdy čas. Všechen je totiž věnován propracování systému sankcí, pravidel, postupů.
To, co je příjemné jako zážitek vzniklý spontánně, je zde svázáno byrokratickými předpisy. Neexistuje improvizace.
Dokonce i tón, jakým postižení mluví, bývá jaksi monotónní, stále stejný, nevzrušený, emocemi nepoznamenaný.

Opravdu to není zlý člověk. Jeho touha po řádu, pořádku a přesně vymezených mantinelech má kořeny v dětství. Rodiče jej zřejmě nepřiměřeně kontrolovali.
Pak mu někdo namluvil, že city jsou zde od toho, aby byly umlčeny. Pokusil se o to, jen přesně nevěděl, jak je nahradit. Zvolil si pořádek jako cíl, drogu a smysl života. Není divu, že každý nepořádek vnímá poněkud úkorně, jako něco, co narušuje těžko vybudovanou iluzi světa, který teď snad při zachování předem určených zásad bude konečně v pořádku.

Nemá smysl s ním diskutovat o tom, zda je v seznamech a pravidlech krása. Ještě méně má smysl něco podobného mu vyvracet. Je třeba pochopit, že nejde ani tak o "seznam, řád, zásady, pravidla, předem určený postup", ale o obranu proti úzkosti. Pravda, ne vždy úspěšnou.
Zdroj: Tomáš Novák - Manželství jako trvalý stres, nakladatelství Grada .


 
 

Reklama