STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Amnestický syndrom

Amnestický syndrom také označován jako Korsakova psychóza či Meynertova amence...

8. listopadu 2011 v 12:28 | ADMIN webu
Organický amnestický syndrom:

  • porucha paměti (též dysmnestická porucha), u níž existuje organický, tělesný podklad - úraz, infekce, dlouhodobé užívání alkoholu a jiných drog...
  • neschopnost vybavit vzpomínky, špatná schopnost fixovat nové informace
  • bílá místa člověk nahrazuje konfabulacemi - nejsou to záměrné lži, dotyčný jim zcela věří
Korsakovova psychóza, také amnestický syndrom, či Meynertova amence je neurologické duševní onemocnění zapříčiněné organickým poškozením mamilárních tělísek a thalamu, především tzv. Papezova okruhu, z čehož vyplývá hluboké narušení krátkodobé paměti (Anterográdní amnézie), která je následovně kompenzována konfabulacemi.
Nejčastěji se tento syndrom rozvíjí pro závažný nedostatek vitamínu B1 (Thiamin), a nejobvykleji se rovněž vyskytuje mezi jedinci, jež jsou závislí na alkoholu (občas nasedá na delirium tremens), či trpí dlouhodobou podvýživou, přičemž výskyt této choroby je celkem vzácný.
Příčiností často bývájí i neuroinfekce, poškození mozku, tumory III. komory mozkové, otrava rtutí, paralytické onemocnění, či demence, které vedou k narušení výměny thiaminu, či poškodí mamilární tělíska.
Její podstatou je závažná vada krátkodobé paměti, a to především v oblastech vštípivosti (Schopnosti zapamatování) a také zachování dřívějších vzpomínek a znalostí z blízké minulosti. Tyto paměťové mezery poté pacient zaměňuje s rozličnými smyšlenými příběhy a zážitky, které mají bludnou povahu, tzn. že jim sám nevyvratitelně věří; I tyto konfabulace jsou ovšem ve velmi krátkém období pacientem zapomenuty a postižený jedinec tak k jedné události, bude přikládat nové a nové, smyšlené vzpomínky. Tato dezorientace v čase obvykle vyúsťuje v apatii, anhedonii a může vyústit až v obraz trvalého poškození intelektu, které většinou budí dojem Alzheimerovy nemoci. Poměrně časté jsou i bolestivé polyneuritidy a halucinatorní zážitky.
Kód diagnózy, podle mezinárodního značeníF106Přesný název diagnózy podle MKN-10Alkohol - Amnestický syndromSymptomatická kategorie diagnózyPoužívaná léčiva
  • žádná relevantní léčiva nebyla nalezena
(zdroj dat: farmaceutika.info)zdroj: http://cz.wikipedia.org
 
 

Reklama