STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

3. prosince 2011 v 17:41 | ADMIN webu
Nejčastější příčinou demence je toto progresivně degenerativní onemocnění s tvorbou plaků, které ničí mozek.
Do šedesáti let věku je Alzheimerova choroba vzácná, ale mezi staršími lidmi se počet postižených stále zvyšuje. Její příčina je většinou neznámá. Jsou s ní spojeny mutace několika genů, ale dědičné faktory jsou důležité jen u poměrně vzácného nástupu choroby ( když se první příznaky objeví ještě před šedesátým roke ). Při pozdějším nástupu Alzheimerovy choroby mají geny na svědomí tvorbu krevní bílkoviny zvané apolipoprotein E. Tyto geny způsobují ukládání bílkoviny ( beta-amyloidu) do mozku ve formě plaků, což vede k odumírání neuronů. Alzheimerova nemoc je také spojena se sníženým množstvím neurotransmiterů acetylcholinu v mozku. Navíc se předpokládá, že může hrát roli porucha metabolismu kontroly pronikání vápníkových iontů do neuronů. To vede k výskytu obrovského množství vápníkových iontů v nuronech, které pak nemohou přijímat signály z jiných neuronů. Příznaky se mohou u jedinců lišit, ale obvykle má choroba tři stádia. Alzheimerova choroba bývá obvykle diagnostikována na základě příznaků, ale provádějí se i vyšetření krve a neurologicko-psychologické testy.

1.stádium, počáteční

Osoba je stále více zapomětlivá a to jí může působit úzkost a depresi. Přesto není samostatný úbytek paměti, který provází i normální stárnutí, důkazem Alzheimerovy choroby.

2.stádium, střední

Těžká porucha paměti, hlavně pro nedávné události, současně se ztrátou orientace v čase a prostoru, snížená koncentrace, afázie (neschopnost najít správné slovo), náladovost a změny osobnosti.

3.stádium, těžké

Ve třetím stádiu se zmatenost ještě zhoršuje, mohou zde být i psychotické projevy, např. bludy nebo halucinace. Také se připojují patologické reflexy a inkontinence.

Léčba

Léčba této nemoci se zaměňuje na zpomalení degenerace, ale nezastaví jí úplně, takže nakonec bývá nutná celodenní ošetřovatelská péče. Inhibitory acetylcholinesterasy mohou zpomalit progresi Alzheimerovy choroby v počátečním stádiu. V pozdním stádiu se používá memantin.

Demence

Při této nemoci dochází k povšechnému zhoršení mozkových funkcí, to se projevuje poruchami paměti, zmateností a změnami chování.zdroj:http://www.biofeedbackbrno.cz
 
 

Reklama
Reklama