STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Alkoholismus

Jak se zbavit závislosti na alkoholu (psychologické postupy)

7. června 2016 v 17:58 | Admin
Alkohol je sakra těžký soupeř. Jen málokomu ze závislých se povede nad svou neřestí zvítězit (už nikdy nepožít žádnou sklenku alkoholu). Ideální je, když závislý může absolvovat tříměsíční protialkoholní léčbu. I pak ale není vyhráno a většina pacientů začne pít znovu. Co dělat, aby se šance na úspěch zvýšila?
Hlavním, všeobecně rozšířeným lidovým mýtem je, že bez pevné vůle to nepůjde. Opak je pravdou. Pokud člověk nemá jakoukoliv jinou motivaci, proč přestat pít, a prostě si jen říká: "musím přestat pít, musím to dokázat," tak takové sebe-bičování vydrží vždy jen po určitou dobu - na jejím konci bývá většinou následné velké opití se.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: PRO NĚCO NOVÉHO SE NADCHNOUT - NAJÍT SI NOVÝ SMYSL ŽIVOTA
Ano. Toto jsou příběhy úspěšných. Lidí - je jich nemnoho, bohužel jen hrstka - kteří pochopili, že aby nad alkoholem zvítězili, musí mít přímo obří motivaci - něco mnohem víc, než je pouhá vůle. Pro jednu ženu, kterou jsem v léčbě zažil, byla touto motivací dcera (uvědomění si toho, jak pacientka moc své dceři ublížila a že už jí nikdy nechce způsobovat podobné utrpení), pro druhou "tím něčím velkým" (životní výzvou) bylo jít znovu studovat a splnit si svůj dětský sen, a pro třetí angažovat se v dobrovolnickém projektu, a začít pomáhat potřebným. Velká pomoc a milost přichází i tehdy, když člověk uvěří v Boha. Na duchovních a psychoterapeutických základech je postaveno hnutí anonymních alkoholiků (působící i v ČR), které určitě patří k tomu lepšímu, co je možné závislým nabídnout.

Musíte udělat něco jinak
Klíčová myšlenka celé tříměsíční léčby zní: "Pokud nic v sobě nezměníte, nezmění se nic ani s vaší závislostí." Někdy je třeba opustit své "povedené přátele", kteří mě k pití dohnali nebo se kterými piji. Někdy není zbytí a je nutné změnit práci. Nebo se rozvést. Přestěhovat. Prostě mít odvahu učinit bolestný krok (identifikovat, pojmenovat a odstranit ze života to, co pití předcházelo). Ale to se málokomu chce.

Pojmenujte své spouštěče a rozpoznejte bažení včas
Důležité je uvědomění, v jakých situacích k pití dochází. Co spouští neodolatelnou chuť na alkohol. A těmto spouštěčům a situacím se pokud možno příště vyhnout. Nevhodné jsou například i cukrovinky, které v sobě obsahují byť jen aroma či nepatrné množství alkoholu.

Mějte doma "suchý dům"
Pokud nemusíte, nemějte alkohol zbytečně na očích a v dosahu.

Strukturujte svůj čas, vyplňte ho zajímavou aktivitou
Podstatou tzv. režimové léčby (u hospitalizovaných pacientů) je, že znovu získávají ztracený smysl pro povinnost, řád a pořádek. Učí se znovu plánovat svůj čas a naplňovat ho smysluplnými aktivitami. Snažte se vždy mít nějaký program, úplně vypudit ze života nudu. Často se odměňujte; buďte hrdí na to, že jste už "čistí"; radujte se z maličkostí.

A konečně: Věnujte pozornost něčemu jinému než alkoholu
Snažte se, aby alkohol nadále nebyl středobodem vašeho života. Pořád o něm nemluvte. Jak jsme si říkali: naplňte raději svůj život úplně novým obsahem. Protože znáte jistě poučku tolikrát opakovanou v knihách osobního rozvoje: To, čemu věnujete pozornost, to roste, sílí a kvete. Kéž tedy ve vašem životě kvete raději místo alkoholu láska, štěstí a vnitřní mír.

Pije vaše dítě pravidelně alkohol?

12. dubna 2014 v 11:53 | Admin

Když dítě pije...

K domněnce, že vaše dítě pravidelně pije alkohol, vás mohou navést některé projevy v jeho chování. Včasné rozpoznání problému a jeho řešení je velmi důležité, proto je třeba věnovat následujícím známkám pozornost a všímat si změn, které jsou u dítěte patrné.
Zcela jasným důkazem pití může být např., pokud v pokoji dospívajícího naleznete láhve od alkoholu, někdo důvěryhodný vám jeho požívání alkoholu dosvědčí či jej přistihnete opilého. Mezi nepřímé známky lze uvést přátele dítěte, kteří holdují alkoholu, krádeže, útěky z domova, změnu přátel, vyšší potřebu peněz, zhoršení prospěchu, nespolehlivost, uzavírání se do sebe, nadměrnou činorodost či naopak apatii.
Pokud již tento problém skutečně existuje, je třeba vyhledat odbornou pedagogicko-psychologickou pomoc. Důležitá je spolupráce rodiny s odborníky, se školou či s dalšími členy rodiny, ale hlavně spolupráce obou rodičů. Řešením nejsou fyzické tresty, ale spíše stanovení jasných hranic a mantinelů chování.
Jak byste se zachovali, kdyby se tento problém týkal vaší rodiny?
zdroj:http://alkohol.zdrave.cz

Děti a alkohol

12. dubna 2014 v 11:51 | Admin
O negativním vlivu alkoholu na lidské zdraví se hovoří často. Nemělo by však být opomíjeno specifikum jeho vlivu na děti, které si k němu dnes stále dříve nacházejí cestu. Alkohol pro ně představuje vyšší nebezpečí než pro dospělé.

Negativní vliv alkoholu na děti

U dětí se při časté konzumaci alkoholu zvyšuje pravděpodobnost onemocnění jater, jelikož tento orgán ještě není schopný rychle odbourat škodlivé látky. Poškozen bývá také nervový systém. V dospívání dochází k mnoha tělesným i duševním změnám a také k tvorbě mozkových sítí. Právě jejich vznik je působením alkoholu značně omezen. Následkem může být nižší schopnost soustředění, horší paměť, problémy s učeníma později těžkosti v pracovním uplatnění.
Závislost u dětí vzniká mnohem rychleji než u dospělých. Pro dospívající je typická též obliba v hazardování a experimentování. Hrozí tedy kombinování různých druhů alkoholu, možná otrava či provozování činností, které by ve spojení s alkoholem mohly být nebezpečné (sporty, při nichž hrozí úrazy). K dalším rizikům patří dopravní nehody, otravy, sebevraždy či trestná činnost. U mladých lidí je též vysoké nebezpečí přechodu na další návykové látky, které mohou mít ještě katastrofálnější důsledky.

Prevence

Jako prevenci a především dlouhodobý pozitivní vklad do života dítěte lze vnímat skutečnost, když v rodině existují pozitivní vazby a rodiče s dětmi tráví dostatek času, během něhož se mu dokážou adekvátně věnovat. V rodině by měla být jasně nastavená pravidla, u nichž je prosazováno jejich dodržování. Rodinné problémy jsou konstruktivně řešeny, fyzické násilí zde není chápáno jako řešení.
Důležitá je komunikace s dítětem, je třeba mu naslouchat a vnímat též jeho neverbální projevy. Dítě by mělo cítit, že má v rodičích oporu a může se jim v případě potřeby vypovídat. Snažte se vyhnout reakcím, které by dítě mohlo vnímat jako odmítavé či přímo posměšné.
Je dobré mít přehled, co dítě dělá ve svém volném čase. Pokud má kvalitní zájmy, je menší pravděpodobnost, že bude strženo nevhodnou partou a začne trávit čas se sklenkou alkoholu či jiným nevhodným způsobem.
Je vyšší riziko alkoholismu u dětí, které takovýto model viděly ve své rodině. Často se opakuje stejný scénář - když byl na alkoholu závislý otec, stane se závislý i syn. O alkoholu i jiných návykových látkách s dítětem mluvte, informujte jej o možném nebezpečí. Vliv na dítě má však samozřejmě i širší rodina, škola či jeho vrstevníci.
zdroj:http://alkohol.zdrave.cz

Co způsobuje nadměrné pití alkoholu

12. dubna 2014 v 11:06 | Admin

Co způsobuje nadměrné pití

 • akutní otravy
 • úrazy
 • degenerativní změny nervového systému a centrální nervové soustavy
 • vysoký tlak
 • jaterní nemoci
 • poruchy výživy
 • kožní vady
 • zánět žaludku
 • poruchy slinivky
 • zvětšené srdce
 • zvyšuje riziko sebevraždy
 • zdroj:http://alkoholismus.zdrave.cz

Člověk závislý na alkoholu

12. dubna 2014 v 11:05 | Admin
Takový člověk po alkoholu touží ba dokonce baží. Na nudný večírek jde jen proto, že se tam bude moci napít. Alkoholik má potíže v kontrole míry.
Pokud se delší dobu nedostane k alkoholu, má abstinenční syndrom. Nemusí se jednat o nekontrolovatelný třas, má třeba jen špatnou náladu, je nervózní a popudlivý. Po první sklence nebo půllitru rozmrzelost mizí.
Za kratší či delší dobu pravidelného pití dochází k zanedbávání jiných zájmů či dokonce práce a k trvalému užívání alkoholu. Závislost na alkoholu se ale většinou vyvíjí pozvolna a plíživě, takže dlouho nemusí být patrná. U dospělého člověka obvykle vznikne průměrně za pět let, ale u patnáctiletého i za půl roku.
Je také nutné si uvědomit, že závislost na alkoholu se vytváří rychleji u žen než u mužů. Pokud žena vypije stejné množství alkoholu jako muž, má vyšší hladinu alkoholu v krvi. Její organismus alkohol hůře odbourává. Ženská játra také rychleji ztrácejí schopnost odstraňovat toxiny z těla.
Tendence zapíjet problémy mají obě pohlaví. Svou vinu na tom má společenská norma, že každý musí vše zvládnout sám a žádat o pomoc je slabost. Tento pocit je sice častější u mužů, ale trpí tím i ženy. Nebezpečí, že se ke stávajícím problémům přidá superproblém, a to alkoholismus, je přitom obrovské. V případě zapíjení úzkostí nebo depresivity to platí mnohonásobně víc.
zdroj:http://alkoholismus.zdrave.cz

Nástrahy alkoholu

12. dubna 2014 v 11:04 | Admin
Přípitky jsou součástí rituálů, ale alkoholem se také snažíme překonat stres. To však může být velmi nebezpečné, obzvlášť když tak zaháníme úzkost. Mnoho lidí navíc popíjí jen tak, protože jim to chutná.
K pití alkoholického nápoje se vždy důvod najde. Běžnou příležitostí k popíjení jsou různé oslavy, setkání s přáteli, sportovní utkání a přenosy, které se chodí sledovat do restaurací.
V podzimním a zimním období může vést člověka k alkoholu nedostatek světla, zima a to, že se méně dostane ven. Jiným důvodem, který vede k sáhnutí po sklence, může být špatná ekonomická situace, pracovní či rodinné problémy a další složité životní situace, které samy o sobě mohou být příčinou úzkostných pocitů, depresivity, nebo již skutečné deprese. A "samoléčba" alkoholem se v takových případech vyloženě nabízí, je to však velmi krátkozraké.
Alkohol patří k nejsilnějším látkám, které vyvolávají depresi. Z psychických problémů člověka alkohol nedostane, naopak je může ještě zhoršit.
Pokud jde o depresi jako nemoc, má přesně definovaná kritéria. Bývá to smutek, ztráta zájmu oblíbených aktivit, pocity selhání, pokles sebeúcty a sebevědomí. Dostavují se pocity viny, strachu, sebevražedné myšlenky.
zdroj:http://alkoholismus.zdrave.cz

Cesta k odhodlání a léčbě

12. dubna 2014 v 9:16 | Admin
Je mnohdy těžké pro alkoholičku i její okolí přijmout fakt, že i při veškeré ztrátě posledních zbytků vůle a důstojnosti je tu stále možnost léčby. Podpora rodiny a přátel je v tomto případě velmi důležitá, přestože ji alkoholik často razantně odmítá, a celou situaci tak zhoršuje. Jsou-li kolem věci a lidé, které závislá žena ještě neztratila, největším motivem pro ni bude ultimátum, ať třeba kruté, ale většinou účinné. Je nutné zdůraznit prostý fakt, že rodina nehodlá žít v neustálém strachu o ni a v citovém vydírání, kterým se často snaží bránit, že alkoholismus ničí nejen ji, ale i její nejbližší.

Setkali jste se ve svém okolí se ženou alkoholičkou?
zdroj:http://alkohol.zdrave.cz

Skrývání a popírání alkoholismu

12. dubna 2014 v 9:14 | Admin
Jako každá jiná závislost, ani alkoholismus nevzniká ze dne na den, ale prohlubuje se dlouhodobým požíváním a pěstujícím se zvykem. Může se začít třeba jednou dvěma sklenkami pro odbourání pravidelného stresu z práce nebo při častých hádkách doma. Závislost tak vzniká pomalu a bez varování a dotyčná osoba si ji mnohdy nepřipustí až do velmi pokročilé fáze, přestože okolí ji už dávno zaznamenalo.
Mezi první viditelné příznaky patří změna vzhledu. Jindy upravená a pěstěná žena přestává dbát o svůj zevnějšek, oblečení, a později i osobní hygienu, reaguje podrážděně až hystericky, zanedbává své povinnosti a běžné denní úkoly doma i v zaměstnání. Dáme-li najevo nesouhlas s jejím chováním nebo náznak podezření, obvykle propadá sebelítosti a ze všeho obviňuje kohokoliv ve svém okolí, z čehokoliv, co mohlo jen trochu zavinit její problém.
zdroj:http://alkohol.zdrave.cz

Možné důvody vzniku závislosti

12. dubna 2014 v 9:13 | Admin
Mezi ženy více ohrožené možností závislosti na alkoholu patří rozvedené, emocionálně nevyrovnané ženy ve středním věku, v neutěšené finanční situaci nebo jinak problematických sociálních podmínkách. Přesto však nemůžeme ženy alkoholičky takto "zaškatulkovat".
Stres v zaměstnání, problémy v rodinných vztazích nebo už zmíněné finanční potíže se mohou stejným způsobem dotýkat mladých, zdánlivě soběstačných a jindy úspěšných dívek a žen, kterým najednou nečekaná nepříjemná událost zalomcuje životní stabilitou.
zdroj:http://alkohol.zdrave.cz

Jak se dnešní společnost dívá na ženy, které tíhnou k alkoholu?

12. dubna 2014 v 9:12 | Admin
Jak se dnešní společnost dívá na ženy, které tíhnou k alkoholu? Jako na někoho, kdo se nechá ovládat touto opovrženíhodnou slabostí, a ničí tak životy kolem sebe i svůj, nebo jako na zoufalé bytosti ničené osudem, které potřebují náš zájem a podporu? Jak rozeznat počínající závislost, pochopit důvody, porozumět a včas pomoci?
zdroj:http://alkohol.zdrave.cz

Můj muž je alkoholik…Co s tím?

11. dubna 2014 v 17:18 | Admin
Pití mužů je u nás na veřejnosti tolerováno mnohem více než pití žen. Pro muže je to jakási "společenská povinnost", nad kterou se jen málokdo pozastaví. Avšak rodina alkoholika má výrazný problém, který si žádá řešení. Jak poznat alkoholismus Dle MUDr. Karla Nešpora (kniha Návykové chování a závislost) se diagnóza závislosti stanovuje podle toho, zda pacient vykazuje alespoň tři ze sedmi následujících příznaků ve stejném období dvanácti měsíců: růst tolerance na látku odvykací příznaky po vysazení látky přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo zotavováním se z jejích účinků zanechání sociálních, pracovních či rekreačních aktivit v důsledku užívání látky nebo jejich omezení pokračující užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví, a které jsou působeny nebo zhoršovány užíváním látky Jak vypadá "kariéra alkoholika"?

V životě alkoholika lze stanovit jakási 4 pomyslná stádia: Počáteční stádium: Zde je alkohol užíván jako spouštěč dobré nálady, jedinci zatím nic neubírá z jeho běžného života. Tendencí však je dávky alkoholu postupně zvyšovat. Varovné stádium: Zde je již patrná častá podnapilost a opilost, člověk setrvává často v kolektivu, kde je alkohol oblíben. Rozhodné stádium: V toto stádiu již roste tolerance k alkoholu a objevují se tzv. okénka. Alkohol se již stane tím, co člověka ovládá. Konečné stádium: K dosažení opilosti je již třeba větší množství alkoholu. Spolu s tím stále roste i frekvence pití. Jedinec již pije od rána a klidně i několik dní v kuse. Riziko vzniku závislosti? Jako mimořádně ohrožená skupina jsou vnímáni mladí muži, jejichž otec je závislý na alkoholu. K dalším rizikovým faktorům patří nevhodná společnost a antisociální vrstevníci, traumatizace a zanedbávání v dětství, nedostatek sociálních dovedností, riziková hierarchie hodnot, špatné sebeovládání či duševní problémy. 91810867.jpg Co dělat s mužem alkoholikem Snažte se problém řešit co nejdříve.

Nenamlouvejte si, že se to časem vyřeší. Nejen, že se tak nestane, ale naopak budou obtíže jen narůstat. Neomlouvejte problém manžela či partnera a nesnažte se nalézt vinu sama v sobě. Zároveň jej neomlouvejte před okolím ("nežehlete" jeho problémy v práci či na veřejnosti). Nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Podporujte jeho zájmy a veškeré společné aktivity, které se neslučují s alkoholem. Zaveďte metodu "cukru a biče". Pokud muž nepije, odměňujte jeho chování. Pokud se však stane pravý opak, dejte mu jasně najevo nesouhlas s jeho činy. Pokud vyřknete nějaké ultimátum a stanovíte jasný trest za porušení dohodnutých postupů, vždy jej dodržte. Vyhněte se opečovávání během pití a při zotavování se z jeho následků (výjimkou jsou situace ohrožující zdraví nebo život). Pokud je partner v opilosti agresivní, myslete na bezpečnost svou a příp. vašich dětí. Dohodněte si s kamarádkou či s příbuznými, že pokud se bude doma dít něco nepříjemného, můžete k nim i s dětmi přijít. Mějte pro tyto případy po ruce nachystané nejnutnější věci. Máte nějakou zkušenost s řešením závislosti na alkoholu?

zdroj:http://alkohol.zdrave.cz

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

3. dubna 2014 v 16:56 | Admin
Patří sem nějaké závislosti, neboli toxikomanie. To znamená požití určité látky za účelem vyvolání příjemných pocitů, které vedou k návykům. Návykem se rozumí stav, kdy člověk není schopen sám bez cizí pomoci zanechat užívání. Přitom všechny drogy, a návykové látky mají odvykací příznaky - jsou různě silné.


Závislost na alkoholu

Alkohol působí uklidňujícím dojmem - uvolňuje napětí, zlepšuje náladu a zvyšuje sebevědomí. Závislost (alkoholismus) se vyvíjí ve fázích:


 1. Občasná konzumace - občasné používání, alkohol se pije jen ve společnosti, dávky se zvyšují jenom pokud jsou nějaké problémy
 2. varovná konzumace - alkohol pomáhá překonávat stresové situace (abychom šli na zkoušky, dáme si panáka - bez alkoholu nejsme schopni).. stoupá tolerance, zvyšují se dávky
 3. kritická konzumace - zvyšuje se konzumace, člověk přestává být schopen regulovat pití. Člověk potřebuje pít denně, ale svou závislost si vůbec nepřipouští. Začínají se objevovat amnézie - přestává si pamatovat v době když byl opilý. Začínají se objevovat první problémy - ztrácí práci, kamarády.
 4. Fáze úpadku - opije se strašně rychle, dochází k různým psychickým a fyzickým poruchám. Člověk má konflikty s lidmi a poprvé si uvědomuje neschopnost zvládat své pití. Člověk se mění.

- Po psychické stránce se lidé mění k podezíravosti, změny nálad, úzkost, zhoršuje se u něj paměť a koncentrace a myšlení je upínavé (myslí pořád na jedno). Dochází k porušení, často se objevují deprese, na zhoršení sebehodnocení.


- Po fyzické stránce se zmenšují oči, zvětšuje se fialovo-červený nos, pokožka se stává těstovitou.
Příčiny vzniku závislosti: Více vlivů - dědičnost, biologický základ, složení látky, psychologické faktory (problémy v rodině,…), faktor učení (vidí to v rodině), osobnostní vlastnosti (úzkostní lidé pijí víc), Sociální faktory - společnost, prostředí v kterém žije, úroveň vzdělání,…

zdroj:http://cs.wikipedia.org

Energetické drinky a alkohol: časovaná bomba!

21. března 2012 v 16:24 | ADMIN webu
Bdělý a opilý zároveň - není to nesmysl. Přesně tak se člověk totiž cítí, když tvrdý alkohol míchá s energetickými drinky. Stav je to zdánlivě lákavý, ale mnohem nebezpečnější než normální opilost!
Energetické nápoje, které obsahují kofein, jsou velmi oblíbené hlavně u mladých lidí. Stejně tak populární je jejich kombinace s tvrdým alkoholem. Říká se jim nápoje skoku. Dokážou člověka skoro okamžitě nakopnout do společenské nálady. Jenže má to jeden háček - výzkumy z univerzity na Floridě varují, že tato kombinace je velmi nebezpečným mixem.

Výzkumníci přímo v baru

Výzkumníci měli své pozorovatele přímo v barech, a proto byl výzkum jedinečný. Vědci si barového života opravdu užili dosyta - celý rok 2008 posedávali v barech vždy od 22 do 3 hodin ráno. Sledovali chování mladých lidí, kteří pili jen alkohol, a těch, kteří míchali energy drinky s alkoholem. Výzkumníci si jednak s lidmi povídali, jednak měřili koncentraci alkoholu v dechu. A tak vznikal velmi zajímavý výzkum!

Po "mixu" třikrát více opilý

Po dlouhém pozorování ve vybraných barech došli badatelé k zajímavým závěrům. Lidé pijící mix alkoholu a energetického nápoje totiž odcházeli asi třikrát více opilí než ti, kteří pili jen alkohol. Dalším překvapením bylo, že pijáci mixu měli až čtyřikrát větší touhu řídit auto a tím vážně ohrožovali sebe i ostatní lidi.

Kofein "přebije" alkohol

To, že výzkum je skutečně pravdivý, si odborníci ověřili i v laboratoři. Kofein má na člověka povzbudivý účinek, alkohol naopak účinek utlumující. Když oboje smícháme, člověk si připadá méně opilý, než ve skutečnosti je. To může vést lidi k tomu, že pijí více nebo udělají nerozumné rozhodnutí a začnou řídit motorové vozidlo.

Skrytá deprese

Další pověra, že po pití alkoholu s energetickým drinkem je jen veselá "opice", se ukázala také jako nepravdivá. I po tomto vyhlášeném mixu se může člověk večer ocitnout v depresivní náladě. A tento stav je o dost nebezpečnější než po alkoholu. Alkoholový opilec v depresi usne dříve, než si něco provede, zatímco opilý z mixu má dost sil, aby jednal nerozumně a něco se mu stalo.

Zákaz slavného mixu

Proto odborníci velmi varují před kombinací alkoholu a energetických nápojů. V budoucnosti by chtěli, aby například zákony omezovaly i popíjení slavného mixu.


zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Stalo se vám, že jste zjistil, že komplikujícím faktorem při vzniku a rozvoji závislosti je partner?

3. prosince 2011 v 13:33 | ADMIN webu
To se stává celkem často. Ale ne že by to byla hlavní příčina. Nesnesitelných partnerů či partnerek existuje celkem hodně, a ne všichni kvůli tomu pijí.

Takže nikdy neřeknete: nechcete-li do toho znovu spadnout, rozveďte se?

Právě proto děláme rodinnou terapii, aby se přišlo na to, že pacient řeší například pitím zásadní problém v partnerství. I když to neznamená, že když zmizí problém, zmizí alkoholismus. On si vybral právě tenhle důvod. Mohl si vybrat nějaký jiný. Potřebuje řešit obojí, jak alkoholismus, tak problém v partnerském soužití.

Stává se, že vás pak druhý z dvojice nenávidí?

Na nás jsou partneři naštvaní celkem často z paradoxních důvodů. Třeba proto, že muž sice pil, ale byl zábavný. Najednou nepije a je z něj morous. Už s ním není legrace.

Takže to může být i tak, že ženě zvyklé na to, že muž pije, jeho abstinence nevyhovuje a alkohol mu sama nabízí?

To bývá také důvodem recidivy.

Proč jste si vybral jako svou práci právě léčbu závislostí?

Pokud vím, tak to rodinná tradice není.

Není, ale s nemocnicí jsem přicházel do styku hodně brzy. Maminka pracovala tady ve Všeobecné nemocnici. Sice jako administrativní pracovnice, ale díky tomu jsem se do nemocnice dostal celkem brzy, pominu-li, že jsem se narodil v téhle ulici. Už během střední školy jsem tu brigádničil, což se do jisté míry podílelo na mém rozhodnutí studovat po maturitě medicínu.

A proč jsem si vybral léčbu závislostí?

Během studia medicíny jsem navštěvoval zájmový kroužek na psychiatrické klinice a díky tomu jsem navštívil také protialkoholní oddělení u Apolináře a pobočku pro ženy v Lojovicích u Prahy. Léčba závislostí mě zaujala.

Děti jdou ve vašich šlépějích?

Ne, medicínu nedělá žádné z nich.

Není vám to líto?

Není, myslím, že děti si musí vybrat vlastní cestu. Řekl bych, že si vybraly dobře.

Jak relaxujete?

Rád chodím do přírody. Kdysi jsem po horách i lezl, ale teď už spíše chodím. Naštěstí tam, kde bydlím, to nemám do přírody daleko.

Chodíte sám?

Chodit sám po horách není bezpečné, takže spíše s někým. Nejčastěji samozřejmě s přáteli horolezci.zdroj: http://alkohol-alkoholismus.cz

Od kolika tablet řekněme týdně už se dá mluvit jako o závislosti?

3. prosince 2011 v 13:31 | ADMIN webu
O té mluvíme vždy, když to naplní diagnostická kritéria závislosti. Když craving neboli touhu po alkoholu, tabáku či jiné droze v tom konkrétním okamžiku nejste schopna zvládnout, a zejména máte-li problém při kontrole užívání určité psychoaktivní látky. To se může týkat třeba situace, kdy víte, že budete řídit auto, a přesto se napijete. Zvyšujete dávky, abyste dosáhla kýženého efektu, jste-li už zvyklá na vysoké a pravidelné dávky látky, a když ji nemáte, projeví se abstinenční příznaky.

Významně měníte hodnoty v životě. Začnete postupně zanedbávat to důležité. Zpočátku jsou to třeba jen záliby, koníčky, ale postupně jde o stále důležitější věci, jako jsou vztahy, práce, sociální zázemí, zdraví. I když se dostáváte do problémů, vyhodí vás z práce, partner od vás odejde nebo vás odmítají děti, pokračujete ve svém chování, pijete dál nebo fetujete. To je poslední kritérium. Když minimálně tři z výše jmenovaných přetrvávají déle než měsíc, jde o závislost.

Co byste poradil lidem, když ona kritéria, o nichž jste mluvil, u svého partnera objeví?

Aby nejprve oni sami navštívili specialistu a poradili se o dalším postupu.

A když partner léčbu odmítne?

Přesto bych jim radil, aby i tak udržovali vztah s poradenskou institucí, která jim vysvětlí, jak mají žít vedle takového partnera. Pokud se tedy rozhodnou, že vedle něj dál žít budou. Proberou s nimi i to, jestli je vůbec dobré takhle žít. Nikomu neradíme, aby se rozvedl, ale mluvíme s nimi v tom smyslu, že když je závislý partner kupříkladu utiskuje nebo ohrožuje, jestli by nebyla vhodnější jiná varianta. Rozchod často bývá impulzem k tomu, že si dotyčný uvědomí, že se opravdu děje něco vážného.

Pokud požádá o léčbu závislý člověk, pracujete pak i s partnery?

S těmi samozřejmě pracujeme zásadně. Vždy jim doporučujeme, aby nás navštívili, aby absolvovali úvodní sezení, při kterém je informujeme, co to je závislost, jak se projevuje, v čem spočívá léčba, aby věděli, co se tady s partnerem děje, proč existují určitá omezení. Zpočátku je třeba omezen kontakt mezi nimi. Prvních čtrnáct dní smí pacient posílat jen dopisy, nesmí například telefonovat.

Proč?

Protože se musí soustředit na léčbu. Pochopit, že hlavní problém je v něm. V rodině závislého člověka často vzniká patologický systém, vztahy nefungují normálně. Nastávají tam zvláštní formy chování. To, že se vyléčím ze závislosti, neznamená, že to doma bude fungovat. I ostatní se musí naučit zacházet s novou situací. Takže po úvodním setkání nabídneme partnerům, aby se zúčastnili léčby v rozsahu tří až pěti dnů. Vystavíme jim neschopenku a oni jsou pět dní tady. To je možné až po půlce léčby, která u nás trvá tři až čtyři měsíce. Pokud má pár děti, doporučíme jim, aby do léčby zahrnuli i je, protože se jich to samozřejmě taky týká.zdroj:http://alkohol-alkoholismus.cz

Stále více žen potřebuje k životu alkohol a léky

3. prosince 2011 v 13:29 | ADMIN webu
Problém s alkoholem se už dávno netýká jen mužů. Přibývá závislých žen, a dokonce i dětí. Připočíst navíc musíme závislost na nikotinu a na lécích.
I o tom jsem si povídala s Petrem Popovem, primářem oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Čtyřicítka je pro ženu kritická. Jsou na ni kladeny velké nároky v zaměstnání, děti dorůstají, vztahy už bývají leckdy vyčpělé, navíc začínají stárnout rodiče. Když se k tomu ještě třeba rozvede, což se v tomto věku taky děje velmi často, mohou se přidat existenční problémy.

Některá žena sáhne po láhvi klidně denne , že se pro ni postupně alkohol stane problémem. To hrozí zejména v případě, že alkoholem nebo jinou drogou řeší problémy. Nepije tedy pro radost, dobrou náladu, pohodu, ale kvůli stresu. Riziko vzniku závislosti narůstá, pokud už někdo v rodině podobný problém řešil.

Že někdo při stresu

Alkohol na stres perfektně zabírá a účinek nastupuje tak rychle jako u málokterého léku. Po jednom panáku vám většinou špatně není. Problém nastává, když jich začne být víc.

Vám alkohol při stresu zabírá?

Při stresu nikdy nepiju.

Máte syna a dceru - umí zacházet s alkoholem

Myslím, že s alkoholem zacházet dovedou, alespoň se z nich mladí alkoholici nestali. Ale že bych je to učil, to si nemyslím. Velkou roli hraje prostředí, v němž děti vyrůstají. Pokud se v rodině denně popíjí, berou to pak i děti jako něco samozřejmého. Ale to není případ naší rodiny.

Obě pohlaví jsou dědičnou závislostí ohrožena stejně?

Není to primárně pohlavně vázáno, jako u některých poruch, kdy je například matka přenašečka. U ní se přitom nemoc nemusí vůbec projevit, zatímco u synů ano a u dcer ne.

Třeba v USA, kde ještě existují tzv. rodinní lékaři, kteří znají anamnézu všech členů rodiny, vám doktor doporučí, že pokud pil váš pradědeček, děda a také otec se rád napije, abyste se alkoholu raději úplně zřekla. Nedovedu si představit, že by podobnou radu dal lékař někomu u nás. Přitom riziko u dědičné dispozice je opravdu velké.

Proč to u nás není běžné?

Znáte ten vtip, jak přijde chlapeček do restaurace a žádá pivo?

"A kolik je ti let, chlapečku?" ptá se servírka. "Osm," odpoví hoch. "A nechceš raději džus?" zeptá se znovu servírka. "Chtěl bych, ale chybí mi pět korun."
To je právě ten problém.

V Německu musí mít v každé restauraci ze zákona jeden cenově dostupný nealkoholický nápoj. Tedy cenově dostupný i pro studenty. Tím si u nás nikdo hlavu neláme. A vezměte si reklamy. Podle nich bych si řekl, že bez alkoholu se vůbec nedá trávit volný čas, respektive vůbec žádný čas.

Jaké závislosti nám kromě alkoholu ještě hrozí?

Enormně narůstá počet lidí závislých na lécích. Ale nesmíme zapomenout ani na kuřáky. Závislost na tabáku je pořád naprostá jednička. Mě navíc spíše trápí, že závislost na alkoholu se často snoubí s tou na tabáku. My je obě najednou léčit můžeme, ale pro většinu kuřáků je ukončení kouření spojeno s výraznými potížemi, které - bez farmakologické podpory - často nezvládnou. Kouří dál, což je posléze může přivést i k recidivě v pití alkoholu.

Které léky jsou z hlediska získání návyku nejvíce nebezpečné?

Jednoznačně ty, které se užívají jako hypnotika, tedy prášky na spaní a na uklidnění. Zjistili jsme, že návyk dokonce vyvolávají i nejnovější preparáty, o nichž jsme se domnívali, že návykové nejsou.zdroj:http://alkohol-alkoholismus.cz


Britští vědci bijí na poplach - úmrtnost na alkohol silně roste

25. listopadu 2011 v 13:22 | ADMIN webu
Pokud se nic nepodnikne, upijí se v příštích desetiletích stovky tisíc Britů k smrti, varovali dnes v časopisu Lancet britští lékaři. Píše o tom agentura ČTK.
Upozornili, že zatímco v 80. letech vedly jaterní choroby, způsobované hlavně alkoholem, v průměru ke 4,9 úmrtí na 100.000 obyvatel, v roce 2008 už tento index činil 11,4. "Málokdo může pochybovat, že jde o specifický problém Spojeného království," napsali vědci ze Southamptonské univerzity.

Kvůli alkoholu zemře až čtvrt milionu lidí

V 80. letech byla totiž úmrtnost na jaterní choroby v Británii zhruba stejná jako v jiných západních státech jako Francie, Austrálie, Norsko a Švédsko. Zatímco tam se ale od té doby snížila nebo stabilizovala, v Británii se víc než zdvojnásobila.

Autoři studie upozorňují zvlášť na "fenomenální úspěch" Francie v tomto směru. Přičítají ho mimo jiné snížení dostupnosti levného alkoholu. Vycházejíce z dosavadních údajů a trendů, došli vědci k závěru, že pokud nebudou podniknuta žádná tvrdá protiopatření, mohl by alkohol během příštích dvaceti let jen v Anglii a Walesu zabít 160.000 až 250.000 lidí.
Kritizovali přitom britskou vládu pro její údajně přívětivý poměr k výrobcům alkoholu; poukázali například na to, že zástupci tohoto průmyslu jsou ve vládní radě pro veřejné zdraví. Vláda uvádí, že alkoholismus a jeho zdravotní následky jsou složitý problém, jehož řešení vyžaduje celospolečenský přístup. Někteří kritici nesouhlasí a volají po aktivnějším (vládním) přístupu, zahrnujícím například vyšší zdanění alkoholu, napsala agentura AP.zdroj:http://www.vitalia.czAlkoholismus je psychická nemoc.

25. listopadu 2011 v 12:35 | ADMIN webu
Alkoholismus, nebo také závislost na alkoholu, je psychická nemoc, která postupně přerůstá ve fyzické onemocnění. Narušuje sociální vztahy postiženého s nejbližším okolím i celou společností. Následky alkoholismu trpí nejen sám alkoholik, ale také jeho nejbližší.


O závislosti na alkoholu se dá hovořit ve chvíli, kdy dotyčný musí konzumovat alkohol, aby mu bylo psychicky i fyzicky lépe. V pozdějších fázích se už jedinec bez alkoholu neobejde, aby vůbec mohl "normálně" fungovat. V České republice podle statistik trpí alkoholismem zhruba 25% mužů a 10% žen, ve skutečnosti však mohou být tato čísla mnohem vyšší.


Vliv na vznik závislosti na alkoholu může mít prostředí, v němž člověk vyrůstá, nebo se v něm pohybuje. Jde o nejbližší rodinu, kamarády ve škole, známé. Jedná se o nemoc, kterou nelze nikdy zcela vyléčit. Alkoholik, který chce skoncovat se svou závislostí, je odsouzen k doživotní abstinenci.

Část těla: psychická
Délka léčby: dlouhodobá
Způsob léčby: domácí léčba, nutná hospitalizace
Věk: dospělí, seniořiAlkohol

15. ledna 2009 v 11:35 | ♥Naposledy.cz♥
AlkoholKonzumace alkoholu má za následek množství závažných změn v chování. Dokonce i malé dávky snižují úsudek i koordinaci. Nízké až střední dávky alkoholu rovněž zvyšují výskyt nejrůznějšího agresivního jednání. Střední až vyšší dávky alkoholu působí výrazné zhoršení vyšších duševních funkcí a značně snižují schopnost člověka učit se novým poznatkům a pamatovat si je. Velmi vysoké dávky mohou způsobit smrt. Je-li alkohol kombinován s dalšími sedativy, potom jeho podstatně menší dávky mohou způsobit hluboké bezvědomí, předávkování drogami dokonce smrt.


Opakované požívání alkoholu může vést k závislosti. Abstinenční příznaky při zastavení přísunu alkoholu se projeví bolestnými úzkostmi, třesem, halucinacemi a křečí. Někdy mohou i způsobit smrt. Dlouhodobá konzumace alkoholu zejména se spojením se špatnou výživou může vést k poškození orgánů jako mozek či játra.Ženám, které pijí v průběhu těhotenství alkohol se mohou narodit děti s tzv. fetálním alkoholovým syndromem. Tito novorozenci trpí nevyléčitelnými fyzickými vadami a mentální retardací. Děti alkoholiků jsou též vystaveny většímu riziku, že se z nich stanou alkoholici.
Alkoholismus - pravidelná, nadměrná konzumace alk. nápojů
spojení s negativním dopadem na jedince, rodinu i společnost
3 druhy zaměřené sociologie :b) příčiny- to jsou podmínky a faktory, zkoumání vlivů, vývoj alkoholismu, analýza rodinných a výchovných vlivů na vznik a řešení alkoholismu


c) rozšířenost a dopad na spol. - věkové skupiny, profesní skupiny, účinky na zdraví, podíl na kriminalitě
sociální aspekty prevence a terapie alkoholismu - diagnostika, postoje veřejnosti, léčebny.


 
 

Reklama