STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

Atarax

14. února 2012 v 15:30 | ADMIN webu |  *Psychofarmaka
1. CO JE ATARAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Atarax patří mezi anxiolytika a trankvilizéry a užívá se k:
- léčbě příznaků úzkosti u dospělých;
- k zmírnění svědění
- premedikaci před chirurgickým výkonem

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATARAX užívat
Neužívejte Atarax, jestliže
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxyzin nebo kteroukoli další složku přípravku, cetirizin, jiné deriváty piperazinu, aminofylin nebo etylendiamin,
trpíte porfyrií (nedostečná funkce některých enzymů),
jste těhotná nebo kojíte,

Zvláštní opatrnosti při použití Ataraxu je zapotřebí
Pokud budete testován(a) na výskyt alergie nebo před metacholinovým bronchiálním provokačním testem (test k prokázání astmatu), přerušte užívání alespoň 5 dní před daným vyšetřením.
Zvýšená opatrnost je třeba u pacientů s poruchami srdečního rytmu nebo s rizikem epileptických záchvatů.
U starších pacientů a u pacientů s poruchou funkce ledvin a/nebo jater je obvykle třeba úprava dávkování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku se mohou vzájemně ovlivňovat s přípravky tlumícími centrální nervový systém.
Atarax se nesmí užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (užívané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci).

Užívání Ataraxu s jídlem a pitím
Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu, protože přípravek zesiluje jeho účinek.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Užívání Ataraxu v těhotenství se nedoporučuje.
Atarax se nesmí během kojení užívat, protože léčivá látka se vylučuje do mateřského mléka. Je-li léčba přípravkem nezbytná, je třeba kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Atarax může zhoršovat schopnost reakce a soustředění. Při užívání Ataraxu byste neměl(a) řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje či vykonávat jiné činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách Ataraxu
Atarax obsahuje laktózu. Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte před zahájením užívání Ataraxu svého lékaře.

3. JAK SE ATARAX UŽÍVÁ
Užívejte Atarax přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka u dospělých :
Léčba příznaků úzkosti: ráno a v poledne tablety, večer 1 tabletu
Léčba svědění: 1-3x denně jedna tableta
Premedikace před chirurgickým výkonem: 1-2 tablety večer před operací a 1-2 tablety hodinu před anestezií.

Děti od 6 let věku:
Léčba svědění: 1 mg/kg hmotnosti /den až 2 mg /kg hmotnosti /den ve 2-3 dílčích dávkách.
Premedikace před chirurgickým výkonem: jednorázová dávka 1 mg/kg 1 hodinu před operací, před ní lze podat stejnou dávku večer před anestezií.
Tato dávka může být snížena u starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater. Dodržujte doporučení lékaře.

Dětem mladším než 6 let není přípravek určen, potahované tablety neumožňují potřebnou úpravu dávkování.
Potahované tablety se polykají a zapíjejí se tekutinou, mohou se užívat jak během jídla tak nezávisle na jídle.
Délka léčby závisí na typu, trvání a průběhu onemocnění a řídí se doporučením lékaře.

Jestliže jste užil(a) více Ataraxu, než jste měl(a)
Významné předávkování se může projevit ospalostí, zvracením, zrychlením srdeční činnosti, třesem, zmateností a halucinacemi. Může následovat porucha vědomí, porucha dýchání, křeče, snížení krevního tlaku nebo porucha srdečního rytmu. Zejména u dětí může nejdříve dojít k rozrušení a nepokoji, který přejde později v ospalost.
Pokud náhodou užijete vyšší než doporučenou dávku Ataraxu, informujte okamžitě svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Atarax
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Vezměte si tabletu, jakmile jste si vynechání léčby uvědomili a počkejte s další tabletou alespoň 12 hodin. Dále již pokračujte doporučeným způsobem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Atarax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi častým nežádoucím účinkem (vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů) je ospalost.
Častými nežádoucími účinky (vyskytující se u více než 1 ze 100 pacientů a méně než 1 z 10 pacientů), jsou sucho v ústech, únava, bolesti hlavy, ospalost, sedace (zklidnění).

Dalšími nežádoucími účinky uváděnými při užívání přípravku Atarax, jsou :
Srdeční poruchy: zrychlená srdeční činnost
Poruchy oka: poruchy zaostřování, rozostřené vidění
Poruchy trávicí soustavy: nevolnost, zácpa, zvracení
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: malátnost, horečka
Poruchy imunitního systému: přecitlivělost, anafylaktický šok
Vyšetření: abnormální hodnoty v testu jaterních funkcí
Poruchy nervového systému: závratě, nespavost, třes, křeče, mimovolní pohyby
Psychiatrické poruchy: neklid, zmatenost, dezorientace, halucinace
Poruchy ledvin a močových cest: zadržování moči
Respirační, hrudní poruchy: bronchospasmus (zúžení průdušek)
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážky, kopřivka, zánětlivá onemocnění kůže, otok, pocení, závažné kožní reakce (lékový exantém, Stevens-Johnsonův syndrom) a závažné puchýřnaté kožní reakce
Cévní poruchy: snížený krevní tlak.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. jak atarax UCHOVÁVÁt
Uchovávejte při teplotě do 25oC.v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Atarax obsahuje
Atarax obsahuje léčivou látku hydroxyzini dihydrochloridum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg hydroxyzini dihydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, granulovaná mikrokrystalická celulosa, magnesium- stearát, koloidní oxid křemičitý,. potahová vrstva Opadry Y-1-7000 bílá (hypromelosa 2910/5, oxid titaničitý, makrogol 400)

Jak Atarax vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou bílé, podlouhlé s půlicí rýhou.
Potahované tablety jsou baleny do blistrů a poté do papírových krabiček.
Velikost balení: 25 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci:
UCB Pharma SA, Brusel, Belgie

Výrobce:
UCB Pharma SA, Braine l Alleud, Belgie
zdroj:http://www.lekarna.cz
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 eva eva | E-mail | 10. října 2014 v 12:14 | Reagovat

Kolik se doplaci na lek atarax v lekarne

2 NathanPoego NathanPoego | E-mail | 18. ledna 2018 v 14:22 | Reagovat

Hello. And Bye.

3 Admin Admin | 23. ledna 2018 v 14:24 | Reagovat

To já nevím :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama